Číslo: 11
15.03.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Dopravní kontroly budou častěji
Nejvíce financí vložíme do sportu
Pět vojáků odsouzeno za šikanu
Mladík se vyhýbá vojně
Státní příspěvek je již rozdělen
Družba svolává členskou schůzi
Lukrativní pozemky na prodej
Technické služby města zřejmě zaniknou
Tupeský skanzen je významnou památkou pro celý region
Rozpis lékárenských služeb
Ptáme se za vás
Moje (ne)zkušenost
Upozornění pro občany

Dopravní kontroly budou častěji
Region (Kk) - S příchodem jara a zlepšení klimatických podmínek plánují dopravní policisté zvýšení kontrol našich řidičů. Kontroly budou zaměřeny především na měření rychlosti jízdy, ale i technického stavu motorových a přípojných vozidel, dodržování světelných režimů na křižovatkách a požívání alkoholu během a před jízdou, upřesnil kpt. Josef Hnilička z Dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti. Od začátku letošního roku bylo v našem okrese zaznamenáno dopravním inspektorátem celkem 330 dopravních nehod, při nichž byla jedna osoba usmrcena, dvanáct těžce a jednadvacet pak lehce zraněno. Plných 314 dopravních nehod zavinili sami řidiči, tři z nich pak chodci, jednu cyklisti. Stranou kontrol by neměli zůstat, dle Hniličky, ani cyklisté a chodci. V rámci celé republiky byl totiž zaznamenán nárůst dopravních nehod zaviněných právě těmito účastníky silničního provozu, uvedl.
Jak následně však upozornil, řidiči si často neuvědomují, že je stále v platnosti vyhláška č. 65, rozšiřující vyhlášku č. 87 o řidičských průkazech, která stanoví, že pokud se řidič od 1. 4. 1998 v období tří let, dopustí dvou závažných dopravních přestupků, může mu být odňato řidičské oprávnění pro ztrátu spolehlivosti. V praxi to tedy znamená, že pokud například dvakrát řidič překročí rychlost v osadě o více jak 21 km/hod, může přijít o svůj řidičský průkaz. Samozřejmě se budeme i nadále snažit pomáhat řidičům tak, abychom řešili a usměrňovali kritické situace v silničním provozu a do do určité míry tak sloužili motoristické společnosti, ukončil kapitán.Nejvíce financí vložíme do sportu
Uh. Hradiště (fal) - V letošním roce byla schválena celková částka 1,2 miliony korun na dotace a příspěvky právnickým subjektům a dary obyvatelstvu. Rada doporučuje městskému zastupitelstvu rozdělení 1 005 000 korun z celkové částky, objasňuje místostarosta Libor Karásek, pokud bude návrh městské rady schválen, zůstane nám rezerva necelých dvou set tisíc korun. Máme totiž zkušenosti, že se každým rokem rozdělování příspěvků a darů mění. S určitostí však lze konstatovat, že nejvíce peněz půjde do sociální oblasti a v letošním roce také do oblasti sportu.Pět vojáků odsouzeno za šikanu
Uh. Hradiště (Kk) - Pět bývalých vojáků odsoudil ve čtvrtek 11. března 1999 soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Státním zástupcem byla pětice mladíků obžalována ze spáchání trestného činu porušování práv a chráněných zájmů vojáků. Tohoto trestného činu se mazáci dopustili tak, že v létě loňského roku, po dobu jednoho měsíce šikanovali čtyři služebně mladší vojáky. Z výpovědí poškozených vyplynulo, že tito byli nuceni vstávat v noci a čistit kanady, zajišťovat mazákům jídlo, pití a cigarety či recitovat pro ně ponižující básničky. Pokud se někdo příkazu mazáků vzepřel, nebo jej provedl špatně, dělal kliky. Celá věc se vyhrotila až ve chvíli, kdy jeden z poškozených při klikování omdlel a svěřil se doma rodičům. Ti následně vše nahlásili veliteli posádky.
Ačkoliv se jednalo za nepřítomnosti jednoho z obžalovaných, který se soudu omluvil, trochu netradičně, tím, že k jednání zaspal. Ostatní čtyři se ke své trestné činnosti doznali. Hájili se však tím, že když byli bažanti, tak se jim dělo to stejné, ba dokonce jim byly zadržovány i dopisy od jejich blízkých. Na žádném z poškozených nenechalo chování bývalých mazáků psychické následky. Po provedeném dokazování vyhlásil soud rozsudek, v němž nejaktivnějšího ze šikanistů odsoudil k dvěma letům odnětí svobody, přičemž tento trest podmíněně odložil na zkušební dobou dvou let. Je jisté, že tyto případy se dějí, ale málokdy se dostanou až do takového stadia. Většinou mají vojáci strach šikanu nahlásit, uvedl závěrem soudce. Státní zástupce i obžalovaní se vzdali práva odvolání.Mladík se vyhýbá vojně
Uh. Brod (red) - Již čtvrtý měsíc se dvaadvacetiletý muž z Uherského Brodu vyhýbá nástupu k dokončení základní vojenské služby. Tento mladík byl totiž z vojny propuštěn ze zdravotních důvodů, které však již pominuly, objasňuje tiskový mluvčí uherskohradišťské policie Jaroslav Krejčíř. Byl tedy znovu povolán k dokončení základní vojenské služby v délce téměř sedmi měsíců, ovšem tuto výzvu neakceptuje, přestože doručenky s povolávacím rozkazem přebírá. Po mladíkovi, který je podezřelý z trestného činu obcházení branné povinnosti, je vyhlášeno pátrání, přičemž jej může stihnout trest odnětí svobody v délce jednoho roku až pěti let nepodmíněně.Státní příspěvek je již rozdělen
Uh. Hradiště (fal) - V rámci programu regenerace městské památkové zóny získalo Uherské Hradiště od státu 2,2 milionů korun. Největší část z přidělených finančních prostředků ve výši 1,1 milionů korun letos připadne na obnovu jezuitských sklepů známých pod názvem Kláštěrní vinárna. Zbývající peníze budou rozděleny na opravu Městských hradeb, opravu střechy kostela Zvěstování Panny Marie a Měšťanského domu č.p. 35. Prozatím jde o návrh rady pro městské zastupitelstvo, ale pevně věřím, že bude schválen, uvedl starosta Ladislav Šupka.Družba svolává členskou schůzi
Boršice (red) - Představenstvo Zemědělského družstva Družba se sídlem v Boršicích 527, IČO 00140759, svolává ve smyslu čl.23 odst. 5 stanov družstva členskou schůzi, která se bude konat v pátek 9.dubna ve 12.30 hodin v restauračním zařízení Sovín v Boršicích. Prezentace členů bude probíhat od 12.00 hodin.
Nebude-li se členská schůze schopna usnášet, svolává představenstvo ve smyslu čl. 22 odst. 14 stanov družstva náhradní členskou schůzi na 9. dubna na 13.00 hodin s nezměněným programem jednání taktéž v restauračním zařízení Sovín.
V případě, že se nemůžete zúčastnit, zplnomocněte jiného člena družstva plnou mocí ve smyslu stanov družstva.Lukrativní pozemky na prodej
Uh. Hradiště (fal) - V současnosti se v Uherském Hradišti nabízí několik lukrativních pozemků, na kterých by v příštích letech měly vyrůst jak rodinné domky, tak objekty s občanskou vybaveností.
Záměrem města je prodej pozemku o výměře 550m2, a to vcelku nebo i po částech. Jedná se o škvárové parkoviště za železničním přejezdem, tedy o nároží ulice Revoluční a Purkyňova a vlastně jeho dotvoření, řekl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek.
Další dva pozemky o výměře cca 600m2, které město nabízí, se nachází na dolním konci ulice pplk. Vl. Štěrby. Tyto jsou určeny výhradně pro výstavbu rodinných domků, ovšem na pozemku dvojnásobně větším, než jsou parcely na Hliníku.
Prozatím posledním záměrem je dostavba ulice Dlouhá a nároží Otakarovy ulice naproti Galerie Slováckého muzea. Myslím, že svým umístěním jde o velmi zajímavou lokalitu, která by měla nabídnout nejen občanskou vybavenost a kancelářské prostory, ale také byty.Technické služby města zřejmě zaniknou
Uh. Hradiště (fal) - Technické služby města Uherské Hradiště, které byly doposud vedeny jako příspěvková organizace ve stoprocentním vlastnicví města, s největší pravděpodobností koncem března zaniknou. Údajně totiž její činnost v posledních letech odpovídá spíše některému z typu obchodní společnosti.
Městská rada doporučuje městskému zastupitelstvu založení akciové společnosti s vkladem celé příspěvkové organizace včetně movitého a nemovitého majetku a dalších záležitostí. K tomu budou muset být zpracovány dva znalecké posudky, které, jak předpokládáme, budou k dispozici do zasedání městského zastupitelstva. To se uskuteční 30. března, vysvětlil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. Podle něj je toto řešení výhodnější, protože by mělo dojít ke zprůhlednění celé ekonomiky TSM.
Myslím, že vznik nové firmy si zaslouží nový název, není však ještě zcela jisté, zda námi navržený HRATES (hradišťské technické služby) bude na zastupitelstvu schválen, uvedl starosta Ladislav Šupka. Podle našich informací však ředitel TSM Josef Krupa s názvem HRATES nesouhlasí. Uvítal by totiž jednodušší - TSM Uh. Hradiště, a.s. Na konečné rozhodnutí transformace TSM a jejich názvu si však budeme muset počkat až do konce března.Tupeský skanzen je významnou památkou pro celý region
Tupesy - Dům číslo popisné 118 v Tupesích, který je známý pod názvem skanzen, je chráněnou kulturní památkou již od roku 1963. Tento název je ale nepřesný, oficiálně se totiž nazývá Památník hrnčíře, vysvětluje vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
Tento dům je datovaný rokem 1837 a jako památka lidové architektury byl upraven a uveden do podoby, která odpovídá stavu hrnčířského obydlí z přelomu století. Protože hrnčířství v Tupesích má hluboké kořeny, vznikla podle Spathové myšlenka rekonstrukce tohoto domu a zbudování hrnčířského muzea na počátku osmdesátých let. Objekt se skládá ze síně s černou kuchyní, která je oddělena od vstupního prostoru jen krátkou stěnou, a také jizbou. V této místnosti totiž nejen že přes den zhotovovali hrnčířské zboží a přijímali zákazníky, ale také připravovali jídlo a spali, uvedla Spathová.
Cílem vytvoření památníku bylo zdokumentování produkce hrnčířství v minulosti a přítomnosti, a tím také doložení lidové tradice, která je významná nejen pro obec, ale také pro celý region. Navíc se tyto záměry opíraly i o praxi žijících nositelů tradice keramické výroby, kteří jsou ještě dnes schopni své znalosti prezentovat širokému okruhu zájemců.
Možná právě proto se ve skanzenu vytvořila výrobna keramiky v jeho dvorní části, kde byl původně hospodářský trakt a stodola. Po adaptaci objektu v letech 1984 až 1986 se zde keramika vyrábí až dodnes. Po loňské opravě střechy se nepředpokládají, kromě běžné údržby, žádné větší rekonstrukční práce, dodává Spathová.
Od pondělí do pátku do 14.30 je možné se v Památníku hrnčíře seznámit s technologií výroby nejen soudobé keramiky, ale i výrobou replik, které vycházejí z tradic původní tupeské keramiky, láká návštěvníky starosta Tupes Cyril Churý, jedná se o největší památku naší obce, která se navíc těší zájmu veřejnosti.
Lenka FalešníkováRozpis lékárenských služeb

	Uh. Hradiště

	15. února - Masarykovo nám.
	16. února - Nemocnice
	17. února - Masarykovo nám.
	18. února - Vodní
	19. února - Mařatice
	20. února - Havlíčkova
	21. února - Nemocnice


	Uh. Brod

	15. - 17. února - Město
	18. - 21. února - Sídliště


	Stomatologické pohotovostní služby

	15. 3. - MUDr. Horáková, Modrá 120, tel. 71 166
	16. 3. - MUDr. Gabriel, JM VAK - Za Olšávkou, tel. 40907
	17. 3. - MUDr. Chrástková, Masarykovo nám., tel. 553400
	18. 3. - MUDr. Chlebus, Masarykovo nám., tel. 540880
	19. 3. - MUDr. Tupá, St. Město, tel. 541294
	20. 3. - MUDr. Krayem, Osvětimany 103, tel. 94193
	21. 3. - MUDr. Kučerová, Míkovice 77, tel. 57428Ptáme se za vás
V důsledku neustálého zvyšování nezaměstnanosti v našem okrese se v naší redakci nahromadilo několik dotazů právě na toto téma. O kvalifikované odpovědi jsme požádali ředitele Úřadu práce v Uherském Hradišti Richarda Janíčka.

Podle čeho se určuje míra nezaměstnanosti?
Míra nezaměstnanosti se určuje podle počtu uchazečů evidovaných úřadem práce, tedy jejich celkový počet ve vztahu k disponibilní pracovní síle na okrese. Uchazečem o zaměstnání se rozumí ten, kdo požádal ÚP o zprostředkování zaměstnání a přitom splňuje určité podmínky. Nemůže být evidován například ten, kdo pobírá starobní důchod.

Kdo poskytuje lidem po půlroční evidenci v řadách nezaměstnaných hmotné zabezpečení?
Po dobu šesti měsíců je hmotné zabezpečení poskytováno úřadem práce. A to první 3 měsíce ve výši 50% předešlého čistého výdělku, čtvrtý až šestý měsíc potom ve výši 40%. Po uplynutí šestiměsíčního období si lidé mohou jít požádat o doplatek do životního minima na sociální referáty pověřených městských úřadů. Pokud ale nebudou mít od ÚP potvrzení o tom, že se i nadále uchází o zaměstnání prostřednictvím ÚP, tyto referáty jim doplatek do životního minima nevyplatí. Avšak i ti, kteří pobírají hmotné zabezpečení v průběhu prvních 6 měsíců evidence na ÚP a jejich příjem nedosahuje životního minima, mají rovněž nárok na tento doplatek.

Jsou tito lidé i po uplynutí šesti měsíců vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání?
Pokud splňují podmínky uchazečů o zaměstnání, pak ano. Průměrná délka evidence uchazeče na uherskohradišťském ÚP byla na konci loňského roku 200 dnů, což je déle než 6 měsíců. Máme zde totiž i případy, kdy se lidé uchází o práci tři sta dnů, rok, ale i déle.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

Nezaměstnaní mají jistotu
Ten, kdo pracuje, by měl mít větší životní úroveň než nezaměstnaní. Bohužel, ve většině případů tomu tak není. Převážná většina zaměstnavatelů vyplácí minimální mzdy, nebo jen o několik stovek navíc. Takže o nějakém rozdílu životní úrovně zaměstnaných a lidí bez práce se nedá mluvit. Někteří nezaměstnaní ani o práci nestojí a mají pocit, že takto mají daleko větší jistoty. Jsem nezaměstnaný a jsem rád, říká jeden z řad nezaměstnaných, který samozřejmě nechce, aby jeho jméno bylo zveřejněno.
Když jsem pracoval, nikdy moje mzda nebyla na takové úrovni, abych svou rodinu zabezpečil. Byl jsem tedy se svou rodinou vždy odkázaný na sociální dávky. Když se mi naskytla možnost většího výdělku, nastoupil jsem u u jiné firmy. Pracoval jsem tam tři měsíce, ale slíbené peníze jsem ještě dodnes neviděl. Tehdy se moje rodina ocitla bez finančních prostředků. Chtěl jsem i po těch třech měsících v zaměstnání zůstat, protože jsem naivně věřil, že mzdu, která mi právem náleží, dostanu. Bez peněz ale moje rodina zůstat nemohla, musel jsem to tedy vyřešit odchodem ze zaměstnání. Dnes jsem nezaměstnaný, ale mám jistotu, že nezůstanu bez finančních prostředků. Začít někde pracovat pro mě znamená strach, že své peníze opět neuvidím.
Petra BuzkováUpozornění pro občany
Ve dnech 22. až 29. března 1999 proběhne svoz nebezpečných odpadů v letošním roce. Občané mohou bezplatně odevzdat nebezpečný odpad z domácností například staré baterie, barviva, monočlánky, zářivky, léky, odpadní oleje pro spalovací motory, televize, rádia, olejové filtry, barviva, nátěrové hmoty, ředidla, akumulátory.
Svoz bude probíhat na 17 odvozních místech. Informace o svozu byly uveřejněny v Městském magazínu č. 2/99. Zárověň budou na odvozních místech připraveny vany na objemný odpad, které lze jinak odevzdat v areálu TSM Uh. Hradiště na Průmyslové ulici. Zde je také mezisklad stavebních odpadů.
Další informace vám rádi poskytnou pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh. Hradišti, Masarykovo náměstí 19, telefon 525 213.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund