Číslo: 11
17.03.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Slavnosti bratrství pod Javořinou
Hradišťsko plné čerpadel
Recyklace odpadů stále podceňovaná
Rozhovor s mužem, který nepřestal být vojákem
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Slavnosti bratrství pod Javořinou
Uh. Hradiště (paf) - Od prvního setkání Čechů a Slováků na Javořině uplyne už více než 150 let. Letošní setkání je teprve v přípravném stadiu, kdy se zástupci měst a obcí hlásí k účasti na jeho přípravách. Jak řekla Mgr. Božena Tvrdíková z MěÚ Uh. Hradiště, která je místopředsedkyní kulturní komise: #Sdružení organizátorů neformálních a nepolitických setkání na Javořině je otevřené pro všechny obce a města v blízkém, či vzdáleném okolí, které se dobrovolně hlásí k zachování, pokračování a rozvíjení dlouho-letých tradic setkávání se lidí obou národů na vrchu Velké Javořiny. Města garantují akci finančními příspěvky - obce 1500 Kč a města pětitisícový příspěvek. Organizační výbor letos tvoří pověření zástupci sedmi měst a obcí za českou a stejný počet měst a obcí za slovenskou stranu.
Předsedou organizačního výboru slavností se stal starosta Veselí nad Moravou, ing. Jaroslav Miklenda. #Doposud proběhlo pouze základní jednání ve Skalici, na kterém byl zhodnocen průběh slavností za minulý rok a byly vzneseny náměty na další zatraktivnění společného setkání. Zástupci obou stran se rovněž dohodli na termínu podjavořinského setkání, kterým bude poslední červencová neděle, tj. 27. 7. 1997, řekl Miklenda. Podle slov Tvrdíkové bude kulturní program garantovat hradišťský Klub kultury: #Počítáme s celou řadou doprovodných akcí, jako je např. organizování her pro děti. Pro ně budou celodenní program zajišťovat skauti z Nového Mesta a Uherského Brodu. Chybět nebude ani více než devítikilometrový běh z Hrnčiarové na Javořinu. O vzájemně dobrých českoslo-venských vztazích svědčí i páteční výjezd zástupců MěÚ Uh. Hradiště na žilinský Expotour, kde Hradiště, Trenčín a Nové Mesto n. Váhom společně nabízí atrak-tivnost Slovácka pro turistický ruch.Hradišťsko plné čerpadel
St. Město (VaMP) - Mezi úseky nejhustěji osázené čerpacími stanicemi pohonných hmot se beze sporu řadí i území města Uherského Hradiště a obce Starého Města. Zatímco zde v současnosti můžeme napočítat celkem pět #benzínek, brzy přibude šestá. Podle posledních informací by se tak mělo stát do konce letošního roku a postaví ji firma Shell. Záměr vybudovat po pravé straně vozovky na začátku Starého Města ve směru od Uherského Hradiště čerpací stanici je starý zhruba dva roky. Tehdy bylo přikročeno pouze k vykácení stromů, a protože se majitelé firmy, kteří pozemek vykoupili za účelem společného podnikání, nedohodli, nedělo se nakonec nic. Pozemek pak od nich odkoupila společnost Shell, která podle neoficiálního zdroje infor-mací zbývající zájemce bez problémů přeplatila. Výhodu to beze sporu má, každý majitel vozu si může vybrat, zda tentokrát natankuje v Aralce, u British, Stodůlky nebo zakrátko v Shellu.Recyklace odpadů stále podceňovaná
Uh. Brod (šep) - Odpadové hospodářství, snaha o recyklaci druhotných surovin a s tím spojená co možná největší úspora stále se tenčících surovinových zdrojů je téma velmi naléhavého společenského významu. Surovinami, s kterými se v každo-denním životě stýká téměř každý a jejichž recyklační perspektiva je široká, byť nákladná, jsou výrobky plasti-kářského a gumárenského průmyslu. Firma KAC a. s. Uh. Brod je jednou ze dvou firem operujících v ČR a zajišťujících svoz opotřebovaných pneumatik, jejich zpracování a násled-né vytřídění na znovu použitelné složky.
#Ještě před několika lety u nás fungovalo podobných firem pět, ale zřejmě malá návratnost investic vložených do nákladného strojového vybavení způsobila jejich krach. Kvalitní recyklační linky, vzhledem k značnému výskytu použitých pneu-matik mají budoucnost, ale bez dotací nikdy, říká zástupce firmy ing. Vondřejc. Přitom cena za likvidaci ojetých pneumatik se pohybuje kolem 500 Kč za tunu, což je částka rozhodně nižší než prostředky vynaložené na likvidaci stejného množství na skládce. Pneumatiky nákladních automobilů odebírá KAC a. s. dokonce zdarma, ale ani toto opatření mnoho zájmu nevzbudilo. Stávající legislativa je v tomto směru příliš benevolentní, ale doufejme, že už blízká budoucnost přinese serióznější postoj k recyklaci a odpovídající konceptuální změny.
#Překvapivá je též skutečnost, že nám pneumatiky vozí třeba až z Chebu nebo Ústí n. Labem, ale v rámci okresu nebo i kraje jsou dodávky téměř nulové. Pak jsme nuceni dovážet ojeté pneumatiky ze zahraničí, a tak vlastně pomáhat likvidovat jejich odpad, dodává ing. Vondřejc. V recyklačních podnicích se z pneumatik vyrobí pryžový granulát použitelný jako plnivo do gumárenských směsí, hodí se do živičných koberců silnic a při výrobě lepenek. Také díky své výhřevnosti, nižší ceně v porovnání s hnědým uhlím a emisní způsobilosti je výhodný pro spalovny a teplárny.
Hrubostí granulátu je také vymezeno jeho široké využití. Od protihlukových stěn přes tlumící bloky na kolejnice až po dlažbu do zahrady nebo povrch hřišť. Revoluční novinkou se stal univerzální sorpční materiál vyhovující všem ekologickým normám PETRO-EX, který firma před nedávnem vyvinula. Velmi jemná pryžová drť s překvapivými absorp-čními parametry vyhovuje při zneškodňování havárií zaviněných únikem ropných látek a to jak na vodě tak na souši. Navíc je cenově daleko přístupnější oproti dosud používa-nému přípravku. Aplikace je velmi snadná a výsledek víc než přesvěd-čivý. To dokládá i zájem tak exotic-kých zemí jako např. Austrálie nebo Saudská Arábie. Univerzálnost použití by ocenili asi nejvíc požárníci, kterým PETRO-EX skýtá zcela jasnou volbu při likvidaci ekologických havárií.Rozhovor s mužem, který nepřestal být vojákem

Kdy a za jakých podmínek jste se prvně seznámil se zbraněmi z České zbrojovky?
To bylo v roce 1975 za mého pobytu v Curychu, kdy jste uvedli na trh pistoli ČZ 75. České zbraně mají ve světě výbornou pověst, a nemyslím si to jen já. Ani si už vlastně nevzpomínám, kdy poprvé jsem o vašich zbraních slyšel. Je to už hodně dávno.

Jak se vám líbí v České republice?
Jsem nesmírně vděčný za pohostinnost, se kterou jste mě společně s manželkou u vás přijali.

Jste označován za excelentního střelce, pamatujete si vaši největší trefu v životě?
Člověk, který tak dlouho jako já střílí, si něco takového už nemůže pamatovat. Kdybych chtěl udělat podobné hodnocení, musel bych si všechny události zapisovat. To jsem neudělal. Nejlepší zásahy jsou vždy shodou několika okolností, které se nedají opakovat. A pokud máte na mysli životní trefu, jsem nesmírně šťasten, že jsem poznal svoji ženu. I zde se, podobně jako ve střelbě, vyskytlo několik dobrých okolností.

Věnují se i vaše dcery střelbě?
Samozřejmě střílejí, ale protože se hlavně věnují svým rodinám, nemají tolik času cvičit. Nejmladší dcera mě stále doprovází při loveckých výpravách v Africe nebo Montaně. Musím přiznat, že někdy se jí podaří zastřílet lépe než mně.

Učil jste střílet nějakou známou osobnost?
Učil jsem spoustu lidí, kteří se stali známými, ale nevím, jestli by vám jejich jméno něco řeklo. Dovolím si odhadnout, že mou školou prošlo kolem osmi tisícovek lidí a z toho o padesáti vím, že střelbu využívají při práci bodyguarda. Snažím se, aby všichni moji žáci používali zbraň velice eticky a bezpečně.

Vy sám jste nikdy nedělal osobního strážce?
Nemám dobrý vztah k bodyguardům. Jsou to lidé, kteří jsou najímáni za peníze. A většina lidí, kteří jim platí, si neuvědomuje, že protivník může dát tomuto strážci třeba čtyřikrát víc... V podstatě i člověk, který je hlídán, může najmout druhého, kterému připlatí na odstranění bodyguarda.

Chodí pan Cooper stále ozbrojen?
Kdykoliv je možnost, ano. Když se to někde nehodí, protože to zakazuje zákon, nebo konvence, zbraň odkládám. Ale mám všude po světě tolik známých, že kdykoliv mohu použít jejich zbraně. Třeba když jsem byl pozván do Izraele, nechtěli mi povolit k ukázkám používat svou vlastní pistoli, protože cizinec tam s pistolí prostě nesmí přijet. Východisko se ale našlo, když ze mě udělali čestného rabína.

Je u vás rodinnou tradicí být odborníkem na zbraně?
Jde o celoživotní proces. Začal jsem ze záliby a před II. světovou válkou jsem se vzhledem k věku stal zálohou v armádě. Střílel jsem v rámci výcviku. Když jsem měl úspěch, využíval jsem toho. Po ukončení univerzity jsem nastoupil k námořní pěchotě, kde jsem během války sloužil na lodi Pensylvánia. Pak zbývalo jen cvičit a odborně růst. Zdá se mi ale, že spousta příběhů, které se o mně vyprávějí, jsou smyšlené. Třeba když jsem cvičil ochranku prezidenta Guatemaly, říkali o mně, že jsem odstranil šest teroristů.

Zranil jste se někdy při střelbě?
Spadl jsem, ale to se mi mohlo stát při jakékoli činnosti. Snažím se vždy a všude propagovat bezpečnost při střelbě. A co je u střelby nejbez-pečnější? Odstranit nepřítele!

M. MiškeříkováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
CO UDĚLÁ S BRÝLEMI?
5. března se dosud nezjištěný pachatel vloupal dosud nezjištěným způsobem do osobního vozu Škoda Favorit ve Starém Městě, odkud odcizil kabelku s osobními doklady, dioptrické brýle, kartu bankomatu CS, telefonní kartu a kožený diář v celkové hodnotě 8.700 korun.

ANI V PŘEDPOKOJI NENÍ BEZPEČNO
Dne 7.3. mezi devátou a jedenáctou hodinou dopolední odcizil neznámý pachatel bundu z věšáku v předpokoji firmy ASEKO v Uherském Brodě. Majiteli bundy vznikla škoda téměř šest tisíc korun.

CHYTILI JE!
Policisté z Uh. Brodu spolu s kriminalisty zajistili dva mladíky z Holíče (Slovensko) - u jednoho z nich byla odcizená bunda zajištěna a poté předána už ne nešťastnému majiteli.

OMYL TÉMĚŘ OSUDNÝ
Krátce před osmou hodinou večerní byl 10. března převezen do hradišťské nemocnice záchrannou službou 36letý muž z Uh. Brodu, který měl uvedeného dne doma vypít minerální vodu Mattoni, načež došlo k silné pálivé bolesti v krku a na hrudi. Je zde důvodné podezření, že v láhvi byl koncentrovaný louh sodný. V současné době je poškozený mimo ohrožení života. Láhev se zbytkem obsahu byla zajištěna a odeslána k expertíze ke zjištění neznámé látky.

KTERÝ DAREBÁK OTRÁVIL DVA PSY?
12. března oznámila na policii v Uherském Hradišti chovatelka psů z Kunovic, že 10.3. zjistila otravu u své chovné feny rasy dobrman a poté ji převezla na veterinární ošetřovnu do Uh. Brodu, kde fena uhynula. O dva dny později zjistila stejné příznaky u psa, který byl ve stejném kotci. Po převozu na veterinu bylo opět konstatováno stejné onemocnění. U obou psů bude provedena pitva, která by měla stanovit příčiny smrtelné otravy obou psů. Majitelce vznikla škoda ve výši 30.000 korun.

SUROVÉ LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ VE VLČNOVĚ
Kriminální policii se podařilo objasnit loupežné přepadení ze dne 25.1. v obci Vlčnov, kde v uvedený den kolem 19. hodiny byl neznámým pachatelem napaden 46letý muž. Pachatel muže povalil na zem, kopal do něj a z bundy mu odcizil peněženku s částkou 10.000 korun. Zjištěný sedmadvacetiletý pachatel již nyní obývá celu ve vazební věznici. Stejnému pachateli byla prokázána i krádež motorové pily za téměř deset tisíc korun, které se dotyčný dopustil loni v listopadu, taktéž ve Vlčnově.

ŘIDIČ DOZNAL POŽITÍ ALKOHOLU PŘED HAVÁRIÍ
Na MDŽ krátce po deváté hodině ranní došlo mezi obcemi Nivnice a Suchá Loz na silnici III. třídy k dopravní nehodě, kterou zavinil řidič osobního vozu Škoda 100. Vjel totiž na rovném úseku vozovky do protisměru, kde se střetl s protijedoucím Citroenem. Manželka řidiče Citroenu se bude léčit 2 měsíce, viník nehody půl roku. Navíc řidič doznal požití alkoholu před jízdou a byla mu proto odebrána krev a zadržen řidičský průkaz. Celková škoda způsobená na vozidlech činí 120.000 Kč.

STRHALI MĚDĚNÉ SVODY
Policisté z uherskobrodského obvodu zjistili dva pachatele krádeže mědi. Dotyční muži z Uherskobrodska koncem února strhali ze zdi Muzea J.A. Komenského v Uh. Brodě měděné svody o celkové délce 10 metrů za účelem prodeje těchto do sběrných surovin. Muzeu tak vznikla škoda ve výši 12 tisíc korun. Stejní pachatelé odcizili z budovy Dominikánského kláštera v Uh. Brodě 4 metry měděného větracího komína. Tímto vznikla škoda 4.500 korun. Část odcizené mědi byla u pachatelů zajištěna.

Pimpikwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund