Číslo: 9
01.03.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Let Kunovice propouští 265 zaměstnanců
Pytláci mají na svědomí více než patnáct kusů zvěře
Osamělý muž žil s popáleninami zřejmě ještě několik dnů
V trojici odsouzených slovenských převáděčů byla i žena
Oblastní charita otevřela lidem dveře i srdce
Výzva Policie ČR

Let Kunovice propouští 265 zaměstnanců

Většina pracovníků nebyla o výpovědi dopředu informována. - Foto: P. Paška
Kunovice - Při nástupu nového majitele americké společnosti Ayres do kunovického Letu byli zaměstnanci na seznamovacím mítinku ve druhé polovině roku 1998 zástupcem majitele ubezpečeni o nadějné prosperitě společnosti. Byl jim naznačen záměr nového majitele pokračovat v programu L 410/420, dokončení vývoje L 610 a zahájení vývoje a výroby LM 200 (Lodmaster), včetně zachování zaměstnanosti. Současná situace je však zcela jiná. Na základě ekonomické analýzy a v souvislosti s organizačními změnami, které by měly snížit náklady, rozhodlo představenstvo Letu, a.s., zredukovat stav zaměstnanců společnosti, řekl nám předseda odborové organizace v Letu Zdeněk Zajíček. V podstatě se od 26. 2. 99 ruší 265 pracovních míst.
Tento záměr zaměstnavatele vzhledem k současné finanční situaci společnosti vzala odborová organizace na vědomí, avšak ve svém legislativním právu na projednání, daném Zákoníkem práce a kolektivní smlouvou, vyjádřila naprostý nesouhlas se způsobem, jakým rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ő46 odst.1 písmeno C/ZP probíhá. Většina pracovníků totiž nebyla dopředu informována svými vedoucími o připravovaném zrušení jejich pracovních míst a ani o samotné výpovědi, což ukládá Pracovní řád a příslušná organizační směrnice, dodal Zajíček.
Odboráři vyslovili také pochybnosti nad správností propouštění některých zaměstnanců, neboť dle jejich názorů tyto odchody nepovedou ku prospěchu dalšího chodu firmy.
Vedení Letu, a.s., minulý týden rozhodlo, že všem 265 nepotřebným pracovníkům již nebude v průběhu výpovědní doby, t.j. od 1. 3. 1999 až do 31. 5. 1999, zaměstnavatelem přidělována práce a nebudou ani docházet do zaměstnání, přičemž jim po tuto dobu bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Po rozvázání pracovního poměru dnem 31. 5. 1999 jim bude pak vyplaceno dvouměsíční odstupné.
Fámy o tom, že se bude chodit na 60%, se nezakládají na pravdě, řekl nám Zajíček. Věříme také, že i únorové výplaty by měly tento týden přijít v plné výši na jednotlivá konta zaměstnanců.
K lepší informovanosti nových majitelů firmy, než mají doposud, by jim měla pomoci instalace tří schránek v podniku, do kterých budou mít možnost zaměstnanci vhazovat své připomínky či náměty na zlepšení práce firmy. Zda se pod své připomínky podepíší či nikoliv, to bude záležet jen na odvaze jich samotných.
Velkým otazníkem v Let, a.s., stále zůstává také podpis kolektivní smlouvy na rok 1999. Prozatím byla platnost kolektivní smlouvy prodloužena do konce března letošního roku. Jednání o nové smlouvě jsou z důvodů regulace pracovníků ve firmě odložena, ale máme přislíbena ze strany majitele další jednání, která by měla proběhnout 9. března, potvrdil nám odborový předseda.
To, že propouštění pracovníků nebylo bezproblémové, nám sdělil i jeden z postižených: Dva a půl roku před důchodem jsem byl vyhozen z firmy, které jsem věnoval téměř 40 let poctivé práce. Výpověď mi hodili na stůl a neřekli ani slovo. Pokud by mne nepodržela vlastní rodina, tak bych si asi hodil mašli. Jsem z toho úplně na dně. Nikomu bych něco podobného nepřál zažít.
Pavel SlavíkPytláci mají na svědomí více než patnáct kusů zvěře
Buchlovice, Břestek (fal) - Minulý týden ve středu bylo oznámeno Policii České republiky vloupání do hájenky v Buchlovicích. Při širším ohledání okolí byly nalezeny vnitřnosti zvěře. Šetřením byly zjištěni tři pachatelé z Buchlovic, kterým bylo sděleno obvinění z trestného činu pytláctví, a jeden z Ježova z okresu Hodonín. Tomu bylo sděleno obvinění z trestného činu podílnictví, uvedl tiskový mluvčí Policie ČR Okresního ředitelství v Uherském Hradišti. Mladíci z Buchlovic ve věku 18 až 25 let za pomoci světlometů zastřelili legálně drženými kulovými zbraněmi dva kusy černé zvěře a jednoho jelena, které předali dalšímu pachateli. Škoda je předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun. V současnosti jsou sice všichni propuštěni, ovšem pokračuje další šetření, kterým se zabývá Okresní úřad vyšetřování. Je totiž důvodné podezření, že tuto činnost provozují delší dobu.
Již v současnosti je pachatelům prokázáno, že v katastru obce Břestek a Buchlovice zastřelili nejméně 16 kusů zvěře - daňků, srnců, kolouchů, jelenů a divokých prasat. Podle sazby trestního zákona hrozí pachatelům trest odnětí svobody až do výše 5 let, dodává Krejčíř.Osamělý muž žil s popáleninami zřejmě ještě několik dnů
Nedakonice (fal) - Před týdnem oznámil uherskohradišťské policii ve večerních hodinách ošetřující lékař z Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti smrt šestačtyřicetiletého muže z Nedakonic, kterému byly ošetřeny rozsáhlé popáleniny. Na základě tohoto oznámení bylo provedeno šetření v domě zemřelého, kde byly zjištěny stopy po požáru. Na místo byl přivolán technik Hasičského záchranného sboru Uherského Hradiště. Ten po provedeném šetření uvedl, že muž zřejmě při zapalování v kamnech pomocí technického benzínu neopatrně zacházel se zápalkami, přičemž došlo k výbuchu a následnému popálení jeho obličeje a hrudníku. Ošetřující lékař konstatoval úmrtí na vdechnutí výparů benzínu a nařídil soudní pitvu, objasnil tiskový mluvčí Jaroslav Krejčíř.
Podle našich informací však ten den již v domě zemřelého nebylo cítit známky požáru, z čehož je možné usoudit, že ke smrtelnému zranění muže došlo minimálně již o den dříve. Jelikož žil sám, zřejmě si neuvědomil, že nevyhledání lékařského ošetření jej bude stát život.V trojici odsouzených slovenských převáděčů byla i žena
Uh. Hradiště (Kk) - Rozsudkem skončilo v úterý 23. února u Okresního soudu v Uherském Hradišti hlavní líčení pro trojici slovenských převáděčů. Dva muži a jedna žena byli uznáni vinnými trestným činem nedovolené překročení státní hranice, kterého se dopustili vloni na podzim. Ke spáchání trestného činu došlo tak, že jeden z mužů převedl v katastru obce Strání skupinu čtyř běženců přes zelenou hranici. Na české straně na ně již čekala dvě auta, s tím, že druhý pachatel odveze běžence dále do vnitrozemí a žena s převáděčem se vrátí zpět na Slovensko. Nestalo se tak. Pachatelé byli zadrženi a následně vzati do vazby. Obžalovaná byla z vazby propuštěna na složenou kauci, ostatní dva v ní setrvali až do dnešních dní. Ačkoliv skupina běženců byla malá, byl mnohem závažnější obsah zajištěného auta. Obžalovaní v něm přes hranici převezli nejenom seznamy dalších uprchlíků, ale i střelivo, útočné nože, zásobníky do pistolí, neprůstřelné vesty, odznak policie SR a policejní maják.
Je zřejmé, že existující převáděčská organizace je dobře vyzbrojena a jejich lidé se mohou po Slovenské republice pohybovat zcela volně, a to dokonce s využitím policejního odznaku a majáku, upřesnil soudce Eduard Ondrášek. Z výpovědi dvou obžalovaných, neboť žena byla ze zdravotních důvodů svým obhájcem omluvena, vyplynulo, že věci v automobilu patřily jistému muži z Bratislavy. Jak bylo zjištěno, ten dokonce vykonává funkci přísedícího bratislavského soudu. Jednomu z obžalovaných tento záhadný muž, jehož jméno u soudu zaznělo, slíbil v případě jeho vzetí do vazby finanční pomoc v zaplacení kauce. Za to mu údajně obžalovaný dal do zástavy svoji motorku. Kauce však složena nebyla a oba slovenští převáděči zůstali za mřížemi. Tam si ještě koneckonců několik měsíců pobudou. Po provedeném dokazování je uznal soud vinnými ze spáchání shora uvedeného trestného činu a rozhodl o výši trestu. Převáděči si tak odpykají deset a čtrnáct měsíců dlouhý, nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici s dozorem.
Poslední z trojice, slovenská žena, zaplatí peněžitý trest ve výši 100.000,-Kč, přičemž v případě, že by tak do jednoho roku neučinila, vykonala by náhradní trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců. Všem třem pachatelům byl rovněž vysloven trest vyhoštění na dobu pěti let a zabrán automobil značky Toledo s věcmi. Obžalovaní si po vynesení rozsudku ponechali zákonnou lhůtu, státní zástupce se vzdal práva odvolání. O tom, zda a jak bude stíhán i muž z Bratislavy, může rozhodnout pouze státní zástupce, uvedl závěrem soudce.Oblastní charita otevřela lidem dveře i srdce
Uh. Hradiště (Kk) - Smyslem Dne otevřených dveří, který pořádala Oblastní charita Uherské Hradiště ve středu 24. února 1999, bylo především informovat více okolí o její práci a prezentovat její činnost. Chtěli jsme přiblížit charitu veřejnosti a státním orgánům. Veřejnost o práci charity a hospicové péče málo ví. Možná se nám podaří díky této akci přimět občany, aby si navzájem pomáhali a nezůstávali neteční vůči svému okolí. Třeba začnou mít lidé trochu víc otevřené srdce, dlaň a oči, doufá ředitelka Oblastní charity Uherské Hradiště Anna Konvalinková. Dle jejich dalších slov by Den otevřených dveří měl zlepšit spolupráci i se státními orgány. Mrzí mne však, že z více než pětadvaceti pozvaných lékařů se dostavili pouze dva. Na jejich projeveném nezájmu jde vidět již zmíněná špatná komunikace a spolupráce. I přesto bychom chtěli v podobných akcích pokračovat. Další Den otevřených dveří plánujeme na příští rok, dodala Konvalinková.
Ve středu si tudíž mohli všichni přítomní prohlédnout práce postižených spoluobčanů, vyslechnout pásmo písní klientů Stacionáře a po předvedení tkaní koberců si krásné výrobky na prodejní výstavce zakoupit.
Celoročně je možné práce Stacionáře koupit přímo v objektu Oblastní charity v Uherském Hradišti, výrobky chráněné dílny pak na Šafaříkově ulici. Pokud budou všichni, kteří nám fandí, držet palce, tak by se mohlo podařit od poloviny tohoto roku otevřít malý obchůdek na Masarykově náměstí, kde by si veřejnost mohla právě naše výrobky zakoupit. Potřebovali bychom však ještě najít sponzora, který by pomohl zařídit interiér prodejny. Chybí nám regály a především osvětlení, uzavřela ředitelka charity.Výzva Policie ČR
Okresní úřad vyšetřování Policie České republiky v Uherském Hradišti vyzývá všechny bývalé zájemce o výstavbu řadových garáží na sídlišti Východ v Uh. Hradišti, kteří složili v roce 1992 finanční zálohu firmě RIA Uh. Hradiště, jež výstavbu garáží měla provést, a kteří ještě do současné doby nebyli kontaktováni vyšetřovatelem Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR v Uh. Hradišti, aby takto učinili na telefonním čísle 551381 kl. 340, kde obdrží další informace.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund