Číslo: 14
07.04.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


O čtenáře není nouze
Vzhůru na autosalon
Sv. Šebestián dostane nový kabát
O TELEFONOVÁNÍ
Poslanec Borák v Hradišti
O plynofikaci ve Stříbrnicích rozhodne soud
POLICEJNÍ TÝDENÍK
Z deníku brodské městské policie

O čtenáře není nouze

Jedna z vítězných tříd soutěže "Čteme všichni" - třída 6.A 1.ZŠ Uh.Hradiště třídní učitelky paní Vičánkové.
Uh. Hradiště (red) - Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti vyhlásila v březnu - Měsíci knihy - soutěž pro všechny třídy základních škol nazvanou ČTEME VŠICHNI. Záměrem nebyl nábor nových čtenářů, ale snaha zjistit, kolik dětí skutečně využívá služby veřejných knihoven. Do soutěže se zapojily 202 třídy základních škol, Zvláštní škola a Gymnázium v Uherském Hradišti. V těchto třídách je z celkové počtu 4604 žáků 2694 čtenářů a to dokazuje, že ve většině tříd lze hovořit o soustavné a cílevědomé práci s knihou. Soutěž vyhrály třídy 6.A 1. ZŠ Uh. Hradiště, 4.D 1. ZŠ Uh. Brod a 6.A ZvŠ Uh. Hradiště (každé dítě v těchto třídách navštěvuje některou veřejnou knihovnu - tedy 100% návštěvnost). Mezinárodní den dětské knihy - 2. duben 1997 se stal slavnostním pro všechny vyhodnocené třídy. Všem školám, které se soutěže zúčastnily, děkuje knihovna B.B. Buchlovana za spolupráci.Vzhůru na autosalon
Uh. Hradiště (šep) - Všichni obdivovatelé ladných a elegantních automobilových křivek už zajisté postřehli, že mezi 11. a 13. dubnem se připravuje akce, která je svým uskutečněním na okrese zatím ojedinělá - 1.hradišťský autosalon. Ačkoliv křiklavé letáky zvěstující tuto akci předpověděly i účast automobilek nám dosud neznámých, rozhodně bude na co koukat. Předvést se má celkem 14 modelových nováčků na českém automobilovém trhu. I méně zvídavý návštěvník určitě nepřehlédne Renault Spider, ve stejné kategorii se též objeví Fiat Barchetta. Představí se vozy všech kategorií, od nejmenších přes velkoprostorové až po užitkové, pozornost publika však zřejmě přivábí luxusní modely automobilek Jaguar, Volvo nebo Chrysler. Zastoupení českých výrobců bude reprezentovat Felicia Cabrio a nový model Tatry. Přehlídku budou provázet moderátoři rádia Publikum a o víkendu vám autosalon zpestří módní přehlídka. Otevřeno bude od 10 do 17 hod., vstupenky jsou slosovatelné a výherce se podívá do Paříže.Sv. Šebestián dostane nový kabát

Kaple sv. Šebestiána se začne opravovat v červnu.
Uh. Hradiště (paf) - Barokní kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí v Uh. Hradišti byla postavena císařskou posádkou jako výraz díků za odvrácení morové epidemie. V roce 1969 byla vyzvednuta a přesunuta z původního místa o několik metrů jihovýchodním směrem a pravděpodobně i to mělo vliv na současný neutěšený stav kaple, který si letos vyžádá opravu. Ve špatném stavu je především střešní krytina, vnější omítka, klempířské výrobky, podlaha a vlivem sedání konstrukce došlo ke značnému odchýlení vnějšího schodiště. #Opraven bude obvodový plášť a střecha nákladem zhruba 159 000 Kč, řekl tajemník MěÚ Uh. Hradiště ing. František Rochovanský, #oprava proběhne v červnu, z rozpočtu města na ni bylo vyčleněno asi 84 tisíc a příspěvek z Fondu regenerace Ministerstva kultury ČR je 75 tisíc. Celkový příspěvek státu na Program regenerace městské památkové zóny Uh. Hradiště je 1,9 mil. korun.
Podle slov hlavního architekta města ing. arch. Aleše Holého se kromě kaple dočkají opravy i městské hradby v prostoru u Galerie Slováckého muzea, dokončena bude rekonstrukce Nové radnice a domu čp. 35 na Masarykově náměstí a začne se i s rekonstrukcí ulic Františkánská a Stanclova. Všechny tyto akce proběhnou za finanční účasti města. Nadále pokračuje nejnákladnější akce, a to rekonstrukce Reduty, kterou zafinancovalo město s přispěním nemalé částky z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Jak řekl tajemník Rochovanský: #Oprava kaple sv. Šebestiána by neměla být časově tak náročná, že by ovlivnila její přístupnost veřejnosti v turistické sezóně.O TELEFONOVÁNÍ
Tak nám zdražili telefonování. Ono se zdražuje pořád leccos. Něco ani nevnímáme, na něco nadáváme. Tentokrát jsem se zanadávala i já. Proč? Telefonní budka v Hradčovicích byla sice už časně ráno 1. 4. 1997 přizpůsobená vzít 3 Kč, avšak ten, koho jsem se dovolala, mne takřka neslyšel. Považovala jsem to za náhodu a hovor jsem šla zopakovat z téhož místa později. Ale už 50 m od budky jsem slyšela řvát do sluchátka jiného občana. Ač nerada, vyslechla jsem to, co měl být hovor soukromý. Stejně další tři lidé, kteří na uvolnění telefonní budky čekali přede mnou. Tito hulákali rovněž, sotva se jim z druhé strany oznámilo, že je špatně slyší. Jak jsem se dovolala já? Do Uh. Brodu za obrovského řevu, do Bojkovic zcela bez úspěchu. Milý TELECOME, co nás prý spojuješ s celým světem, nepřála bych ti slyšet, co jsem toho večera na tvou adresu vyposlechla já. Při příštím zdražování zajisti, prosím, též fungování nejen peněz braní. Nebo je to nová taktika vedoucí ke zkrácení hovorů?Poslanec Borák v Hradišti
Uh. Hradiště (red) . V pátek 11. dubna 1997 proběhne Poslanecký den ing. Josefa Boráka v okresním městě. Na programu má mimo jiné návštěvu Fú, kde se chce setkat s jeho ředitelem ing. Pavlem Zámečníkem, poté zavítá do Střední umělecko-průmyslové školy, pak jej přivítá ředitel společnosti Otma ing. Pavel Machálek. Po obědě, v čase od 13.30 do 15.00 h bude Borák k dispozici občanům v okresní kanceláři KDU-ČSL na Palackého náměstí (#u mamlasů). Další dvě hodiny má vyhrazeny na setkání s komunálními politiky regionu Uherskohradišťska. V 17.30 h by měl poslanec město opustit.O plynofikaci ve Stříbrnicích rozhodne soud
Stříbrnice (VaMP) - V listopadu 1993 vypsala obec Stříbrnice soutěž na provedení plynofikace. Ze čtyř uchazečů komise (ing. Staněk, Brucháček - starosta, ing. Hruboš - firma INTOS) v prosinci téhož roku vybrala firmu MDS (mechanizačně dopravní stavební firma) pana Maršálka, která ve své nabídce stanovila jako jediná pevnou cenu za provedení plynofikace ve výši 2.624,633 tisíc Kč.
O jištění náročné stavby se částečně podělil stát a obec. #Zároveň byla stanovena pravidla splátek na financování stavby, upřesnil Maršálek, proto mohla firma MDS bez obav 22. dubna 1994 práce zahájit. #Bohužel se brzy ukázalo, že platby zůstávají pozadu a po změně starostů, kdy nový starosta neakceptoval předchozí dohody, nastaly problémy, uvedl Maršálek. K termínu kolaudace (listopad 1994) dlužila podle výpovědi pana Maršálka obec firmě MDS 1,5 milionů korun. #Pynofikaci jsem dotoval ze svých prostředků a jiné činnosti, řekl Dobrému dnu Maršálek.
V průběhu výstavby rozvodu plynu sice získala obec dotaci okolo půl milionu korun, těmito penězi ovšem firma MDS pana Maršálka musela okamžitě splatit dluh za naftu, když soud rozhodl o ustavení jeho účtu.
#Dluh obce činí 311 tisíc. S úroky z prodlení ovšem celková suma naroste na zhruba 700 tisíc korun, tvrdí pan Maršálek. Současný starosta Stříbrnic Jaromír Matoušek je toho názoru, že dlužná částka je ve výši okolo 52 tisíc. Podle něj je podezřelé už i to, že konkurz na plynofikaci vyhrála firma MDS, u které byla cena za provedení prací nejvyšší.
#Přišel jsem k tomu jak slepý k húslám, vystihuje svou situaci starosta Stříbrnic Jaromír Matoušek, #obec měla dluh, ale byl jsem stále panem Maršálkem ujišťován, že sežene ze státního fondu životního prostředí peníze. Protože stejně sliboval i členům komise, výběrové řízení vyhrál.
Do roka Stříbrnice skutečně peníze získaly. Ovšem, jak tvrdí starosta, to byl právě on, komu se ve spolupráci s Okresním úřadem v Uh. Hradišti podařilo získat potřebné finance z fondu. Protože část prací provedli brigádnicky samotní obyvatelé obce, nemohl starosta souhlasit s částkou, kterou po kolaudaci požadovala firma MDS po obci.
#Částka 700 tisíc je nesmysl, stojí si za svým starosta: #Podle odborného posudku firmy, která plynofikaci projektovala, provedli zde naši lidé práci za 258 tisíc korun. I tak si myslím, že je částka podhodnocena, argumentuje starosta.
Bohužel, téměř folklorním zvykem v naší srdečné slovácké povaze je, že se spokojíme s ústní dohodou. Stejné to bylo i s některými vzájemnými dohodami mezi MDS a Stříbrnicemi, zastoupenými starostou Matouškem (dříve Brucháčkem), na které neexistují písemné dokumenty. Tak se stalo, že celkový rozvod plynu se protáhl o 250 metrů, narostl počet víceprací, přidaly se další náklady. A písemně nedoložený nárůst nákladů nehodlá obec akceptovat... Proto se v samém závěru akce firma MDS rozhodla nedokončit terénní úpravy stavby. #Připouštím, že v té době MDS nedostala zaplaceno, uvedl Matoušek.
Celá záležitost nakonec skončila v jakémsi autovém území. V době kolaudace - říjen 94 - plynaři před blížící se zimou převzali dílo od firmy MDS i přesto, že dle tvrzení starosty Matouška stojí ve stavebním deníku, že dílo je ve špatném stavu. #Navíc státní fond chtěl přispívat na ekologické topení. Lidé houfně začali vyhazovat kotle na tuhá paliva v domnění, že dostanou peníze na přípojku plynu, upřesnil Matoušek.
Případ bude mít dohru u soudu. Ten udělá vykřičník nebo otazník za názornou ukázkou: 1. Vyplatí se soukromým podnikatelům obchody s obcemi...(!?) 2. Nepřestanou obce věřit nezávazným slibům a ústním dohodám....(!?)
M. MiškeříkováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
KOULE ZA ČTYŘI TISÍCE
Mezi 27. a 28. březnem odcizil neznámý pachatel v restauraci U Nováků ve Starém Městě šestnáct kulečníkových koulí, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 4.000 korun.

AUTO ZA MILIÓN
V noci na 29. března odcizil neznámý pachatel osobní automobil Volkswagen-Passat vínově červené barvy s německou poznávací značkou. Odcizený vůz byl zaparkován před hotelem Grand v Uherském Hradišti. Škoda majiteli způsobená činí 937.000 korun.

PODVOD ZA DEVATENÁCT TISÍC
Uherskobrodští policisté objasnili podvodné jednání 33letého pachatele u Uherského Brodu, který v měsíci dubnu 1996 podvodně vylákal od jednoho muže z Bánova 19.000 korun na nákup auta v zahraničí, přičemž auto nezakoupil a peníze doposud nevrátil.

SLÁMA ZA STO ŠEDESÁT TISÍC
2. dubna došlo v pět hodin odpoledne na Školním statku ve Starém Městě k požáru slámy, která byla uskladněná v přístřešku. Technik Hasičského záchranného sboru vyloučil samovznícení a domnívá se, že slámu zapálil neznámý pachatel. Celková škoda činí 160.000 korun.

BRONZ ZA STO OSMDESÁT TISÍC
Někdy v zimě odcizil neznámý pachatel z objektu bývalého ovčína v obci Vápenice 1.300 kg bronzového drátu, čímž firmě SPOJTEL, s.r.o. Břeclav způsobil škodu ve výši 180.000 korun.Z deníku brodské městské policie

 • 3.3. v 15.00 hod odchytili strážníci MP na nám. TGM volně pobíhajícího psa. Zjistili majitele, který při přebíhání psa zaplatil za porušení vyhlášky města blokovou pokutu ve výši 500,- Kč.

 • 12.3. v 04.30 hod. oznámili pracovníci ČD, že v prostorách čekárny obtěžuje cestující podnapilý muž. Po příjezdu na místo zjistili strážníci, že se jedná o 44 letého M. B. z Uh. Brodu. Muž byl vykázán z prostoru nádraží. Asi za hodinu volali opět pracovníci ČD, že muž se vrátil a svým hrubým jednáním obtěžuje občany. Po příjezdu na místo vyzvali strážníci pana M. B., aby upustil od svého protiprávního jednání a odešel z prostor čekárny. Tento však výzvy neuposlechl a strážníci mu na místě uložili bl okovou pokutu ve výši 1.000,-Kč. Jelikož muž pokutu odmítl zaplatit, byl celý případ předán k dalšímu šetření přestupkové komisi města.

 • 15.3. v 10.50 hod. byli strážníci požádáni o pomoc pracovnicí městské galerie. V prostorách galerie se nacházel zjevně podnapilý muž, který odmítal zaplati vstupné, hrubě urážel pracovnici a dělal schválnosti tím, že začal přemisťovat zařízení galerie. 56 - ti letému J. B. byla strážníky na m ístě uložena bloková pokuta ve výši 1.000,-Kč. Tuto však odmítl zaplatit a proto byla celá záležitost postoupena přestupkové komisi města.

 • 22.3. ve 22.45 hod. požádala telefonicky Policie České republiky o prošetření, zda se v prodejně potravin Máj pohybují cizí osoby. Hlídka MP se služebním psem se ihned dostavila na místo. Tam zjistila, že jsou rozbité vchodové dveře do prodejny.

 • Při další obhlídce objektu spatřili strážníci utíkající osobu. Tato na výzvu #jménem zákona stůjte, nebo bude použit služební pes nereagovala a prchala dál. Strážníci tedy použili k zadržení služebního psa. Podezřelý, ihned jak za sebou uviděl psa, lehl na zem a nechal se zadržet. \přiznal, že sklo rozbil kamenem a z prodejny si chtěl vzít pivo. Poté strážníci přivolali Policii ČR, která podezřelého převzala.

 • 30.3. v 01.10 hod. byli na ul. Hradišťská přistiženi 3 mladíci, jak převracejí popelnice. Věc byla řešena na místě blokovou pokutou.

 • 30.3. v 19.30 hod. zadrželi strážníci MP v ul. Pod Valy, v blízkosti hradeb, 2 mladistvé rómy, kteří měli na tváři igelitové sáčky. Jednalo se o 15 - ti letého M. H. a stejně starého S. H. z Uh. Brodu. Oba mladíci se na místě přiznali, že čichali toluen. Poté je hlídka MP převezla do místa bydliště a předala rodičům. Celá záležitost byla postoupena k dalšímu řešení Okresnímu úřadu v Uh. Hradišti.

 • V průběhu měsíce března řešili strážníci MP 286 přestupků spáchaných na úseku dopravy a porušením vyhlášek města, nasadili 36 botiček, na oznámení občanů vyjížděli 89x.

 • Dále strážníci namátkově kontrolovali hraní na výherních hracích automatech a nalévání alkoholu mladistvým, nebylo zjištěno závad.
 • 


  www.hradiste.cz
  Program a aktualizace Stanislav Lopata
  hudba@hradiste.cz
  Čas zpracování: 0 sekund