Číslo: 50
09.12.1996
Článků: 46

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


FÓR TÝDNE

FÓR TÝDNE

Pilík, no vidím. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá !
Strýc Dohnalú kupovál pro tú svoju na vánoce tú, no jak sa to praví, podprsenku. Ešče to nikdá nekupovál, tož býl z teho celý nervózní a také rudý jak ruská vlajka. Tož, jakú chcete? ptala sa děvčica v tom hradišťském Centrumu. Já vám, cérečko, nevím, pravíl zničený strýc Dohnal. Prodavačka sa mu snažila pomoc, ptala sa ho, aby si spomenúl, jaké má tetka číslo. Strýcu, tož jich k nečemu přirovnajte. Má jich jak melúny? To teda né. Tož jich má jak citrónky? To néni také to pravé, pravíl strýc, ale najednú sa zaškňúříl, plácl sa do čela a optál sa: A víte jaké má uši kokršpaněl?

NÁPIS
Tetka Hrčová přišla dóm z trhu a když nahlédla pootevřenýma dveřima do kuchyně, tož uviděla svojého starého, jak na stěnu křídú psál: Tady su pánem JÁ. Počkala teda až to dopíše, enom sa uščúřila a hlasito zařvala: Tož estli už to máš všecko dopsané, tak padej poumývat náčení a povysávat koberce!

STALO SA NA KORUNĚ
Oznamovál jeden číšník na Koruně dědovi Kutrovému: Dědo, dneska máme hlemýždě! Děda sa enom zamračíl a pravíl: Šak já vím, před chvílů ňa jeden obsluhovál.

ZÁJEZD DO PRAHY
Strýc Matúš s Lojzú Kopčilem jeli na zájezd vlakem do Prahy. A že to byli praví strýcé ze Slovácka, tož si každý vézl sebú aj sodovkáč slivovice. Napřed vypili ten Matúšú a potem si naléli aj z teho Lojzového. Přiťukli si. Matúš to hrrkl do sebe a vtom vlak vjél do tunela. Naráz Matúš zařvál: Sakra Lojzo, nepij to, já sem oslepl!

TELEFONÁT
Stalo sa ešče za bolševíka, když u strýca Kaděry zazvóníl telefón a ze sluchátka sa ozvalo: Haló, je tam STB? Néni, tady je SBTB, pravíl strýc. Tam opravdu néní STB? No sakra opravdu né, tady je enom SBTB! A co je to SBTB? Soukromý byt, ty blbečku!

JE TEN DOKTÓR DOBRÝ
Ptajú sa strýc Řehánek z Kudlovic Cyrila Vrby: Ty, Cyrile, očuj, je ten náš nový doktór dobrý? Ani bych ti neřekl. Čúl sem, že jedného léčíl půl roka na žlútenku, a potem sa zjistilo, že to býl Japonec.

AJ TAK SA MOŽE
Potkali sa v Hradišti dvá takoví ti floutci, keré před dvúma měsícama propustili z vězéní. Ten jeden hledí na teho druhého a nestačí sa divit - nové kvádro, nová košula, nová šlajfka, nový kožený kabát a také aj boty a klobúk měl nové. Je to možné, kdes na to všecko vzál, že si takový vystrójený? Ále, co ti mám povídat, mávne rukú ten druhý, otevřél sem si butik. Fakt, tož to je perfektní. A s čím? Normálně, šperhákem.

POHÁDKA
Ide Karkulka kunovským lesem k babičce a najednú ju potká vlk: Kde ideš, krávo? Já nejsu žádná kráva ty burane! Já su červená Karkulka a idu k babičce, kerá bývá toť za lesem. A kde máš košík? Jéé, já sem ho zapomněla doma, já su ale kráva!

KDYŽ SA CHCE, TOŽ IDE VŠECKO
Povídál malý toneček tatovi: Tato, víš o tom , že ženy sú lepší šoféři jak chlapé? A kdes na takovú blbost došél, ty rozumbrado? Tys přeca říkál, že sa nedá jezdit se zataženú ruční brzdú. No a naša matka s ňú jezdila celý deň!

TAKÉ PRAVDA
Přišél strýc Lokša z teho rodičáku dóm a pravíl malému Jurkovi: Poslyš, ty ogare jeden hlúpý, dyť ty tam máš enom samé čtyřky a pětky. Enom sa podívaj na súsedového Jožina, ten má samé jedničky. No ja tato, to je pravda, mudruje Jurka, ale zas sa nemože už zlepšit!

TO JE ALE ZÁHADA
Po dlúhé plavbě po moři sa vracál námořník konečně dóm, do Hradišťa, do Štěpnic. Jak tak šél poschodech, tož najednú vidí, jak z jejich bytu vycházál kominík. Námořník sa chvílu zamyslél a pravíl si pro sebe: Hergot to je zvláštní, co enom mohl ten kominík u nás vymetat, když býváme v paneláku?

V KUNOVICÁCH
V Kunovicách v tem jejich obchodňáku povídala tetka Růža tetce Anči: Ty Ančo, a víš o tom, že letos budú vánoční stromky levnější? Nepovídaj, a od kdy? Od 25. prosinca!

KAPŘI
Juro, tak sem slyšél předpovědi rybářů, že letos budú prodávat enom samé leklé kapry, pravíl Matúš Kročilú v Hradišti strýcovi Jurovi. A jak na to prosímťa přišli? No, podle teho, že jak ti kapři uvidíja ty ceny, za kolik jich chcú prodávat, tož jim puknú srdce.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund