Číslo: 10
06.03.2000
Článků: 86

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ve Lhotě vznikne průmyslová zóna
Mládež utíká z domovů
Zloděje hned chytili
Na letišti se bydlet nebude
Stavba koridoru pokračuje
Vyroste na sídlišti Východ nová sportovní hala?
Tradiční komenský fašank se vydařil
Prodejci sněženek zákaz jejich trhání nerespektují
Rozpočet je letos nižší
Často volají děti, které nám sprostě nadávají
Modrá vydala zajímavou knihu
Zámek Březolupy - vzácná památka
Anketa na aktualní téma
Zájem o dávky stoupá
Počet žadatelů převyšuje kapacitu

Ve Lhotě vznikne průmyslová zóna
Ostrož. Lhota (fal) - V Ostrožské Lhotě by v blízké budoucnosti měla na ploše čtyř hektarů vzniknout průmyslová zóna. Místní zastupitele k tomuto kroku vede zejména možnost zvýšení počtu pracovních míst pro místní občany. Většina z nich totiž je nucena za prací dojíždět mimo obec. Protože ale náklady na tuto akci se budou pohybovat v milionech korun, rozhodli radní o rozdělení této akce na několik etap.
"V první etapě by mělo dojít k vybudování inženýrských sítí asi na jedné čtvrtině tohoto pozemku. O zakázku totiž už projevili zájem dva místní podnikatelé z oboru dřevozpracovatelství," objasnil pro DDS starosta Ostrožské Lhoty Petr Radoch. Jak dále uvedl, na tuto akci akci si obec zažádá o dva a půl milionovou dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu. "I kdybychom dotaci nedostali, zvládli bychom tuto etapu i sami pomocí úvěru a obecního rozpočtu. Ještě v letošním roce by mohly být na čtvrtině plochy vybudovány inženýrské sítě tak, aby podnikatelé mohli co nejdříve začít stavět své provozovny," dodal Radoch.Mládež utíká z domovů
Uh. Ostroh (red) - Před týdnem utekli dva chlapci z Dětského domova v Uherském Hradišti, oba se však již na druhý den vrátili. Mnohem delší výlet si však udělala šestnáctiletá chovankyně Dětského domova v Uherském Ostrohu. "Naposledy byla spatřena sedmadvacátého února kolem dvacáté hodiny v baru nad restaurací Osmek v Uherském Ostrohu," upřesnil tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř. "Přitom dosud nebyla nikdy pohřešovaná." Koncem minulého týdne se však i ona do dětského domova vrátila.Zloděje hned chytili
Babice (red) - Na čtvrteční odpoledne zřejmě hned tak nezapomene třicetiletá prodavačka ze stánku v Babicích. Najednou ji totiž přepadl maskovaný lupič. Ten prodavačku nejdříve ohrožoval nožem a poté jí sebral 2000 korun a utekl. Lupiče, jedenadvacetiletého mladíka z Traplic, který ještě donedávna sloužil u policie, chytila policie již za tři čtvrtě hodiny.Na letišti se bydlet nebude
Kunovice (PS) - V uplynulém týdnu provedl Úřad pro civilní letectví ověření přestavby bývalé letištní odbavovací haly v Letu Kunovice. LET zde totiž bez patřičných stavebních povolení provedl přestavbu této haly na bytovou jednotku. Jelikož ale v dopravní zóně mezinárodního letiště nemůže vzniknou objekt k trvalému bydlení, požádalo vedení LETu kunovické zastupitele o schválení změny územního plánu na zónu občanské vybavenosti. Zastupitelé Kunovic však tuto žádost téměř jednohlasně zamítli a celý případ přehráli na Úřad pro civilní letectví do Prahy. "LET Kunovice nás požádal o rekolaudaci části letištní budovy, která byla přestavěna na odpočinkové prostory. Neshledali jsme zde žádné závady. Jako byt to rozhodně nevypadalo," komentoval prověrky inspektor leteckého stavebního úřadu v Praze Jiří Kanta a dodal, "užívání stavby jsme povolili za podmínek, že bude využívána pro odpočinek zaměstnanců, posádek letadel či jednací prostor. Objekt nesmí být využíván k trvalému bydlení."Stavba koridoru pokračuje
St. Město - Od druhé poloviny února 2000 je v plném proudu výstavba 2. železničního koridoru také na nádraží ve Starém Městě. Zaměstnanci dodavatelských firem postupně vytrhají staniční a manipulační koleje v železniční stanici Staré Město. V posledním únorovém týdnu byla vyhloubena obrovská jáma v místech, kde budou podchody k nástupištím. Stavební práce citelně zasáhnou cestující veřejnost, proto je třeba dodržovat pokyny zaměstanců Českých drah. Například příchod od vlaků ve směru od Přerova a Břeclavi k osobním vlakům jedoucích do Uherského Hradiště a Kunovic je zabezpečen přístupovou cestou přes vestibul staniční budovy a po komunikaci před nádražní budovou až ke kunovickému nástupišti. Přesto se vyskytují cestující, kteří hazardují se svými životy a bezhlavě se vydávají k vlakům po neschůdném a nebezpečném terénu. Největší nebezpečí je za snížené viditelnosti a v nočních hodinách, kdy může nejčastěji dojít k úrazu.
Stavba druhého železničního koridoru bude provedena postupně ve třech ramenech. V prvním úseku mezi Břeclaví a Přerovem je dokončen úsek Hodonín - Moravský Písek, během roku 2000 se bude pracovat v trati Břeclav - Hodonín. Jsou položeny traťové koleje mezi Starým Městem a Nedakonicemi, novým kolejištěm a nástupištěm se může pochlubit železniční stanice Huštěnovice, nejmodernější parametry evropské úrovně má po rekonstrukci nádraží v Otrokovicích. V květnu bude zahájena stavba mezi Otrokovicemi a Přerovem a rozběhly se stavební práce na druhém rameni koridoru mezi Přerovem a Hranicemi na Moravě. Na třetím rameni druhého koridoru v úseku Přerov - Česká Třebová se bude pracovat až v příštích letech.
Milan KubíčekVyroste na sídlišti Východ nová sportovní hala?
Uh. Hradiště (Kk) - Ačkoliv je výstavba nové víceúčelové sportovní haly zatím v nedohledu, již nyní se spekuluje, kde by měla stát. Uherskohradišťským sportovcům, především házenkářkám, by se líbilo, kdyby hala vyrostla na Východě, v těsné blízkosti současného sportovního areálu, kde mají své zázemí. Není tajemstvím, že právě zde mají být vybudována další dvě nová hřiště. Areál by se tak zvětšil a postačil by požadavkům nejen sídliště, ale celé této oblasti, která se rozšiřuje.
"Přikláním se, aby byla hala vybudována na Východě. Podle mého by pak mohla být situována do prostoru poblíž trafostanice a obchodu, přičemž by musel být zrušen zřejmě jeden asfaltový kurt. Město má ovšem i jinou variantu, která by výstavbu haly v těchto místech vylučovala. Jedná se o prostor na koupališti. Dá se říci, že i s tímto návrhem by byli sportovci spokojeni," upřesnil František Grebeníček, tajemník OV ČSTV.
"O návrhu sportovců víme, v tomto směru ale nebyla předložena žádná konkrétní studie či projekt. Je pravda, že na Východě je zázemí házenkářek, ale v případě, že nová hala by byla víceúčelová, nevidím důvod, proč ji nepostavit na plánovaném místě.
V rámci úpravy areálu koupaliště je výstavba haly navržena právě sem, do jeho nevyužitých prostor," dodal místostarosta Uherského Hradiště Květoslav TichavskýTradiční komenský fašank se vydařil

Fašanku se účastní stále více mladých - Foto: P. Paška
Komňa (Kk) - Přes čtyřicet masek se o víkendu zapojilo do masopustního veselí v obci Komňa. Tradice oslav masopustu neboli fašanku je v Komni stále živá a aktivně se do ní zapojuje mladá generace. Bohatý průvod masek, hudba a výborná atmosféra vylákala do ulic nejen místní obyvatele, ale i hosty, kteří do Komně na fašank pravidelně přijíždí. Oslavy začaly již v devět hodin ráno a skončily v pět odpoledne posledním šavlovým tancem uprostřed obce před sochou J. A. Komenského. Večer si pak ti, kteří nebyli zmoženi množstvím požité slivovice, mohli zatančit na fašankové zábavě v místní sokolovně.Prodejci sněženek zákaz jejich trhání nerespektují
Region (Kk) - Zákaz trhání sněženek a hrozba až pětitisícových pokut neodrazuje "obchodníky" od jejich prodeje. Sněženky patří mezi zvláště chráněné druhy rostlin a jejich prodej a převoz přes hranice omezuje i mezinárodní smlouva CITES. Podle prováděných kontrol České inspekce životního prostřední pochází nelegálně prodávané sněženky především ze Slovenska.Rozpočet je letos nižší
O. N. Ves (fal) - Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi schválilo rozpočet na letošní rok. Je sice vyrovnaný, ovšem nižší o pět milionů korun oproti rozpočtu loňského roku, kdy hospodaření skončilo s přebytkem více než jeden milion korun.
"Investiční akce jsme nuceni omezit jen na nejnutnější," objasnil starosta obce Stanislav Tureček. "Výdaje z obecního rozpočtu pro letošní rok jsou poznamenány tím, že obec musí splácet vybudovanou čističku odpadních vod.Často volají děti, které nám sprostě nadávají
Nepříjemný zvuk sirény záchranného vozidla rychlé zdravotnické pomoci je jistě nepříjemný každému z nás. V duchu se ptáme: Chytl někoho infarkt? Stala se nějaká bouračka? Ne však každý výjezd tohoto vozidla je nutný, v některých případech je dokonce zcela zbytečný a marný. Na otázky týkající se zkušeností pracovníků rychlé záchranné služby s námi, běžnými občany, jsme se zeptali jejího ředitele Antona Vaňi:

Volají na linku 155 lidé často zbytečně?
"Rychlou zdravotnickou pomoc poskytujeme v celém okrese ze dvou výjezdových středisek - Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Za uplynulý rok se počet volání pohyboval kolem jednoho tisíce měsíčně v Uh. Hradišti, o třetinu méně pak v Uherském Brodě. Avšak nejméně dvě třetiny volání jsou zcela zbytečná a spíše komplikující život. Například velmi často k nám na dispečink volají děti. Klidně třikrát, čtyřikrát po sobě vytočí číslo 155, vždycky řeknou nějaké sprosté slovo nebo prostě pošlou dispečerku "někam". Bohužel se s tímto v naší praxi setkáváme úplně běžně. Jsou však horší případy. Na základě volání vyjede naše auto, přijede například do Huštěnovic, jak už se nám stalo opakovaně, a nikoho tam nenajde. Jedná se o zbytečné a marné výjezdy. Navíc by se klidně mohlo stát, že v tu chvíli nepomůžeme někomu, kdo by nás opravdu mohl potřebovat."

Kolik takových planých výjezdů evidujete?
"Jejich evidenci nevedeme, ale hrubým odhadem se jejich počet za uplynulý rok vyšplhal až na několik desítek."

Kromě rychlé zdravotnické pomoci zabezpečujete také lékařskou péči první pomoci známou spíše pod názvem pohotovost. I tato služba je zneužívána?
"V loňském roce bylo v rámci celého regionu ošetřeno v ambulancích lékařské služby první pomoci téměř deset tisíc dětí a zhruba osmnáct tisíc dospělých. Více než tři tisíce lidí pak bylo ošetřených doma, což ale v pětadevadesáti procentech nebylo nutné. Podle mého názoru ošetření doma považuji za nadstandard. Představte si třicetiletého člověka, který má od rána teploty 38o a večer si zavolá návštěvní službu. Tomu říkám přepych a tento člověk by jej měl do koruny zaplatit. Lidé si totiž neuvědomují, že každá návštěva v bytě vysoce zvedá náklady vynaložené na tuto službu. Přitom by tyto finanční prostředky mohly být využity mnohem účelněji, například na zakoupení nějakého přístroje.
Chtěl bych vzkázat lidem, že by naší služby neměli zneužívat. Pokud mají možnost, ať se sami dopraví na pohotovost, kde budou ošetřeni. V případě, že se nejedná o akutní stav, ať navštíví svého ošetřujícího lékaře. Pohotovostní služba je totiž vyhrazena pro náhle vzniklé poruchy zdraví. Ne pro případy, kdy jsou lidé nemocni den, nebo dokonce několik dní."
Lenka FalešníkováModrá vydala zajímavou knihu
Modrá (Kk) - Při příležitosti IV. evropského kongresu obnovy venkova vydala obec Modrá zajímavou publikaci. Příprava knihy s názvem Jakou barvu má modrá? trvala autorům, starostovi obce Miroslavu Kováříkovi a Ladislavu Chvalkovskému, celé čtyři roky. Netradiční pojetí a poetický pohled na krajinu a její proměny v běhu ročních období jsou v knize umocňovány nádhernými fotografiemi a poezií.
"Kniha není pouze o obci, ale je to celkový pohled na venkov a okolí. Tímto projektem jsme chtěli dokázat, že všude je hezky, jenom stačí to pěkné nalézt," uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík. V současné době je rovněž před dokončením publikace, kterou obec připravila ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty. Ta popisuje architekturu Moravského Slovácka až po oblast Zálesí. Klasicky pojata není ani druhá kniha o Modré, na které se také spolupodílel starosta obce. Spolu s Martinem Horkým (text) a Ladislavem Chvalkovským (fotografie) nabízí filozofický pohled na venkov, historická fakta a zamyšlení nad obdobím ve vesnici, jejím vývojem od historie až po současnost.Zámek Březolupy - vzácná památka
Březolupy - U říčky Březnice při severovýchodním okraji obce Březolupy leží březolupský zámek. Zámek představuje venkovské feudální sídlo. Kořeny má v renesančním období novověku, ve valné části je ale konstrukčně a hmotově zformovaný v 17. století pod vlivem ranného baroka. "Předností zámku, kromě dominantní polohy v zámecké zahradě a parku, je soubor cenných barokních kleneb, které se nachází jak v přízemí, tak i v patře budovy. Zámek se řadí mezi dochované památky renesance, zejména raného baroka našeho regionu. Z památkového hlediska se jedná o památku významného hodnotového stupně," upřesnila Jana Spathová, vedoucí oddělení kultury regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Na objektu proběhla v minulých letech řada obnov. Většina z nich pak v 60. a 70. letech, ne všechny byly ovšem zdařilé. Poslední obnova zde probíhá od roku 1992. Při ní byla provedena oprava střechy, celková výměna oken a další drobné vnitřní úpravy. "Nejzásadnější opravou bylo odvlhčení objektu a rehabilitace fasády.
Před novou fasádou byl zámek okrové barvy. Následně byl ale proveden restaurátorský průzkum a zjistilo se, že původní odstín omítky byl šedý. Objekt se proto znovu vrátil k původní barevnosti," dodala Jana Spathová. Mobiliář březolupského zámku nebyl dochován a objekt není přístupný veřejnosti. V současné době slouží zámek k potřebám obecního úřadu. Rekonstrukcí by měl projít také zámecký park, který je ve velmi zanedbaném stavu, a hospodářská stavení v předzámčí.
Karin KuchtováAnketa na aktualní téma
Všechny obce naší republiky měly možnost do konce února požádat Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím příslušných okresních úřadů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Obec má možnost z této půjčky výhodně poskytnout občanům finanční prostředky na opravy a rekonstrukce svých domů. V některých obcích, kde se jim podařilo tuto půjčku již získat, pro velký zájem dokonce nejsou schopni uspokojit všechny žadatele. Záleží však pouze na vedení obce, zdali této možnosti využije.

Petr Radoch, starosta Ostrožské Lhoty:
"Žádali jsme o tuto státní půjčku už v loňském roce, ovšem nedostali jsme ji. Proto jsme tuto žádost v letošním roce obnovili. Žádali jsme o 1,1 milionu korun. Těžko říci, jak dopadneme letos, ale podle mých informací je na ministerstvu těchto žádostí hodně. Ze stran občanů by určitě o tyto výhodné půjčky byl, je to naše vlastní aktivita. Předpokládámě že o tyto půjčky budou mít lidé zájem.

František Čevela, starosta Huštěnovic:
"Vím o jakou půjčku se jedná, ale obec o ni nežádala. Možná by občané měli o tuto půjčku zájem, žádosti však na obecním úřadě žádné neregistrujeme.

Vladimír Vacula, starosta Popovic:
"O tuto půjčku jsme ministerstvo nikdy nežádali, protože dosud jsme žádný zájem ze strany občanů nezaevidovali. Nikdo z místních se na obecním úřadě o této možnosti ani neinformoval. Ani jsme nedělali průzkum mezi občany, zdali by o půjčky na opravu svých domků měli zájem."

Karel Malovaný, starosta Jalubí:
"Již více jak rok tuto půjčku uplatňujeme v praxi. O peníze projevilo zájem deset zájemců a všichni byli uspokojeni. Myslím, že je to dobrá věc a občanům to velmi pomůže. Možnost půjčky od ministerstva trvá, pokud vím, již tři roky a obec je povinna půjčku vrátit po uplynutí deseti let, což je výhodné. Navíc vrací obec pouze půjčku a ne úroky. Tyto drobné úroky nám daly základ pro speciální fond, přičemž finance zde nashromážděné používáme opět na stejné účely.

Josef Koudela, starosta Záhorovic:
"Zastupitelé dali souhlas, takže této možnosti letos využíváme. Na tuto půjčku není právní nárok a je otázkou, jestli a kdy nám peníze poskytnou. Žádali jsme o osm set tisíc korun, na které máme nárok podle počtu obyvatel. Zájem u občanů bude určitě velký. Jako obec uděláme všechno, co můžeme, ale záleží na rozhodnutí ministerstva."

Karel Stojaspal, starosta Korytné:
"O tomto fondu víme, ale v tak malé obci, jako jsme my, by půjčka byla riskantní. Nemáme příliš dobré zkušenosti ani s placením nájmů z obecních bytů a zastupitelé by nebyli nakloněni této půjčce. Zájem ze strany občanů by zřejmě byl, otázkou je, jak by nám půjčku dokázali splácet a jestli by na to obec nakonec nedoplatila."Zájem o dávky stoupá
Region (fal) - Výdej sociálních dávek občanům našeho regionu má stále stoupající tendenci. "Oproti roku 1998 se počet správních rozhodnutí, které musí odbor na úseku dávek sociální péče poskytovat, téměř zdvojnásobil," potvrdil tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti Josef Botek. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví je pověřen výkonem státní správy pro pěta-čtyřicet obcí a měst našeho regionu, což je asi jedenaosmdesát tisíc obyvatel.
Rozpočet na sociální dávky byl v roce 1998 asi devětadvacet milionů korun, v loňském roce vzrostl na 44 milionů korun. Více než patnáct milionů korun bylo vyplaceno jako příspěvek při péči o osobu blízkou, téměř stejnou část doplatil odbor do životního minima uchazečům o zaměstnání. V pořadí třetí největší položku tvořil doplatek do životního minima rodinám s nezaopatřenými dětmi. Těm odbor vyplatil osm milionů korun.Počet žadatelů převyšuje kapacitu

V Domě s pečovatelskou službou v Ostrožské Nové Vsi vznikne tři až pět pracovních míst - Foto: L. Falešníková
O. N. Ves - Do zprovoznění budovaného Domu s pečovatelskou službou (DPS) v Ostrožské Nové Vsi chybí ještě půl roku. Již v současnosti však místní obecní úřad eviduje více přihlášek o umístění do DPS, než bude jeho skutečná kapacita.
"V osmnácti bytových jednotkách bude moci bydlet osmnáct až šestatřicet důchodců," objasnil starosta Ostrožské Nové Vsi Stanislav Tureček a podotkl, že však už nyní evidují více než čtyřicet žádostí. Protože byla obec v roce 1997 postižena povodněmi, rozhodl Červený kříž o výstavbě DPS za sedmadvacet milionů koroun právě zde. Podmínkou pro výstavbu však bylo umístění minimálně poloviny místních obyvatel, kteří nebyli schopni si svůj dům po povodních opravit. Ostatní budou vybráni podle kritérií, která obecní úřad zveřejní až v měsíci dubnu. Samotná obec se Červenému kříži zavázala, že vybuduje inženýrské sítě a po dostavbě DPS zabezpečí úpravu okolí, což vyjde na dva a půl milionu korun. "Dům s pečovatelskou službou pro starší občany, kteří jsou schopni se sami o sebe postarat, by měl být dokončen k prvnímu září letošního roku," dodal závěrem Tureček.
Lenka Falešníkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund