Číslo: 8
24.02.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ministr Pilip odsoudil rodinné školy k zániku
Velká poštovní loupež v Brodě
Malá scéna podává Krocana
K článku: Nahradí garáže oblíbené kryté lázně?
DOBRÝ DEN ZA 4,90 Kč

Ministr Pilip odsoudil rodinné školy k zániku
V našem okrese jsou takto postiženy tři školy

Přípravy na maturitu vrcholí i na Rodinné škole v Uh.Hradišti
Uh. Hradiště - Do druhého pololetí tohoto školního roku vstoupilo ministerstvo školství pod vedením ing. Pilipa velmi razantně, překvapivě a nešťastně.
5. února totiž ministr Pilip podepsal Rozhodnutí o opatřeních souvisejí-cích s útlumem studijního oboru 63-44-6 Rodinná škola (čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou) ve státních školách. Přijatá opatření již nedovolují těmto školám přijímat nové žáky do 1. ročníku v nadcházejícím školním roce. Žáci, kteří rodinné školy již navštěvují, své studium bez omezení dokončí. Dvouleté rodinné školy zůstávají beze změny.
Citované ministerské rozhodnutí nabízí dotčeným školám možnost požádat o zařazení oboru podobného rodinné škole. Jsou doporučeny ekonomicko-správní obory a obor Výchovná a humanitární činnost. Termín podání žádosti je vpravdě šibeniční - 28. únor 1997. Minis-terstvo školství zároveň přislíbilo přednostní vyřízení agendy s tím spojené.
Postupné rušení rodinných škol se týká i našeho okresu, konkrétně jde o následující školy: Střední zemědělskou a rodinnou školu ve Starém Městě, Rodinnou školu v Uherském Hradišti a Rodinnou školu v Uherském Brodě. Proto se v pátek 14. února uskutečnilo na Školském úřadu v Uherském Hradišti jednání s řediteli rodinných škol a byl dohodnut postup pro přijímání žáků do 1. ročníků pro školní rok 1997/98.
Do Starého Města lze podat přihlášky na stávající studijní obory Agropod-nikání a Ekonomika zemědělství a výživy, případně na dvouletý obor Rodinná škola. V Uherském Hradišti nabízejí studijní obor Obchodník, zakončený po 3. ročníku výučním listem a po 5. ročníku maturitou na SOU Jiřího z Poděbrad (sídlí ve stejné budově jako rodinná škola). Nejkomplikovanější situace vyvstala na Rodinné škole v Uherském Brodě, kde není tak silná vazba na stabilizovanou a velkou školu, jako je tomu v Uh. Hradišti nebo ve Starém Městě. Proto se rozhodli otevřít obor Veřejně správní činnost, který je velmi blízký dosavadnímu zaměření školy.
K tomu se vyjádřila i Dr. V. Machová ze Školského úřadu v Uh. Hradišti: #Zřízení tohoto oboru považujeme snad i za přínosné, protože blízkost hranic, tedy celní služba a další aktivity státu s tím spojené vyžadují jistý počet připravených lidí a nevylučujeme ani postupnou přeměnu uherskobrodské Rodin-né školy na odbornou školu takto specializovanou. Pokud jde o důvody rušení rodinných škol, Věra Machová uvádí: #Zřejmě byly dva, problematické uplat-nění absolventek rodinné školy na trhu práce a zdaleka ne vždy byla odpovídající kvalita maturitních zkoušek.
Bohužel rozhodnutí ministra Pilipa přišlo v naprosto nevhodný čas. Během podzimu se totiž žáci 9. tříd základních škol rozho-dovali o svém dalším studiu, v Uherském Hradišti se uskutečnila Burza středních škol, střední školy pořádaly Dny otevřených dveří, Mgr. Štěpitová v pora-denském středisku na úřadu práce nabízela všem zájemcům nejen věcné informace, ale i pomoc při nelehkém rozhodování o profesní dráze. A poslední únorový den je posledním pro podání přihlášky na střední školu. O nemalém zájmu o toto studium svědčí i to, že např. v uherskobrodské základní škole Na Výsluní bylo mezi 88 vycházejícími žáky 14 uchazečů o přijetí na některou z rodinných škol...
Ivo VojtíkVelká poštovní loupež v Brodě
Uh. Brod (paf) - V pravý čas, ve správnou dobu a na správném místě byli lupiči v Uh. Brodě, kteří Českou poštu okradli o 5,7 milionů korun, a to úplně bez problémů a beze svědků. #K vykradení pošty došlo někdy mezi dvanáctou hodinou v sobotu 15. 2. a pátou hodinou ranní v pondělí 17. 2.. Nedá se přesně určit, kdy ke krádeži došlo, protože od skončení provozní doby v sobotu tam až do pondělka nikdo nebyl, uvedl zástupce ředitele PČR mjr. JUDr. Miroslav Habáník a pokračoval, #neznámí pachatelé se do objektu dostali ze zadní strany budovy. Přelezli plot, dostali se na balkón v prvním patře, kde rozbili skleněnou výplň a vypáčili dveře od další místnosti, a tak se dostali do prostor pošty. Násilím, pomocí páčidla a rozbrušovačky, otevřeli trezor, ve kterém našli mimo peněz i klíče od dalších dvou trezorů. Celková škoda, původně určená na čtyři miliony, dosáhla 5 709 000 korun.
Policie se podle zajištěných stop, které zatím blíže nespecifikovala, domnívá, že pachatelů muselo být více. Téměř profesionální použití rozbrušovačky vylučuje amatéry. Podle slov zaměstnanců je také pravděpodobné, že lupiči byli dobře informováni. #Šli na jistotu. Za prvé přesně věděli, kde trezory hledat a za druhé by to byla moc velká náhoda, že trefili první zrovna ten sejf, kde byly klíče od dalších dvou. Navíc museli dostat echo, že právě v tu dobu tu bude nejvíc peněz a že se sem dá velice jednoduše dostat, hodnotí připravenost lupičů jeden ze zaměstnanců. Pachatelům skutečně v cestě nestála snad jediná překážka. Objekt je úplně bez bezpečnostního zařízení. Chybí nejenom elektronický alarm, ale i obyčejné ochranné mříže. Budova pošty na ulici bří Lužů je totiž v rekonstrukci, takže v současnosti sídlí úřad v nevhodném objektu v rohu Mariánského náměstí.
Okolní domy jsou oblíbeným místem zlodějíčků. Například obchod s elektronikou sousedící s poštou byl vykraden už několikrát a pachatel nebyl nikdy dopaden. Vedoucí brodské pošty se k celému případu zatím odmítl vyjádřit. O nových skutečnostech vás budeme informovat v některém z příštích čísel.Malá scéna podává Krocana
Uh. Hradiště (red) - Dnes v pondělí 24. února v 19.30 na Malé scéně Slováckého divadla se koná první repríza komedie Krocan autora absurdního divadla Slawomira Mrožka. Pokud můžete přijít, neváhejte, protože se zrodila pozoruhodná inscenace, kterou stojí za to zhlédnout. Jako svou druhou práci ve Slováckém divadle Krocana nastudoval hostující režisér Ladislav Pešek. V inscenaci uvidíte Jaroslavu Tihelkovou, Lubomíra Vraspíra, Zdeňka Kupku, Martina Vrtáčka, Vladimíra Doskočila a Ivo Pížu.K článku: Nahradí garáže oblíbené kryté lázně?
Na text, který vyšel v Dobrém dnu 17. února 1997 zareagovala obchodní společnost Domov UH s.r.o. se žádostí o opravu zveřejněného textu dle tiskového zákona, neboť některé informace se závažným způsobem dotýkají dobrého jména firmy.
Projekt na rekonstrukci objektu #Lázní, je postaven na filozofii služeb občanům tohoto města. Garáže tedy nejsou tím podstatným, co by mělo v prostorách lázní vzniknout. Počítáno je s rozsáhlými obchodními plochami s širokým sortimentem zboží od potravin, až po obuv a galanterii. Zaměstnanci z blízkých úřadů i občané města zde budou obslouženi v provozu rychlého občerstvení a jednoduchého stravování. Plánuje se taktéž moderně a na dostatečné hygienické úrovni vybudované rehabilitační a relaxační centrum pro všechny věkové kategorie, takže stávající návštěvníci lázní si přijdou na své.
Podzemní parkoviště má být pomocnými obslužnými plochami k výše uvedeným službám pro firmy i občany.
Společnost Domov je tvrzením o případném dalším prodeji jinému zájemci pobouřena a rozhořčena. Podsouvat firmě tento úmysl je pro nás zcela nepřijatelné a velmi rádi s #jedním ze zainteresovaných, který takovou blamážní informaci redakci poskytl, povedeme na toto téma diskuzi.
V otázce zahájení přestavby objektu je třeba vysvětlit, že prodej nemo-vitosti je náročnou právní transakcí, při které musí být splněna řada formálních náležitostí. Jednou z těchto nezbytností bylo např. zpra-cování nového geometrického plánu, což samo o sobě trvá pěknou řádku týdnů. Naší snahou, stejně jako orgánů města, je zahájit rekonstrukci v co nejkratší době, aby objekt mohl zase sloužit občanům tohoto města.
Šéfredaktorka DDS se tímto omlouvá všem, kterým původní článek způsobil nepříjemnosti. M. MiškeříkováDOBRÝ DEN ZA 4,90 Kč
Vážení čtenáři, jsme velmi potěšeni Vaším stále větším zájmem o náš týdeník. Před nedávnem (7. února) jsme oslavili své již druhé narozeniny, při nichž jsme mohli s potěšením konstatovat, že náš týdeník si našel své čtenáře ve všech koutech našeho Slováckého regionu.
Jistě jste si povšimli, že v říjnu loňského roku jsme zvýšili počet stránek na 16, aniž bychom zdražili cenu novin. Náš týdeník se tak stal jedním z nejlevnějších regionálních novin široko daleko. Ovšem současná doba, kdy dochází ke zdražování #všeho, nás nutí k tomu, abychom i my přistoupili k tomuto kroku, což činíme velmi neradi. Od 1. března si budete tedy moci koupit #Dobrý den za 4,90 Kč. Starým předplatitelům zůstává do konce roku cena 3,50, noví zaplatí 4,50 Kč.
Vážení čtenáři, věříme, že i přes toto nepopulární opatření, zachováte i nadále našim novinám svou přízeň. My Vám naopak můžeme již dnes slíbit, že v letošním roce připra-vujeme několik novinek, kterými bychom rádi zvýšili úroveň a čtivost našich a vlastně i Vašich novin.
Redakcewww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund