Číslo: 6
10.02.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Malé děti v brodě budou více pod kontrolou
DOBRÝ DEN, SLOVÁCKO A JEHO NAROZENINY
Turecko zajišťuje svoji bezpečnost českými výrobky
Škola je věc veřejná, tvrdí mgr. Štěrba
Stávka železničářů na pokračování

Malé děti v brodě budou více pod kontrolou
Syndrom náhlého úmrtí kojenců postihuje ročně více než 200 dětí v ČR

MUDr. Dagmar Konečná a MUDr. Emil Bačík po převzetí monitorovacího přístroje Baby sense
Uh. Brod - Zhruba dvě stovky naprosto zdravých dětí v celé České republice ve věku do devíti měsíců nevysvětlitelně umírá. Příčina: Syndrom náhlého úmrtí kojenců, při němž malé dítě dosud z neznámých příčin přestane dýchat. Snížit tento stav může přístroj Baby sense, který pracuje na principu hlídání dechové frekvence dítěte. Po jedenadvaceti nemocnicích v Čechách a na Moravě se 6. února 1997 stala Poliklinika v Uherském Brodě dalším místem, kde mohou dětští lékaři počítat s pomocí tohoto monitorovacího přístroje.
Přístroj tvoří sensorové destičky umístěné pod matrací postýlky nebo kočárku dítěte. Pokud dvacet a více vteřin trvá nehybnost dítěte, nebo klesne-li frekvence jeho nadechnutí pod deset nádechů za minutu, ozve se poplašný signál a rozsvítí výstražné světlo na monitoru. Pokud nastane tento případ, je naprosto přirozené, že matka dítě vezme do náruče nebo s ním jakkoli pohne. I to může stačit k obnově dostatečného spontánního dýchání malého človíčka. O jednoduchosti a nenáročnosti obsluhy vypovídají čtyři tužkové baterie, které činnost Baby sense zajišťují.
Dárek v podobě tří přístrojů izraelské výroby v celkové hodnotě přibližně patnáct tisíc korun věnoval MUDr. Emilu Bačíkovi, MUDr. Dagmar Konečné a MUDr. Darji Paulové Roman Procházka, předseda Nadace Křižovatka se sídlem v Brně. Protože jsou celkové náklady na zařízení vysoké, neobejdeme se bez sponzorů. V Uherském Brodě jsme se obrátili na pivovar Janáček, uvedl Procházka. Monitorovací přístroj hodlají brodští lékaři, jako všude jinde, zapůjčovat rodičům novorozenců domů. Jak řekl Procházka: Cílem naší nadace je dodat přístroj do všech nemocnic v České republice. Pokud ale kdokoliv projeví o koupi Baby sense zájem, může se na nás obrátit.
Nelze přesně podchytit, kolik dětí zůstane díky přístroji na živu, i když by to bylo jen jedno jediné, jde o dobrou věc, uvedla při jeho převzetí za lékaře Dagmar Konečná. Peníze na zakoupení Baby sense pro Uherský Brod věnoval Pivovar Janáček ze vstupného na Pivovarských slavnostech konaných v pivovaru loni v červnu. Z rukou jeho obchodního ředitele Josefa Klabačky převzal monitorovací přístroj za brodské lékaře MUDr. Emil Bačík. Věřím, že do budoucna přístrojů v našem regionu ještě přibude, abychom nemuseli rozhodovat, které dítě je v daném okamžiku více ohroženo, řekl MUDr. Bačík.
M. Miškeříková
Adresa Nadace Křižovatka: Křenová 60, 602 00 Brno.DOBRÝ DEN, SLOVÁCKO A JEHO NAROZENINY
Uh. Hradiště (JOH) - 7. února 1995 vyšlo první číslo... Ve čtvrtek 6. února 1997 se ve vinárně Klubu kultury v Uherském Hradišti sešla celá řada gratulantů, kteří přišli oslavit druhé narozeniny našeho týdeníku Dobrý den, Slovácko. Ano, jsou tomu opravdu již dva roky, co tyto regionální noviny porvé spatřily světlo světa. A jelikož je i v lepších rodinách zvykem a dobrou tradicí sejít se u oslav v rodinném kruhu, učinili jsme tak i my. Popřát hodně dobrého do dalších let přišli nejen významní hosté, mezi nimiž nechyběl ani zástupce města Jaroslav Petřík, ale rovněž naši pravidelní dopisovatelé a spolupracovníci, bez nichž si nelze práci v novinách vůbec představit. A protože ve stejný den, ale o rok dříve, se ve Zlíně narodilo Hit Rádio Publikum, které díky vlnovým délkám je taky tak trochu i rádiem hradišťským,slavili jsme společné.
"Různí prognostikové nám v počátku předpovídali existenci do prvních hrušek," řekla před slavnostním přípitkem šéfredaktorka Dobrého dne Marcela Miškeříková,"my jsme však sklidili úrodu i hrušek druhých a těšíme se již na tu třetí, která, jak všichni doufáme, bude zase o něco lepší a chutnější, než ty předešlé. Zda tomu tak bude, to určitě nejlépe posoudí naši čtenáři.Turecko zajišťuje svoji bezpečnost českými výrobky
UH.Brod (JF)- Poslední dodávkou překročila Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod magickou hranici 100.000 pistolí CZ 75 ráže 9 mm Luger, dodaných pro výzbroj turecké policie EMNIYIET. Pistole s výrobním číslem 7265 N, která byla nyní vyexpedována leteckým speciálem, je právě tou stotisící zbraní. Vysoká užitná hodnota a výtečné technické parametry jsou jistě důvodem dalších objednávek situovaných již na přelom března a dubna tohoto roku. O kvalitě svědčí všechny úspěšné technické přejímky prováděné střídavě tureckou stranou v České zbrojovce, nebo českými odborníky u turecké policie. Již pětiletá spolupráce navazuje na vítězství ve výběrovém řízení, a to v konkurenci renomovaných firem jako jsou italská Berreta, americký Smith & Wesson a Ruger, nebo španělská Astra. Tento úspěch byl jistě podpořen pružnou reagencí na úpravy výrobku dle požadavku zákazníka, ať již se jednalo o vnější funkční tvar pažbiček, zvýšení bezpečnosti zbraně blokací zápalníku, nebo vyladění funkce dle specifik turecké munice.
České pistole používá nejen turecká policie, ale v poslední době byly dodány policii do Litvy, Egypta, Anglie a pistole CZ 75 byla oficiálně zařazena, dle našich informací, do výzbroje slovenské policie. Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod je připravena poskytnout tyto služby i českým ozbrojeným složkám s garancí vysoké technické úrovně, kvality, spolehlivosti a životnosti svých výrobků včetně výhodné ceny, kvalitního servisu, včasných dodávek náhradních dílů a odborného zácviku.Škola je věc veřejná, tvrdí mgr. Štěrba
Uh. Brod (paf) - Novelizace zákona 564/1990 o státní správě a samosprávě ve školství s sebou přinesla možnost zřizování tzv. rad škol, které se mají stát jakýmsi prostředníkem či spojkou mezi veřejností - rodiči - a školou. V Uh. Brodě, zásluhou nového vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí na Měú v Uh. Brodě, mgr. Miloslava Šterby, se podařilo prosadit zavedení takových rad škol na třech ZŠ, a to na Mariánském náměstí, Pod Vinohrady a Na Výsluní. To, že u nás rady škol nefungují, považuji za projev zaostalosti naší politické kultury. Je to, jako by městskému úřadu vládl sám starosta bez jakékoliv rady, což je pro nás samozřejmě nepředstavitelné, uvedl mgr. Štěrba. Rada školy má mít šest až patnáct členů, přitom ředitel není jejím členem.
Jednu třetinu členů jmenuje zřizovatel, tzn. město, druhou volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků tak, že nejméně jeden člen je volen zletilými žáky a nejméně jedna šestina členů rady je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků, tzn. rodiči. Poslední třetina je volena pedagogickými pracovníky školy. Kritici rad škol srovnávají tento orgán se socialistickým loutkovým SRPŠ, ke kterému má ale daleko už jen tím, kolik pravomocí je jí dáno. Tak např. je v její kompetenci schvalovat výroční zprávy o učebních plánech, praxi, kvalifikaci učitelů, výsledcích žáků, o platech učitelů, stipendiích nebo hospodaření školy. Dokonce se také může podílet na odvolání ředitele. Z těchto pravomocí, a nebyly vyjmenovány zdaleka všechny, je jasné, že samotné vedení škol nemá zájem na fungování rady.
Pokus o její zavedení zaznamenali na Gymnáziu J. A. Komenského v Uh. Brodě. Před několika lety rodiče iniciovali její vznik, ale podpisový arch, který podle rodičů splňoval podmínky na založení rady, zmizel v nenávratnu. Ředitel gymnázia Karel Máca uvedl: Podpisovou listinu jsme předali pár iniciativním rodičům, kteří se o to zajímali. U nich to skončilo. Toto tvrzení ale rodiče žáků gymnázia popírají.
Mgr. Štěrba vidí význam rad škol zejména v budoucnosti: Až vzniknou regiony, bude to jeden z rozhodujících orgánů, které budou kontrolovat a posuzovat kvalitu školy.Stávka železničářů na pokračování
Přednostové mají zaměstnance postihovat rozvázáním pracovního poměru

I stanice v Uh.Hradišti zůstala v minulém týdnu opuštěna.
Uh. Hradiště, Uh. Brod (MIKI, VaMP) - V úterý 4. února 1997 o půlnoci se zastavil život na železnicích v České republice. Ušetřen nezůstal ani okres Uherské Hradiště, na jehož území vedou tratě Břeclav - Přerov, Brno - Vlárský průsmyk, Staré Město - Kunovice a Újezdec - Luhačovice.
Naprostá většina veřejnosti byla včas o stávce informována. Na pokladnách železničních stanic vedle nápisu STÁVKA nechyběly informace odborářů o tom, jak a proč bude stávka probíhat.
V první den stávky 4. února jsme si ověřili situaci v železniční stanici Staré Město. krátce po deváté hodině bylo na nádraží jen několik osob. Někteří z nich čekali na příjezd autobusového spoje, případně nakupovali v novinovém stánku či restauraci. Dnešní návštěva hostů je nepoměrně slabší než ve dny, kdy jezdí vlaky, řekl nám majitel nádražní restaurace Vladimír Petřek. Kolejiště stanic bylo téměř prázdné, až na odstavenou nákladní soupravu a několik ubytovacích vozů pracovníků montážních a stavebních firem.
Podobný klid byl na mezinárodní dvoukolejné trati Břeclav - Přerov snad jen v roce 1945, kdy partyzáni vykolejili vojenský transport v úseku mezi Starým Městem a Huštěnovicemi.
Jako první zareagovali na stávku českých železničářů Rakušané, kteří již 3. února ve 21.25 hodin vypravili mezinárodní rychlík Chopin Vídeň - Břeclav - Varšava přes přechod Marchegg a dále přes Bratislavu a Žilinu do Polska. Vlak Eurocity Sobieski Varšava - Vídeň byl zrušen, další mezinárodní spoje Báthory Polonia jely přes území Slovenské republiky.
Občané z našeho okresu, kteří dojíždějí do průmyslových podniků na Zlínsko, použili autobusovou dopravu, někteří z nich jeli do zaměstnání auty. Nejdramatičtější byla situace v úseku Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště a Bojkovice - Uherský Brod - Uherské Hradiště, kde zůstaly přeplněné autobusové spoje. K žádným dramatickým událostem však nedošlo.
Ve čtvrtek 6. února do 18 hodin čekali pracovníci všech nádraží na pokyny o dalším průběhu stávky. Pokud nebude stávka do půlnoci odvolána, bude minimálně ještě další den pokračovat, řekla minulý čtvrtek Dobrému dnu výpravčí v Uherském Hradišti, odkud v běžný pracovní den vyjede 16, skončí 8 a projede 44 osobních vlaků.
Jak se Dobrý den dověděl od zdroje, který nechce být jmenován, v závěru uplynulého týdne dostali přednostové stanic pokyny z Generálního ředitelství Českých drah, postihovat rozvázáním pracovního poměru ty zaměstnance, kteří se ke stávce připojili.
Je to napjaté, ale stejně se to musí rozhodnout tam navrchu, komentoval průběh stávky výpravčí z Uherského Brodu, města, kterým v pracovní den projíždí zhruba 40 vlaků.
Oficiální údaje o stávce uváděné funkcionáři odborového sdružení železničářů a vedoucími pracovníky byly značně odlišné. A sama situace na železnici není zdaleka růžová. Rozhodování současného vrcholového managementu Českých drah by měli v nejbližší době pocítit nejenom železničáři, ale především cestující veřejnost. Na základě rozkazu ředitele divize obchodně provozní ing. sosny má být na 128 tratích Českých drah postupně nahrazen vlakový provoz provozem autobusovým. Jen v oblasti jižní Moravy by podle tohoto nařízení měly přestat jezdit vlaky na 21 regionálních tratích a cestující by měli být přepravováni náhradní autobusovou dopravou.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund