Číslo: 14
05.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Předloňské povodně způsobily vysokou výlovnost
Dotace, dary a příspěvky už mají své majitele
Kašna bude mít avantgardní podobu
Transfuzní stanice v minulém týdnu odmítala krev
Bude sportovní hala sloužit svému účelu i v neděli?
Hradiště nabízí městské byty
Velikonoce v Kostelanech
Pozemky mají své majitele
Lidé opět plošně vypalují trávu
HRATES už je na světě
Tajemník opouští radnici

Předloňské povodně způsobily vysokou výlovnost
Ostrož. Nová Ves (fal) - Kromě negativních důsledků, které s sebou přinesly předloňské povodně Místní organizaci Moravského rybářského svazu Kunovice, byla překvapivě vysoká výtěžnost rybníků o celých 50%. Po povodních jsme zjistili, že do našich rybníků najela nežádoucí ryba - Karas. Ten totiž odebírá potravu kaprovitým rybám, přičemž roste mnohem pomaleji. Byli jsme tedy zvědavi, jak dopadne výlov kaprů. Když jsme ale spočítali výsledky loňského roku, zjistili jsme, že výlovnost byla o 50% větší než v jiných letech. Kaprů se každoročně vylovilo kolem šesti tisíc, ale v loňském roce jich bylo téměř deset tisíc o váze asi třiadvaceti tisíc kilo, hodnotí uplynulý rok hospodář místní organizace Jaroslav Ondrašík. I když povodně způsobily rybářům nemalé škody na krmivu a budovách, alespoň po stránce množství ryb byly přínosem. V loňském roce byl také velký zájem o hostovací povolenky, které si u nás kupují členové jiných rybářských svazů. Překvapivě nejvíce úlovků měli ne členové našeho rybářského svazu, al e právě hosté. Mezi největší úlovky patřil například dvanáctikilový kapr, který měřil 87 cm, a pětatřicetikilový sumec s mírou 168 cm.
Na zimu musíme všech devět rybníků slovit a ryby přestěhovat do průtočného rybníku, jako je v Míkovicích, nebo do hlubokého rybníku v Ostrožské Nové Vsi. Přes zimu jsou ryby v těchto dvou rybnících, které se ale také musí udržovat. Musí se zde vysekávat díry, aby ryby měly dostatečný přívod vzduchu a neudusily se. A protože se v Míkovicích na rybníku bruslí, znamená to pro nás také dodržování bezpečnostních předpisů, což znamená vytvoření zábran, vysvětluje Ondrašík. Na jaro se oba rybníky sloví a ryby se rozesadí do všech devíti. Kromě přikrmování ryb a spousty práce kolem rybníků se ale rybáři každoročně potýkají s pytláky. Loni jsme měli problémy zejména u koupaliště v Kunovicích, kde jsme zaznamenali velké ztráty. Naši členové - porybní, kteří se snaží rybníky hlídat, ale ne vždy s úspěchem, stěžuje si Ondrašík. V obcích, ve kterých jsou rybníky, má organizace rybářské kroužky. Jejich vedoucí děti proškolí a již od osmi let mohou chytat ryby. Od patnácti se potom mohou stát členy Moravského rybářskéh o svazu. O rybaření je mezi dětmi velký zájem, což dokazuje více než sto mladých rybářů.Dotace, dary a příspěvky už mají své majitele
Uh. Hradiště (fal) - Městské zastupitelstvo na zasedání, které se uskutečnilo před týdnem, schválilo rozdělení dotací, příspěvků a darů pro letošní rok tak, jak jej předložila městská rada. Z částky milion dvě sta tisíc korun totiž bude rozdělen milion pět tisíc. Tyto finanční prostředky získává 80% těch žadatelů, kteří si o ně do 31. 1. 1999 zažádali. Zůstává rezerva ve výši necelých dvou set tisíc, řekl starosta města Ladislav Šupka. Po rozdělení tedy do sociální oblasti směřuje 336 tisíc korun stejně jako do oblasti sportu, do kultury potom 158 tisíc a ostatní, jako jsou kluby, společnosti a svazy, mohou dohromady vyčerpat 175 tisíc korun.Kašna bude mít avantgardní podobu
Uh. Hradiště (mat) - Kašna v poněkud avantgardním hávu ozdobí s největší pravděpodobností nádvoří Staré radnice v Prostřední ulici. V minulém týdnu zasedala komise, jež vybrala vítězný projekt. Ten by podle městského architekta Aleše Holého měl mít poněkud jinou podobu, než s jakou si veřejnost vzhled kašen často spojuje. Skutečně zřejmě vyhraje hodně avantgardní návrh. Všichni si řešení kašen spojujeme s něčím tradičním. Navíc je jen velmi málo dobrých příkladů, které by toto pojetí popíraly, tvrdí Holý. Jméno autora vítězné studie ovšem odmítá prozradit. Podle podmínek soutěže rozhodne o vítězi městská rada na základě návrhu odborné poroty. A my nechceme nic zveřejňovat dříve, než celou věc posoudí komise pro architekturu a regenaraci městské památkové zóny, uzavírá Holý.Transfuzní stanice v minulém týdnu odmítala krev
Uh. Hradiště (fal) - Minulý týden odmítala transfuzní stanice nemocnice v Uherském Hradišti odebírat krev svým dárcům.
Začátkem jarních dnů bylo mnoho odběrů krve. V tomto případě ale šlo o výjimečnou situaci, která nenastala ani před vánocemi, objasnil lékař transfuzní stanice uherskohradišťské nemocnice René Kamrla. Protože totiž odebranou krev také musíme laboratorně zpracovat a bylo před velikonočními svátky, některým dárcům jsme krev z těchto důvodů skutečně neodebrali. Nepředpokládáme však, že by se tato situace mohla opakovat. Od tohoto týdne budeme krev odebírat zase tak, jako doposud.
Podle Kamrly je uherskohradišťská transfuzní stanice jednou z těch, které nedostatkem krve netrpí. Vlastními dárci je zásobena dostatečně a také někdy krví vypomohou jiným transfuzním stanicím.
Čas od času ale musíme některé dárce pozvat. Těch, co příjdou sami, je totiž málo. Postrádáme snad jen známou skupinu 0-, která sice není nejvzácnější, ale je nejpotřebnější v rámci dárcovství. Ta se totiž může dát i v urgentních případech bez většího vyšetření pacienta, například při úrazech. Dárců této krevní skupiny je totiž nejméně. Celkově ale máme krve dostatek, dodává Kamrla.Bude sportovní hala sloužit svému účelu i v neděli?
Uh. Hradiště (mat) - Až příliš vysoká se zdá být sportovní veřejnosti okresního města částka, kterou musí zaplatit za pronájem uherskohradišťské sportovní haly. Hodina v jejích prostorách přijde na 650,- Kč. Hala sice doznala po povodních řadu změn k lepšímu, ovšem stále prochází stavebními úpravami a její zázemí připomíná staveniště. Ceny stanovuje TJ Slovácká Slavia a podle Miroslava Uherky, jejího tajemníka, vycházejí z kalkulace, kterou schválili i představitelé města. To vše jsou ale propočty pro zimní období. V létě se dostáváme až k hodnotě 500,- Kč a jsme ochotni jít i na smluvní ceny, tvrdí Uherka. Ve srovnání s tělocvičnami ve městě, kde za hodinu zaplatíte většinou 120,- Kč, je to ovšem stále příliš vysoká částka. To jsou ale tělocvičny, které mají ve srovnání s halou třetinovou plochu. Navíc se jedná o zařízení, která patří školskému úřadu, a tím pádem je zde dotovaná cena, vysvětluje Uherka.
Hala je ve všední dny a v sobotu obsazena od časných ranních do pozdních večerních hodin a vše by tak mohlo svědčit o jejím efektivním využívání. Kdyby ovšem téměř každou neděli nezela prázdnotou. Skupinky sportuchtivých navíc o možnosti pronajmout si halu, k tomu za smluvní ceny, většinou vůbec nevědí. Neděle je atypická a nepředpokládám, že by o ni byl veliký zájem, říká Miroslav Uherka. Obsazení sportovní haly i v tomto termínu se rozhodně nebrání, ovšem sám příliš velkou iniciativu vyvíjet nehodlá. Pokud někdo bude chtít, není problém stanovit smluvní cenu.
Místostarosta Květoslav Tichavský, do jehož kompetence sport spadá, vidí problém nedostatečného využití haly jinde. Zájem o její využívání i v sobotu a neděli máme. Vše ale komplikuje probíhající výstavba šaten, které by mohly být hotovy v květnu. Do té doby musíme vydržet, protože momentálně nejsme schopni nabídnout odpovídající zázemí. Je to lepší, než kdybychom si dělali negativní reklamu. Podle Tichavského má být letošní rok chápán jako zkušební a radnice pochopitelně může cenu pronájmu ovlivnit vyšší či menší mírou svých dotací.Hradiště nabízí městské byty
Uh. Hradiště (red) - Koncem března schválila městská rada zveřejnění záměru na pronájem nově vystavěných půdních bytů na Štefánikově ulici č.p. 431 a náměstí Míru 430 v Uherském Hradišti. Přidělení těchto bytů bude provedeno na základě výběrového řízení. Město pronajme byt tomu z uchazečů, který je občanem ČR a nabídne nejvyšší částku jako zálohu na nájemné. Minimální částka musí odpovídat minimálně dvanáctinásobek měsíčního nájemného, což je 36 Kč/m2 podlahové plochy. Dva byty 4+1 cca 95 a 97m2 domě č.p. 430 na nám. Míru, 3+1 cca 94m2 a dva byty 2+1 cca 56 a 66m2 na Štefánikově ulici č.p. 431 si zájemci mohou prohlédnout 13. a 15. dubna od 15.00 do 16.00. Písemné nabídky s uvedenou velikostí a výměrou požadovaného bytu doručte nejpozději do 21.4.1999 do 15.00 hodin na adresu: Městský úřad, podatelna, Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště 686 70.
Obálku výrazně označte v levém horním rohu heslem: NEOTVÍRAT - PUDNÍ VESTAVBY.Velikonoce v Kostelanech
Kostelany (vim) - Pod názvem Velikonoce v Kostelanech proběhla poprvé v neděli 28. 3. 1999 výstava ručních prací s velikonoční tematikou v prostorách radnice v Kostelanech nad Moravou. Tu pro širokou veřejnost připravili členové Kulturní a školské komise. Více než sto návštěvníků zhlédlo kromě krásně zdobených kraslic (mimo jiné i pštrosích vejec), vyšívaných a háčkovaných prostírání na stoly také vyšívané ubrusy a ošatky na vajíčka. Děti z místní mateřské školy a školní družiny obohatily výstavku velikonočními beránky, kuřátky a zajíčky zhotovenými z vaty a papíru. Na výstavce nechyběla ani ukázka pletení pomlázek a sněhově bílý beránek, který připomíná tradici svátků jara.
Na to, že jsme tuto akci pořádali vůbec poprvé a bez jakýchkoliv zkušeností, měla výstava velmi dobrou úroveň, zhodnotil Vilém Matěja, předseda Kulturní a školské komise, která se o realizaci výstavy zasloužila. Lidé byli velmi překvapeni a zároveň spokojeni. Každý návštěvník obdržel malý dárek a občerstvení, pro děti byla připravena sladká odměna.
Letos vystavovalo velikonoční výrobky jen šest lidí. Našim přáním však je, aby se v příštím roce do této akce zapojilo mnohem více obyvatel Kostelan, říká Matěja a dodává, členové KŠK děkují všem návštěvníkům letošní výstavky za projevenou přízeň a těšíme se na další setkání při akcích pořádaných KŠK.Pozemky mají své majitele
Uh. Hradiště (fal) - Městské zastupitelstvo schválilo prodej čtyř stavebních pozemků v ulici Jižní v katastrálním území Mařatice v Uherském Hradišti. Kromě toho také schválilo převod pozemku o výměře téměř šesti tisíc metrů čtverečných v Průmyslové ulici. Tento pozemek získá firma která se zabývá výrobou zařízení pro zdravotně postižené, za částku čtyř set korun za metr čtverečný, . Kromě toho je zde také garantován nárůst pracovních míst, řekl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek.Lidé opět plošně vypalují trávu
Veletiny (Kk) - V uplynulých dnech bylo zjištěno plošné vypalování trávy v oblasti benzinové čerpací stanice u obce Veletiny. Tento jev se bohužel objevuje pravidelně každé jaro. Vypalování trávy je samozřejmě nesprávné. Lidé by měli pozemek vyhrabat a na hromadě spálit až samotné shrabky. Což je na druhou stranu zase lepší, než vyhrabanou trávu házet do kontejneru, nebo vozit na skládku. Okresní úřad v Uherském Hradišti vydal v tomto směru v roce 1993 vyhlášku o zákazu plošného vypalování trávy a jiných rostlinných materiálů. Podle této vyhlášky již byla několika občanům udělena bloková pokuta, uvedla k problematice právní zástupkyně okresního úřadu Dana Zlámalíková. Dle jejich dalších slov, tak jde postihnout vypalovače trávy blokovou pokutou až do výše 2.000,-Kč. Většinou však vypalování trávy, pokud tomu nejsou přítomni alespoň dva svědci, bývá těžce prokazatelné. Rovněž také nikdo není schopen změřit, kolik škodlivin pálením uniklo do ovzduší či kolik bylo zničeno chráněných rostlin a živočichů.
Často také dochází k tomu, že se občané vymlouvají, že při příchodu na pozemek byl tento již vypálen. Stejná situace bohužel nastává i při nepovoleném kácení stromů. V těchto případech jsme pak zcela bezmocní, ukončila Zlámalíková.HRATES už je na světě
Uh. Hradiště (fal) - Přesně před týdnem zanikly Technické služby města Uherské Hradiště a vznikla nová akciová společnost HRATES. Domnívám se, že Technické služby procházely transformací již od roku 1992, kdy proběhla privatizace ze státu na Uherské Hradiště. TSM byly vytvořeny v rámci příspěvkové organizace, uvedl Josef Krupa, který byl navržen do funkce ředitele akciové společnosti HRATES. Postupně se však staly spíše podnikatelskou jednotkou a již neplnily charakter příspěvkové organizace, objasňuje Krupa.
Faktické zahájení činnosti HRATES a.s. se předpokládá v červenci letošního roku po vyřízení potřebných formalit, dodává místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek.Tajemník opouští radnici
Městská rada v Uherském Hradišti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka Městského úřadu.
Požadavky: VŠ vzdělání, minimálně 5 let praxe, zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, organizační schopnosti a občanská bezúhonnost.
Písemné přihlášky doplněné životopisem zašlete nejpozději do 19. dubna 1999 k rukám tajemníka MěÚ, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund