Číslo: 10
10.03.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z muzea přímo k výčepu
Stromy namísto sloupů ?
AIDS na hradišťském Klubu kultury
DALŠÍ POKUS O LOUPEŽ
V Domě Mana
O UFO na Uherskohradišťsku s ing. Rajchlem
POLICEJNÍ TÝDENÍK
Tečka městské policie

Z muzea přímo k výčepu
D. Němčí (šep) - Snaha o zachování oblastního folklórního povědomí a probuzení kulturně-historického zájmu hlavně u mladší generace je cílem rekonstrukce budovy starého mlýna v Dolním Němčí.
První zmínka o vodním mlýně, který byl v provozu až do roku 1914, kdy vyhořel, pochází z roku 1838. Po požáru byl mlýn využíván už jen jako obytné stavení a dá se říct, že pozvolna chátral až do roku 1989. V té době objekt vykoupil s podporou odboru památkové péče tehdejší národní výbor a započal s přípravou projektu na rekonstrukci.
#Chceme zachovat dobový ráz celé stavby, přičemž interiéry místností budou zařízeny se všemi náležitostmi tak, aby věrně odrážely způsob života na selském stavení v minulém století. Chybět nebude černá kuchyň, kachlová pec, klasické postele, kotel na povidla a jiné samozřejmosti dřívějšího selského života, řekl starosta František Baroň. Expozice bude rovněž doplněna ukázkou zemědělské techniky používané v 19. století.
Zájem obce na této akci dokládá i výše investovaných finančních prostředků, která činí bezmála milion korun. Kromě zmíněné stálé expozice se připravuje zřízení malé vinárny, která však svým zařízením ani účelem rozhodně nebude rušit dobový nádech stavby.
V současné době probíhají restaurátorské práce na vzhledu interiérů, pod dohledem památkářů se rekompletuje elektrická instalace, přestože elektřina tehdy ještě nebyla. S ukončením prací se počítá do konce letošního roku.Stromy namísto sloupů ?
Staré Hutě (šep) - Velmi svérázným způsobem přistoupil k výstavbě objektu bez stavebního povolení majitel parcely v katastrálním území Stupava. Na pozemku obehnaném drátěným plotem se nenápadně umístěná maringotka začala zvolna měnit. nabrala co do objemu a teď na jejím místě stojí docela bytelná chata. To, čím si asi majitel nelámal hlavu, velmi zneklidňuje dotčené orgány státní správy.
#Podle našeho názoru má stavba negativní vliv na stávající krajinný ráz Chřibské pahorkatiny v dané lokalitě a majitel zjevně postupoval proti zájmům ochrany přírody, řekla ing. Čajková z referátu životního prostředí OkÚ v Uh. Hradiši. Bylo by ovšem předčasné dělat definitivní závěry, protože konečný verdikt vynese stavební úřad v Buchlovicích na základě rozhodnutí územního odboru ministerstva živ. prostředí v Olomouci, kde se případ zamítnutí stavby v dané lokalitě řeší v odvolacím řízení.
Kromě zmíněného rozporu se zde vyskytuje ještě jedna kuriozita. Tou je doslova #partyzánské připojení chaty na stávající síť el. vedení na Staré Hutě. Kompetentní zdroj z provozně-obchodní správy Jihomoravských energetických závodů uvedl, že žádosti majitele o připojení na stávající síť el. vedení bylo vyhověno tak, jak to technické podmínky dovolovaly.
#Připojení bylo odsouhlaseno písemným svolením obecního úřadu ve Starých Hutích a bylo provedeno obvyklým způsobem za použití sloupů veřejného osvětlení až k parcele majitele a jeho elektroměru. Od něj už si každý může vést kabel, kudy chce, řekl ing. Jordanov. Záhadou tedy zůstává, proč je poslední sloup přípojky vzdálený asi 200 metrů od elektroměru a z jakého důvodu se dva košaté stromy ocitly na místě podpěrných sloupů. Zmýlila se obec nebo je zapotřebí dořešit sousedské vztahy?AIDS na hradišťském Klubu kultury

Výstava fotografií na téma AIDS trvá až do 28.března.
Uh. Hradiště (zz) - Všechny podoby choroby AIDS byly tématem výstavy fotografií, které v těchto dnech nabízí foyer Klubu kultury v Uh. Hradišti. Výstava se koná od 3.3. do 28.3.1997. Fotografie Petera Bialobrzského jsou anonymní stejně, jako je anonymní AIDS. Nemocní se uchylují do ústraní, pečovatelských ústavů, mnozí proplouvají mezi námi a za pár let se jaksi vytratí. Černobílé fotografie z Londýnského ústavu, vystavené v Klubu kultury UH, nejsou otřesným či ohavným svědectvím umírajících lidí, jsou varováním a lidským poselstvím těch, kteří snad udělali svoji životní chybu. Mnozí ne svoji příčinou - pohlavním stykem s infikovanou osobou, jiní byli nakaženi krví a krevními deriváty, které obsahují HIV a ti nejnevinější, z nemocné matky na plod. AIDS - syndrom získaného selhání imunity. Nebezpečná infekční choroba, přenosná z člověka na člověka.
Dejme si ruku na srdce, nejen kvůli věrnosti či sexuální promiskuitě, vzpomeňme si, kolik toho o AIDS sami víme. Vědomost, že se přenáší pohlavním stykem, se vytratí v okamžiku, kdy se vášnivá touha zhmotní do podoby reálného lidského člověka. Co na tom, že jsme četli nesčetněkrát a vyslechli mnohem vícekrát: prezervativ a to 100 %, když jde o touhu, mozek nefunguje v těch zodpovědnějších frekvencích. Smrt nás čeká sice jen jedna, ale způsobů, jak nás zasáhne, je více než dnů našeho života. AIDS je jedním z nich. Stačí také říci: #Dejme si tedy znovu ruku na srdce a kondomy tam, kam jsou určeny.... Protože by se automaticky podařilo omezit šíření AIDS o 70 %. Ono obávané: #Mně se to přeci nemůže stát, může býti osudným.
Na OHS začala pracovat PORADNA AIDS, která zajišťuje poradenskou činnost v této problematice, provádí odběry krve na anonymní a bezplatné vyšetření anti-HIV protilátek.
Uh. Hradiště, Stará Tenice 1195, telefon. 0632/55 13 79. Pondělí a středa: 12.30 - 15.00DALŠÍ POKUS O LOUPEŽ
Hradčovice (DP) - Šestnáctý pokus o vyloupení prodejny smíšeného zboží Jednoty v Hradčovicích připomíná scénu z klasické kriminálky.
Nezjištěný počet pachatelů vnikl v noci z 27. na 28. února tohoto roku do prodejny. Než však stačili posbírat lup, vyrušila je hlídka policie ČR. Následovala honička, při níž nestačili prchající ani nasednout do připraveného auta a spoléhali pouze na vlastní nohy. Záhy se ukázalo, že tento způsob útěku zvládli lépe než příslušníci Policie. I když jim cestu zkřížila řeka Olšava, v tomto období rozvodněná, zdolali i tuto překážku a zůstali nepolapení.
Automobil, který ponechali pachatelé na místě činu, nemohl přivést policii na stopu, neboť se záhy ukázalo, že byl kradený. Jediné, co se dá o pachatelích usoudit, je to, že hoši nejspíš pravidelně trénují přespolní běh.
Dana PilkováV Domě Mana
Staré Město (red) - 6. března byla ve Starém Městě otevřena zrekonstruovaná prodejna MANA v objektu obchodního střediska DOMA. MANU otevřela a. s. Euronova, která byla založena v roce 1991 jako dceřinná společnost mezinárodního holdingu Královský Ahold se sídlem v Zaandamu, Nizozemí. MANA ve Starém Městě je už šedesátou druhou prodejnou na území naší republiky.
V současnosti je Euronova společností s největším podílem na trhu s potravinářským zbožím v České republice. Pro své zákazníky vydává společnosti šestkrát ročně časopis Menu a pro věrné zákazník jsou určeny výhodné nákupy v Prémiovém klubu MANA. Slavnostnímu otevření byla kromě zástupců Euronovy přítomna i Helena Fibingerová.O UFO na Uherskohradišťsku s ing. Rajchlem
Každý, koho zajímá problematika UFO, má v posledních letech možnost nákupu literatury na toto téma. Jelikož většina zpráv se týká pozorování v oblastech pro nás vzdálených, oslovili jsme ing. Rajchla, pracovníka uherskobrodské hvězdárny, který shromažďuje hlášení o neobvyklých jevech v našem okolí.

Dostáváte hlášení o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů?
V posledních letech počet hlášení poklesl, jedná se asi o 3 ročně. Je to nesrovnatelné množství k počtu pozorování v letech 1989 - 1991, kdy jsem zaznamenal zhruba 150 hlášení. Ještě v roce 1993 oznamovali lidé z okolí Luhačovic, že pozorují zvláštní úkazy na obloze. Tyto však byly vysvětleny zcela prozaicky - jednalo se o světelné efekty z nově otevřené diskotéky.

Zůstalo některé pozorování neobjasněné?
Vzhledem k tomu, že mou pracovní náplní není jen zkoumání UFO, nezabývám se do hloubky jednotlivými jevy, ale soustřeďuji se spíš na sledování četnosti úkazů během období. Z toho potom mohu vyvodit společné znaky, které napomáhají vysvětlení jednotlivých jevů. Tomuto pohledu se ovšem vymyká tajemná zář v lednu 1995. Záře byla pozorována nejvíce v okolí Uh. Hradiště a vidělo ji dost na sobě nezávislých pozorovatelů. Vzhledem k podobnosti barevného spektra a rovněž zvukových efektů, které zář doprovázely, přiklonili jsme se k vysvětlení, že se jednalo o polární záři. I když to nebylo UFO v pravém slova smyslu, byl to zajisté pozoruhodný jev, který se nevyskytl už nikde na území ČR. Znovu se tím potvrdila i má hypotéza, že zvláštní úkazy se nejčastěji vyskytují v období zvýšené sluneční aktivity. Totéž platilo i v r. 1990 při vícenásobném pozorování UFO v Ostrožské Nové Vsi.

Jaké byly reakce návštěvníků nedávno prezentované expozice UFO v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě?
Výstavu zhlédly asi 4000 návštěvníků. Zkusili jsme si při ní jinou formu spolupráce s muzeem. Neplánovaně se nám podařilo spojit UFO s ukázkou družice Magion, která je vlastně špičkou naší kosmonautiky a do výstavy ohromně zapadla. Názory návštěvníků byly různé, mnozí ji viděli poplatnou době, většinou však byly ohlasy kladné.

Věříte v mimozemské civilizace?
Domnívám se, že v tak rozlehlém vesmíru nemůžeme být sami. Jsou důkazy, že se nové planety rodí a je logické, že existují další, které svůj základní vývoj už skončily. Existence života na některých z nich je pravděpodobná. Jsem však opatrný při spojování mimozemských civilizací s UFO.

Děkuji za rozhovor. Dana PilkováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Fyzické napadení
26. února došlo před desátou hodinou večerní na Zahradní ulici v Uherském Hradišti k fyzickému napadení šestačtyřicetiletého muže v okamžiku, kdy otevíral vchodové dveře panelového domu. Pachateli byli tři dosud neznámí muži, z nichž jeden ho kopl do tváře. Napadený poté upadl ze schodů na chodník, přičemž mu vypadla peněženka s částkou přes tři tisíce korun. Tu jeden z pachatelů vzal a poté trojlístek násilníků odešel pryč. Ke zranění nedošlo.
Fingovaná krádež
Policisté z Buchlovic zjistili pachatele trestného činu poškozování cizích práv, kterého se dopustil 22letý P.G. ze Zlechova. Dotyčný oznámil na policii odcizení červeného osobního auta BMW bez SPZ. Zjistilo se, že si celou věc vymyslel, neboť s vozidlem sám havaroval a z místa nehody utekl.
Mosazné destičky
V noci na 4. března odcizil neznámý pachatel z domu č.p. 180 v Janáčkově ulici v Uherském Hradišti šest mosazných destiček s logem firmy. Tímto způsobil firmě Pegas škodu ve výši 6.000 Kč.
Pětkrát bez násilí
V průběhu 3. března došlo v Uh. Hradišti a v jednom případě ve Starém Městě celkem k pěti krádežím věcí ze zaparkovaných osobních vozidel. Ve všech případech se jednalo o Škody Felicie, kdy neznámý pachatel bez použití násilí vnikl do vozidel a odcizil různé věci, jako například kufřík s písemnostmi, ruksak s peněženkou a třemi tisíci korun uvnitř a tři autorádia Blaupunkt. Celková škoda pachatelem způsobená činí 33.000 korun.
Vymyslel si to
Minule jsme psali o odcizení VW Polo u hotelu Morava v Uh. Hradišti. Muž z Příbrami, který v hotelu spal, si tento vůz půjčil v Brně. Policie zjistila, že muž si krádež vozu vymyslel, neboť několik dnů předtím auto předal v Brně neznámé osobě za částku 10.000 korun.
Osmiletý žhář
5. března došlo krátce po poledni k požáru stohu uskladněné slámy za podnikem Zevos ve Starém Městě, přičemž vznikla škoda ve výši 12.000 korun. Jako pachatel byl zjištěn osmiletý chlapec ze Starého Města.
Okradla kolegu
Policisté v Uherském Hradišti zjistili dvacetiletou pachatelku, zaměstnankyni Českých drah, která 3. března odcizila kolegovi v práci na šatně částku 2.200 korun, kterou použila pro svou potřebu.
Odnesl si přijímač
Šetřením hradišťských policistů byl zjištěn pachatel krádeže barevného televizoru Tesla Color v hodnotě 9.500 korun z hotelu Grand. 23letý pachatel z Břeclavi byl zadržen břeclavskými policisty a předán do Uherského Hradiště.Tečka městské policie
Uh. Hradiště (peny) - Zajímavý nález učinili strážníci Městské policie v Uherském Hradišti při noční pochůzce středem města. Kostelní hodiny ukazovaly přesně hodinu po půlnoci, když si povšimli pootevřených dveří do blízkého zlatnictví. Naštěstí se ukázalo, že muž, jenž byl nalezen spící na podlaze, nebyl lupičem, ale majitelem obchodu, který značně znaven alkoholem zapomněl za sebou zamknout, což dodatečně na přání strážníků učinil.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund