Číslo: 12
24.03.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


KDO V BRODĚ OPRAVÍ KOLA JOKO?
Velikonoce ve veselském muzeu
Muzikálové hity v podání gympláků
S Kováčikem o zemědělství
Školka Na Hradbách v otaznících
Diskuze končí, spor vyřeší soud
POLICEJNÍ TÝDENÍK
Tečka městské policie

KDO V BRODĚ OPRAVÍ KOLA JOKO?
Uh. Brod (DP) - Jaro zaklepalo se vší razancí na dveře a v mnoha rodinách došlo k rychlé výměně výbavy pro zimní sporty za horská i jiná kola. Ale ouha! Najednou jsme si vzpomněli, že jsme chtěli v zimním období provést na svém kole řádnou generálku. Kdo nečekal, až se ho jaro zeptá, už mohl vyrazit na první jarní vyjížďky. Hůř jsou na tom ti, které k opravě kola vyprovokovaly až první teplé dny. Jak to vypadá nyní v opravnách? V Uh. Brodě jsme nejdříve zavítali do prodejny a opravny HOREZ. Už na dveřích nás přivítala cedulka s nápisem KOLA JOKO NEPRODÁVÁME ANI NEOPRAVUJEME! Ve slušně vybavené prodejně pak majitel Horecký zdůvodňoval toto opatření: #Kola JOKO jsou dost nekvalitní. Firma prorazila nižší cenou kol, ovšem ta byla právě na úkor kvality. Vzhledem k tomu, že JOKO má své specializované prodejny, mělo by být samozřejmé, že si zajistí také servis. Naše firma nabízí kola jiných značek a na ně servis poskytuje.
Pokud prodáme denně i 10 kol, musíme na mě zajistit opravy a garanční seřízení v záruce a rovněž po uplynutí záruční lhůty, což je značné kvantum oprav. Je to však samozřejmá služba našim zákazníkům. Z prodejny HOREZ, v této době zavalené koly na opravu, jsme zamířili do firmy REKOL. I zde viselo na dveřích oznámení o tom, že kola JOKO neopravují. Důvody nám sdělil majitel firmy Rezek: #Nekvalitní sváry, náboje, opravy zdlouhavé a drahé. Mimoto uvedl týž důvod jako pan Horecký - ať si servis zajistí ten, kdo kola prodává. Firma je totiž plně vytížena opravami jinými. Další cesta tedy vedla do prodejny JOKO v Moravské ulici.
Zde vedoucí Šobáň netajil svůj názor, že se u zmíněných firem jedná spíš o konkurenční opatření. Dle slov pana Šobáně prodejnu JOKO neopustí dobře neseřízený bicykl, garanční seřízení i záruční opravy prodejna v plné míře zajišťuje. A nejčastější závady? V loňském roce to byly řetězy, jednalo se o vadnou sérii. Tento problém je už zcela vyřešen. Letos zatím takřka žádné reklamace nebyly. K opravám po záruce nám bylo sděleno, že specializovaná opravna je ve Zlíně, proškoleného opraváře najdou zákazníci v Šumicích (Milan Surý, Šumice 383) a přímo v Uh. Brodě se mohou obrátit na firmu CENEK a SYN, ul. Mikoláše Alše. K panu Cenkovi jsme se ihned vypravili. Ale ani on není nadšený z oprav kol JOKO. Důvody? Opět tytéž - nekvalita kol, náročnost oprav. Proč nevisí i u něj cedulka se striktním odmítnutím oprav kol JOKO? # Je mi líto lidí, kteří si dražší kola koupit nemohou, a tak dělám, co mohu, říká Cenek. Ale leckdy si neví rady ani on.
Totéž jsem se dověděla i v BEGA CYKLO v Uh. Hradišti. JOKO opravují, ale jen závady, na něž stačí. Ulomené sváry nespraví. Firma JUVACYKLO v Prostřední ulici bere JOKO na opravy pouze v zimních měsících, kdy mají volněji, neboť i zde upřednostňují servis těch značek, které sami prodávají. Prodejna a opravna kol v ulici Rybářské neopravuje kola značky JOKO a OLPRAN prý ze zásady, protože je neprodává. Dál už jsme se neptali. Firma JOKO sídlí přímo v našem regionu, a přesto zde najdete opraváře na jejich kola jen ztěží. Jak je tomu pak v jiných okresech? Opravdu se dá všechno svalovat na konkurenční boj malých firem poškozených velkoplošnými reklamami našeho největšího tuzemského výrobce kol? Vzhledem k obrovskému počtu zakázek, které mají nyní ve zmíněných opravnách, ani k nějakému poškození nejspíš nedošlo.Velikonoce ve veselském muzeu

Na výstavě můžete obdivovat i vzácné velikonoční kraslice z počátku století, které nebyly ve Veselí vystavovány více než dvacet let.
Veselí n. Moravou (paf) - Městské muzeum ve Veselí nad Moravou, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, až do 20. dubna vystavuje velikonoční expozici nazvanou Lidové výtvarné umění a současnost. Hlavním tématem výstavy jsou tzv. #výřezové výšivky členek veselského kroužku vyšívání a paličkování. Nechybí ani tradiční velikonoční rekvizity jako jsou kraslice, marcipánové perníky a perníkové formy Dagmar Čechové, ozdoby ze slámy Heleny Minaříkové, figurky z kukuřičného šustí Jany Gajdorusové a dětské dřevěné hračky. Největší zásluhu na realizaci výstavy má pracovnice muzea Věra Šmídová, #mistryně lidové umělecké výroby, která je současně i hlavní organizátorkou kroužku vyšívání a paličkování, jehož počátky sahají do jara roku 1978. #Výšivky vystavují absolventky kurzů vyšívání, které byly uskutečněny v kulturním domě ve Veselí nad Moravou od vzdělávacího roku 1976/ 77.
Poté byl založen zájmový kolektiv vyšívání a paličkování, který se schází v menším počtu v kulturním domě dodnes. Máme tedy malé jubileum, říká Věra Šmídová.
Z vlastních muzejních sbírek byly do expozice zařazeny i kraslice z počátku 20. století, které, podle slov ředitele PhDr. Víta Trachtulce, nebyly vystavovány více než dvacet let.K vidění jsou i kraslice z celostátní soutěže #O nejkrásnější kraslici mládeže, pořádané v minulosti veselským kulturním domem.Muzikálové hity v podání gympláků
Uh. Hradiště (zz) - Ve čtvrtek 20. března se na jevišti Slováckého divadla odehrála tři představení akademie studentů Gymnázia Uh. Hradiště, kteří ukázali, že nejen studiem, ale i kulturou - tedy dobrou zábavou - je člověk živ. Plným sálem zněla cimbálovka, angličtina, němčina, k vidění byl balet, recitace, absurdní hra, nejrůznější taneční variace, houslové a klavírní skladby, slovenská pohádka a balada naruby s ministrem školství. Povzbuzováni publikem a svými spolužáky, chýlila se dobrá nálada ke konci, kdy všichni účinkující splynuli ve velký sbor zpívající muzikálové hity. A když vedle sedící profesor ohromeně dodal : #Nikdy bych to skutečně do některých studentů neřekl, ve vyučování se nijak neprojeví a tady jsou to profesionální hudebníci, zbývá jen dodat, že mezi studenty gymnázia je mnoho talentů, které by mohla závidět jakákoliv umělecká škola.S Kováčikem o zemědělství
Uh. Hradiště (šep) - Posledního zimního podvečeru využil ve čtvrtek 20. března k setkání s hradišťskými občany poslanec a člen zemědělského výboru ing. Pavel Kováčik (KSČM). Čas na besedu s komunistickým předákem si bohužel našlo jen několik desítek důchodců a skalních příznivců. Úvodním slovem seznámil všechny přítomné se zněním připravovaného zemědělského zákona, který by měl být v dohledné době posouzen poslaneckou sněmovnou parlamentu. Zákon si za svůj prvořadý cíl klade ochranu hlavně spotřebitele a zemědělce jako prvovýrobce.
#Zemědělství nelze ponechat volné hře tržních sil, prohlásil ing. Kováčik. Zákon stanovuje podmínky pro jakost potravin a jejich zdravotní nezávadnost, zároveň také určuje kompetence kontrolních orgánů. Otázky vznesené k poslanci se v zásadě týkaly celkově neradostného stavu v našem zemědělství a vytýkaly vládním činitelům špatný koncepční přístup k problematice zemědělství. Pro zpestření uvedl jednu veselou parlamentní perličku, která zazněla při přednášení interpelací. Poté, co byl vznesen dotaz, tématicky se týkající zemědělství a zainteresovaní poslanci projevili nesouhlas s mírně irelevantním komentářem ze strany ministra školství Pilipa, předseda sněmovny je uklidňoval slovy:Pan ministr může mluvit do zemědělství, protože ve svém resortu zoral, co mohl.Školka Na Hradbách v otaznících
St. Město - Obecní rada ve Starém Městě, po předchozích jednáních mezi starostou Františkem Slavíkem a ředitelem Školského úřadu v Uh. Hradišti Ing. Vařechou, navrhla obecnímu zastupitelstvu zrušení mateřské školy v ulici Na Hradbách. O zrušení mateřské školy s termínem od 1. září 1997 se bude rozhodovat na příštím zasedání obecního zastupitelstva. #Ve Starém Městě jsou v současnosti čtyři mateřské školy, ve kterých je přihlášeno k docházce více než 200 dětí. Skutečná docházka je však mnohem nižší, v jedné třídě mateřské školy bývá přítomno 12 - 14 dětí. Tento nízký stav dětí donutil školský úřad k plošnému snižování úvazků učitelek a pro obec znamená vysoké provozní náklady při nevyužité kapacitě, sdělil starosta František Slavík. Mateřská škola Na Hradbách byla otevřena jako první ve Starém Městě těsně po skončení druhé světové války. Sídlí v nejstarší budově, uvnitř byla modernizována, ale v budoucnosti je nutná oprava střechy a stropů s předpokládanými náklady půl milionu korun.
Ve školce není kuchyně a strava se dětem musí dovážet. Ostatní tři mateřské školy sídlí v novějších budovách a pro zachování jejich provozu hovoří i vybavenost školek kuchyněmi. Ředitelka mateřské školy Na Hradbách paní Šabršulová nám řekla: #Myslím si, že naše mateřská škola patří mezi nejoblíbenější v obci.
Máme ve stavu 47 dětí a průměrná docházka do jedné třídy je 18 dětí, ve dvou třídách 36 dětí. Zápis do mateřských škol proběhne od 7. do 11. dubna, ale již k dnešnímu dni k nám rodiče předběžně přihlásili pět desítek dětí. Školka má řadu sponzorů, a pokud bude nutné připlatit nějaké peníze, určitě je seženeme. V pondělí 24. března budou všechny ředitelky mateřských škol ze Starého Města jednat se starostou obce Františkem Slavíkem s cílem najít řešení. Obecní rada zároveň doporučila školskému úřadu vypsání konkurzů v těch mateřských školách, kde konkurz zatím v zákonné lhůtě neproběhl.
Milan KubíčekDiskuze končí, spor vyřeší soud
Jako rozhovor hluchého s němým musí mnohým připadat dosavadní bezvýsledná snaha občanského sdružení FC Synot Staré Město o nápravu, dle mého názoru, chybného kroku příslušných úřadů, kdy na základě nepravdivých údajů byla obci Staré Město připsána do vlastnictví část pozemků ve sportovním areálu na Širůchu, označovaná jako parcela č. 2420/22. Veškeré úsilí argumentovat nejen fakty, ale také odbornými posudky právních expertů, nenachází u těch, jež ve Starém Městě rozhodují, žádnou odezvu. Naopak, starosta obce pan František Slavík najednou strká hlavu do písku a nechává za sebe pokrytecky hlásat své #pravdy nezainteresované laiky typu uherskohradišťského občana Miroslava Raštici nebo horlivého redaktora Staroměstských novin Milana Kubíčka. Přitom několikrát bylo stran tohoto problému jednáno jak se starostou Slavíkem, tak s místostarostou Janíkem. Zřejmě nechat za sebe mluvit absolutně neinformované lidi je pro ně pohodlnější a hlavně bezpečnější.
Divím se proto mužům pera, že svými neodbornými názory a úsudky zbytečně suplují ty, jež jsou za svá, podle mého názoru, nesprávná a protiprávní rozhodnutí především zodpovědni. Divím se jim o to více, že tak činí bez důkladnějšího poznání jak dané problematiky, tak legislativních norem s tím souvisejících. Jakou váhu pak lze přikládat myšlenkám pana Raštici, prezentovaných v posledních vydáních DDS i Staroměstských novin, kdy si neustále plete pojmy a zaměňuje ve svých článcích např. dva zcela samostatné a odlišné právní subjekty FC Synot Staré Město, občanské sdružení, IČO 48491594 a FC Synot Staré Město, spol. s r.o., IČO 60724790 ? Pokud by dokázal rozlišovat alespoň v těchto základních faktech, pokud by alespoň trochu znal charakter a strukturu těchto právních subjektů, zřejmě by více zvažoval, do jakých argumentačních kotrmelců se ve svých článcích pouští, např. ve svém tvrzení #o převodu majetku na jiná eseročka. Opravdu se, pane Raštico, mýlíte a předkládáte čtenářům nesmysly.
Užívacích práv k pozemkům na Širůchu se tyto vaše ekvilibristické kombinace netýkají a ani týkat nemohou! Spor s představiteli obce Staré Město vede totiž občanské sdružení FC Synot a nikoli #eseročko podobného názvu, a to je, vážený pane, zásadní a pro vás zřejmě těžko pochopitelný rozdíl.
Ke kachničce, jež si sám ve svém pekáči upekl Milan Kubíček na stránkách Staroměstských novin, je snad už zbytečné cokoli dodávat. Snad jen to, že tato hlásná trouba si stejně jako její redaktor budují své pozice pod heslem #čí chleba jíš, toho píseň zpívej, přičemž např. i díky jejich přístupu v nedávné cause obecního zastupitele Vítězslava Macha přispívají k popularizaci Starého Města daleko za jeho hranicemi. Jen se obávám, aby to nebylo spíše v souvislosti s představami o jakémsi Kocourkově, jež ve svém díle Zvonokosy tak výstižně proslavil francouzský prozaik Gabriel Chevallier. Pan Kubíček se snaží čtenářům Staroměstských novin podsouvat populistickou formou to, že FC Synot, občanské sdružení a nebo přímo pan Hastík urážejí všechny lidi, kteří sedí na radnici. Samozřejmě tak tomu není! Bohužel ti, jež nechtějí slyšet naše argumenty, jsou hlavně starosta Slavík a místostarosta Janík.
Pan redaktor Kubíček jim zdatně sekunduje a i on nabízí občanskému sdružení FC Synot pronájem pozemků na 99 let za 1 Kč, čímž se pasuje na zástupce státu zvaného Česká republika. Je nutno znovu zdůraznit (pokolikáté už), že uvedený sporný majetek patří státu a nikoli obci staré Město! I pan Kubíček tedy rozdává z cizího, a to se rozdává dobře. Dále ve svém článku uvádí, že nezná jediného člověka na Obecním úřadě ve Starém Městě, který je proti aktivitám občanského sdružení FC Synot. Na rozdíl ode mne, já jich znám hned několik. A nakonec tomu všemu nasadil parohy. Nazval některé z nás doslova #špínou, kterou je třeba umýt! Pane Kubíčku, když s Vámi lomcuje zloba, tak ji nedávejte na papír, to není hodno žádného redaktora, tedy ani redaktora obecních novin. Chce to klid a z hluboka dýchat.
Závěrem chci dodat, že vzhledem k podání určovací žaloby ze strany občanského sdružení FC Synot vůči obci Staré Město právě ve věci výše uvedené problematiky vlastnických a užívacích práv k pozemkům na Širůchu, o níž jsme se několikrát snažili širokou veřejnost na stránkách tisku informovat, se až do rozhodnutí soudu k této záležitosti já ani občanské sdružení FC Synot Staré Město nikde a nijak nehodláme nadále vyjadřovat!
Ivo ValentaPOLICEJNÍ TÝDENÍK
STAROMĚSTSKÝ KOSTEL ZNOVU VYKRADEN
Podruhé v krátkém čase navštívili staroměstský kostel sv. Michala nezvaní hosté. V noci z 12. na 13. března dosud neznámý pachatel (či pachatelé) vnikl dovnitř po vypáčení dveří od sakristie. V kostele potom poškodil dvoje vstupní dveře, zámek od trezoru, svatostánek a pokladničku. V pokladničce bylo 500 korun, ze svatostánku lupič odcizil kalich se stříbrným víčkem, na povrchu ze žlutého kovu, a obětní misku z mosazi. Způsobená škoda činí celkem 9.500 korun.

UŽ HO MAJÍ!
Kriminální policie zjistila pachatele, který se opakovaně, loni v srpnu a v září, vloupal do ZŠ Unesco v Uherském Hradišti na náměstí Komenského, odkud odcizil počítačovou techniku v celkové hodnotě 414.000 korun. Jedná se o 19letého mladíka z Uherského Hradiště, který se v současné době nachází ve vyšetřovací vazbě.

BYLI TAM PEUGEOT, FORD TRANZIT, AVIA A ŠKODA...
K téměř řetězové dopravní nehodě došlo mezi obcemi Uherský Brod a Šumice 19. března krátce před sedmou hodinou ranní. Všechno to zavinil řidič osobního vozu Peugeot, 54letý muž z Uherského Hradiště, který nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a zezadu narazil do stojícího vozidla Ford Tranzit. Po nárazu byl Peugeot vymrštěn do protisměru, kde narazil do projíždějícího nákladního vozu zn. Avia, který následně havaroval v příkopu. Posunutím Tranzitu došlo k jeho nárazu do před ním stojící Škody 105. Při nehodě byly zraněny celkem čtyři osoby. Nejdéle se bude léčit 53letá žena ze Šumic, která se nehody zúčastnila jako spolujezdkyně v Avii - asi 1 měsíc. Celková škoda na vozidlech činí 370 tisíc korun, alkohol nebyl zjištěn.

SLAVIL JOSEFA A MÁLEM ZABIL ČLOVĚKA
19. března v sedm hodin večer došlo mezi obcemi Kostelany a Nedakonice k závažné dopravní nehodě, kterou zavinil 26letý J.Č. z Uherského Hradiště, když v podnapilém stavu za volantem Chrysleru jel příliš rychle, dostal smyk a v protisměru se čelně střetl s protijedoucím autem, jehož 31letý řidič ze Starého Města se bude ze svého těžkého zranění léčit asi půl roku. Viníkovi nehody byl na místě odebrán řidičský průkaz.

NOVINKY ZE STÁTNÍ HRANICE
17. března krátce před desátou večer byla hlídkou pohraniční policie Strání zadržena skupina 12 občanů ze Srbska-Kosova, kteří uvedeného dne neoprávněně překročili státní hranici ze Slovenska do České republiky v prostoru pod vrcholem Velká Javořina bez dokladů potřebných k pobytu na území České republiky. Jmenovaným byla udělena bloková pokuta a byli předáni referátu cizinecké policie ve Strání. Společně s uvedenou skupinou byli zadrženi čtyři občané z Kosova s platnými cestovními pasy, kteří skupinu převáděli. Tímto se dopustil trestného činu nedovoleného překročení státní hranice, neboť již dne 19.2.97 překročili státní hranici ze Slovenska do České republiky mimo hraniční přechod v okrese Vsetín, kde jim byl udělen zákaz pobytu u nás do roku 2000. Jmenovaní byli předáni Okresnímu úřadu vyšetřování Policie České republiky v Uherském Hradišti.Tečka městské policie
Uh. Hradiště (PENY) - V minulém týdnu řešili strážníci asi tři desítky různých případů narušení veřejného pořádku, sousedských sporů, napadení střežených objektů, potýkali se s opilci a také zachránili život psu - jezevčíkovi. Tento se zachytil za obojek u řeky Moravy a nebýt paní, jež upozornila strážníky, pošel by pes zimou a hladem. Pokud tedy někdo postrádá svého psa, může se obrátit na městskou policii, která poskytne další informace.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund