Číslo: 7
17.02.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Grebeníček a spol. v dubnu před soudem!
Brodské Neradice se prodraží
Nahradí garáže oblíbené kryté lázně?
Lydia Lunch v Hradišti!
Výzva učitelů ministrovi

Grebeníček a spol. v dubnu před soudem!
Obžalovaní mohou být odsouzeni, ale trest vinou amnestií nevykonají
Uh. Hradiště - 12. února byly v Uh. Hradišti vzneseny tři žaloby na bývalé vyšetřovatele StB, kteří se podíleli na nelidském tyrání politických vězňů. Obžalováni jsou z trestného činu ublížení na zdraví s následkem těžké újmy na zdraví. Jeden z obviněných, Alois Grebeníček, otec současného komunistického předsedy, pochází ze Starého Města, další dnes žijí v Kroměříži a v Praze.
Procesy z přelomu čtyřicátých a padesátých let mají dodnes v živé paměti mnozí Hradišťáci, kteří slýchali řev týraných lidí. Výslechy probíhaly ve věznici, v budově dnešní Uměleckoprůmyslové školy na ul. Maršála Malinovského a ve sklepních prostorách dnešního Okresního úřadu, tedy v těch samých místech, v jakých za války vyslýchalo gestapo.
Celý případ vyšetřování tří hradišťských dozorců se táhne už dva a půl roku. Úřad pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu v říjnu minulého roku předal okresnímu zastupitelství v Uh. Hradišti veškerou dokumentaci doplněnou svědectvím zhruba dvou stovek postižených.
JUDr. Petr Novák, okresní státní zástupce, v souvislosti s tím uvedl: Nebyl jsem se zpracováním dokumentace spokojen, protože v něm naprosto chyběly znalecké posudky, tedy konkrétní důkazy ublížení na zdraví, tak jsem sám převzal vyšetřování. Ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství v Brně vzniklo v lednu dvanáct znaleckých posudků poškozených.
Najdeme v nich nejrůznější zranění, která svědčí o skutečné brutalitě dozorců. Mezi nimi se často objevují polámaná žebra, poškozené ledviny, duševní traumata, zlámané nohy, rozbitá chodidla od úderů pendreků, roztrhaná kůže a ze všeho snad nejvážnější - psychické problémy, kterých se postižení nezbaví už nikdy. Téměř všichni političtí vězni jsou částečně a nebo úplně nedoslýchaví na levé ucho. Vysvětlení je podle Nováka jednoduché a kruté zároveň: Většina dozorců byli praváci a úder z prava na levé ucho jim byl nejpřirozenější. Našli bychom jistě ještě celou řadu dalších praktik, ze kterých běhá mráz po zádech. V Hradišti se, jak uvádějí svědci, hodně používala metoda výslechu na kovovém výpletu postele, na který byl připoután vězeň a do níž se pouštěl proud. Na podobném principu fungovalo vkládání kovových destiček pod proudem do bot.
Hlavní proces by měl začít asi v dubnu tohoto roku. O tom, jaký bude jeho průběh, se vede řada diskuzí. Právníci se shodují na tom, že odsouzení nevykonají trest.Od roku 1950 u nás totiž bylo 17 amnestií, které se většinou vztahují na trestné činy těchto obviněných. Každá amnestie ubere kus z jejich výkonu trestu. Např. amnestie prezidenta Havla z roku 1990 jim odpouští dva roky vězení a nedá se s tím nic dělat, uvedl JUDr. Novák a pokračoval: Nemohu říci, jak závažná jsou obvinění, to už je na soudu. Ale jeden z nich toho má na svědomí mnohem méně, než jeho dva kolegové. Státní zastupitelství doporučilo soudu vyslechnout z 63 výpovědí 21 svědectví. Netroufnu si odhadnout, jak se bude proces vyvíjet. Mnohé ale napovídá už jen ta skutečnost, že v pondělí 10. 2. se obžalovaní nedostavili na seznámení s výsledky vyšetřování z důvodu nutné návštěvy u lékaře. Přišli jen jejich obhájci. A takto to může vypadat i u soudu, uvedl na závěr JUDr. Novák.
Pavlína KřůmalováBrodské Neradice se prodraží
Uh. Brod (paf) - Zastupitelstvo města Uh. Brod ve středu 12. února přijalo návrh rozpočtu na rok 1997. Jeden z bodů, které vyvolaly velké diskuse, se týkal i výstavby domů v Neradicích, o které jsme nedávno na našich stránkách podrobně informovali. Z vlastních prostředků města tato výstavba pro letošní rok spolkne 3,4 mil. Další náklady navíc vzrostou proto, že město musí zafinancovat rekonstrukci rodinného domu, který byl jedné rodině dán jako náhrada za zdemolovaný dům stojící v cestě novostavbě.
Jak uvedli radní, nepočítalo se s tím, že oprava bude tak nákladná. Město nevlastní takový dům, který by mohl vyhovovat směně, a tak se bude rekonstruovat dům, který jeden ze zastupitelů trefně označil jako pastoušku. Celá rekonstrukce bude stát další čtyři milióny. Vzrušená debata kolem Neradic se rozpoutala v souvislosti s disproporcí mezi původní navrženou cenou v zadávací dokumentaci a cenou současnou. Nedostatečně zpracovaný projekt stanovil původní cenu do výběrového řízení na 57 milionů, ale dnes náklady dosahují už 65 milionů. Jak uvedli brodští radní, uvažují o podání žaloby na projektanta S projekt Zlín, ale šance na odškodnění jsou malé. Projektantovi totiž nahrává nepříznivý časový faktor. Čas na zpracování projektu byl tak malý, že s vadami na kráse se mělo počítat. Zatímco starosta Uh. Brodu ing. Veselý celou stavbu považuje za nesmírný politický úspěch, ing. Kunz se nechal slyšet, že kdyby tušil, co problémů bude stavba Neradic stát, nikdy by se do ní nepouštěl.Nahradí garáže oblíbené kryté lázně?
Městské zastupitelstvo nebere v úvahu názory svých občanů

Naučí se lidé chodit do garáží stejně dobře jako do lázní ?
Uh. Hradiště (VaMP) - V listopadu 1996 Městské zastupitelstvo schválilo prodej objektu Krytých lázní realitní kanceláři CZ DOMOV s.r.o. za cenu čtyř a půl milionu korun plus pět set tisíc na tzv. jistinu. Těmito pěti sty tisíci si chce město pojistit uskutečnění projektu, se kterým Domov vyhrál výběrové řízení. Pokud totiž k jeho realizaci nedojde, půl milionu městu zůstane.
Podle tohoto projektu by měly v centru města vyrůst vícepodlažní garáže. Tolik stručná hra čísel. Vzít v potaz, že rehabilitační zařízení v Krytých lázních řadu let využívají lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí, nikdo nehodlal. V této souvislosti uvedl starosta města Ladislav Šupka, že by se městu nevyplatilo investovat zhruba dva miliony na další opravy, které by byly pro zachování stávajícího provozu nezbytné.
Nikdo mě neinformoval o tom, že by provozovna rehabilitace měla k určitému datu skončit, řekla Dobrému dnu paní Rozsypalová, která v prvním patře Krytých lázní provozuje rehabilitaci a masážní služby, dokonce mi snad bylo řečeno, že nemusím mít strach, protože rehabilitace zde bude určitě zachována.
Myslím si, že vybudování garáží je pouhou fintou, uvedl v souvislosti s výsledkem výběrového řízení jeden ze zainteresovaných. Podle něj se brzy objeví nový zájemce, se kterým se Domov dohodne a objekt mu prodá třeba za sedm milionů. Za tak atraktivní místo v centru města je skutečně tento obchod za hubičku.
Podle střízlivých úvah totiž nelze hovořit o garážích, které by mohly mít dostatečnou kapacitu. Mluví se o čísle do tří desítek garážovaných vozů. Toto číslo je ovlivněno i skutečností, že je přinejmenším problematické využít prostoru pod úrovní země. Ne nadarmo je hned vedlejší ulice označena Na Morávce (kdysi zde tekla řeka). Už současný provoz lázní, který by měl být ukončen k měsíci březnu, má občas v závislosti se stoupající hladinou spodních vod problémy. I když od rozhodnutí, prodat firmě Domov objekt Krytých lázní uběhl nějaký ten týden, nic se neděje. Rekreační a tělovýchovné zařízení, s.r.o. Uherské Hradiště je minimálně ze dvou důvodů dále nuceno prodlužovat stávající provoz. V prvé řadě by při vypuštění a předpokládaném zamrznutí topného systému mohlo dojít k mnohonásobně vyšším škodám. A pak, nástupnická organizace, tj. CZ Domov objekt dosud nepřevzala.
Návrh smlouvy má Domov teprve čtrnáct dní na stole, odpověděl starosta Šupka na otázku, jak dlouho hodlá město čekat na zahájení prací potřebných k přestavbě chátrajícího objektu Krytých lázní.Lydia Lunch v Hradišti!
V neděli 23. února 1997 se v uherskohradišťském Klubu Mír představí světoznámá americká perfomerka, zpěvačka, herečka a spisovatelka Lydia Lunch.
Tato newyorská punková průkopnice je už zhruba 15 let trnem v oku establišmentu jako kontroverzní osobnost, která svými hudebními útoky a mluveným slovem napadá zpustošelou střední vrstvu, mužsky orientovanou morálku a jiná dogmata. Její kariéra začala v kapele Teenage Jesus and the Jerks, objevila se na více než 30 deskách, zahrála si v tuctu filmů, napsala 4 knihy. Léta spolupracovala např. s Nickem Caevem, Henry Rollinsem, Michaelem Girou, skupinami Sonic Youth, Einsturzende Neubaten a dalšími.
V Klubu Mír představí filmy, které dělala se slavným filmovým tvůrcem Richardem Kernem The Right Side of my Brain a Fingered. V těchto filmech se snaží o realizaci vlastní představy sexuálního násilí a touhy. Oba filmy budou překládány nebo opatřeny titulky! Bude následovat produkce, kde se Lydia Lunch představí též jako zpěvačka. POZOR! Začátek tohoto jedinečného představení bude už v 18.00! Vstupenky stojí pouze 70 Kč, i když Uh. Hradiště je jediným městem (s výjimkou Prahy), kde se L. Lunch objeví.Výzva učitelů ministrovi
Uh. Hradiště (Drp) - 13. února 1997 proběhla v našem okrese stávka pracovníků ve školství. V tento den zorganizovala Oblastní rada odborových svazů pracovníků školství mítink v kině Hvězda, kde se sešly na tři stovky zástupců školských zařízení v okrese.
Jako hosté se akce zúčastnili místopředseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Mgr. Jiří Valenta a Ing. Ryglová, předsedkyně OROS Hradec Králové. Ve spontánní diskuzi v závěru jednání se učitelé shodli mimo jiné na tom, že osoba ministra Pilipa nastolené problémy mezi pracovníky ve školství příliš zlehčuje a svým chováním a vystupováním prestiž učitelů spíše snižuje, než by se ji snažil pozvednout.
Nespokojenost pedagogů s prací ministerstva, potažmo ministra školství, vyústila v závěrečné prohlášení. V něm pracovníci školství ministra Pilipa vyzývají k přehodnocení vzniklé situace ve školství a případnému setrvání jeho osoby ve funkci ministra.
Myslím si, že lidé pochopili, o co stávkujícím učitelům nejen v našem okrese jde, řekl jeden z představitelů Oblastní rady OS Uherské Hradiště, který si přál zůstat v anonymitě.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund