Číslo: 6
08.02.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Míra nezaměstnanosti během dvou měsíců dosáhne sedmi procent
Od tří do pěti vám vybuchne bomba
Město opět poskytne půjčky
Byla to legrace, řekl policista, který postřelil ženu
Úpravy křižovatky se zřejmě v nejbližší době nedočkáme
V chátrajícím domě nalezen půl roku mrtvý muž
Kanoistický areál zachvátil požár
Ve Zbrojovce se opět kradlo

Míra nezaměstnanosti během dvou měsíců dosáhne sedmi procent

Na jednoho zprostředkovatele zaměstnání v současnosti na hradišťském úřadu práce připadá 330 nezaměstnaných. - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Jen za leden letošního roku zaevidoval Úřad práce v Uherském Hradišti 1 133 nově hlášených uchazečů o zaměstnání. To způsobilo zvýšení míry nezaměstnanosti z loňských 5,1% na 6%. Takové číslo tady nepamatuji, hodnotí současnou situaci ředitel uherskohradišťského Úřadu práce Richard Janíček, lednové číslo je velmi vysoké. V loňském roce se něco podobného vyskytlo jen v měsíci září, kdy jsme zaregistrovali 1 030 nově evidovaných uchazečů. Do tohoto počtu se tehdy ve značné míře promítli čerství absolventi škol. Podle ředitele tedy ÚP k 31.1.1999 evidoval 4 323 uchazečů o zaměstnání, na které připadá pouhých 444 volných míst, což je deset lidí na jedno pracovní místo. Z této nabídky celou polovinu tvoří profese, jako jsou soustružníci svářeči, frézaři, šičky textilií a šičky ve výrobě obuvi a také dělníci potravinářské výroby.
V naší evidenci máme i nadále 691 absolventů škol a také 682 osob se změněnou pracovní schopností, vysvětluje ředitel, samotným problémem však není již zmíněných 6% míry nezaměstnanosti, ale fakt, že není dostatečná nabídka pracovních míst. Tento stav totiž může vést k dlouhodobé nezaměstnanosti se všemi průvodními jevy. Jedním z řešení, které může situaci alespoň zmírnit, je podle Janíčka minimální zaměstnávání cizinců v našem regionu. Tlak vyvíjený v tomto duchu na zaměstnavatele se již jeví účinným. Jen pro srovnání se od 31.12.1998 do 31.1.1999 snížil počet registrovaných cizinců na 577, což je o 124 méně. Bráníme zaměstnávání cizinců, čímž se uvolňují místa pro české občany, říká Janíček. Dalším řešením je co největší uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, což znamená například zajišťování absolventských praxí.
Úřad práce ale také spolupracuje s obcemi. Totiž formou veřejně prospěšných prací mohou být uchazeči o zaměstnání alespoň krátkodobě od jara do podzimu nasazováni na drobné investiční akce, různé úklidy, popřípadně ženy mohou najít uplatnění v oblasti sociálních služeb.
Oslovuji obce, a také v tom hodlám i nadále pokračovat, v tom smyslu, aby při vyhlašování veřejných zakázek dbaly na posílení zaměstnanosti českých občanů. Máme v registru lidi kvalifikované a pracovně schopné. Jde nám o to, aby přidělování veřejných zakázek bylo podmíněno nejen zaměstnáním určitého procenta lidí z evidence úřadu práce, ale také tím, že na zakázce nebudou pracovat cizinci. Jde o opatření, které se v žádném případě nedotkne rozpočtů. Navíc u drobných krátkodobých investičních akcí můžeme na zaměstnání uchazečů dotačně přispět, vyzdvihuje výhody využití nezaměstnaných Janíček. Je to samozřejmě již zavedená praxe, ale přejeme si, aby byla v mnohem větším rozsahu.
Samozřejmě chceme i nadále připravovat rekvalifikační kurzy, avšak při hospodářském poklesu je velmi složité vybírat profese, do kterých bychom mohli uchazeče rekvalifikovat. Tady se nám totiž paleta možností velmi zúžila. Rekvalifikace dělá Úřad práce pravidelně. Velký zájem je o svářečský kurz, který v dnešní době bez problémů najde uplatnění. Avšak u kurzů účetnictví a obsluhy počítačů ÚP vyžaduje od uchazečů o zaměstnání souhlas zaměstnavatele s jejich přijetím.
Podle poptávky budeme provozovat rekvalifikační kurzy i nadále, slibuje Janíček, avšak i zde se setkáváme s problémy. Současný zákon totiž neumožňuje lidem dostatečné sociální zabezpečení v průběhu kurzů, které trvají například deset až dvanáct měsíců, což je podmínka pro získání výučního listu, přestože by lidé o ně měli zájem. To se týká zejména profesí soustružník a frézař, posteskl si Janíček a dodává, raději přijmou práci podřadnějšího charakteru, protože 'ze sociálního minima rodinu neuživí'.
Podle předběžných odhadů Janíčka bude příliv uchazečů neustále pokračovat, ale již by neměl být tak silný jako v lednu. Přesto se předpokládá v březnu až dubnu míra nezaměstnanosti více než 7%. Propouštění totiž bude u velkých firem pokračovat přinejmenším v desítkách.
Lenka FalešníkováOd tří do pěti vám vybuchne bomba
Uh. Hradiště (Kk) - Přesně před týdnem, v pondělí 1. února ve 14.25 hodin, nahlásil neznámý ženský hlas, že se v České spořitelně v Uherském Hradišti nachází bomba. Žena doslova uvedla: Od tří do pěti vám vybuchne bomba. Policie byla nucena provést opatření, která po uvedenou dobu ochromila blízké okolí spořitelny. Došlo k evakuaci pracovníků spořitelny a byl rovněž uzavřen k ní přiléhající prostor. Přivolali jsme psovoda se služebním psem, který objekt prohledal. Do akce bylo nasazeno patnáct policistů. Bomba naštěstí nalezena nebyla a provoz byl obnoven po nahlášené době, tedy v 17.15. hodin, uvedl pplk. Habáník. Od začátku letošního roku je to již druhý případ, kdy anonymní telefonistka pohrozila České spořitelně uložením bomby. První byl nahlášen 22. ledna v dopoledních hodinách, s tím, že v budově se nachází dvě nálože. Ani tenkrát nebylo však nic nalezeno.
V současné době případ šetří policie, není vyloučeno, že se jedná o jednu a tutéž ženu. Té by pak hrozil za spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku.Město opět poskytne půjčky
Uh. Hradiště (BoS) - Městské zastupitelstvo v Uh. Hradišti rozhodlo o vypsání výběrového řízení na poskytování pújček vlastníkům obytných domů na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města. Do výběrového řízení se mohou přihlásit fyzické nebo právnické osoby, které splňují podmínku, že budova, na kterou požadují půjčku, je na území města a žadatel je majitelem této budovy.
Z fondu je možno požadovat půjčky například na obnovu střechy, zřízení plynového nebo elektrického topení, malé čistírny odpadních vod, dodatečnou izolaci proti spodní vodě, obnovu fasády, zateplení obvodového pláště, vybudování sociálního zařízení v domě, kde dosud není, vybudování přípojek, půdní nástavbu rušící plochou střechu a vestavbu bytu do půdního prostoru.
Jednotlivé druhy půjček mají různou dobu splatnosti (3 - 8 let), výši úroku (4 a 6 %) i maximální výši půjčky (5 - 200 tisíc Kč).
Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je od 14. února do 31. března 1999.
Bližší informace poskytnou pracovníci Městského úřadu v Uh. Hradišti.Byla to legrace, řekl policista, který postřelil ženu
Uh. Hradiště - Nyní již bývalý policista, který se v květnu loňského roku dopustil trestného činu ublížení na zdraví, stanul minulý týden, ve čtvrtek 4. února, před soudcem Okresního soudu v Uherském Hradišti. Ke spáchání trestného činu došlo 25. května 1998 kolem 21.00 hodin v budově čerpací stanice British Petrol v Uherském Hradišti, kdy obžalovaný, který v tu dobu konal noční službu, namířil služební zbraň na jednu z pracovnic, přičemž ze zbraně vyšel výstřel. Kulka následně proletěla ženě pravou částí obličeje a utrhla jí kus ušního boltce.
Z výpovědí obžalovaného a poškozené vyplynulo, že se jednalo o legraci. Obžalovaný totiž nejdříve poškozené nasadil v prodejně pouta. Když je tato chtěla sundat, řekl, že tak udělá, ale až vzadu, v místnosti, která sloužila jako kuchyňka. Tam také došlo k tragédii. Mladá žena si chtěla prohlédnout služební zbraň, kterou jí obžalovaný po vyjmutí zásobníku půjčil a ona z ní několikrát naprázdno vystřelila. Nato ji vrátila obžalovanému, ten dal zásobník zpět do pistole a ukazoval jí, jak použil zbraň při jednom z policejních zásahů. Obžalovaný uvedl, že na pracovnici stanice nemířil, přesto však soudu ukázal, že pistoli držel oběma rukama ve výši svých úst, když stáli s poškozenou čelem k sobě. Není si vědom ani toho, že by zbraň natáhl. Přesto však ze zbraně vyšel výstřel, který ženu poranil a způsobil jí trvalé následky ve formě jizev na obličeji a uchu. Vyšla ohlušující rána, chytila jsem se za obličej a zjistila, že mi teče krev. Obžalovaný se nade mnou sklonil a vystřelil ještě jednu ránu mimo.
Řekl mi, že zranění není tak hrozné a že se jedná o čistý průstřel. Než přijela záchranná služba, kterou přivolaly kolegyně, stále mi opakoval, abych o střelbě nikomu neříkala, že by z toho měl problémy a mohl by přijít o zaměstnání. U lékaře jsem proto uvedla, že jsem si zranění způsobila nožem, vypověděla před soudem poškozená. Kromě obžalovaného a poškozené byly soudem vyslechnuty rovněž dvě svědkyně a soudní znalci z oboru lékařství a balistiky. Obhájce obžalovaného totiž hájil svého klienta tím, že osudná pistole ČZ 70, ráže 75 mm, která byla předmětem zkoumání, měla závadu. Ta, dle něj, způsobila samovolný výstřel. Znalec z oboru kriminalistiky a balistických expertíz však dospěl ve vypracovaném posudku, který následně u soudu potvrdil, k závěru, že zbraň byla schopna střelby a nebyly shledány žádné závady, které by mohly samovolný výstřel způsobit. Obhájce po četných dotazech, které již znalec zodpověděl nejen ve svém posudku, ale i před soudem, dokonce zpochybnil jeho odbornost.
Následně, po zamítnutí jeho dalších dotazů ke znalci, namítl soudcovu podjatost a správnost protokolace. Soudce přerušil jednání na pět minut. Poté bylo vyhlášeno usnesení, v němž soudce nebyl vyloučen z vykonávání úkonů v trestní věci tohoto případu, neboť neshledal důvod své podjatosti. Obhájce i státní zástupce se vzdali práva stížnosti proti uvedenému usnesení a hlavní líčení pokračovalo čtením listinných důkazů. K dotazu soudce na doplnění dokazování obhájce navrhl vypracování nového znaleckého posudku zbraně, neboť, dle něj, nebyl současný posudek zpracován na potřebné odborné úrovni. Navíc uvedl, že znalec je pracovníkem policie, která by nepřiznala, že může mít nekvalitní zbraně. Měl by být proto stanoven nezávislý znalec, který nebude z řad policie. Státní zástupce naopak považoval dokazování za skončené a navrhl soudu, aby návrh obhájce zamítl. Hlavní líčení bylo za účelem zvážení návrhu obhajoby odročeno na neurčito.
Karin KuchtováÚpravy křižovatky se zřejmě v nejbližší době nedočkáme
St. Město (fal) - Podle původního záměru měla být v letošním roce rekonstruována křižovatka u Městského úřadu ve Starém Městě.
Již od loňského roku je zpracována studie úpravy křižovatky ze tří na čtyřramennou, která již byla předložena k vyjádření dopravním orgánům. Podle referátu dopravy Okresního úřadu v Uherském Hradišti i na základě vyjádření projektanta nám ale bylo doporučeno zahájit tuto akci až po spuštění obchvatu, tedy v roce dva tisíce dva až tři, který způsobí snížení intenzity dopravy. Dopravní průzkum, který se zde prováděl na podzim loňského roku, totiž ukázal roční nárůst dopravy o deset procent, vysvětluje tajemník Městského úřadu ve Starém Městě Vladimír Kučera, přesto se ale v současnosti připravuje rekonstrukce signalizace, při které se již bude počítat se čtvrtým ramenem křižovatky u městského úřadu. Ta by mohla být realizována již v letošním roce. Součástí rekonstrukce signalizace také bude koordinace křižovatky s přechodem u školy a světelného přechodu u městského hřbitova, který bude nově zřízen.
Údajně však plánovanou rekonstrukci křižovatky již několik let provází spor mezi firmou P.I.C., spol. s r.o., která dostavěla objekt obchodního domu, a Městským úřadem ve Starém Městě, který této firmě poskytl na dostavbu finanční půjčku. Předmětem sporu je údajné oboustranné neplnění závazků.
Město se smluvně zavázalo k tomu, že předtím, než obchodní centrum zkolaudujeme, vybuduje a zajistí příjezdy ze všech směrů, stěžuje si generální ředitel P.I.C., spol. s r.o. Petr Kvapil, avšak i po čtyřech letech je dopravní situace stále nevyhovující a navíc jsme za celou dobu k celé záležitosti nedostali žádnou oficiální informaci a ani jako sousedé jsme nebyli přizváni k žádnému jednání.
Je pravda, že jednání s P.I.C. doposud neproběhlo. Ale s touto firmou se dá jednat až v situaci, kdy budeme vědět, že je tato akce realizovatelná. Doposud prostě nebylo o čem diskutovat, vysvětluje Kučera. Neměli jsme jinou možnost, než si nechat vypracovat odborný posudek od soudního znalce, říká Kvapil. Ztráty, které jsou způsobeny nedostatečnými příjezdovými cestami, jsou městu pravidelně účtovány. Tyto ztráty jsou používány ke krytí půjčky.
Firma P.I.C. nám sice účtuje škody, ovšem neustále nám dluží velkou částku z půjčky, kterou jsme jim poskytli. V současnosti ji nesplácejí a chtějí započítávat svůj ušlý zisk proti naší půjčce. Ovšem my s tím nesouhlasíme, říká Kučera a dodává, nyní je tedy vše ve stadiu soudního řízení.V chátrajícím domě nalezen půl roku mrtvý muž
Uh. Hradiště (Kk) - Přes půl roku mrtvého muže našli policisté ve čtvrtek 4. února v Uherském Hradišti. Již vyschlé tělo se nacházelo na posteli v domě, který byl na požádání stavebního úřadu otevřen. Dům byl v chátrajícím stavu a ohrožoval okolí. Jelikož nikdo neotvíral, byl podle zákona o policii byt otevřen. Muž ležel na posteli v přirozené poloze. Tělo bylo vyschlé. Doba, po kterou zde ležel, musela být tedy delší než půl roku. Tomu by nasvědčovaly i výpovědi sousedů, kteří muže naposledy viděli v červnu loňského roku, uvedl zástupce ředitele policie v Uherském Hradišti pplk. Habáník. Totožnost mrtvého nebylo na místě možno zjistit, je však pravděpodobné, že se jedná o majitele domu. Přesto byla nařízena pitva, která by osvětlila příčinu smrti, a jsou rovněž porovnávány příslušné zdravotní dokumentace. Případ šetří Okresní úřad vyšetřování policie ČR v Uh. Hradišti.Kanoistický areál zachvátil požár
Ostr. Nová Ves (Kk) - V polovině minulého týdne, ve středu 3. února 1999, došlo k požáru v areálu novoveských kanoistů. Požár v nočních hodinách nahlásil hasičům muž z Kunovic, který záři ohně zahlédl ze svého bytu. Na místo ihned vyjeli hasiči z Uherského Hradiště, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Celkem se akce zúčastnilo šest hasičských vozidel. Dle našich záznamů hořel montovaný dřevěný domek patřící tělovýchovné jednotě, oddílu kanoistů. Objekt hořel velmi rychle. Požár byl lokalizován a do rána zůstali na místě novoveští hasiči, uvedl službu konající hasič. Policie následným šetřením zjistila, že požár vznikl porušením požárních předpisů, nevyhovujícím kouřovodem od kamen. Kanoistům vznikla škoda ve výši 240.000,-Kč.Ve Zbrojovce se opět kradlo
Uh. Brod (Kk) - Při inventuře, která proběhla od 27. do 29. ledna tohoto roku v České zbrojovce Uherský Brod, bylo již poněkolikáté zjištěno, že chybí zde vyráběné součástky. V dřívějších případech zmizelo větší množství hlavní k malorážkám, nyní dvaapadesát závěrů k pistolím. Závěry byly uloženy v místnosti kontroly výroby a násilné vniknutí do tohoto prostoru nebylo policií zjištěno. Případ je v současné době v šetření. Je totiž nutno upřesnit, kdy ke krádeži vlastně došlo, a prověřit všechny osoby, které mají do této místnosti přístup. Zbrojovka utrpěla krádeží škodu ve výši téměř pětapadesát tisíc korun.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund