Číslo: 9
03.03.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Střechy panelových domů v havarijním stavu
Františkánský klášter domem roku ď96
V Brodě nezaměstnanost stoupá
Ekočistírna v Bojkovicích
Místostarosta dnes poprvé v úřadě
V Uherském Hradišti zazněla hebrejština

Střechy panelových domů v havarijním stavu
Nájemníci družstevních bytů si milionovou opravu budou muset zaplatit sami

Opravy střech panelových domů ve Štěpnicích budou jedny z nejnákladnějších.
Uh. Hradiště - Bytové družstvo Slovácko v Uherském Hradišti vlastní více než pět tisíc bytů většinou v panelových domech, které v několika uplynulých desítkách let nezaznamenaly žádné větší opravy. Obecně existují dva důvody, proč se domy dostávají do takového stavu, v jakém v současnosti jsou. Buď je to otázka více či méně zanedbané údržby nebo je to vinou vadné panelové technologie. Specifické vady panelové technologie, jak uvedl předseda představenstva bytového družstva Slovácka Cyril Omelka, se ale u hradišťských domů neprojevují.
#V současnosti se jako nejzávažnější problém jeví střechy panelových domů, jejichž údržba byla v minulosti minimální, nebo dokonce žádná. Opravujeme formou generálních oprav a většinou se jedná o položení nové krytiny. Samozřejmě, že máme snahu řešit problém se střechami nástavbou nebo půdní vestavbou, ale narážíme na překážku vysokých cenových relací, které většinu zájemců o takové bydlení odradí. Tuto formu oprav nezamítáme, ale nevidíme toto řešení jako jediné vhodné," uvádí Omelka. Například na jeden z domů sídliště ve Štěpnicích je vydáno stavební povolení na půdní vestavbu, ale zatím se nestaví, protože zájemců je málo. Majitel půdního bytu by totiž musel zaplatit dvanáct až šestnáct tisíc korun za metr čtvereční, a pak, jestliže uvažujeme o třípokojovém bytě o rozloze 70 - 80 m2, nás takový byt přijde na milion a víc, pokud bychom chtěli nadstandartní bydlení.
Předseda představenstva SBD pokračuje: #Řešení oprav střech formou nádstaveb není tak jednoduché, jak jsme si původně představovali. Nezbývá nám, než jít klasickou cestou generálních oprav rovných střech, které jsme zahájili v roce 1996 a budeme v nich pokračovat i letos. V poslední době také uvažujeme o vybudování nízkého krovu bez půdních bytů. Náklady na generální opravu bez zateplení se pohybují okolo 450 Kč za 1 m2, nízký krov stojí 1 200 Kč za metr a plochá střecha zateplená 1 000 korun za metr čtvereční. Například panelák o 120 bytech přijde oprava střechy asi na jeden milion korun, což činí na jeden byt plus minus deset tisíc korun. #Každý dům je samostatně hospodařící středisko, které na opravu peníze buď má a nebo, jak je tomu ve většině případů, nemá. Nájemníci se pak musí smířit s tím, že se jim formou předpisů nájmů povýší položka oprav, řekl Cyril Omelka a nabídl řešení, #lidé začínají chápat, že je pro ně výhodné stavební spoření formou rekofondu u Wstenrot, které nabízí až čtyřicetiproc entní zvýhodnění včetně státní podpory. Tyto peníze pak mohou použít nejenom na opravu střechy, ale i stupaček nebo balkónů. Nájemníci družstevních bytů se ale těžko smiřují s tím, že si nejrůznější opravy budou muset zaplatit ze své kapsy. #Před několika lety jsem směnou získala byt ve Štěpnicích, a jako odstupné jsem dala tři sta tisíc korun, stěžuje si nájemnice družstevního bytu. #Bydlím tady teprve čtyři roky a nechápu, proč mám platit za to, že dvacet let přede mnou nikdo do oprav neinvestoval ani korunu. Nejhorší na tom je, že se mě nikdo na nic nezeptá a za nájemné platím čím dál, tím víc. "Kdyby nájemnice uvedenou částku uhradila vlastníkovi bytu, kterým je SBD, měla by za tuto částku byt po generální opravě a ještě by jí zbylo do fondu na opravy pro dlouhé období," reaguje na projevy nespokojenosti Omelka.
Pavlína KřůmalováFrantiškánský klášter domem roku ď96

Dominantou vítězného domu je sloupcová síň a atrium se studnou.
Uh. Hradiště (paf) - Městské zastupitelstvo na svém 14. zasedání udělilo ocenění dům roku 1996 objektu bývalého Františkánského kláštera. Ocenění se uděluje už po páté a vyjadřuje jej tabulka z lité plastiky, která bude předána v rámci Dne otevřených dveří památek v sobotu 15. září tohoto roku. Jak uvedl na zasedání zastupitelstva hlavní architekt města arch. ing. Aleš Holý: #Františkánský klášter není novým tvůrčím činem, ale po rekonstrukci je zřejmě objektem, který v uplynulém roce nejvíce zušlechtil obraz města. To, že ocenění znovu získává stavba historická a ne moderní, vypovídá o trendu rozvoje města, který vedle výstavby nových domů věnuje i značnou pozornost záchraně kulturních památek zdánlivě nenávratně odepsaných a ztracených.
Projektantem komplexní rekonstrukce byla dnes již neexistující pobočka projekčního ústavu SURPMO v Brně, generálním dodavatelem stavby byla firma Ingstav Aura Kojetín a investorem Okresní úřad v Uh. Hradišti. Náklady na rekonstrukci zahájenou v roce 1986 dosáhly 52 mil. Kč.
Starosta města ing. Šupka vyslovil osobní názor: #Tipoval jsem některou z novějších staveb, jako je např. Penzion. Vítězství Františkánského kláštera beru jako jakýsi projev tradicionalismu. V současnosti objekt plně využívá Okresní archív a Slovácké muzeum, které sem umístilo depozitář. Refektář, sloupová síň, ale i malebné nádvoří nabízí atraktivní prostředí pro koncertní vystoupení a jiné akce podobného charakteru. Přesvědčí nás o tom už 30. března, kdy sloupová síň přivítá první milovníky hudby na koncertě PEARL TRIA.V Brodě nezaměstnanost stoupá
Uh. Brod (DP, paf) - Pokud jste v lednu letošního roku navštívili z jakéhokoliv důvodu pobočku úřadu práce v Uh. Brodě, zajisté vás překvapilo množství lidí čekajících na chodbě. S otázkou, jaký je v současnosti stav nezaměstnanosti na uherskobrodsku, jsme se obrátili na vedoucího uherskobrodské pobočky pracovního úřadu PhDr. Jiřího Kohouta: #Letošní rok opravdu začal značným přílivem nových uchazečů. Jen během ledna jsme zaevidovali 223 nových nezaměstnaných. Ke konci téhož měsíce bylo zaevidováno celkově 720 uchazečů. Jen pro srovnání - k 31.1.1996 to bylo 430 uchazečů."
Jak dále uvedl Kohout, na zvýšené nezaměstnanosti se značnou měrou podílí i zanikající firmy. #Jedinou opravdu zaniklou firmou v Uh. Brodě byla Fruta Hladiš, ale z té k nám přišlo jen několik desítek lidí. Většina nově příchozích ukončila zaměstnání v různých jiných firmách, řekl Kohout a pokračoval,zaznamenali jsme však zvýšený počet občanů se ZPS, především z důvodu odebrání plného invalidního důchodu. Občanů se ZPS eviduje brodská pobočka pracovního úřadu 228. V lednu přibylo 32 nových evidovaných, ale uplatnění jich našlo pouze 8. #Často nemůžeme obsadit ani těch pár volných míst, které firmy ohlásí právě pro občany se ZPS z důvodu velkého zdravotního omezení většiny těchto uchazečů, dodává PhDr. Kohout. Podle informací pracovního úřadu, největší podíl nezaměstnaných tvoří absolventi učebních oborů - zhruba 45%. Dalších asi 35% evidovaných jsou lidé se základním vzděláním, středoškoláků je zhruba 17% a zbývající 3% tvoří uchazeči s vysokoškolským vzděláním.
Na uherskobrodsku i na uherskohradišťsku je největší zájem stále o tytéž obory, tzn. šičky obuvi, švadleny, stavební profese, prodavače, číšníky a kuchaře, obráběče kovů, zámečníky nebo svářeče.Ekočistírna v Bojkovicích
Bojkovice (šep) - Počátkem měsíce března by měla být uvedena do provozu nová chemická čistírna oděvů zřízená firmou Lupra Luhačovice v prostorách, které pronajala bojkovická Zeveta a. s.. Luhačovická firma tímto krokem reagovala na ukončení provozu chemické čistírny v Uherském Brodě, které byla v září loňského roku zastavena činnost z důvodu nedodržení technických podmínek provozu a porušení ekologických norem.
Právě pro ekologii je nesmírně přínosné zavedení nového čistícího stroje, u nějž se počítá pouze s jednoprocentním použitím perchloretylenu. U dosud užívaných technologií se jednalo o 15 % zastoupení této čistící látky. Svými parametry splňuje nová chemická čistírna nároky kladené na podobná zařízení ve vyspělých evropských zemích. Spotřebitelů se zavedení pokrokové technologie dotkne zvýšením kvality nabízených služeb, neboť jak řekl ředitel firmy Vladimír Blaha: #Ceny se zvyšovat nebudou a připravovaným vstřícným krokem je balení prádla do folií a na ramínko.
Čistírna bude zajišťovat náležité služby v rámci okresu a do jejího pole působnosti spadá také část okresu Hodonín.Místostarosta dnes poprvé v úřadě
Uh. Hradiště (paf) - Po třech funkčních obdobích a 86 měsíční práci na Městském úřadě v Uh. Hradišti senátor ing. Jaroslav Petřík rezignoval na funkci zástupce starosty a člena Městské rady. Městské zastupitelstvo na svém 14. zasedání 25. února zvolilo jeho nástupce. Absolutní nadpoloviční většinou byl zvolen ing. Petr Taťák, do městské rady MVDr. Ivo Krojzl. Ing. Taťák (58 let, ženatý, dvě děti) pracoval téměř čtyřicet let v a.s. Let Kunovice v různých technických funkcích. V městské samosprávě pracuje druhé volební období jako člen městské rady za KDU-ČSL. Jako s radním se se senátorem Petříkem, který zůstává členem městského zastupitelstva, rozloučil starosta Ing. Šupka: #Oceňuji zejména jeho odpovědný přístup a schopnost nalézat všestranně přijatelná řešení. Petřík do naší práce vnesl dimenzi humánně duchovní, oproštěnou od politikaření a skandálů.
Ing. Petřík svůj odchod zdůvodnil slovy: #Není pro mne jednoduché opustit po sedmi letech svůj úřad, ale jsem na dně psychických i fyzických sil, sedím na dvou židlích vzdálených od sebe tři sta kilometrů. Při příležitosti svého zvolení Taťák uvedl: #Doufám, že jako nástupce ing. Petříka budu moci jednou říci, ta brázda je skutečně tak rovná, jak byla. Ing. Petr Taťák na svůj úřad nastoupil dnes, v pondělí 3. března.V Uherském Hradišti zazněla hebrejština
Uh. Hradiště (MR) - Hebrejština, přesto, že nám svým přízvukem zní pohádkově, nám minulý týden byla velmi blízká. V úterý 25. února totiž navštívili Uherské Hradiště zástupci hlavního města Izraele, David Cohen, náměstek primátora čtyřsettisícového Tel Avivu a Aharon Eshel, bývalý armádní generál a nyní velitel městských hasičů. Jejich návštěva byla reciproční delegací našeho okresu z počátku letošního roku v Tel Avivu. Izrael navštívili tehdy pracovníci Referátu obrany a ochrany OkÚ a požární rada - představitel Hasičského záchranného sboru našeho okresu - ing. Pavel Hráček, aby čerpali ze studnice zkušeností doslova pokřtěných ohněm a mečem. Po oficiálním přijetí přednostou OkÚ Uh. Hradiště ing. Palackým navštívila izraelská delegace také městský úřad. Starosta města ing. Šupka seznámil milé hosty velmi fundovaným a lidským projevem s historií města jako odbojné pevnosti proti útočným Uhrům, ale také s tragickým holocaustem uherskohradišťských občanů - židů.
Odpoledne patřilo návštěvě požární zbrojnice a výměně detailních zkušeností nejen profesionálních požárních jednotek, ale také dobrovolných hasičských sborů. Izraelská delegace ukázala, jak prospěšná je oboustranná výměna zkušeností a jak cenné je vzájemné lidské poznání, ke kterému výrazně přispěl také tlumočník ing. Shbat Nemer, který se po ukončení vysokoškolského studia před 25 lety v Čechách oženil a stal se občanem naší republiky.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund