Číslo: 52
29.12.1997
Článků: 20

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Velehradská bazilika místem vánočního koncertu
Živý betlém v Hroznové Lhotě
Anketa: Co přejí do nového roku?
Děti slavily v rodinném kruhu
Štědrý večer na Modré
V porodnici se nadělovalo
Silvestr
Staroměstský a hradišťský ples

Velehradská bazilika místem vánočního koncertu
na němž premiérově zazněla Missa Brevis Pastoralis od Jiřího Pavlici

Velehradská bazilika byla svědkem tradičního štěpánského koncertu. - Foto: VaMP
Velehrad - Téměř sedm desítek účinkujících se podepsalo pod vánoční koncert odeznělý ve velehradské bazilice v pátek, 26. prosince 1997.
Štěpánské koncerty pořádáme v bazilice pravidelně od roku 1990, uvedl pro týdeník Dobrý den, Slovácko organizátor akce Jiří Rohel. Poprvé, právě v roce 1990, sem přišly téměř dvě tisícovky lidí, protože po devětaosmdesátém panovalo mezi všemi nadšení pro tento druh koncertů, konstatoval Jiří Rohel. Po vzájemné dohodě s Jiřím Pavlicou se tedy od roku 1990 začala tradice štěpánských koncertů na Velehradě udržovat. Hradišťan je jakýmsi základním kamenem každého koncertu, doplnil Jiří Pavlica, a rok co rok jej doplňují stále noví a noví hosté. Proto stejně jako na počátku tradice, tak i v letech následujících a bez výjimky i v právě končícím roce 1997, patří vždy část koncertu souboru Hradišťan.
Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici společně s brněnským Mimořádným komorním orchestrem Petra Růžičky (jak jsme se dověděli, skutečně vznikl mimořádně pro velehradský koncert) a operními sólisty Evou Fantovou (soprán) a Zoltánem Kordou (tenor) předvedli Missa brevis pastoralis napsanou Jiřím Pavlicou. Tato mše zde navíc měla opravdovou světovou premiéru, neboť Velehrad byl skutečně prvním místem, kde zazněla. Určitě i proto se těsně před koncertem nikdo z účinkujících netajil tím, že s napětím očekává, jak všechno dopadne. Nakonec se ukázelo, že spojení komorního filharmonického orchestru s Hradišťanem se ukázalo jako velmi šťastné a sólisté svým procítěným výkonem potvrdili zpěvnost nové mše.
Ve druhé části koncertu byla uvedena poněkud méně známá vánoční mše Josefa Schreiera, působícího v Bílovicích, Missa pastoralis in C Boemica, lidová mše z druhé poloviny 18. století. Její provedení v nastudování souboru Včelaran, pod vedením Zuzany Lapčíkové, bylo ukázkou nezměrného nasazení všech převážně mladých účinkujících, kteří zaujali svou profesionalitou.
Pořadatelé se určitě drželi staré pravdy, že konec korunuje dílo, a tak se společně hrané a zpívané závěrečné koledy staly krásným vyvrcholením vánočních i uměleckých zážitků posledních dnů roku 1997.
Vánoční slovo úvodem pronesl Stanislav Peroutka, superior velehradské baziliky a během koncertu promluvil i Jan Zrzavý z Brna.
Čistý výtěžek z kocertu, jehož vstupné činilo šedesát korun, bude tradičně věnován na dobročinné účely. Od začátku v roce 1990 jsou koncety brány jako charitativní. Peníze na nich získané jdou většinou na opravu baziliky nebo jako dar ústavům, upřesnil Jiří Rohel.
A co chystají organizátoři na příští rok? Příští rok tu bude zase štěpánský koncert, zase s Hradišťanem, a to ostatní je překvapení. Ovšem musím říci, že i pro nás, prozradil Jiří Rohel.
M. MiškeříkováŽivý betlém v Hroznové Lhotě
Hroznová Lhota - Vždy první svátek vánoční oslavují občané Hroznové Lhoty a širokého okolí v přítomnosti Panny Marie, Josefa a malého Ježíška. Již od roku 1994, a letos tedy již počtvrté, se zde opět konal živý betlém. Jak uvedla Jitka Pavlicová, která spolu s ostatními celou akci pořádala, chtěli v Hroznové Lhotě tímto živým betlémem nahradit besídku jesliček, která pro děti kdysi bývala. Celá akce začala v odpoledních hodinách slavnostním průvodem, který vycházel od Lidového domu a směřoval ke kostelu. V opravdu početném průvodu jela Maria na koníkovi spolu s Josefem do betléma. Tohoto průvodu se zúčastnila celá farnost, ke které patří farníci jak z Hroznové Lhoty, tak i z Kozojídek, Žeravin a Tasova. Velké zastoupení v průvodu měly samozřejmě děti, které, převlečeny do krojů či dobových kostýmů, měly jako každoročně připraven krásný program. Betlém, který u zdejšího kostela postavila stavební firma Antonína Pavlici, byl letos zakryt střechou z chvojí.
Bohužel, nebyl dostatek slámy, a tak můj manžel byl nucen místo doškové střechy zhotovit střechu zelenou, upřesnila paní Pavlicová. Ve vyzdobeném betlému již v kolíbce čekal na přicházející malý Ježíšek. Tímto rokem jím byl teprve v září narozený Vojtěch Uřičář, který spolu se svými rodiči, manželi Uřičářovými, vytvořil svatou rodinu. Ani letos nechyběla živá zvířata, koně, ovce a krávy. O živý betlém je rok od roku větší zájem a není divu, vždyť tady, na jižní Moravě, v Hroznové Lhotě je jedinou akcí tohoto druhu. V hodinovém programu, který se v betlému konal, vystoupily děti, místní mužský sbor a hroznovská dechová hudba Švitorka. Dary, které děti i dospělí přinesli malému Ježíškovi, budou i s vybranými penězi darovány hradišťské nemocnici a na pomoc lidem postiženým záplavami.
Karin KuchtováAnketa: Co přejí do nového roku?
Pavel Dostál, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD:
Aby naše republika přestala být Titanikem.

Radim Turek, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD:
Hlavně pevné nervy, aby se lidé nenechali znechutit situací, která tady panuje.

Jenonne Walker, velvyslankyně USA v České republice:
Aby víc Čechů než teď mělo v sobě duch dobrovolnictví.

PhDr. Ludmila Horáková, Bohemia Corps Praha:
Zvýšenou toleranci a respekt k názorům, které jsou jiné než toho, kdo právě mluví.

František Slavík, starosta Starého Města:
Přál bych všem, aby měli klid k práci a aby nemuseli pořád poslouchat nesmyslné dohady o politice, tak jak teď poslouchají, a hlavně zdraví. A městu bych přál, abychom zvládli postavit penzion a dokázali pomoct lidem, kteří měli problémy s povodní.

Vojtěch Vráblík, starosta Lopeníku:
Aby nastal klid a pořádek ve vládě.

Ing. Jiří Veselý, starosta Uherského Brodu
Vláda, která bude jmenována, ať je složená z moudrých, tolerantních lidí, a aby napravila co nejvíc věcí, které je potřeba napravit.

Mgr. Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti:
Balíček slušných lidí.

PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti:
Přál bych jí to, co v současné době chybí, finanční rozkvět, lepší legislativu a lepší mezilidské vztahy, které jsou narušeny honbou za penězi.

Ing. Ivan Palacký, přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti:
Klid v rozhodování a upevnění ekonomické jistoty. To je asi to prioritní, co nás čeká.

PhDr. Jaroslav Zapletal, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti:
Naší republice bych do nového roku popřál, aby měla daleko víc důvěry v lidi, kteří pracují, a aby lidé, kteří mají u nás politickou odpovědnost, si té odpovědnosti byli vědomi a aby nedělali věci, které jsou ovlivněné tím, že svou osobu berou jako důležitější než veřejné věci. Lidem bych popřál, aby se jim splnilo to, co si od života slibují.

JUDr. Petr Novák, okresní státní zástupce v Uherském Hradišti:
Už žádné povodně.

Ing. Richard Stigler, starosta Březolup:
V první řadě rozumné politiky, v druhé řadě, aby si všichni lidé v celé republice uvědomili, bez rozdílu, ať je to komunista, republikán, lidovec nebo kdokoliv, že domov máme tady, tady žijeme a měli bychom všichni udělat všechno pro to, aby náš život byl co nejpříjemnější. Dále bych všem lidem přál, aby konečně dodržovali jakousi úctu a etiku, aby konečně začali chtít pravdu a nalezli v sobě vždy tolik odvahy a sil, aby když někomu ublíží, se k činu přiznali a nalezli dostatek omluvy.

RNDr. Ing. Miroslav R”ssler, CSc., ředitel nemocnice v Uherském Hradišti:
Přál bych si, aby se už neopakoval 12. červenec. Pro mě to byla velice těžká životní zkušenost. Dál bych přál, aby už tady byla stabilní vláda a aby se myslelo taky na zdravotnictví, aby už byly zákony v pořádku a abychom neměli každé tři měsíce změnu v systému.

Antonín Verbík, starosta Kostelan nad Moravou:
Aby se míň řehnili a víc dělali. Aby se přestali haštěřit, neboť to má podle mě negativní odezvu na všechny občany a lidi celého státu.

Ptaly se redaktorky: JiV a MacDěti slavily v rodinném kruhu
Velehrad (Mac) - Vánoce v rodinném kruhu - i tak by se daly nazvat Vánoce, které stráví děti v ústavu sociální péče pro mládež na Velehradě. Je to smutné, ale děti, které nemají rodiče, musí zůstat i přes nejkrásnější vánoční svátky v ústavu. Jak nám sdělila paní Hučíková, nachystali pro děti spoustu dárečků a překvapení. Na Štědrý den si všichni společně zazpívali u stromečku vánoční koledy. V neděli 28. prosince se pak zúčastnili vánočního koncertu, který pro děti připravil lidový soubor Dolinečka.Štědrý večer na Modré
Modrá (MR) - Originálním způsobem oslavili Štědrý den obyvatelé obce Modrá, když uprostřed své obce, na prostranství u kapličky, provedla školní mládež ve spolupráci s dospělými rekonstrukci oněch událostí, které se seběhly před 1997 léty ve starém Betlémě. Působivost živého betlému zvýšila svým podílem i tamní dechová muzika.
I touto malou noční slavností přispěli obyvatelé Modré k naplnění a rozšíření vzájemné lásky v dnes tolik mnohdy sobeckém světě.V porodnici se nadělovalo
Uh. Hradiště (JiV) - Zřejmě nejkrásnější dárek si pod stromeček nadělily dvě maminky v hradišťské porodnici, kterým se jejich děti narodily přímo na Štědrý den. Už necelé dvě hodiny po půlnoci to byla Terezka Růžičková, která vážila 3,15 kg a těsně před čtrnáctou hodinou Filípek Jančík, který vážil 3,450 kg. Oběma rodičům blahopřejeme a dětem přejeme hodně zdraví a štěstí.Silvestr
A zase je tu konec jednoho roku. Jak byl či nebyl úspěšný, víte jenom vy sami. Vánoce jsou za námi a teď kam jít přivítat ten nový a snad lepší rok? Doma Vás to nebaví, protože se neumíte bavit jinak než sledováním televize, ve které je beztak stejný program jako loni, jenom jinak uspořádaný. Chtělo by to někam vyrazit.Když projdete všechny letáčky a plakáty, nevěříte svým vlastním očím. Za jeden večer a jednu osobu chtějí tolik peněz? To tam snad budou rozdávat nejspíše pozlacené rachejtle...
Tak to ne, Vaše peněženka není po Ježíškovi tak tlustá, aby potřebovala zhubnout! Zbývá možná nějaká horská chata, ale ani se neodvažujete zeptat na cenu. A žádnou rodinu s chatou či chalupou nemáte. Jak to udělat? Mezi ty mladší na silvestrovské zábavy se Vám také moc nechce. Co teď? Kam jdou asi sousedé? Ti budou nejspíš doma. Vypadají na to. A shodou okolností přijde manželka domů, že potkala souseda a ten ji pozval na Silvestra k nim! No to snad ne! Tam tedy nepůjdete a hotovo. Jenomže na Silvestra Vám stejně nic jiného nezbude. Otrávit se u televize nebo u sousedů, to je už přece jedno! Se strachem vcházíte do jejich bytu. Je takový obyčejný, ale není to špatné. Brzy si už tykáte a nevědomky se zapojujete do debaty o všem možném. Po chvilince soused vytáhne kytaru a začne to pravé veselí.
Než se nadějete, legrácky nelegrácky, je tu půlnoc a Nový rok. Zásobu pyrotechniky máte oba dva, jde se na to. Pak malá novoroční procházka a vy zjišťujete, že to bylo bezva a že máte vlastně prima sousedy a na nový rok také nové přátele...
Hana OmelkováStaroměstský a hradišťský ples
St. Město, Uh. Hradiště (red) - Městké zastupitelstvo, komise kultury, výchovy a vzdělávání a sdružení rodičů a přátel školy vás již nyní zvou na II. Staroměstský ples, který se bude konat 10. ledna 1998 ve všech sálech sokolovny. Ples zahájí mládež SZRŠ, poté bude následovat taneční vystoupení Doliny a možná i módní přehlídka. K tanci a poslechu vám bude hrát Staroměstská kapela, skupina Laca Stefanyiho a Dolina. Součástí je také velmi bohatá tombola, kterou sponzují podnikatelé ze Starého Města a okolí. Okresní město chystá již VII. Reprezentační ples rovněž na sobotu 10. ledna. Již dnes jsou vstupenky v ceně 100,- Kč k dostání na Klubu kultury.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund