Číslo: 1
05.01.1998
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nejvíce nás bude stát rekonstrukce Reduty
Byl jsi na Brdu, ty brďo?
Zdarma poradím, jak vydělat miliony!
Renesance spolků
Slivovice do 13. února
Expozice Komáří kalamita a povodně
O rekonstrukci CTZ je zájem
Na Nový rok ani jedna dopravní nehoda

Nejvíce nás bude stát rekonstrukce Reduty

15 milionů by mělo v letošním roce stát pokračování v rekonstrukci hradišťské Reduty. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště (VaMP) - Tři čtvrtiny prostředků určených na investice jsou v roce 1998 směřovány do akcí již rozpracovaných, uvedl ke kapitálovým výdajům schváleným pro rok 1998 tajemník města František Rochovanský. Přičemž nejnákladnější akcí (čítající výdaje ve výši 15 milionů Kč) bude pokračování v loňském roce započaté rekonstrukce Reduty. Za významné akce roku 1998 považuje město rovněž dokončení třetí etapy kanalizace v Míkovicích a opravy komunikací ve čtvrti Jarošov (v ulicích U Bagru a Dolní). Počítáme rovněž se zahájením zásadních rekonstrukčních prací v kině Hvězda, kde počítáme s výdaji ve výši dva a půl milionu korun, upřesnil Rochovanský. Kromě toho v rámci schvalování městského rozpočtu pro rok 1998 je počítáno se 7 miliony korun pro rekonstrukci ledové plochy Zimního stadionu mládeže.
Realizace této investiční akce bude s největší pravděpodobností vázána na získání dotace od České energetické agentury, protože oněch sedm milionů by nemohlo pokrýt skutečné náklady, řekl dále Rochovanský. Ve výdajích města je rovněž počítáno s dokončením rekonstrukce budovy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Z nově zahajovaných akcí v roce 1998 považuje město za úspěch získání půjčky a dotace ze státního fondu životního prostředí na plynofikaci Míkovic a Vések: Stát nám jednak vyšel vstříc, a pak také obyvatelé obou čtvrtí jsou ochotni složit předem kauci ve výši pět tisíc korun na jednu přípojku. Nejvýznamnější investiční akcí v roce 1998 v dopravě bude zahájení rekonstrukce Františkánské ulice. Měla by se stihnout její první etapa mezi ulicemi Havlíčkova a Krátká, upřesnil Rochovanský. Rekonstrukce se dočká i ulice V Teničkách, odkanalizování a oprava ploch se budou týkat ulice Průmyslová a v ulici Vinohradská začnou práce s prodloužením vodovodu.
Zatímco v roce 1997 město vynaložilo na investice částku okolo 120 milionů korun, v roce 1998 to bude už jenom zhruba 44 milionů.Byl jsi na Brdu, ty brďo?
Brdo (bar) - Již potřiadvacáté se 30. prosince v dopoledních hodinách sešlo na nejvyšším kopci Chřibů - Brdu (586,7˙m n. m.) kolem třech stovek tvorů, tj. dospěláků, dětí a psů, aby se rozloučili s turistickou sezónou uplynulého roku. Přestože meteorologové předpovídali sněžení v nadmořské výšce nad 500˙m, kopečky a lesy byly bez sněhové přikrývky. Avšak paní Příroda se alespoň odměnila po třech pošmourných dnech dnem slunečným, a tak nic nebránilo se radovat z krásné chřibské přírody a se setkání se svými známými.
Tato tradiční akce pro tzv. skalní začíná odjezdem speciálu z autobusového nádraží v Uh. Hradišti po trase St. Město, Modrá, Salaš dolní a horní konec. Na této trase autobus sbírá a vypouští účastníky podle volby trasy, přičemž konečná je na již zmíněném Brdu. Standardní trasa začíná na konečné autobusu Salaš horní konec a pokračuje přes památník padlých a chatu Hubertku. Samozřejmě není podstatné, jakým způsobem se na vrcholek dostanete. Po výstupu na kótu, která tvoří rozhraní mezi hradišťským a kroměřížským okresem, jste odměněni nádhernými pohledy buď na hradišťské kopečky, nebo na obec Roštín a dále ke Kroměříži. Pohled je možno umocnit po výstupu na dřevěnou triangulační rozhlednu, k níž se dostanete hřebenovou trasou z Brda (asi 0,5˙km).
Kolem poledne, po opečení čehokoliv, např. špekáčků, buřtů, salámů i rohlíků, po výměně obsahu pleskaček a po popřání všeho nejlepšího do nového roku se schází z kopce na chatu na Bunči. Zde je mezipřistání. Rodiny s dětmi (a psi) doplní ušlé kalorie (pardon jouly) a buď se rozejdou do svých domovů, nebo pokračují po modré turistické trase směrem na Salaš. Neoficiální zakončení akce je v hospodě Na Salaši. Tady se většinou dorazí zbylé zásoby a kdo je schopen, po ujití třeba 20˙km, se vyřádí v pohorkách, kanadách a podobné obuvi na candrbále. Je zajímavé, že to jsou vesměs osoby nižšího roku narození. Po důkladném pošlapání nohou se v klidu rozejdou, aby se těšili na další setkání, a to nejen jedenkrát za rok.
Myslím si, že tato akce je velmi příjemným, slušným a kulturním zakončením uplynulého roku. A to bez explozí, v nádherném prostředí, mezi lidmi, kteří mají co říct a jsou schopni překonat lenost svého těla i ducha.Zdarma poradím, jak vydělat miliony!
Aneb: Kdo by nechtěl (vyhrát) auto za 150,- Kč?
Při vyhlašování Miss World v TV Nova nezaháleli ani skuteční podnikatelé. Operativně vyhlásili anketu, zda se Terezie Dobrovolná umístí nebo neumístí do 10. místa této jistě prestižní soutěže.
Pro ty z nás, kteří dobře vidí, žádná novina. Jeden hlas stojí max. 38,- Kč/min, max. však 152,- Kč. (Pokud je vám to povědomé, vězte, že je to ten titěrný řádek dole na obrazovce, který se objeví vždy při příležitosti, kdy je možné z diváků TV dostat peníze). A nyní prosté sedlácké počty:
Ankety se zúčastnilo 21.000 telefonujících. Takže: 21.000 krát 152 = ???, počítáte dobře: 3.192.000 Kč. Rozhodně nejde o chybu v tisku! Slovy: Tři miliony jedno sto devadesát dva tisíce korun.
A náklady?
1. Za 300.000,- auto pro výherce.
2. pronájem dvou telefonních linek 0609.... na 14 dnů 20.000,- Kč (ať nežeru).
3. Minuta reklamy stojí v TV cca 100.000,- Kč, 10 sekund tedy: 16.667,. Opakováno asi 15 krát = 250.000,-.
4. Výroba reklamního šotu = 30.000,- Kč (ať zase nežeru).
Sečteno, podtrženo, celkové náklady: 600.000,- Kč. Příjmy: 3.192.000,- Kč. Hrubý zisk: 2.592.000,- Kč!
Nyní už jen vymyslet další provozní náklady (auto, počítač, firemní realita s následnou nezbytnou rekonstrukcí...), nebo peníze vyprat. Pokud nevíte kde a jak, zeptejte se každého x-tého řidiče mercedesu nebo BMW. Mnozí to budou vědět, neboť si své auto pořídili ze svého 6.000,- Kč vysokého platu, jiní mají informace dokonalé (Zrovna vás jsem nemyslel, vy jste si pochopitelně na auto poctivě vydělal - pozn. autora.).
Za tuto geniální radu mi můžete poslat dobrovolný příspěvek na adresu redakce DDS, ovšem prosím pod značkou: Platí se za nápad.
Díky, Krk.Renesance spolků
St. Město (MIKI) - Městský úřad ve Starém Městě má zájem na renesanci dříve zaniklých a již neobnovených spolků a upřesňuje současný stav v evidenci všech organizací a spolků, které ve městě působí. Žádá tímto vedoucí a předsedy sdružení, organizací, spolků, kroužků a dalších společenství jako jsou Český červený kříž, hasiči, folklorní, umělecké, pěvecké soubory, kapely a skupiny, ochotníciky, myslivci, rybáři, holubáři, sportovci od fotbalistů přes volejbalisty a šachisty až po kuželkáře a šipkaře, vedoucí Orlů a Sokolů, zahrádkáři, kaktusáři, sběratelé všech možných oborů, kynologové, entomologové a další, aby se přihlásili u paní Kamily Tomečkové, vedoucí odboru hospodářsko - správního na Městském úřadě ve Starém Městě.Slivovice do 13. února
Veselí nad Moravou (VaMP) - Už máte vypálené? Tak se jmenuje putovní výstava, která je v městském muzeu otevřena až do 13. února 1998. Na výstavě, pod kterou se podepsali pracovníci brněnského muzea a nadšenci z Buchlovic, se návštěvníci mohou seznámit s nezastupitelnou úlohou kořalky v národopisně živých oblastech Moravy. V expozici jsou zastoupeny především oblasti Valašska a Horňácka, kde je slivovice nezbytným vybavením každého domu. Mezi unikátní ukázky palíren beze sporu patří například destilační zařízení zhotovené pomocí lázeňských kamínek, papiňáku či přístroje s měděným hadem umístěným v barelu od nafty, nebo dokonce v pětilitrové plechové nádobě od stolního oleje. Na výstavě nechybí řada dokumentů. Jedním z nich mohl každý soukromý palič na Moravě vypálit z vlastní suroviny až 56 litrů padesátiprocentní slivovice ročně bez toho, aby musel platit daň. To ovšem platilo jen do roku 1918. Od roku 1923 bylo toto povolené množství sníženo na 30 litrů a později úplně zrušeno.Expozice Komáří kalamita a povodně
Veselí nad Moravou (VaMP) - Expozice s pracovním názvem Komáří kalamita a povodně bude ve spolupráci s městem otevřena v Zemském národním muzeu ve Valticích. Výstava bude monotématicky zaměřena na zmapování průběhu záplav a způsobené škody na stavu zvěře, v lesích, vodních tocích a parcích. Dominantou parkové části expozice by se měla stát maketa zámeckého parku ve Veselí nad Moravou. Ta by podle informací zástupce ředitele Správy zámeckého parku Jaromíra Hynšta měla být doplněna archívními dokumenty, starými plány i fotografiemi pořízenými během záplav. Patronát nad výstavou Komáří kalamita a povodně přijali exministři Josef Lux a Jiří Skalický.O rekonstrukci CTZ je zájem
Uh. Hradiště (VaMP) - Městské zastupitelstvo 16. prosince 1997 zvolilo desetičlennou pracovní skupinu, jejímž úkolem bude posoudit a navrhnout kandidáty na výběr investora pro modernizaci tepelného hospodářství okresního města. Je třeba zdůraznit, že to není výběrová komise ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, upřesnil starosta města Ladislav Šupka, která by posuzovala jednotlivé projekty. Komise by podle něj měla spíše posoudit návrhy způsobů financování. Starosta přitom připustil, že o modernizaci tepelného hospodářství, a tedy získání obchodního podílu ve společnosti CTZ, s.r.o. se zajímá více než jedna společnost. Jsou tři, byl konkrétní zástupce starosty Patr Taťák. Jsou to: Sage Energo Brno, Heatco Prievidza a další je firma z Ostravy. Nedá se vyloučit, že výsledkem práce této komise bude doporučení vyhlásit výběrové řízení, připustil tajemník města František Rochovanský.Na Nový rok ani jedna dopravní nehoda
Uh. Hradiště - Dle sdělení Dopravního inspektorátu v Uh. Hradišti bylo na našem okrese ve dnech 24. 12. 1997 - 1.1.1998 zaznamenáno celkem 28 dopravních nehod. Tyto nehody měly za následek čtyři osoby s lehkým, tři s těžkým a jednu se smrtelným zraněním. O vánočních svátcích bylo celkem devět dopravních nehod, z nichž právě na Štědrý den došlo k dopravní nehodě v areálu Zevety Bojkovice, kde byla smrtelně zraněna osoba. Míra zavinění této dopravní nehody je v šetření. Na Silvestra způsobili řidiči pět dopravních nehod. Nový rok 1998 však začal slibně a k žádné dopravní nehodě nedošlo. Dne 19. 12. 1997 od 23.00 do 02.00 hodin také provedli dopravní policisté rychlou dopravně bezpečností akci, kdy zadrželi osm řidičů, kteří před jízdou požili alkoholické nápoje. Za uplynulý rok 1997 došlo celkem k 2.213 dopravním nehodám, což je o 102 méně než v roce 1996. Usmrceno bylo 15 osob, těžce zraněno 69 osob, o čtyři více než v roce 1996.
Lehká zranění utrpělo celkem 328 osob, tedy o 31 lehce zraněných méně než v roce 1996. O celých 17 milionů korun však narostla hmotná škoda, způsobená dopravními nehodami a její výše se v roce 1997 vyšplhala až na 79 milionů korun. V uplynulém roce zjistili dopravní policisté 6.906 dopravních přestupků, z nichž bylo přímo na místě blokově pokutováno 5.263 řidičů a celková výše takto uložených pokut vystoupila až na 2.029.850,-Kč.
Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund