Číslo: 13
29.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Místní výstava vína v Popovicích se již stala tradicí
Co bude s nebezpečnou zatáčkou v Bílovicích?
V Modré se konalo mezinárodní setkání k obnově vesnice
Prázdniny u tety ? Prázdniny u moře!
Příprava do školy pro děti, které nechodí do mateřské školy
Ptáme se za vás
Moje (ne)zkušenost
Rozpis lékárenských služeb

Místní výstava vína v Popovicích se již stala tradicí
Popovice (fal) - Již tradičně každým rokem v březnu pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Popovicích Josefovskou výstavu vín. Oproti loňským rokům však byla překvapivě většina vzorků archivních, tedy starších ročníků, což zřejmě bylo způsobeno špatným loňským rokem.
Úroveň popovických koštů vína se za posledních dvacet let zvedla. Vína z té doby se nedají srovnat s těmi, která zde bývají v současnosti, vzpomíná na dřívější léta předseda ZO ČZS Popovice Jiří Vratislavský. Za poslední roky také stoupla nejen návštěvnost naší výstavy, ale také počet vystavovaných vzorků.
Na letošní Josefovské výstavě bylo totiž 229 vzorků, z toho osmačtyřicet vzorků červeného vína. Všechny hodnotila čtyřiadvacetičlenná degustační komise, přičemž se šampionem letošního koštu stalo bílé víno Mller Thurgau, ročník 1996.
Zajímavostí letošní místní výstavy bylo to, že se zde sešlo mnoho vzorků archivního vína, jako například Rulandské bílé a Ryzlink rýnský. O přípravu celé výstavy, která je časově velmi náročná, se nejvíce zasloužil František Šnajdar, což se odráží na celém průběhu výstavy. Jde totiž vidět, že díky dobré úrovni výstavy se zvyšuje zájem lidí, a to zejména přespolních, chválí úroveň Vratislavský.
Podle něj lidé, kteří chtějí ochutnat nejlepší vzorky, přicházejí na výstavu již hned zrána a většina z nich zůstává až do konce. K dobré náladě, stejně jako každý rok, vyhrávala cimbálová muzika Burčáci. Do budoucna si přejeme dobré počasí a hodně hroznů, dodává Vratislavský.Co bude s nebezpečnou zatáčkou v Bílovicích?
Uh. Hradiště (mat) - Stále více alergičtí na projíždějící automobily a kvílení brzd začínají postupem doby být občané Bílovic. Přímo přes střed obce totiž vede frekventovaná komunikace a podle tvrzení místních zde řidiči předepsanou rychlost rozhodně nedodržují. Zejména Zlíňáci si pletou silnici se závodní dráhou, stěžuje si starosta František Janků.
Zvlášť kritickým místem je ostrá levotočivá zatáčka ve směru od Uherského Hradiště. K nehodám zde dochází až příliš často. I když nemusí být zrovna tragické, je to nepříjemný pocit. Pro všechny lidi v Bílovicích, ale zejména pro obyvatele domů v bezprostředním okolí zatáčky, tvrdí starosta. Ten také zaslal příslušným orgánům podnět k řešení celého problému. Pan starosta nás žádá, abychom řešili situaci způsobenou nekázní řidičů, potvrzuje major Prchlík z Dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti. Statistika, kterou si inspektorát v okresním městě vede, zde ovšem paradoxně žádnou zvýšenou nehodovost ve srovnání s jinými místy nevykazuje. Podle Prchlíka může být tento fakt zapříčiněn i poměrně zaužívanou praxí českých řidičů. Ti totiž často v případech, kdy nedojde k závažnějším škodám na vozidlech, polici na místo nehody nevolají a vše si raději vyřídí mezi sebou. Uherskohradišťský dopravní inspektorát chce přesto vyjít občanům Bílovic vstříc. Na základě našich podkladů bychom zde žádná ráznější opatření neprováděli. Chápeme ale pocity tamních obyvatel, vysvětluje Prchlík.
Řešení se nabízí hned několik. Citelné snížení rychlosti je jedním z nich. Zda by ale samo o sobě pomohlo, není jisté. V první řadě musíme řidiče na toto místo upozornit, tvrdí Prchlík. Například značkou nebezpečná zatáčka nebo výraznějšími vodicími deskami, které by už z dálky signalizovaly změnu směru. Především majitelé okolních domů by určitě přivítali vybudování zábradlí. Pořizovací náklady by ovšem musela nést obec, pro niž by se tak jednalo o další investici. Bílovjané se každopádně řešení nepříjemné dopravní situace dočkají v blízké době. Provedeme místní šetření za účasti zástupců referátu dopravy, správy silnic a obecního úřadu. Na místě samém posoudíme situaci a přijmeme opatření. Zda se tak stane za týden či za čtrnáct dnů, nevím. Ale určitě to bude brzy, uzavírá celý případ Prchlík.V Modré se konalo mezinárodní setkání k obnově vesnice
Modrá (Kk) - Ve dnech 25. a 26. března 1999 se v Modré konalo mezinárodní setkání k obnově vesnice a rozvoji venkova. Hlavním bodem programu, kterého se zúčastnili zástupci Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky, byla výměna zkušeností s realizací národních programů na pomoc venkovským obcím v oblasti obnovy občanské vybavenosti, péče o zeleň, místních komunikací, technické infrastruktury a podpory celkového hospodářského rozvoje. Navázali jsme na dřívější spolupráci, která skončila v roce 1994. Spolupořadatelem setkání bylo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství ČR, jejichž náměstci se akce zúčastnili. Jako host byl rovněž pozván přednosta Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Jelikož se každá z pozvaných zemí připravuje na vstup do Evropské unie a připravuje svůj národní plán rozvoje venkova jako podmínku pro zahájení programu Sapard, bylo záměrem celé akce vyměnit si zkušenosti týkající se této problematiky, uvedl starosta Modré Miroslav Kovářík.
Samotný program Sapard je určen k přípravě na čerpání ze strukturních fondů EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Je zaměřen nejen na infrastrukturu obcí, ale i podporu místního kulturního života, podnikatelského sektoru či zamezení postupného vysídlování venkova. Část setkání byla přednášková, kde jednotliví zástupci zemí přiblížili své problémy k přípravě vstupu do Evropské unie. Stejně jako my, mají i ostatní země s obnovou venkova nemalé problémy Je proto nutné zvolit společnou strategii, o problémech diskutovat a snažit se je řešit. Obnova venkova není záležitostí jednoho či dvou let a bude stát miliardy, dodal starosta Modré. Na setkání byl stanoven rovněž předběžný termín dalšího kongresu, který by se měl konat v Uherském Hradišti, Modré a Velehradě v polovině měsíce září.Prázdniny u tety ? Prázdniny u moře!
Snad všichni , malí i velcí obyvatelé středoevropského klimatického pásma už netrpělivě očekávají návrat hřejícího sluníčka, které s konečnou platností ukončí nadvládu pochmurných zimních dnů.
Prozatím si báječnou letní atmosféru můžeme vychutnat alespoň prostřednictvím barvami hýřících prospektů cestovních kanceláří. Jejich nabídka je široká a lákavá . Limitujícím faktorem při našem výběru tak často bývá pouze nepříznivá finanční situace . Zvláště mladé rodiny, které si zařizují domácnost , si nemohou dovolit každoročně trávit společnou dovolenou v některém z prosluněných přímořských letovisek. V Itálii, Řecku, Španělsku...
Některé z nich by však chtěli prázdninový pobyt u moře dopřát především svým dětem - je známo, že mořský vzduch má i léčivé účinky, hlavně děti., s dýchacími problémy se od moře vracívají ve výborné kondici. Je ale možné pustit dítko tak daleko samotné? Kdo by ho ochránil, dohlédl zdali má co jíst ? S kým by si povídalo, hrálo, chodilo na procházky ? Kdo by ho večer uspával ? Takové a podobné otázky si přirozeně kladou všichni starostliví rodiče. Zajímali jsme se proto , jestli pro ně existuje nějaké vhodné řešení. Při podrobnějším pročítání nabídek zdejších a v nejbližším okolí sídlících cestovních agentur jsme narazili na schůdnou nabídku agentury Teta, kterou jsme se rozhodli navštívit osobně. ,,Cestovní agenturu vedu již devátým rokem. řekla nám paní Marie Čermáková - Díky dlouholetým zkušenostem při výchově kolektivu dětí ve školní družině jsem se odhodlala zaměřit výběr zájezdů potřebám školou povinných dětí ať už budou cestovat společně s rodiči nebo bez jejich doprovodu, i tehdy o ně bude pos taráno. Po celou dobu pobytu bude nad jejich bezpečností bdít zdravotnický a pedagogický dozor. Pro děti je přichystaný bohatý program, nejenom koupání, ale i výlety do okolí či různé sportovní a společenské hry. Záleží tedy už jenom na úvaze konkrétních rodičů, zdali si jejich potomek zaslouží věnovat tolik péče! - dodala závěrem p. Čermáková.Příprava do školy pro děti, které nechodí do mateřské školy
Uh. Hradiště - Na základních školách skončily zápisy dětí do 1. tříd. Řada dětí splnila první požadavky a těší se na svou roli - roli školáka. Avšak každoročně přicházejí k zápisu i děti, které nejsou po všech stránkách bezpečně připravené zvládnout nároky školy. Takové děti dostávají buď odklad školní docházky, nebo musejí doma intenzivněji odstraňovat určité nedostatky. Zde je nutná spolupráce učitelek mateřských škol a rodiny. Je však také část dětí, které nenavštěvují mateřskou školu, protože jejich maminka je na mateřské dovolené, nebo i z jiných důvodů. Těmto dětem nabízí Veselý domeček při II.ZŠ Mojmír v Uherském Hradišti tříměsíční kurz, kde by děti pod vedením specializovaného pracovníka získaly potřebné dovednosti k úspěšnému vstupu do 1. třídy. Kurz bude probíhat od dubna v dopoledních hodinách. Skupinka dětí se bude scházet 1x týdně, délka setkání bude 1 hodinu. Celý kurz se zaměří na tyto dovednosti:
- rozvoj sluchového vnímání a rytmu (pro zvládání písemného projevu)
- rozvoj zrakového vnímání (pro zvládání čtení)
- posílení pravolevé orientace a orientace v prostoru
- procvičování správné výslovnosti
- rozvíjení matematických představ
- grafomotorická cvičení (na uvolnění ruky a správného úchopu psací potřeby)
- relaxační cvičení (pro zvýšení koncentrace pozornosti)
- kreativní cvičení (pro zvýšení představivosti)
Mimořádně důležité je, aby dítě mělo ke škole a k učení dobrý vztah. Zkušenosti z první třídy často rozhodují i o dalších letech a o vztahu ke škole vůbec. Proto na úspěšném začátku velmi záleží. Další informace získáte na tel: 549391 od 18.00 - 19.00 hodin.
Jitka Kavková, učitelka II.ZŠ Mojmír UHPtáme se za vás
Kdy bude opět otevřená knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Je to již tři čtvrtě roku, co je uzavřená. Knihy pro dospělé jsou přemístěny na Moravu, zatímco dětem nebyl vymezen žádný náhradní prostor. Na tuto otázku odpovídá vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti:
O otevření okresní knihovny B. B. Buchlovana se uvažovalo již v loňském roce. Ovšem protože zde byly zjištěny velké statické poruchy, prochází tento objekt několikamilionovou celkovou rekonstrukcí včetně výměny stropů, odvlhčení atd. Bude-li na tuto akci dostatek finančních prostředků, předpokládá se její otevření nejdříve v druhé polovině letošního roku. Co se týká prozatímního umístění knih v náhradních prostorách, v Uherském Hradišti nejsou žádné jiné volné prostory. Víme o tom, že Hotel Morava je naprosto nevyhovující, ale v současnosti nic lepšího není a zřejmě také nebude. Je třeba to brát jako provizorium a prosíme čtenáře o trpělivost.

Kdo je majitelem a kdo zajišťuje úklid a bezpečnost veřejného schodiště před podjezdem do Kunovic z hradišťské strany?
Odpovídá starosta Kunovic Jiří Deml:
Zrovna v těchto místech probíhá hranice katastru dělící Uherské Hradiště od Kunovic. Pokud se ale jedná o úklid, než se vyřeší, čí toto schodiště vlastně je, zajistíme jeho úklid. Pošleme člověka, který zjistí stav schodiště a případně také zajistí jeho úklid.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

O panu Jaroslavu T.
Ne každý člověk se dostane na stránky novin. Někdo musí podat atletický výkon, jiný zase třeba vykrást banku. Panu Jaroslavu T. z Jarošova se to povedlo díky firmě, jejíž renomé je pro mnohé z nás nevyčerpatelnou studnicí námětů k článečkům za extra honorář (T. Wittgen) - HERBALIFE.
Finanční situace mojí rodiny nebyla nejrůžovější, a tak jsem se rozhodla najít si ke své mateřské (2.332,- Kč) práci domů. Po urputném přesvědčování panem T., že se tato práce hodí skvěle právě pro maminky na mateřské, rozhodla jsem se zaplatit registrační poplatek 3.700,- Kč, a tak práci vzít. Jsem tvor přičinlivý, prý od přírody inteligentní, a do práce dle soudu jiných vnáším své zvláštní charisma. Vrhla jsem se tedy do zadané práce jako drak. Investovala jsem, vkládala finance do budoucnosti své i svých dětí. (Celkově tato částka překročila 80.000,- Kč během dvou měsíců podnikání!!!) Přestože mi bylo tvrzeno, že práce obnáší tak dvě hodiny denně v kanceláři, byla jsem soustavně mimo domov, na děti nezbýval čas. Neustále byl na mne vyvíjen psychický tlak, abych se účastnila 2x týdně školení (z toho 1x ve Zlíně po dobu cca 3 hodin + 2 hodiny jízda vlastním autem!). Mohu zcela zodpovědně prohlásit, že všechny jeho předvolební guláše nakonec pěkně zkysly, neboť ani jedna věc, kterou mi tvrdil před podpis em licenční smlouvy, se neukázala pravdivou. Vlastně jedna ano. Byla to věta, co si já u firmy HERBALIFE vybuduji, po mně zdědí moje děti. Tedy dluhy, averzi i špatné zkušenosti. Jelikož jsem však křesťanem, odpouštím mu. Vždyť někdo věří D„nikenovi, někdo je zase fanatikem HERBALIFE. Odpouštím mu i to, že ačkoli se nazývá Panem podnikatelem, neovládá základní ekonomické pravidlo podnikání: kvalitu podnikání nelze posuzovat podle jednorázového měsíčního výdělku, k tomu všemu ještě bez odečtu nákladů! A do třetice dobrého mu odpouštím i tu skutečnost, že mu jeho rodiče nedali dostatečné základy slušného chování. Domnívá se totiž, že jestliže si něco vypůjčí, je jeho věřitel povinen vyzvednout si pohledávku na vlastní náklady u něj v kanceláři.
Vážený pane Jaroslave T. z Jarošova, přeji Vám, aby Vás nikdo nežaloval, aby Vám nikdy nepřišlo líto těch lidí, které jste přivedl na pokraj sebevražedných myšlenek a aby Vám nikdy nedošel Váš fanatismus, díky kterému toto všechno provádíte.
H. K.Rozpis lékárenských služeb
 
	Uh. Brod

	29. března - Sídliště
	30. - 31. března - U Kašny
	1. - 4. dubna - U Kašny


	Uh. Hradiště

	29. března - Nemocnice
	30. března - Havlíčkova
	31. března - Štěpnice
	1.  dubna  - Havlíčkova
	2.  dubna  - Nemocnice
	3.  dubna  - Vodní
	4.  dubna  - Mařatice


	Stomatologické pohotovostní služby

	29. března - MUDr. Kořístka, Uh. Hradiště, tel. 553000
	30. března - MUDr. Krejčířová, UH - nemocnice, tel. 529111
	31. března - MUDr. Venclík, Polešovice, tel. 593200
	1. dubna - MUDr. Kučerová, Míkovice 77, tel. 57428
	2. dubna - MUDr. Kremrová, Jalubí 453, tel. 72128
	3. dubna - MUDr. Mahdalíková, O. N. Ves 720, tel. 598175
	4. dubna - MUDr. Nesrstová, Buchlovice, tel. 595321
	5. dubna - MUDr. Marková, UH - Lechova 661, tel. 40645
Stomatologické pohotovostní služby jsou poskytovány ve všední dny od 15.30 do 17.30 hodin, ve svátky, soboty a neděle potom od 8.30 do 13.00 hodin.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund