Číslo: 12
22.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z domu služeb vymizí podnikatelské aktivity
Rekonstrukce základní školy i nadále pokračuje
Cílem je získávat granty
Kamenosochařství zve na výstavu
Prodávané sněženky jsou ze Slovenska
V Kudlovicích je použitá unikátní technologie výstavby
Ptáme se za vás
Moje (ne)zkušenost
Rozpis lékárenských služeb

Z domu služeb vymizí podnikatelské aktivity

Uh. Hradiště (fal) - Záměrem města je v budoucnu vrátit současnému Domu služeb v Uherském Hradišti jeho původní kulturně duchovní účel.
Na posledním zasedání městské rady totiž byla předložená studie, která se týká využití prostor areálu bývalého jezuitského konventu.
Město o změně využití uvažuje podle požadavků, které uplatňuje vlastník, tedy město, Klub kultury, Základní umělecká škola a knihovna B.B.Buchlovana. Chtěli bychom, aby činnosti v tomto domě odpovídaly charakteru celé stavby, vysvětluje záměry místostarosta Městského úřadu v Uherském Hradišti Petr Taťák. K tomuto by také v dubnu měla být připravena studie předběžných investičních nároků. Nevyskytnou-li se nějaké komplikace, předpokládáme v příštím roce dokončení rekonstrukce části objektu známého jako Reduta. Teprve poté bude možné se zaměřit na Dům služeb. Vše ale záleží na finančních prostředcích. Podle něj tuto změnu přivítá zejména ředitel ZUŠ. Údajně totiž v jednookenních místnostech Domu služeb vidí vynikající učební prostory. Než ale dojde k vlastní realizaci, čeká nás hlavně nashromáždění finančních prostředků a také jednání se stávajícími nájemci o jejich přesídlení, říká Taťák.
Bohužel, Reduta je vyřazena z programu záchrany architektonického dědictví. Nevím přesný důvod, ale příspěvek z fondu záchrany se poskytuje většinou na objekt, který je staticky narušený nebo na havarijní opravy střech, objasňuje vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního Úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová, a tyto opravy má už Reduta za sebou.Rekonstrukce základní školy i nadále pokračuje
Staré Město (fal) - Rekonstrukce Základní školy na Brněnské ulici ve Starém Městě, která slouží žáčkům prvních a druhých tříd, je v plném proudu.
Tento dvoupodlažní objekt byl postaven v roce 1905. Již v šedesátých letech zde probíhala rekonstrukce, avšak ne v tomto rozsahu, upřesňuje vedoucí odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Starém Městě Robert Staufčík. Navíc vstup do školy od hlavní silnice, kde se tím pádem schromažďovaly děti, nebyl zrovna nejvhodnější. Nyní budou šatny přistavené ze dvorního traktu, takže se žáčci budou shromažďovat na dvoře. Podle Staufčíka je rekonstrukce školy prováděna již od listopadu loňského roku, v současnosti je opravená střecha a také je zde vybudováno nové sociální zařízení.
Školu, která děti přivítá již v příštím školním roce, ještě čeká rozvod nové elektroinstalace a vytápění, dokončení podlah a také obnova fasády. Celková rekonstrukce tohoto objektu si vyžádá kolem třinácti milionů korun.Cílem je získávat granty
Uh. Hradiště (fal) - Koncem února proběhla přípravná schůze, která se týkala založení Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu s regionální působností především v okrese Uherské Hradiště. Činnost tohoto Sdružení bude založena na dobrovolné spolupráci měst a obcí, státní správy, OHK, podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, provozovatelů informačních center, kulturních institucí atd.
Byl jsem příjemně překvapen zájmem oslovených měst a obcí stejně tak jako zájmem OHK, zhodnotil přípravnou schůzi starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. Cílem Sdružení je například možnost zúčastňovat se různých projektů, které budou směřovat k získání grantů pro uskutečnění cílů strategie rozvoje cestovního ruchu z různých domácích i zahraničních zdrojů. Chtěli bychom zlepšit informatiku v našem regionu a v budoucnu zavést veřejně přístupné monitory, stejné jako v knihkupectví Portál, v Buchlovicích, případně i na Velehradě.
Městská rada po projednání vstup Města Uh. Hradiště do Regionu Slovácko zastupitelstvu doporučila.Kamenosochařství zve na výstavu
Uh. Hradiště (red) - Na Zelném trhu v nové budově České pojišťovny se od 16. března koná výstava bílovického Kamenosochařství. Návštěvníci zde mohou zhlédnout ukázky pomníkové výroby, stavební kamenické výroby (schody a další součásti zařízení budov). Zajímavá je ukázka výstavby krbů, zařízení do koupelen, kuchyňských desek, a kromě toho také soch, těžítek a dětských hraček. Výroba z kamene je natolik rozmanitá a obsáhlá, že si mnoho lidí ani nedovede představit, co všechno lze z kamene vyrobit. Až do 4. dubna můžete zhlédnout tuto výstavu každý den včetně sobot a nedělí od 8. do 17. hodin.Prodávané sněženky jsou ze Slovenska
Uh. Hradiště (Kk) - Provedenými kontrolami zjistila městská policie spolu s odborem životního prostředí města, že letošní prodávané sněženky pocházejí ze Slovenska. Všichni prodejci těchto prvních jarních květů totiž vlastnili potvrzení ze Slovenska o tom, že sněženky pocházejí z pěstírny u Štúrova. Sněženky jsou chráněné a neměly by se prodávat jiné než ty, které jsou vypěstovány z umělých kultur. Pokud by se prokázalo, že tomu tak není, hrozila by prodejcům pokuta až do výše jednoho tisíce korun. Samozřejmě záleží i na množství květin, kdy pak prodej může být posouzen ne pouze jako přestupek, ale jako trestný čin, uvedl ing. Hrabec z referátu životního prostředí Okresního úřadu.
Zda sněženky skutečně pocházejí ze Slovenska a ne z volné přírody, je otázkou, neboť na stolcích prodejců jsou každý den květy čerstvé, což nenasvědčuje poměrně dlouhému transportu ze slovenské strany. Nejbližším místem u nás, kde se nachází velké množství sněženek, je Kněžpolský les, tam ale naštěstí ochranáři jejich plenění nezaznamenali. Další lokalitou je pak Holý kopec a Javořina.V Kudlovicích je použitá unikátní technologie výstavby
Kudlovice - Dům číslo popisné 50 v Kudlovicích se jako jeden z mála může pochlubit unikátní technologií výstavby. Hospodářské stavení tohoto objektu je totiž postaveno z nepálených válečků, které se kladly vedle sebe, objasnila vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
Jde o chráněnou památku lidového stavitelství postavenou před více než sto lety a je vlastně obrazem bydlení a hospodaření drobného rolníka na přelomu 19. a 20. století v uherskohradišťském regionu.
Kudlovice tento dům dostaly do svého vlastnictví darem v roce 1986 od Františky Strmenské. Jejím přáním bylo zachování tohoto objektu tak, aby nadále sloužil jako historický dokument své doby. Cílem téměř desetileté obnovy objektu bylo zachování a revitalizace nejen vlastní obytné části, ale také dvorku, zahrady a hospodářského stavení, kde je možné zhlédnout některé předměty, které rolníci při své práci používali, udává Spathová. Podle ní bylo záměrem obce zpřístupnit celý objekt veřejnosti ke kulturně společenským účelům, což se také podařilo. Slouží totiž nejenom jako zkušebna souboru Lúčka a mužskému pěveckému sboru, ale i k církevním účelům. Vzhledem k tomu, že Kudlovice nemají svůj kostel ani kapli, se zde totiž konají májové pobožnosti. Pro svou historii a unikátní styl výstavby byl v roce 1988 prohlášen kulturní památkou, dodává Spathová.
Lenka FalešníkováPtáme se za vás
1. Kdo se má starat o stromy, jejichž větve sahají do elektrických drátů?

2. Máme v obci veřejné osvětlení. Zdá se mi však, že jsou lampy daleko od sebe. Existuje nějaká norma, podle níž by obec měla veřejné osvětlení budovat?
Odpovídá František Botek, ředitel Jihomoravské energetiky a.s. Uherské Hradiště:
1. Samozřejmě majitel. Vyzýváme tedy majitele takových stromů, jak pomocí obecního rozhlasu, tak regionálního tisku, aby si v době vegetačního klidu zajistili jejich ořez. Pokud toto nerespektují, musíme na své náklady stromy nechat ořezat my. Chceme zajistit bezpečný a bezporuchový provoz. Je však v zájmu všech vlastníků a na to je upozorňujeme, aby vedení bylo bezpečné.
2. Co se týče veřejného osvětlení, tak jistě, že na jeho vybudování jsou stanoveny určité normy. Záleží především na tom, k jakému účelu má osvětlení sloužit. Zda k osvětlení komunikace, tak, aby vozidla nemusela mít zapnuta dálková světla, nebo k osvětlení chodníků. Veřejné osvětlení je však vždy v majetku někoho a ten za něj zodpovídá. My dodáváme pouze elektřinu. S dotazem je tedy nutno se obrátit přímo na příslušný obecní úřad. Obecním úřadům vycházíme vstříc v tom, že používáme naše podpěrné body na umístění svítidel v obci, pokud ale chtějí například ve městech instalovat krásná osvětlovací tělesa, nikdo jim nebrání. Druh a intenzita světel totiž vždy záleží jen na majiteli.

Kdy bude opravena místní komunikace v Kunovicích, Červená cesta?
Odpovídá Jiří Deml, starosta Kunovic:
Červená cesta je zařazena v programu rozvoje obce jako oprava a opravovat se tudíž bude. Časově by k tomu mohlo dojít ke konci letošního, nebo na začátku příštího roku. Myslím si však, že Červená cesta je, proti některým státním silnicím, ještě v dobrém stavu.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

Jak jsem se odnaučila samostatnosti
A to hned ve škole, kde nás učitelé nabádali, abychom při kompozicích pracovali samostatně, uvažovali logicky, vyjadřovali své názory, znalosti, postřehy, a hlavně neopisovali, to přece každý kantor hned pozná! Hlavně pracujte samostatně, neopisujte z učebnice, říkal přísně profesor němčiny, když nám zadával téma Básník a dramatik J. W. von Goethe. Jenže hned začal šum. Kdo chodil do školy, okamžitě ví, že v tu chvíli začalo opisování, knížky pod lavicí, ke cti přišly počmárané dlaně, papírky pod lemem sukně, poznámky na lavici psané inkoustem apod. Jenom já jsem neopisovala, pracovala jsem plně samostatně! To musí pan profesor jistě ocenit, že jsem neopisovala, nýbrž se doma poctivě připravovala, o básníku Goethovi posháněla různé články apod. Jednička z kompozice mne určitě nemine! V další hodně jazyka německého, kdy pan profesor donesl do třídy opravené sešity, už jsem se nemohla dočkat, až mi služba dá můj sešit s tou jedničkou. Při otevření jsem se nestačila divit. Přes úlohu červený škrt a dole čer vená pětka velikosti 5 cm, a hned nástup ke stolku. Co jste to v té kompozici, prosím vás, psala - že měl rád žlutou barvu, že plaval, cvičil, no to by ušlo... ale dál...že miloval společnost, krásné a vtipné ženy a že těch lásek měl! Frederika Brionová, Charlotte Buffová, Charlotte von Steinová, Christiane Vulpiusová, (tu že si konečně vzal) a poslední láska byla mladičká Ulrika von Levetzow, do které se čiperný stařík zamiloval skoro v osmdesátce, a to v Mariánských Lázních! Že miloval víno a že ho vypil denně až pět litrů! Tak to by už stačilo. Aspoň víte, zač jsem vám tu pětku dal. Sedněte si a podruhé se držte učebnice a nevymýšlejte! Od té doby jsem se plně zachovala podle pedagogovy rady a nevymýšlela, nevyjadřovala své pocity a neuváděla znalosti z jiných článků - ale držela se přesně učebnice a při kompozici dle připravených taháků.
Ivona KonečnáRozpis lékárenských služeb

	Uh. Brod

	22. 3. - 28. 3. - sídliště


	Uh. Hradiště

	22. 3. - Vodní
	23. 3. - nemocnice
	24. 3. - Masarykovo nám.
	25. 3. - poliklinika
	26. 3. - Havlíčkova
	27. 3. - Františkánská
	28. 3. - Vodní


	Stomatologické pohotovostní služby

	22. 3. - MUDr. Gabrielová, St. Město, tel. 541296
	23. 3. - MUDr. Jurásek O., St. Město, Alšova 1452, tel. 61760
	24. 3. - MUDr. Jurásek D., St. Město, Alšova 1452, tel. 61760
	25. 3. - MUDr. Jeřábek, Františkánská 204, tel. 553654
	26. 3. - MUDr. Karásková, Pivovarská 122, Jarošov, tel. 545056
	27. 3. - MUDr. Jurásek D., St. Město, Alšova 1452, tel. 61760
	28. 3. - MUDr. Lopatová, Ostrož. Lhota 500, tel. 598736
Stomatologické pohotovostní služby jsou poskytovány ve všední dny od 15.30 do 17.30 hodin, ve svátky, soboty a neděle potom od 8.30 do 13.00 hodin.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund