Číslo: 6
07.02.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Věznice zřejmě bude chátrat i nadále
Vážení čtenáři,
V Letu se výplat nedočkali
Škoda na hřišti bude nahrazena

Věznice zřejmě bude chátrat i nadále
Na její rekonstrukci stále nejsou finanční prostředky

Termín zprovoznění věznice a nového sídla okresního soudu je zatím stále v nedohlednu - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Od čtyřiadevadesátého roku se připravuje rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti. Z části věznice by pak přístavbou měla vzniknout samostatná budova okresního soudu. Přestože se původně předpokládalo dokončení rekonstrukce v letošním nebo příštím roce, na zprovoznění věznice si budeme muset počkat minimálně dalších pět let.
"Termín dokončení rekonstrukce vězení se neustále posunuje s ohledem na nedostatek investičních prostředků, které jsou Vězeňskou službou České republiky na rekonstrukce a výstavbu nových kapacit přidělovány," objasnil tiskový mluvčí Generálního ředitelství vězeňské služby Eduard Vacek.
Ještě letos v lednu se předpokládalo zprovoznění věznice v průběhu roku 2004, ovšem jen v případě, že vězeňství obdrží ze státního rozpočtu jednu miliardu korun ročně nejméně po dobu tří let. Podle posledních informací se ale termín dokončení opět odsunul.
"Doufejme, že se tento projekt zrealizuje. S politováním musím říci, že v investicích Generálního ředitelství vězeňské služby pro letošní rok tato akce opět není naplánována," uvedla předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti Marie Chmelařová.
"Rozpočtové náklady stavby jsou 515 milionů korun, což je pětaosmdesát procent z našeho rozpočtu na reprodukci investičního majetku. Dokončení rekonstrukce věznice se plánuje na říjen 2005, její uvedení do provozu pak na leden 2006," upřesnil Vacek.
"Naše potřeba nové budovy je nepochybně veliká. Prostory stávajícího okresního soudu jsou značně nedostačující. Chápeme ale, že investice více než půl miliardy je tak velká, že prosazení realizace projektu není jednoduché. Je však potěšující ten fakt, že resort spravedlnosti vůbec uvažuje alespoň ve výhledu o zařazení a realizaci tohoto projektu," řekla Chmelařová. Areál celý má rozlohu deset a půl tisíce metrů čtverečných. Budova soudu by měla být orientována směrem na Palackého náměstí. Pro 172 obviněných v tomto areálu bude vazební věznice, dalších padesát míst zde bude pro odsouzené za méně závažné trestné činy. Předpokládá se také vznik 110 pracovních míst.
"Myslím si, že by bylo nutné zahájení rekonstrukce v co nejkratší době. Pokud se totiž věznice nebude opravovat, celý komplex zchátrá. Obnovení chodu věznice je v pořádku, přestože je v centru města. Dnes už lze takové objekty zabezpečit tak, aby městu nevadily," řekl starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. Za posledních šest let bylo do věznice investováno šestnáct a půl milionu korun na výkup pozemků, dalších téměř patnáct milionů korun stálo vypracování projektové dokumentace na vlastní rekonstrukci.
Lenka FalešníkováVážení čtenáři,
právě dnes 7. února roku 2000 slaví naše, ale vlastně i Vaše noviny Dobrý den, Slovácko své páté narozeniny. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak. Již pět let máte možnost každé pondělí se setkávat na novinových stáncích s Dobrým dnem, Slovácko. Velmi nás těší, že zájem o naše noviny mezi čtenáři neustále stoupá. Přesvědčivě o tom hovoří i jejich trvale se zvyšující náklad. Jelikož však za pět let, co vycházíme, se mnohé změnilo, rozhodli jsme se nabídnout Vám nějakou změnu i my. Co by to mělo být? Tak to jste z dnešního vydání poznali určitě sami. Ano, změnili jsme výrazně formát našich novin. Poslední průzkumy tiskovin totiž ukazují, že budoucnost patří malým formátům. Výhodou těchto novin je, že se dají číst nejen v autobuse, kanceláři, ve škole, při chůzi, na WC, v posteli, ale zkrátka všude. Další změnou, kterou jste jistě také zaznamenali, je dvojnásobné zvýšení počtu stran. Rozšířili jsme strany zpravodajství, kultury, inzerce a také sportu. Naší snahou bude i nadále Vám přinášet co možná nejaktuálnější informace ze všech oblastí celého regionu. V průběhu roku jsme pro Vás připravili navíc několik překvapení. Doufám, že jste také postřehli, že cena Dobrého dne zůstává již několik let stále stejná. Měnit ji proto nebudeme ani nyní. I když slovo nezávislé již zmizelo z našeho názvu, přesto v informacích na našich stránkách má stále zelenou. Věřím, že nám i nadále nejen zachováte svou přízeň, ale také svými náměty přispějete k dalšímu zkvalitnění našich novin.
Vojtěch Johaník, šéfredaktorV Letu se výplat nedočkali
Kunovice (PS) - Kolektivní smlouva v Letu, a.s., v Kunovicích sice garantuje, že výplaty budou jednotlivým zaměstancům poukázány na jejich konta nejpozději do 25. dne následujícího měsíce, ale vše je jinak. Lidé z Letu se ještě ani minulý týden prosincových výplat nedočkali. "Co je nám platné, že v podnikovém zpravodaji vedoucí prodeje Směřička popisuje úspěchy při prodeji letounů v loňském roce, když výplaty nemáme," rozčiluje se jeden z pracovníků výroby.
Situaci v továrně se snaží uklidnit hlavně odborový předák Zajíček, který zvedá jeden telefon za druhým. "Z vedení mám slíbeno, že výplaty by měly přijít všem na konta již tento týden," snaží se vyvrátit Zajíček fámy o tom, že termín výplat je v nedohledu. Aby finanční problémy samoživitelů a rodin, kde oba manželé pracují v Letu, byly zmírněny, vyplatilo jim vedení firmy těsně před víkendem finanční zálohy výplaty. I přesto, že měla firma s výplatními termíny v posledním období určité problémy, dostali všichni zaměstnanci v minulém týdnu k podpisu nové pracovní smlouvy. "V průměru to vychází na každého asi o pět stovek navíc," konstatuje Zajíček. Značně rozpačitý ohlas mělo u zaměstanců také posledního číslo podnikového zpravodaje. "Přečíst jsme si mohli připomínky jednotlivých pracovníků k chodu firmy, ale na odpovědi se nějak nedostalo," konstatoval s úsměvem jeden z konstruktérů, "byla to škoda papíru."
Velkou naději vkládá vedení Letu do spolupráce se švýcarskou leasingovou firmou Airlines Partners, se kterou by měla být právě v těchto dnech potvrzena objednávka na prvních 30 letounů L 610 G, který nyní vystupuje pod novým označením Ayres 7000. Na dotažení tohoto letounu do certifikace byl do firmy angažován kunovský rodák ing. Ladislav Smrček, který po několik let pracoval pro letecké firmy v zahraničí. Zda se Ladislavu Smrčkovi podaří navázat na úspěšnou éru svého otce, který byl po dlouhou dobu šéfkonstruktérem kunovického Letu, ukáže až budoucnost.Škoda na hřišti bude nahrazena
Uh. Hradiště - K poškození nového, dosud nedostavěného fotbalového hřiště v Uherském Hradišti Mařaticích, ke kterému došlo zhruba před třemi týdny, se přihlásila otrokovická firma Perfect. Ta prováděla v těchto místech demontáž vedení vysokého napětí, přičemž svojí těžkou technikou vjela na plochu hřiště a způsobila tak na jedné jeho třetině místy až třiceticentimetrové koleje. "Škoda vznikla naší činností a rozhodně nebyla způsobena Jihomoravskou energetikou. Také se nehodláme zbavit následné zodpovědnosti na úkor energetiků," prohlásil jeden ze spolumajitelů firmy Perfect Jiří Štěrba.
Jak dále uvedl, pracovníci firmy neměli o existenci hřiště nejmenší tušení a škodu způsobili neúmyslně. Otrokovická firma se také neodvrací ani od poškození soukromých zahrádek: "Snažíme se k majitelům pozemků chovat tak, aby vznikaly pokud možno co nejmenší škody. Likvidaci betonových sloupů však nelze realizovat bez použití těžké techniky," upřesnil dále Štěrba.
Největší škodu však utrpěla staroměstská firma Ekostav, která pro město a FC Synot Slováckou Slavii hřiště stavěla. "I tento problém je již vyřešen a s firmou Ekostav jsme se dohodli na náhradě vzniklé škody," dodal další z jednatelů firmy Perfect Jaroslav Karlík.
Jak potvrdil i majitel Ekostavu Vladimír Kartůsek, došlo mezi oběma firmami k písemné dohodě o náhradě vzniklých škod.
"Škodu jsme sice již předběžně vyčíslili, ale bude nutné ještě prozkoumat, zda nebyly poškozeny drenáže, čímž by se samozřejmě navýšila," řekl Kartůsek.
Hřiště tak bude předáno FC Synot Slovácké Slavii, až se zazelená, budou provedeny úpravy okolního terénu a dokončen závlahový systém.
"Byli jsme připraveni předat hotové hřiště v průběhu měsíce dubna. Pokud by ale nakonec přece jen došlo ke zpoždění, nebylo by delší než dva měsíce," dodal závěrem majitel firmy Ekostav.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund