Číslo: 13
27.03.2000
Článků: 81

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Letos se údajně stavět nebude
Dominantou Podolí je kaple s milionovým dluhem
Budou mít náměstí?
Součástí rekonstrukce jsou i retardéry
Na obec bude podána žaloba
Peněz je málo, na opravy silnic to údajně stačí
Autobusové jízdné zřejmě podraží
Jaký bude osud zdevastované vojenské ubytovny?
Polešovští rybáři budou chytat "na svém"
Jak se Vám jaří?
Na středisko jsem pyšná, říká starostka
Anketa na aktuální téma

Letos se údajně stavět nebude
Kunovice (fal) - Přestože je letošní rozpočet pro Kunovice asi o tři miliony vyšší než v loňském roce, nepočítá obec s žádnou zásadní rekonstrukcí nebo výstavbou.
"V letošním roce se zaměříme spíše na drobnější opravy například povrchů komunikací a chodníků. Každoročně velkou část finančních prostředků z obecního rozpočtu zabere vybudování kanalizace. V letošním roce počítáme s opravou komunikací a zároveň vybudování kanalizace v ulici Na řádku a Potočná," upřesnil starosta Kunovic Jiří Deml a dodal, že jenom tyto dvě přijdou městskou pokladnu na osm milionů korun.Dominantou Podolí je kaple s milionovým dluhem

Nedostavěný monument, kaple sv. Ducha, je přímo ve středu obce Podolí - Foto: P. Paška
Podolí - Stavba kaple sv. Ducha v Podolí již více než rok stagnuje. Jednatel Sdružení pro výstavbu kaple a bývalý starosta Jaroslav Niče se ale domnívá, že by se v květnu nebo červnu ve stavbě pokračovalo. Avšak na hrubé stavbě je dosud milionový dluh vůči dodavatelské firmě PSJ Slovácko Kunovice, který má sdružení zaplatit do konce letošního dubna. Určité řešení z této situace vidí sdružení vydáním dluhopisů.
"Zvažujeme možnost získání finančních prostředků vydáním dluhopisů," potvrdil Niče. "Z peněžních domů není šance získat peníze na církevní stavby. V současnosti sháníme firmu, která by se za nás zaručila, ale prozatím se k tomu nechci blíže vyjadřovat." "Je pravdou, že sdružení by chtělo v letošním roce kapli zastřešit. Myslím, že pro svou věc dělají maximum. Ovšem jejich dluh vůči naší firmě se snižuje velmi pomalu. Z původních 1,2 milionu k dnešnímu dni zůstává dluh zhruba jeden milion korun. Střecha bude stát další milion a my musíme vědět, zdali budou schopni střechu zaplatit," řekl ředitel PSJ Slovácko Kunovice Libor Měšťánek. "Tato situace trvá již několik let. Proto jsme se na začátku loňského roku se sdružením dohodli na změně klasické pohledávky u naší firmy na půjčku s úrokem kolem deseti procent."
Jak uvedl Niče, snaží se tedy sdružení v současnosti sehnat finanční prostředky. Obecní úřad v Podolí na zasedání zastupitelstva odsouhlasil pro výstavbu kaple poskytnutí daru ve výši deset tisíc korun. Přitom v minulosti, kdy byl starostou Podolí právě Jaroslav Niče, rozhodlo tehdejší zastupitelstvo o poskytnutí finančního daru 280 tisíc korun, dřeva z obecního majetku a dalších finančních částek. Pokud by byl Niče v čele obce i v současnosti, byla by zřejmě kaple sv. Ducha již plně v provozu, přestože podle současného zástupce starosty Ladislava Vaďury si podle jeho dřívějších průzkumů mezi občany výstavbu kaple přeje jen velmi málo lidí. "Sdružení žádalo o finanční příspěvek prostřednictvím pana Niče. Částka deset tisíc od obce je spíše symbolická, ale více přispět nemůžeme," dodal starosta obce Miroslav Křižka.
Zatím tedy vůbec není jisté, zdali se sdružení v čele s Ničem podaří sehnat finanční prostředky na dostavbu kaple, ve které by se měly konat mše jen několikrát za rok.
Lenka FalešníkováBudou mít náměstí?
Kunovice (fal) - Již v loňském roce nabízeli kunovičtí radní podnikatelům pozemky mezi kostelem sv. P. Marie a ulicí Panská u hlavní křižovatky v Kunovicích. Podle regulačního plánu města by zde měly být postaveny veřejně prospěšné stavby. V třípodlažních budovách by měly být obchody, kanceláře a v podkroví případně byty. O pozemky však podnikatelé nejevili zájem.
V letošním roce však zde zřejmě začne stavět první podnikatel, který projevil zájem asi o čtvrtinu plochy hned vedle kostela.
"Je dobře, že se nám daří náš záměr pomalu realizovat. Byli bychom ale rádi, kdyby nezůstalo jen u jednoho podnikatele," řekl starosta Kunovic Jiří Deml a potvrdil, že v současnosti radní o pozemcích jednají i s dalšími zájemci.
"Uvítali bychom totiž, kdyby výstavba třípodlažních objektů ve středu obce probíhala současně," dodal Deml.Součástí rekonstrukce jsou i retardéry
Uh. Hradiště (Kk) - Dnes začne již dlouho plánovaná rekonstrukce ulice V Teničkách v Uherském Hradišti. Pracemi byla pověřena firma Ilbau a měly by trvat do konce měsíce června. "Celkové náklady rekonstrukce, při které bude vybudována nejen nová vozovka, ale i chodníky, veřejné osvětlení a dva retardéry, přesáhnou tři miliony korun," uvedl místostarosta Petr Taťák. Živá diskuse dodavatelské firmy s místními občany, kterých se rekonstrukce dotkne, se rozvířila především kolem svozu komunálního odpadu, vybudování nových kanalizačních přípojek a parkování automobilů.
"Je jisté, že parkování nebude v době rekonstrukce v ulici možné. Bylo proto s občany dohodnuto, že budou parkovat v ulici Na Morávce a Šafaříkově. Svoz komunálního odpadu bude řešen objemnými vanami, které budou občanům k dispozici na vjezdu do ulice," dodal Taťák. Obyvatelé ulice V Teničkách jsou povinni si během rekonstrukce také zhotovit nové kanalizační přípojky a to na své náklady. "Dodavatelská firma nám přislíbila, že bude obyvatelům v tomto směru nápomocna. Chceme předejít tomu, aby se po rekonstrukci vozovka znovu kvůli starým přípojkám porušovala," upřesnil dále místostarosta. Na otázku, jak se město zachová, pokud někdo z obyvatel nebude mít na novou přípojku dostatek finančních prostředků, odpověděl: "Tyto a další problémy, které vzniknou se budou muset řešit za pochodu, doufám ale, že termín ukončení prací to nezmění."Na obec bude podána žaloba
O. N. Ves (fal) - Sotva se podařilo vedení obce Ostrožská Nová Ves odvrátit hrozbu podání žaloby pro nezaplacení výstavby čističky odpadních vod, kdy nakonec došlo k mimosoudní dohodě, bude obec zřejmě čelit žalobě pro nezaplacení čtyř set tisíc korun. Žalobu bude podávat zlínská firma CABEL Zlín, která v obci asi před pěti roky pokládala rozvody kabelové televize. Obec se naopak domnívá, že firma nedodržela stanovenou technologii rozvodů a je přesvědčena o tom, že by firma obci měla vrátit asi milion a půl korun.
"Tyto problémy vznikly již za bývalého starosty Josefa Pavlačky v minulém volebním období. Ještě po volbách nám firma psala výhružné dopisy s tím, že jim dlužíme, a proto jsme celou záležitost konzultovali s odborníky. Zjistili jsme však, že nám firma nedodala kvalitní výrobky a zesilovače, přičemž celá akce přišla zhruba na 6,5 milionu korun," řekl starosta obce Stanislav Tureček a dodal, že si na rozvody kabelové televize obec nechává v současnosti vypracovat posudek od soudního znalce.
"Kvalita příjmu není taková, jak by se slušelo na kabelový rozvod. Také časté poruchy obtěžují občany v různých částech obce, není zbudován takový počet domovních zásuvek, kolik podle smlouvy mělo původně být a to ještě není všechno," vyjmenovával zástupce starosty Pavel Botek.
"Stojím si za tím, že zakázku jsme podle smlouvy splnili," tvrdí majitel dodavatelské firmy CABEL Zlín Ivo Malý. "Máme připravené podklady pro podání žaloby kvůli nezaplacení dlužné částky včetně odborných posudků soudních znalců. To, že není dodržený projekt, je lež, nesmysl a pustá pomluva," řekl Malý.
Tato kauza tedy zřejmě bude mít soudní dohru. V současnosti radní Ostrožské Nové Vsi čekají na vyjádření soudního znalce, aby hned poté mohli podat žalobu pro nedodržení projektu. "Myslíme si, že dodavatelská firma byla nesolidní. Jsme si jisti, že jsme byli poškozeni," dodal Botek.Peněz je málo, na opravy silnic to údajně stačí
Region (Kk) - Jak potvrdil ředitel Správy a údržby silnic v Uherském Hradišti Rostislav Buchtík, ačkoliv vložili silničáři do letošní zimní údržby přes čtrnáct milionů korun, na opravy vozovek jim ještě peníze vystačí. Mezi nejhorší úseky patří trasa z Topolné do Bílovic, z Kunovic do Ostrožské Nové Vsi a průtah Kunovicemi směrem na Uherský Brod. "Víme o tom, že některé úseky silnic jsou doslova rozpadlé. V současné době se ale především zabýváme čištěním vozovek po zimní údržbě, až potom přijdou na řadu vysprávky," upřesnil Buchtík. Dle něj by opravy měly být hotovy během měsíce dubna, od jehož začátku budou již v provozu obalovny. Investovat bude nutné i do silnice vedoucí přes buchlovské hory, kde se silničáři každoročně potýkají s ujíždějící podkladovou zeminou.Autobusové jízdné zřejmě podraží
Uh. Hradiště (fal) - To, že se bude cena jízdného v autobusové dopravě zdražovat, je dnes již zcela jasné. Růst cen pohonných hmot totiž ovlivňuje ekonomiku ČSAD v nákladových položkách. Jen oproti loňskému roku vzrostla cena nafty o více než pětadvacet procent. Podle obchodně dopravního náměstka generálního ředitele ČSAD, a. s., Ivana Kalluse však termín zdražení zatím není znám.
"Ke zvýšení cen jízdného bychom přistoupili jen velmi neradi. Pokud však vzhledem k cenám vstupů nebudeme moci ceny udržet, budeme muset přistoupit ke zdražení jízdného," objasnil Kallus a dodal, že by v tomto okamžiku mohlo dojít ke zdražení během jednoho týdne. Jak ale dále uvedl, dalo by se prý zdražení jízdného zabránit, ovšem jen v případě, že by vzrostl počet přepravených cestujících.
"Každý měsíc provádíme vyhodnocení, na jehož základě by se v případně nutnosti o zdražení rozhodlo. Za poslední měsíc jsme ale zkonstatovali, že situace je po finanční stránce ze strany ČSAD ještě zvládnutelná," řekl Kallus. Vzápětí však připustil, že se ekonomika ČSAD blíží k hranici, kdy by zdražení jízdného bylo nutné. "V tomto týdnu se ale jízdné zdražovat rozhodně nebude," dodal závěrem Kallus.Jaký bude osud zdevastované vojenské ubytovny?
Topolná (Kk) - Již tři roky chátrá bývalá vojenská ubytovna v obci Topolná. Budova byla postavena za minulého režimu pro vojáky, kteří zde hlídali místní vysílač proti zneužití "imperialistickými živly." "Bylo zjištěno, že přímo v areálu vysílače, kde byli vojáci ubytováni, je značně převýšeno množství napětí na metr čtvereční, které by je mohlo při více než čtyřiadvacetihodinovém setrvání na místě, ohrozit na životě. Ačkoliv se později ukázalo, že toto nebezpečí vojákům vůbec nehrozilo, přesto byla armáda přesunuta mimo nebezpečnou zónu blíže k obci do nově postavené budovy," upřesnil starosta Topolné František Samsounek.
Objekt byl tedy státní a po revoluci, kdy jej vojsko opustilo, Fondem národního majetku převeden na české radiokomunikace. Ty ale pro tak velkou budovu neměly využití a prodaly ji do soukromých rukou. Od té doby to ale s bývalými kasárnami jde z kopce. Neustálé střídání majitelů způsobilo, že se o budovu nikdo řádně nestaral a neprováděl nutné opravy. Bezmocná je i obec, kterou současný stav objektu trápí. Nezbývá jí však než nečinně přihlížet, neboť odkoupení budovy a její následná oprava by byly velmi finančně náročné.
"Jak jsem zjistil, současný majitel se snaží budovu prodat, zatím ale neúspěšně. Objekt je totiž v dezolátním stavu. Střechou zatéká, okna nejdou otevírat a podlahovina je zvlněná. Sami občané přišli s návrhem, aby obec budovu využila pro plánovaný dům s pečovatelskou službou. Vzhledem k tomu, že ubytovna není ve vlastnictví obce, je to projekt nereálný. Navíc stát poskytuje dotace pouze na novou stavbu, nikoliv na koupi staré budovy a její rekonstrukci," dodal František Samsounek.
Pro obec bude tedy výhodnější, když dům s pečovatelskou službou postaví zcela nový, a to na pozemku uprostřed obce. Již nyní je zažádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci, o jejíž přidělení se rozhodne v průběhu dvou měsíců. Potom výstavbě DPS o dvanácti pokojích již nebude stát nic v cestě. Nejistý je ale stále osud kasáren. Jenom rekonstrukce budovy by totiž stála několik milionů korun.Polešovští rybáři budou chytat "na svém"
Polešovice (Kk) - Především rybáře z Polešovic potěšilo rozhodnutí zastupitelstva obce o vybudování nového rybníku. Ten by se měl nacházet v lokalitě za místním fotbalovým hřištěm, které užívá I. FC Polešovice. V současné době se nachází v těchto místech mokřina, kterou se letos soukromníkům, jimž tyto pozemky patří, nepodařilo dokonce ani zorat. "Rybník hodláme vybudovat z toho důvodu, že v Polešovicích žádná větší vodní plocha není. Máme k dispozici pouze jednu, o rozměrech zhruba třicet krát deset metrů u trati, kterou místní nazývají Jíláč, ta je ale nedostačující. Navíc tento malý rybníček leží v trase projektované R 55 a bude zřejmě zrušen," upřesnil zástupce starosty obce Stanislav Uhlíř. Nový rybník o velikosti tři čtvrtě hektaru, na nějž je již v současné době zpracována projektová dokumentace by sloužil k rekreačním účelům a procházkám, neboť v jeho těsné blízkosti by byl zřízen lesopark. Na své si přijdou rovněž místní rybáři, kteří byli dosud závislí pouze na "nedakonické vodě".
"Nejdříve jsme museli obeslat všechny majitele pozemků, ti přislíbili, že by tuto půdu buď obci odprodali nebo vyměnili za jinou. Rovněž jsme požádali o posouzení Český hydrometeorologický ústav v Brně, zda je rybník schopen se vůbec naplnit povrchovou vodou. Tato vodní plocha by totiž mohla sloužit i k odchycení přívalových vod. V současné době je v těchto místech mokřina, která by rybníkem byla zlikvidována.
Pozemek se nachází v údolí, které tvoří jakýsi trychtýř a voda se zde neustále zdržuje. Ačkoliv jsme zatím nedělali hloubkový průzkum, je v těchto místech, podle občanů, i velké množství spodní vody. Tu by mohli následně využít i místní sportovci k zavlažování tréninkového a fotbalového hřiště," dodal Ulíř. Největší položkou týkající se vybudování rybníku je pro obec výkup pozemků a vynětí z půdního fondu. Ostatní náklady se vyšplhají na téměř dva miliony, které dostane obec od státu v rámci dotace ze speciálního fondu, o kterou si již zažádala. Pokud půjde vše podle plánu, mohly by začít práce už letos.Jak se Vám jaří?
Konečně to vypadá, že je tady jaro. Díky stoupajícím teplotám stoupla i nálada minimálně třem čtvrtinám celého národa. V parku se začínají objevovat tisíce líbajících se párů a taky tisíce nedopalků, které nebyly pod sněhem vidět. Silničáři začínají z komunikací odmetat tuny inertního materiálu, který použili v zimě a řidiči, kteří jezdili po silnicích, které nebyly posypány drtí, začínají prohlížet své plechové drahoušky, nakolik utrpěli zimním solením. Jelikož je slunečno, začínají se také častěji u cest objevovat hlídky dopravní policie, chtějíce pokutovat právě ty "rozjařence", kteří v jarní euforii zapomněli sundat nohu z plynu. Ženy začínají držet drastické diety, neboť zjistily, že se jim přes zimu vytvořilo na těle několik těsně za sebou jdoucích pneumatik, a taky to, že nemají jarní boty a vůbec nic na sebe! Děti jsou nadšeny, že už konečně nemusí nosit čepice a dorost že může řádit na kolečkových bruslích a skateboardech. Zkrátka Vám všem přeji, ať se Vám jaří tak, aby se pěkně jařilo i vašemu okolí.
Karin KuchtováNa středisko jsem pyšná, říká starostka
Jankovice (Kk) - Jednou ze zásluh jankovické starostky, na kterou je, i dle vlastního tvrzení, sama pyšná, je vybudování zdravotního střediska. "Dříve tady zdravotní středisko nebylo a občané museli dojíždět do Traplic, což bylo náročné především pro důchodce. Navrhla jsem proto, aby bylo zřízeno v budově obecního úřadu v uvolněných prostorách po pionýrech, svazarmovcích a červeném kříži," upřesnila Anna Vydržalová. V obecních prostorách a z obecního rozpočtu tak vzniklo zdravotní středisko o třech místnostech zařízených pěkným nábytkem.
Do Jankovic tak dvakrát týdně dojíždí praktická lékařka, která lidem dodává i potřebné léky. Nejbližší lékárna je totiž až v Huštěnovicích nebo Uherském Hradišti. Vyzvednutí léků by tak místní občany stálo nejen finanční prostředky na dopravu, ale také pomalu jeden celý den strávený na cestách. Jednou za týden přijíždí do obce i dětský lékař. "Je pravdou, že důchodcům nerozdáváme sociální dávky, kompenzací za to jsou však poskytované lékařské služby přímo v obci. Finance, které tak uspoříme, používáme na údržbu zdravotního střediska," uzavřela starostka Jankovic.Anketa na aktuální téma
Plánujete ve Vaší obci jarní úklid ?
Jaromír Čáp, starosta Pašovic:
"Před velikonocemi plánujeme stejně jako každý rok přistavení kontejnerů, odvoz železa a sběr nebezpečného odpadu. S úklidem nám obyčejně pomáhají místní hasiči, starší fotbalisté nebo členové Mysliveckého sdružení. Úklid před vlastním domem je pro obyvatele, myslím samozřejmostí."

Jan Pijáček, starosta Vlčnova:
"Úklid přímo v obci už začal, ale nejvíc starostí nám dělá odstranění odpadu v lese podél cesty. Loni se tam nahromadilo asi sedm kontejnerů domovního odpadu, který tam naházeli někteří nezodpovědní jedinci. Naopak jiní občané jsou ochotni uklízet zdarma i jiné než jejich pozemky."

Milan Bauka, starosta Bystřice pod Lopeníkem:
"Nic podobného jsme nikdy nevyhlašovali a ani to neplánujeme. Funguje to obvykle tak, že morálka lidí není zas tak špatná, aby si někdo před domem neuklidil, ať už na svém vlastním nebo obecním pozemku. Naše veřejné prostranství udržujeme v pořádku po celý rok pomocí našich pracovníků.

František Slavíček, starosta Bojkovic:
"Vyhlášení veřejného jarního úklidu nijak neplánujeme. Uklízí se vlastně průběžně tak, jak lidé uznají za vhodné. Pořádek na veřejných plochách nám zajištují naši pracovníci a úklid v okolí svého domu je věcí každého občana."

Jan Šimčík, starosta Hluku:
"Speciální jarní úklid takový, že bychom vyzvali občany, aby si uklidili před domy, neplánujeme. Jako město budeme ale uklízet přes zimu posypané místní komunikace, ořezávat stromy a upravovat parky."

Milan Strapko, starosta Medlovic:
"U nás v obci je zvykem, že si na jaře uklízí občané před svými domy sami. V případě, že by množství odpadu bylo velké, jsme připraveni objednat kontejnery tak, aby v obci nevznikaly černé skládky. Svoz nebezpečného odpadu je naplánován ve spolupráci s OTR na měsíc duben."

Cyril Churý, starosta Tupes:
"Jarní úklid budeme provádět druhou dubnovou sobotu, kdy již máme zajištěny kontejnery. Ve stejný den se také plánuje ve spolupráci s ředitelstvím místní základní školy sběr starého papíru."

Stanislav Tureček, starosta Ostrožské Nové Vsi:
"Koncem minulého týdne jsme zlikvidovali smetiště uprostřed části obce zvané Chylice. Máme také stálou skupinu čtyř lidí, která zabezpečuje úklid v obci: pohrabání trávníků, odvážení trávy a listí. Jeden člověk neustále vybírá odpadkové koše a sbírá papíry z veřejných prostranství. Na úklidu se také podílí v rámci civilní služby dva vojáci."www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund