Číslo: 13
31.03.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pohřebnictví v novém
Hradišťské náměstí Republiky = mostecký Chánov?
Okresní konference
Skončilo modlení do hubičky
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Pohřebnictví v novém
Ředitel dokázal komisi předsvědčit o reálnosti
Uh. Hradišti (VaMP) - Na svém 42. zasedání projednala Městská rada v Uherském Hradišti mimo jiné i problematiku pohřebnictví v okresním městě. Tyto služby měly až do dneška soukromé firmy: jedna "tuzemská", druhá, konkurenční ze Starého Města.
Od 1. dubna začnou tyto služby v okresním městě zajišťovat Technické služby města, které doposud vystupovaly v roli správce mařatského hřbitova. #Jde o vedlejší pracovní činnost technických služeb, sdělil při této příležitosti novinářům tajemník MěÚ František Rochovanský. Od roku 1991 do dnešního dne zajišťovala pohřebnictví v Hradišti především soukromá společnost INVA, která dále neměla zájem tyto služby zajišťovat. K těmto účelům bude na TSM převeden pronájem prostor v objektu Domu služeb, kde měla Inva své sídlo. #Ředitel TSM Krupa dokázal přesvědčit komisi pro nakládání s majetkem i městskou radu o tom, že záměr provozovat pohřebnictví má reálný podklad, objasnil tajemník Rochovanský, proč právě TSM vyhrály výběrové řízení . #Upřímně řečeno, neměli jsme ani zájem prodlužovat nájem, upřesnil stav starosta Ladislav Šupka. Důvodem podle Šupky byla mimo jiné i nutnost zhospodárnit celý provoz.
#O finančním přínosu nemůže být ani řeč, reagoval na jeden z dotazů starosta. V loňském roce se právě v Mařaticích konal v průměru za týden více než jeden smuteční obřad.
#Nutnost zkvalitnit poskytované služby nás vedlo k novým organizačním opatřením, vše je však závislé na práci jednotlivých zaměstnanců, řekl k dané problematice ředitel TSM ing. Krupa. Podle něj vedení společnosti věnovalo maximální pozornost výběru vhodných osob pro zajištění služeb spojených s pohřebnictvím. Krupa dále uvedl, že: #Důraz klademe i na zlepšení stavu obřadní síně v Mařaticích, kterou technické služby převzaly k 1. únoru 1997 od Invy do své správy ve velmi zanedbaném stavu. Podle něj není rovněž zanedbatelná skutečnost, že pronájem obřadní síně a chladícího zařízení v ní je od 1. dubna 1997 podstatně levnější.Hradišťské náměstí Republiky = mostecký Chánov?
První místo v pořadníku naléhavosti řešení ještě nemusí znamenat velké změny

Uh. Hradiště - #Nemůžete udělat něco pro obyvatele domů na náměstí Republiky? - #Je to tu horší než na sídlišti Chánov! - Takové i podobné dotazy zaznamenala redakce Dobrého dne od svých čtenářů. V poslední době se na asfaltovém plácku vedle obchodního domu Morava stala velkou oblibou jízda na kolečkových bruslích a prkýnkách. Podle tvrzení #domácích se na náměstí Republiky sjíždí omladina i ze vzdálenějšího okolí. #Nedovedete si představit, jak je tu třeba v sobotu nebezpečno. Dokonce se stane, že do vás někdo vrazí a než stačíte patřičně zareagovat, dovíte se, že je to vaše chyba, že máte dávat pozor. Malé děti jsou na tom ještě hůř, řekla Dobrému dnu paní Kaňovská, která bydlí v domě na sídlišti. Ovšem to je jen jedna i když jistě ne nezanedbatelná nepříjemnost.
Lidé na sídlišti si stěžují na zvýšenou prašnost a hluk. To je asi pochopitelné, když si uvědomíme, že nedaleko vede třída Malinovského. Ovšem nebylo tomu tak vždycky. Sídliště se začalo stavět v šedesátých letech a zhruba ve stejnou dobu zde vyrostla fontána, jejíž voda nejenže působila blahodárně na duši, ale vedle toho zvlhčovala vzduch. Bohužel byla fontánka napojena na pitnou vodu. Tím se stalo, že z pochopitelných hospodárných důvodů byla odpojena. Počítalo se s napojením na studnu. Studna je, fontána však již léta neslouží svému účelu. Místo toho se v ní válejí papíry a nepořádek, který sem z okolí vítr zanese. Ty tam jsou i doby, kdy Technické služby města UH vysázely na pozemcích uprostřed asfaltu okrasné keře a růže. #Osobně považuji náměstí za šíleně zdevastované a rozkradené. Náš podnik však nemá v letošním roce kromě běžné údržby žádný zásadní zásah v plánu, řekl v této souvislosti ředitel TSM ing. Krupa.
Na telefonický dotaz, zda město hodlá některé nedostatky odstranit, uvedl ing. Aleš Holý, městský architekt: #V letošním roce se s ohledem na finanční možnosti s úpravou náměstí Republiky nepočítá. Nejdřív se k úpravám sáhne příští rok, to je problém náměstí Republiky v pořadníku důležitosti řešení na prvním místě. Ovšem to ještě nezaručuje, že by skutečně rok 1998 měl být pro náměstí Republiky rokem zvratu k lepšímu.
Kdo rozkradl stavebně dekorační části náměstí, jsme se bohužel na městě rovněž nedozvěděli.
Možná je škoda, že v této části okresního města nebydlí někdo z výše postavených #mocných, a ten, kdo tam bydlí, zůstává v pozici mrtvého brouka.
M. MiškeříkováOkresní konference
Uh. Hradiště (red) - V sobotu 5. dubna 1997 proběhne od 8.30 hodin v malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti Okresní konference KDU-ČSL. Na programu jednání této politické strany, která má zejména v našem regionu nejpočetnější oblast svých příznivců (což mimo jiné jednoznačně prokázaly i volby do senátu v listopadu minulého roku, kdy v druhém kole téměř dvojnásobným počtem hlasů zvítězil kandidát KDU-ČSL před lídrem ODS), bude kromě jiného i volba delegátů sjezdu a krajské konference. Okresní organizace KDU-ČSL počítá s účastí parlamentních poslanců: Josefa Boráka, Libora Ambrozka a Jiřího Karase, chybět nebude ani senátor Jaroslav Petřík, účast přislíbil ministr pro místní rozvoj Jaroslav Schneider.Skončilo modlení do hubičky
Jestlipak víte, co se říká o malých dětech, když stále mlčí a nemluví? O malých dětech, když dlouho mlčí a nemluví, se říká, že se #modlí do hubičky. Modlení však jednoho krásného dne skončí a z dětských úst se ozve přehršel slov a sdělení, kterým nerozumí nikdo z přítomných, natož pak malý človíček. Na #modlení do hubičky jsem si vzpomněl po přečtení článku s názvem #Diskuze končí, spor vyřeší soud, od dopisovatele Ivo Valenty, který byl zveřejněn v týdeníku Dobrý den, Slovácko 24. března 1997.
Vážený pane Valento, snažil jste se hledat chyby na lidech, ale po přečtení Vašeho článku jsem nabyl dojmu, že jste chytil dvě vrány za jednu nohu. Obecní zastupitelstvo se vaší causou několikrát zabývalo. Zastupitelé ve Starém Městě rozhodli tak, jak rozhodli, Vy se domníváte, že jste v právu a obracíte se na soud. Pevně doufám, že nezávislý soud rozhodne s konečnou platností, komu bude patřit parcela č. 2420/22 na Širůchu a konečně utichne nekonečné žvanění, které již začalo občany Starého Města obtěžovat. To už je v přirozenosti lidský, že se člověk mejlí až do své smrti. Proto říkám, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlejí se i ministři, jen tak mimochodem připomínám slova vojáka Švejka.
Ve svém příspěvku jste mě nazval horlivým redaktorem, absolutně neinformovaným člověkem, mužem pera, který svými neodbornými názory a úsudky supluje ty, jež jsou za svá, podle vašeho názoru, nesprávná a protiprávní rozhodnutí především odpovědni. Dále se obáváte, aby to nebylo s představami o jakémsi Kocourkově. Po zkušenostech s aférou kolem nejlepšího střelce MSFL Dušana Klvani, si však myslím, že Kocourkov je na úplně jiném místě, než se snažíte čtenářům podsouvat ve vaší nepodařené zpovědi. Jak jinak si máme vysvětlit, že vyloučený kanonýr Dušan Klvaňa se o svém vyhazovu dověděl až po telefonátu s redaktorem Staroměstských novin v pátek 14. března dopoledne, ukázkovou kapitolou Kocourkova je Klvaňovo vyloučení z prvního mužstva FC Synot, následující neordinované sebebičující hráčovo prohlášení a dojemné znovupřijetí do mančaftu. Titulní roli v této tragikomedii, jste si zahrál právě vy, pane Ivo Valento. Podle ohlasu ve sdělovacích prostředcích jste ještě předčil aféru, kde figurovali Sparťané Mach, Frýdek a spol.
Staroměstské noviny jste nazval hlásnou troubou. Děkuji. Pakliže mají být Staroměstské noviny hlásnou troubou, pak ve srovnání s nimi váš rádobypoučný #bulletin musí být přinejmenším hlásným heligonem. Neodpustím si citovat názor jednoho z vašich bývalých příznivců, který vím byl nepohodlný a se kterým jste se nekompromisně rozloučil: #Cpou se s tím svým bulletinem do baráků, jak vši do šatníků. Kdyby to nebylo zadarmo a lidem to nepřinesli až do schránek, kdo by to četl? Pane Valento, na hodnocení Staroměstských novin jsou lidé povolanější. Nakonec je hodnotí sami čtenáři, kterých si velice vážím. Zdržte se hodnocení, kterým si neustále přiléváte oheň do vlastního hnízda. Já jsem doposud nikde nehodnotil vaše obchodní aktivity a druh podnikání. Zatím. Ono se vždycky najdou Eskymáci, kteří pro obyvatele Konga vypracují pokyny, jak si vést v období tropických veder.
Pokud se mám vyjádřit k publikovaným urážkám #lidí, kteří sedí na staroměstské radnici, bohužel jsem ve vašem článku nikde nenašel jediné slůvko, kterým se neprávem osočeným lidem omlouváte. Jestliže pan Hastík trefil, co by motovidlem střelil, bylo vaší povinností jeho pochybení odčinit. Nestalo se. Pěkně jste střelili místo srnce kozla.
Na závěr musím vyvrátit jedno z vašich falešných tvrzení. #Nazval některé z nás #špínou, kterou je třeba umýt!, tvrdí pan Ivo Valenta. Nebylo tomu tak. Ve svém článku ve Staroměstských novinách jsem pouze uvedl indické přísloví: #Chceš-li druhé poučovat a měnit k obrazu svému, nejdřív si ten svůj obraz pozorně a důkladně prohlédni v zrcadle. Jakmile smyješ vlastní špínu, pak uč druhé čistotě. Pakliže jste v zrcadle našli nějakou špínu, je to jen váš problém. Neočekávejte, že já ji z vás budu drhnout. Na vaše sdělení: #pane Kubíčku, když s vámi lomcuje zloba, tak ji nedávejte na papír, to není hodno žádného redaktora, tedy ani redaktora obecních novin. Chce to klid a zhluboka dýchat, musím také reagovat.
Článek jsem četl v pondělí brzy ráno, ale po přečtení předchozího sdělení jsem si sedl, jak nedoříznutý houser. Desítky, možná stovky lidí, se kterými se pravidelně setkávám, mě totiž znají, jako člověka permanentně veselého. Srandičky, vtípky, povídání s přáteli, ohňostroje veselí a gejzíry radosti, to je můj životní styl. Zloba, pane Valento, se mnou nelomcovala. Pouze dvakrát v životě se mnou lomcovala zimnice. Vždyť já se ani nemůžu zlobit. Nedovolují mi to stanovy Haškova společenství a uskupení Pravé demokratické legrace, jejichž jsem členem.
Milý pane Valento, humor je kořením života, a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý. Právě dnes přišel svátek nejočekávanější. Máme apríla! Přijďte mezi nás, pořádáme pravidelné p i š k u m p r é.
Milan Kubíček

Šéfredaktorka novin tímto považuje #dopisovou akci na téma spor Obecní úřad Staré Město - Synot za ukončenou, neboť bylo poskytnuto dostatek prostoru na vyjádření všem zainteresovaným stranám.POLICEJNÍ TÝDENÍK
DOKTOR MARTENS ZA 3.225 KORUN
Na Josefa o půl čtvrté odpoledne přišel do prodejny obuvi na ulici Bratří Lužů v Uherském Hradišti zákazník, dnes již neznámý pachatel, který si zde vybral boty zn. Doktor Martens, tyto si zkoušel a když měl obuté obě boty, z prodejny utekl. Svým jednáním způsobil majitelce škodu ve výši 3.225 korun.

Řídil VŮZ ZNAČKY FORD S CIZÍ ZNAČKOU
Policisté v Uherském hradišti zjistili pachatele trestného činu poškozování cizích práv v šestadvacetiletém muži z Uherského Brodu, který se provinil tím, že řídil osobní auto zn. Ford Escort se státní poznávací značkou, která byla přidělena jinému vozidlu.

JENOM NIČIL A NIČIL
Někdy v druhé polovině března se vloupal neznámý pachatel do rekreační chaty v katastru Újezdce u Luhačovic. Dovnitř vnikl po rozbití skleněné výplně okna, uvnitř chaty vyházel obsah skříní a kuchyňské linky, rozsypal potraviny a povyléval obsah lahví, vše posypal jedem na krysy, poničil nádobí i další zařízení chaty. Zlínské majitelce tak způsobil škodu 20.000 korun.

STAŘENKA VYPLAŠILA LUPIČE
Dne 23.3. ve čtvrt na čtyři v noci se vloupal neznámý pachatel do rodinného domku v Uherském Brodě-Těšově. Po rozbití skleněné výplně okna vnikl do ložnice, odkud ze skříně odcizil peněženku s částkou 2.300 korun. Byl přitom přistižen majitelkou, které stříkl do očí spray s neznámou látkou a utekl.

NEBYL TO STEJNÝ PACHATEL?
Téhož dne, ale už večer kolem 21.00, vnikli dva neznámí pachatelé do rodinného domku 84leté majitelky v Havřicích. Po rozbití skleněné výplně dveří a odstranění závory si odemkli klíčem zasunutým zevnitř do zámku. Poté vnikli do kuchyně, kde byli přistiženi majitelkou. Jeden z pachatelů stříkl staré paní do očí slzný plyn. Vzápětí oba utekli. K odcizení věcí nedošlo. Věc byla majitelkou nahlášena stejně jako v předchozím případě až ráno.

ZKOUŠELA PŘEJET VLAK
23. března ve dvě hodiny odpoledne došlo v obci Pitín na železničním přejezdu k následující dopravní nehodě: 39letá řidička osobního vozu neregistrovala výstražné zvukové a světelné znamení a vjela na železniční přejezd v okamžiku, kdy tudy projížděl vlak, kterým byla sražena. Při nehodě došlo k těžkému zranění řidičky s dobou léčení asi půl roku, dvě spolujezdkyně byly zraněny lehce.

Pimpikwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund