Číslo: 11
13.03.2000
Článků: 98

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Radní se rozhodli zlepšit prostředí na sídlišti
Běženci vráceni na Slovensko
Evidence kol se osvědčila
Změny se dotknou jen několika desítek lidí
Novela živnostenského zákona - co vůbec platí ?
Z diskotéky infarkt? Hra na vadí-nevadí v Bílovicích skončila
Rekonstrukce školy potrvá několik let
Pracovat "načerno" se mnohdy vůbec nevyplácí
MIK se přihlásil do soutěže v Kopřivnici
Neochota skončila téměř před soudem
Miroslav Grebeníček v okrese
Anketa na aktuální téma

Radní se rozhodli zlepšit prostředí na sídlišti

Někteří z občanů se na revitalizaci Sídliště chtějí podílet - Foto: L. Falešníková
Uh. Ostroh - Na pětadvacet z šesti set obyvatel ostrožského Sídliště se před několika dny sešlo se zástupci města, aby spolu projednali zkulturnění okolí svých domovů. Setkání trvalo dvě hodiny, přičemž se rozvinula bohatá diskuse.
"Jde nám o zlepšení klimatu na Sídlišti. Ozelenění, opravu chodníků, komunikací, zvýšení počtu parkovacích míst a v neposlední řadě také o vytvoření koutků pro děti a hřiště," upřesnil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk. V diskuzi lidé vznášeli ústní i písemné dotazy a upozorňovali zástupce města také například na nedostatečné dopravní označení, rychlou jízdu automobilů a případné řešení tohoto stavu retardéry. Jak rychle ale bude Sídliště zkulturněno, závisí na tom, zdali městské zastupitelstvo bude ochotno uvolnit pro Sídliště finanční prostředky. Revitalizace si totiž vyžádá několik set tisíc korun.
"V současnosti se zpracovává projekt revitalizace Sídliště, ve kterém bude přihlédnuto i k připomínkám občanů. Hned na jaro bychom začali s terénními úpravami a ozeleněním. Budou-li finanční prostředky, mělo by být Sídliště zkulturněno včetně dostavby dětského koutku a hřiště do konce letních prázdnin," potvrdil Vaněk.
Lenka FalešníkováBěženci vráceni na Slovensko
Strání (Kk) - Skupinu jednadvaceti běženců ze Srí Lanky, Pákistánu a Vietnamu zadržela i se sedmi podezřelými osobami hlídka pohraniční policie v katastru obce Strání. Uprchlíci nelegálně překročili česko-slovenskou státní hranici ve středu 8. března v ranních hodinách v několika vozech taxi. Převáděči, řidiči vozů, pocházející z Hodonína a Břeclavi, byli vyšetřovatelem obviněni z trestného činu nelegálního přechodu státní hranice. Pokud jim policie prokáže převedení cizinců za úplatu, hrozí jim trest tří let odnětí svobody. Běženci byli vráceni zpět do Slovenské republiky.Evidence kol se osvědčila
Uh. Hradiště (fal) - V některých městech naší republiky se díky evidenci jízdních kol podařilo odhalit pachatele krádeží. Proto se už od letošního ledna k evidenci jízdních kol rozhodla také uherskohradišťská Městská policie.
"Kola budeme evidovat nejen písemnou formou, ale budeme je také fotit," uvedl velitel městské policie Jaroslav Ježo. "Zaevidovat se může každý vlastník jízdního kola, a to bezplatně. K zaregistrování kola je nutné se dostavit na služebnu městské policie na Masarykově náměstí 21 (přízemí Domu služeb) od pondělí do pátku od osmi do čtrnácti hodin," řekl Ježo.
K registraci je nutný občanský průkaz nebo jiný nahrazující průkaz totožnosti a jízdní kolo určené k registraci. Městská policie také doporučuje vzít s sebou doklad o nabytí jízdního kola.Změny se dotknou jen několika desítek lidí
Uh. Hradiště (ela) - Dnem 1.4.2000 nabývá platnosti zákon 360/1999 Sb., který se týká rozhodného období pro přiznání sociálních příplatků a příspěvků na bydlení a dokládání příjmů za uplynulá čtvrtletí. Tyto dávky, o které si občané s příjmem do 1,6-násobku životního minima mohou požádat na okresním úřadě, se do letošního března přiznávaly na období od 1.4. do 31.3. následujícího roku. Podle zmíněné novely se nyní žádosti budou podávat od 1.7. do 30.6. následujícího roku. Zásadní a důležitější změnu však přinášejí přechodná ustanovení, podle kterých je pro celé první pololetí letošního roku rozhodný příjem za 4. čtvrtletí roku 1999. Referát státní sociální podpory proto nebude v měsící březnu rozesílat zjednodušené formuláře, tak jak bylo obvyklé, neboť stávající žádosti z ledna 2000 se prodlouží až do 30.6.2000. Od prvního července však bude nutné znovu prokazovat příjmy za tři předcházející měsíce.
"V praxi novela ustanovuje, že pokud nárok na dávky činil za leden - březen t.r. 500 Kč, za duben - červen bude přiznána stejná částka. Podstatně hůř na tom však budou noví žadatelé, kteří jsou od prvního ledna nezaměstnaní, avšak v rozhodujícím 4. čtvrtletí 1999 pobírali ještě mzdu. Pokud jejich příjem v tomto období nebyl nižší než 1,6 násobek ŽM, nebudou jim dávky přiznány, a to až do 1.7.2000, kdy bude rozhodující příjem za 2. čtvrtletí t.r. Ve stejné situaci se mohou ocitnout také ti, kteří ve 4. čtvrtletí 1999 pobírali od zaměstnavatele třináctý plat," objasnila úskalí nového zákona vedoucí referátu SSP Helena Paprskářová.Novela živnostenského zákona - co vůbec platí ?
Region - Sotva vstoupila v platnost novela ŽZ, již poslanci bleskově hlasují pro změnu. Nutno podotknout, že ve věci, jež postrádala zdravý rozum a doufejme, že není rovněž šitá příliš horkou jehlou, vrací povinnost vystavení dokladu nad 20Kč do staronové podoby (obdobná povinnost platila již před novelou v jednodušší podobě). Otázkou zůstává, kdy novela novely bude platit, protože ji musí schválit senát, podepsat prezident a musí vyjít ve Sbírce zákonů, takže tento přechodný stav může trvat několik měsíců, pokud se změna vůbec zrealizuje.
"Jestliže platí zákon, tak by se jím měli podnikatelé řídit a bude zajímavé, jaký bude přístup kontrolních orgánů. Závazné je platné znění zákona. Škoda je, že v médiích se novela zvrhla jen na jeden relativně malý problém. Novela zákona obsahuje ještě řadu dalších, významnějších. Ztížení přístupu k získání živnostenského oprávnění (větší nároky na bezúhonnost a odbornou způsobilost), podstatným způsobem je ztíženo podnikání zahraničních osob (oprávněně). Je převedena řada volných živností do řemeslných a vázaných. Náročnější je prokazování odborné způsobilosti, což se týká živnostníků, kteří již živnost provozují." upřesnil Jiří Zezulák, ředitel OHK v Uherském Hradišti.

Na jaké další změny v živnostenském zákoně byste zvlášť upozornil?
"Zajímavá je úprava doručování písemností. Nyní za doručenou zásilku je považována i zásilka nevyzvednutá. Počítá se s rozsáhlou přeregistrací. Podnikatel musí ohlásit řadu nových skutečností, např. zda zaměstnává zaměstnance, prokázat vlastnické nebo uživatelské právo k objektu, v němž je provozovna umístěna. Mění se postavení odpovědného zástupce, který musí být nyní v pracovněprávním vztahu, rozšiřuje se kruh důvodů pro možnost zrušení živnostenského oprávnění - např. z podnětu Správy sociálního zabezpečení při neplacení sociálního pojištění, při nečinnosti podnikatele atd."

Neznalost zákona neomlouvá a novela je velmi rozsáhlá. Kde a jak se mají občané co nejdříve o novele informovat? Hrozí jim v případě nedodržení předpisů nějaký postih?
"V novele jsou samozřejmě zvýšeny možnosti postihů, včetně finančních. Některé úkony je třeba provést ihned - týkají se vlastního provozu a úkonů vůči zákazníkům, na některé nové povinnosti je přiměřená lhůta, např. při zajištění rekvalifikačních zkoušek, přeregistrace atd. Protože novela je velmi rozsáhlá, měl by si každý nové znění ŽZ pořídit a prostudovat. Choulostivým problémem zůstává výklad některých pojmů a někdy i logika důvodu změn. Proto Okresní hospodářská komora pořádá seminář k novele Živnostenského zákona dne 16.3.2000 za účasti ředitele Okresního živnostenského úřadu Bc. Milana Lukeše. Informace a přihlásit se lze na OHK, tel. 0632/557849."

Karin Kuchtová
Z diskotéky infarkt? Hra na vadí-nevadí v Bílovicích skončila

Diskotéce v Bílovicích umístěné do budovy hasičské zbrojnice již zřejmě odzvonilo - Foto: P. Paška
Bílovice - Pouhé tři měsíce fungování nové diskotéky stačily v Bílovicích na to, aby se proti ní zvedla vlna protestů. "Nejprve si začal stěžovat soused na hluk. K němu se přidala další skupinka lidí, které už ale vadilo všechno. Nejen hluk, ale také vystupování tanečnice, údajné podávání alkoholu mladistvým, nepořádek kolem budovy, parkování aut a vůbec pravidelné pořádání akcí," upřesnil majitel diskotéky Pavel Tichopádek. Přitom, jak podotkl, samotný obecní úřad při podepisování nájemní smlouvy s pořádáním "pravidelných" diskoték souhlasil.
Situace se vyhrotila natolik, že na kontrolu přišli zástupci obecního úřadu s policií. Ta dle Tichopádka opravdu zjistila tři osoby, ze sto padesáti, mladší osmnácti let. "Ale řekněte mi, jestli jako provozovatel diskotéky mám vůbec právo kontrolovat občanské průkazy?! Podle jednoho z těch pánů byla ale hlavním důvodem, proč diskotéku v obci zakázat, erotika. Přitom veškerý "erotický" program spočíval pouze v tom, že vystoupila tanečnice v sexy oblečení, nebyla ani nahá. Pak už skutečně nevím, co erotika je a co ne. Pokud se ale může od patnácti žít sexuálním životem, nevím, proč by se od sedmnácti nemohlo koukat třeba i na nahou ženskou! V tom případě by museli zakázat veškeré erotické časopisy, které leží na pultech," dodává Tichopádek.
Bílovice jsou známy také svými velkými letními zábavami, kterých se účastní až patnáct set lidí. Areál pro ně je paradoxně umístěn ve středu obce. Vadí občanům i tyto zábavy, konané ve "velkém"? "Podle všeho asi ne. Každý si ale dovede spočítat, že patnáct set lidí udělá více rachotu, nepořádku a zaparkuje více vozidel, než stopadesát."
"Nemluvě o hluku, který asi nikdo ani neměří. To, že se zde nalévá mladistvým, není také žádným tajemstvím. Co se mi zdá ale více než úsměvné, je zpráva zdejšího lékaře, zaslaná obecnímu úřadu, v níž se píše, že jeden z občanů utrpěl kvůli hluku z mé diskotéky infarkt a musel být odvezen na EKG!," popisuje další příhody Tichopádek.

A co na to obec?
"Je pravda, že nájemní smlouva s panem Tichopádkem je skutečně uzavřena na pět let s tím, že je povolen v těchto prostorách provoz. Ovšem za předpokladu, že budou naplněny veškeré občanskoprávní a hygienické předpisy, především hlučnost. Dokonce je ve smlouvě věta, že nájemce se zavazuje dostatečně prostory odhlučnit. Celý problém totiž vznikl právě kolem hlučnosti a hygienik zde naměřil několikrát její překročení," uvedl k případu bílovický starosta František Janků. Jak ale podotkl, měli občané připomínky i k erotickému programu. "Erotický program neodpovídal věku návštěvníků. Podle našeho zjištění, provedeného ve spolupráci s policií, byly totiž tři čtvrtiny návštěvníků diskotéky s tímto programem mladší osmnácti let, což je v rozporu se zákonem. Striptýzovou tanečnici se ale zajistit na místě nepodařilo." Občanům také vadilo nevhodné chování návštěvníků diskotéky a hluk, který dělali mimo budovu. Zeptali jsme se proto starosty, jak občané snášejí letní zábavy. "Letní zábavy jsou u nás již tradicí. Je pravdou, že také nadělají spoustu hluku, ale lidé se s tím již smířili. Především jsou při jejich pořádání dodržována přísná pravidla. Nesmí je totiž provozovat nikdo jiný, než bílovická, tedy místní, organizace. Tím si například myslivci, hasiči nebo sportovci vydělají nějakou tu korunu na svoji činnost. Občané toto chápou a dá se říci, že letní zábavy "trpí"." A jak to všechno dopadlo?

Starosta: "Dohodli jsme se, že pan Tichopádek diskotéky zruší a ke stávající smlouvě bude vyhotoven dodatek."

Podnikatel: "Diskotéky tam teď nejsou, je to lepší hospoda s poslechem reprodukované muziky, u které se může i tančit. Tanečnice tančí dál, hezky oblečené, aby nebyly problémy, a vstupné se vybírá jen někdy. Sháním nové prostory na opačné straně okresu, ale Bílovic se vzdát nemíním, již kvůli pravidelným příznivcům. Do zbudování diskotéky jsem investoval přes čtyři sta šedesát tisíc, pokud mě tam obec nechce, ať mi peníze vrátí, neboť prostory mám pronajaty na celých pět let."

Karin KuchtováRekonstrukce školy potrvá několik let
O. N. Ves - V obci Ostrožská Nová Ves mají dvě budovy stojící naproti sobě přes silnici, ve kterých se učí děti prvního a druhého stupně. I tak je však v současnosti kapacita školy nedostačující a některé děti jsou nuceny navštěvovat dvě třídy v místní mateřské školce.
"Ve stávající základní škole prvního stupně jsou nevyhovující prostorové podmínky. Chybí zde kabinety, šatny, a hlavně je zde problém s vlhkostí. Ne zcela vyhovující je také sociální zařízení, také staticky budova není nejideálnější," přiznal starosta obce Stanislav Tureček s tím, že po vyřešení tohoto problému bude nevyhovující budova zdemolována. Na výstavbu nové školy by obec potřebovala kolem sta milionů korun, což je pro její rozpočet neúnosné. Proto se již v loňském roce vedení obce rozhodlo pro nástavbu a přístavbu ke stávající budově pro druhý stupeň.
"Na konci loňského roku se nám podařilo sehnat finanční prostředky. Proto byla tehdy vyměněna střecha na škole pro druhý stupeň. Přístavba a půdní vestavba by měla být dokončena během tří let," upřesnil Tureček. Tato akce si vyžádá kolem třiceti milionů korun. Obec chce získat zhruba čtrnáct milionů korun dotací, pro letošní rok ze svého rozpočtu vyčlenila pět milionů korun. Zbývajících deset milionů korun bude nucena si půjčit od banky. "Neztroskotá-li tato akce na nedostatku finančních prostředků, měla by základní škola být pod jednou střechou ve školním roce 2002 - 2003," doufá Tureček.
L. FalešníkováPracovat "načerno" se mnohdy vůbec nevyplácí

Absolventi škol nebo lidé, kteří zůstali bez práce se ve většině případů snaží sehnat zaměstnání sami, přestože jsou v evidenci úřadu práce. Najdou se však mezi nimi tací, kteří berou finanční prostředky od úřadu práce a přitom si vydělávají "načerno". Jestli se na tyto případy uherskohradišťský Úřad práce zaměřuje, jsme se zeptali vedoucí kontrolního a právního oddělení Zlatuše Cilečkové:

Sleduje vaše kontrolní oddělení, jestli nezaměstnaní evidovaní na úřadu práce, kteří berou dávky hmotného zabezpečení, současně někde nepracují?
"O těchto případech se dozvídáme z nejrůznějších oznámení a musím přiznat, že i z anonymů, kterými se naše oddělení zabývá. Tyto přestupky se stávají zejména u absolventů škol, kteří pracují a současně přitom pobírají dávky hmotného zabezpečení. Ale práce načerno se týká i jiných nezaměstnaných. O spoustě případů víme, ale bohužel prokázání takového přestupku je často velmi složité."

Jak postupujete dál v případě odhalení takového případu?
"Pokud se nám podaří prokázat, že náš uchazeč o zaměstnání současně u někoho skutečně pracoval, snažíme se okamžitě ukončit jeho evidenci na úřadu práce. Navíc vyplacené dávky hmotného zabezpečení musí zpětně vrátit.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
"Měli jsme v evidenci absolventa vyučeného v oboru kuchař - číšník. Po určité době si přinesl potvrzení, že jej jeden zaměstnavatel vezme do pracovního poměru. Prý si ho po dobu tří měsíců velmi dobře prověřil, že jej tedy přijme, avšak žádá na něj dotaci od úřadu práce. U tohoto zaměstnavatele jsme ihned vyhlásili kontrolu, abychom prokázali, že u něj náš uchazeč pracoval. Nenašli jsme ale jediný doklad, ze kterého by bylo možné práci hocha prokázat, a sám zaměstnavatel řekl, že se mladík pouze "chodil dívat, jak to u něj probíhá". Mladík pracoval tři měsíce ve směnném provozu zdarma a přitom zaměstnavatel chtěl na něj od úřadu práce získat dotaci na absolventskou praxi. Konec byl smutný. Hocha jsme museli sankčně z evidence uchazečů o práci vyřadit, protože pracoval v době, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel jej bez finanční dotace od nás nezaměstnal. Mladík, který byl rád, že po absolvování učiliště může pracovat, nakonec zůstal bez práce i bez peněz. Zákony jsou bohužel postavené tak, že za přestupky trestáme uchazeče, přestože by v tomto případě měl být postižen také zaměstnavatel."

Lenka Falešníková
MIK se přihlásil do soutěže v Kopřivnici
Region (fal) - Minulý pátek si připomněl Městský informační kanál rok od odvysílání svého prvního magazínu. Dosud stálý pětičlenný tým MIKu odvysílal třiapadesát městských a dvapadesát sportovních magazínů. Vysílání magazínů může sledovat více než čtyři a půl tisíce Hradišťanů a tisíc Staroměšťanů. K tomuto počtu by se během několika týdnů mělo přidat dalších pět set diváků, tentokrát z Ostrožské Nové Vsi.
"Obci jsme nabídli 120 minut našeho programu, městský a sportovní magazín a videotextové stránky plné informací z Uherského Hradiště a Starého Města," uvedl ředitel Městského informačního kanálu Jan Dudek s tím, že by jej obec dostávala na videokazetě.
Finanční rozpočet pro provoz MIKu v letošním roce činí 2,7 milionu korun. Z toho polovinu tvoří finanční prostředky z uherskohradišťské městské pokladny, sto tisíc korun od Starého Města a s padesáti tisíci korunami se počítá z Ostrožské Nové Vsi.
"V rámci roční práce, kterou máme již za sebou, jsme se přihlásili do osmého ročníku soutěže, kterou vyhlásilo televizní studio kabelové televize v Kopřivnici. Zařadili jsme se do tří ze čtyř kategorií. Dostali jsme se až do závěrečného kola, které se uskuteční na přelomu března a dubna," dodala šéfredaktorka MIKu Věra Hotařová.Neochota skončila téměř před soudem
O. N. Ves (fal) - Několik let táhnoucí se spory o čističku odpadních vod v Ostrožské Nové Vsi jsou ukončeny. Představitelé obce a firmy IMOS, která čističku vybudovala, mezi sebou sepsali dohodu o mimosoudním vyrovnání.
"Firma v roce 1995 vybudovala čističku odpadních vod. Minulé zastupitelstvo však odmítlo čističku přebrat a zaplatit devět milionů korun. Tvrdili, že jsou tam tak vážné závady, že prý není provozuschopná. Celá kausa došla až tak daleko, že obě strany nebyly schopny spolu komunikovat a firma IMOS na obec podala žalobu," upřesnil starosta Ostrožské Nové Vsi Stanislav Tureček. "Na základě prověření kolem této stavby se došlo k závěru, že čistička funkční je. Byly sice shledány nějaké drobnosti a nedodělky, ty však firma IMOS uznala a zavázala se, že je opraví," komentoval Tureček a podotkl, že obec spolu s firmou sepsala mimosoudní dohodu, podle které obec dlužné peníze splatí. Do konce příštího roku by obec měla z rozpočtu zaplatit šest milionů korun, další tři miliony obec dostane ze Státního fondu životního prostředí.
"Počátkem celého problému byla neochota lidí spolupracovat a domluvit se. Kdybychom se s firmou soudili, vydělaly by na tom určitě jen soudy," dodal závěrem Tureček.Miroslav Grebeníček v okrese
Předseda KSČM Miroslav Grebeníček navštívil v pondělí 6. března kromě Uh. Hradiště i Uh. Brod za doprovodu kandidujícího senátora za Zlínský kraj, brodského zastupitele Milana Katolického. Na setkání seznámil své příznivce s programem strany, odpovídal na dotazy a neopomněl popřát ženám k jejich svátku.Anketa na aktuální téma
Ministerstvo zdravotnictví se musí spokojit s částkou o půl miliardy korun nižší než v loňském roce. My, pacienti, se musíme spokojit se zdravotní péčí, jaká se nám nabízí. Ne zrovna jednoduché to se zajištěním zdravotní péče mají malé obce. Proto jsme se zeptali starostů, jakým způsobem je zabezpečena zdravotní péče právě v jejich obcích?

František Drobil, starosta Vážan:
"Zdravolní péči pro naše občany zajišťuje lékař na zdravotním středisku v Polešovicích, který však v případě potřeby přijíždí za našimi občany domů. Naše obec se 420 občany je tak malá, že by byl velký problém zřídit a vybavit dvě ordinace na úrovni, která by odpovídala alespoň standardu. Navíc obecní rozpočet by ani nebyl schopen jej financovat."

Miroslav Křižka, starosta Podolí:
"Do naší obce dvakrát týdně přijíždí stomatolog. K praktickému lékaři však občané musí jezdit mimo obec. Nejčastěji navštěvují lékařku v Kunovicích nebo Popovicích. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se nám v krátké budoucnosti v tomto směru podařily určité změny. Chtěli bychom v obci zřídit ordinaci, ve které by praktický lékař ordinoval alespoň dvakrát týdně a byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo stejně zajistit i dětského lékaře. Snad se nám tento plán podaří zrealizovat v tomto volebním období."

Josef Luňák, starosta Ořechova:
"Protože jsme malá obec, nemáme zde místního lékaře a ani sem nikdo nezajíždí. Zdravotní péči našim občanům zajišťuje zdravotní středisko v Polešovicích. Přemýšleli jsme však už o případném zřízení zdravotního střediska, museli bychom se také dohodnout s privátními lékaři na zajišťování této péče. Pokud se pro uskutečnění tohoto záměru rozhodneme a pokud se najdou finanční prostředky, zrealizovali bychom tuto akci asi do dvou let."

Milan Matyáš, starosta Drslavic:
"V naší obci nemáme stálého praktického lékaře, zřízena je pouze dětská poradna. Ta funguje jednou za čtrnáct dnů i pro matky s dětmi z okolních obcí Hradčovice a Lhotka. Občané jinak navštěvují lékaře na poliklinice v Uh. Brodě a lékařku v Hradčovicích, kam byli zvyklí jezdit už v minulosti. Nejsme velká obec, proto by se ani častější lékařská pomoc příliš neuplatnila. Myslím, že je to prozatím pro obyvatele dostačující, protože lékař provádí i domácí návštěvy u dlouhodobě nemocných pacientů."
www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund