Číslo: 15
12.04.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Proběhne vakcinace lišek
Odběry krve mají červenou
Na zámku i hradě začala nová sezona slibně
Staré Město chce zlepšit informovanost nejen místních
Za měsíc Ostrohem neprojedete
Oznámení rodičům školáků
Zápis do mateřských škol
Pozvánka na sobotu
Rekonstrukční práce na hlucké tvrzi stále nemají konce
Vznikne ve Starém Městě nová průmyslová zóna?
Finanční prostředky mají majitele

Proběhne vakcinace lišek
Region (red) - Nadcházející víkend bude pracovním nejen pro Okresní veterinární správu v Uherském Hradišti, ale také pro místní organizace Českomoravské myslivecké jednoty, Okresní myslivecký spolek ČMMJ a nájemní honitby Lesů ČR.
V uvedených dnech totiž proběhne na celém území uherskohradišťského regionu orální vakcinace lišek proti vzteklině pomocí návnad vyložených do volné přírody. V našem okrese prozatím neregistrujeme lišky nakažené vzteklinou, což se ovšem nedá říci o sousedních okresech Hodoníně a Zlíně, objasnil pro DDS ředitel Okresní veterinární správy Vilém Vládek. Jedná se o pravidelnou vakcinaci, která se provádí dvakrát ročně. Je patrno, že tato vakcinace je úspěšná. Máme vyšetřených více než třicet lišek a všechny jsou bez nálezu, což svědčí o pečlivé a dobře odvedené práci.
Proto v zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka, zejména dětí, žádá OVS Uh. Hradiště o dodržení následujících pokynů:
Nedotýkat se vyložených návnad nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi a nechodit do volné přírody se psy po dobu 10 dnů od vyložení návnad. V případě, že dojde k potřísnění očkovací látkou, která je uvnitř návnady, vyhlejte lékaře. Kromě toho je nutné o této akci poučit také děti.Odběry krve mají červenou
Uh. Hradiště (red) - Transfuzní oddělení Nemocnice v Uherském Hradišti oznamuje dárcům krve, že od zítřejšího dne až do 21. 4. 1999 nebudou z provozních důvodů prováděny odběry krve, (což se ale netýká dárců plasmy, kteří jsou v těchto dnech objednáni.) Hematologická ambulance, kde se léčí pacienti s chorobami krve, bude totiž přestěhována z transfuzní stanice do bývalé odběrové budovy plasmy, která se nachází vpravo za hlavní branou nemocnice. Od 22. 4. 1999 budou stejně jako dosud prováděny odběry krve v pondělí a čtvrtek.Na zámku i hradě začala nová sezona slibně

Buchlovice (Kk) - Nová sezona začala letos na zámku v Buchlovicích i hradě Buchlově slibně. Přes velikonoční svátky, kdy bylo velmi krásné počasí, prošlo branou zámku 3 108 návštěvníků, potvrdila kastelánka zámku v Buchlovicích Ivana Šupková. Po celý měsíc duben bude zámek otevřen veřejnosti vždy o víkendech, přes týden budou provázeny pouze nahlášené zájezdy. Od června do konce září pak mohou zájemci navštívit zámek a zámeckou zahradu každý den, přičemž vstupné zůstává stejné, pro dospělého 35, pro děti 17,50 Kč. Stejné množství návštěvníků zaznamenal i hrad Buchlov, kdy za tři velikonoční dny prošlo branou na tři tisíce lidí, samotným hradem pak bylo provedeno 1 700 návštěvníků.
Rovněž i zde je v dubnu pro veřejnost otevřeno pouze ve dnech volna. V ostatní měsíce pak každý den, mimo pondělí. Vstupné na hrad zůstává stejné. Do kaple sv. Barbory bylo však zvýšeno. Dospělí zaplatí 10 a děti 5 Kč. V současné době ještě není přesně stanoveno, kdy bude kaple sv. Barbory pro veřejnost otevřena. První termín byl 30. května, je však možné, že bude otevřena již 1. května, upřesnil kastelán hradu Buchlova Jiří Novotný.Staré Město chce zlepšit informovanost nejen místních
Staré Město (fal) - Ve Starém Městě doposud chybí kvalitní informační systém, který by zlepšil orientaci nejen místních obyvatel, ale i mimoregionálních návštěvníků. Chybí u nás takový informační systém, jaký je například v Uherském Hradišti, kde jsou ulice označeny na sloupech vysokého napětí, objasnila pro DDS Markéta Hrušková, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku Městského úřadu ve Starém Městě. V současnosti je vše teprve ve fázi přípravy, ale již je zpracován jakýsi mobiliář, tedy místa a jejich počet, kde by orientační tabulky měly být rozmístěny, což také městská rada odsouhlasila. Nyní se musí připravit dokumentace, která je nutná pro vyjádření dalších orgánů, například referátu dopravy, dopravní policie. Podle Hruškové se realizace městského informačního systému předpokládá ve druhé polovině letošního roku.Za měsíc Ostrohem neprojedete
Uh. Ostroh (fal) - Už za měsíc začne rekonstrukce mostu v Uherském Ostrohu, který právě z tohoto důvodu bude zřejmě 5 měsíců zcela uzavřen. Zítřejším dnem ale začnou práce na vybudování náhradního přemostění, bez kterého by byl totálně ochromen život všech místních obyvatel.
Kolaudace provizorního mostu se předpokládá na rozhraní dubna a května, poté bude ostrožský most uzavřen, vysvětluje vedoucí oddělení kultury regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
V současnosti je nosnost mostu omezena na pouhých deset tun. Po rekonstrukci, která se bude provádět zejména z důvodu zvýšení zatížitelnosti, by mělo dojít k jejímu zvýšení na šestadvacet tun. Náklady se budou pohybovat kolem 15 milionů korun. Několikaměsíční přemostění bude sloužit jen pro místní osobní dopravu s jednosměrným provozem, který bude řízen semafory. Nosnost tohoto mostu bude omezena jen do 3,5 tuny.Oznámení rodičům školáků
Ředitelství Základní školy ve Starém Městě oznamuje, že ve školním roce 1999/2000 opět otevírá třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro žáky 6. tříd.
Informace získáte od ředitelů kmenových škol, případně na telefonním čísle 541298. Přihlášky přijímáme nejpozději do 10. 5. 1999.
Josef Jurnykl, ředitel školyZápis do mateřských škol
Zápis nových dětí do všech mateřských škol pro školní rok 1999/2000 ve městě Uherské Hradiště se koná v týdnu od 26. dubna do 30 dubna 1999 včetně.Pozvánka na sobotu
Uh. Hradiště - K celostátní akci padesátého výročí vzniku veřejné dopravy je srdečně zvána veřejnost na prohlídku dopravní techniky, na které se budou reprezentovat dopravní firmy z celé republiky. Výstava se uskuteční tuto sobotu 17. dubna na Masarykově náměstí a parkovišti před Klubem kultury a potrvá do 14.00 hodin.Rekonstrukční práce na hlucké tvrzi stále nemají konce
Hluk - Již šestým rokem pokračuje rekonstrukce tvrze v Hluku, která si doposud vyžádala nemalé finanční prostředky. Tyto opravy však ještě zdaleka nekončí. V letošním roce totiž dojde k opravě nejen střechy, ale také elektroinstalace v jednom ze dvou sálů. Jen tyto práce si letos vyžádají téměř tři čtvrtě milionu korun, uvedl starosta Hluku Jan Šimčík, máme zpracovaný projekt na kompletní opravu interiéru celé tvrze, jejíž realizace je ale otázkou několika dalších let. Kromě toho je v plánu také předlažba nádvoří, jehož dominantou by se měla stát studna.
Interiér tvrze neodpovídá její architektuře, vysvětluje vedoucí oddělení kultury regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová, již před dvěma lety byla dokončena jedna z dlouhodobých etap stavební památkové obnovy, která byla zahájena v roce 1993.
Kořeny objektu sahají až do středověkého gotického horizontu. Předchůdcem zděné gotické tvrze z 2. poloviny 14. století byl zemědělský dvůr doložený letopočtem 1403. Postupně zde byly prováděny různé přestavby a přístavby, přičemž byla tvrz přestavena na renesanční zámek. Tyto změny byly uzavřeny osazením pamětní desky, která nese reliéfní alienční znak pánů z Kunovic a Lichtensteina s letopočtem 1559, objasňuje historii Spathová.
Od roku 1625 se na 300 let Hluk stává součástí ostrožského panství knížecího rodu Lichtensteinů. Protože tito ale měli řadu větších a pohodlnějších sídel, přestal zámek sloužit sídelním účelům a byl po celé období užíván k hospodářským účelům jako například sýpka a obydlí vrchnostenského personálu. Od toho se odvíjel také způsob údržby, kdy došlo k období postupné architektonické degradace i úpadku objektu. I přesto však obsahuje řadu hodnotných, goticky a renesančně klenutých interiérů, z nichž zvlášť vyniká sál - dnešní obřadní síň, říká Spathová. Podle ní za pozornost stojí také nádvorní renesanční arkádová chodba, velmi malebné točité schodiště při nárožích věže i řada raně renesančních portálků ve vstupech.
V roce 1943 zámek koupila obec Hluk, proces chátrání však pokračoval. Teprve až v letech 1961 - 1964 z podnětu tehdejšího Krajského památkového ústavu ve Zlíně bylo přistoupeno k rekonstrukci, a tím také k záchraně objektu, jemuž hrozila totální destrukce, uvádí Spathová.
Po této rekonstrukci bylo vytvořeno to, co je zde do dnešního dne - knihovna, obřadní síň, kavárna, víceúčelový přednáškový sál.
Podle hluckého starosty Šimčíka slouží tvrz v současnosti ke kulturně společenským účelům.
Lenka FalešníkováVznikne ve Starém Městě nová průmyslová zóna?
Uh. Hradiště (mat) - Na severním okraji Starého Města, v cípu mezi novým obchvatem a výjezdem ve směru na Zlín, by na rozloze pěti hektarů měla vyrůst nová průmyslová zóna. Na její přípravě se spolupodílí staroměstská radnice a Czechinvest, česká agentura pro zahraniční investice. Agentura je v kontaktu se zahraničními investory a momentálně probíhají vzájemná jednání, tvrdí František Slavík, starosta Starého Města. Konkrétním zájemcem o investici na tomto atraktivním pozemku by podle všech ukazatelů měla být firma AVX, která má sídlo v Lanškrouně a závod v Uherském Hradišti. Neberte to jako embargo na informace, ale já se k tomu nevyjadřuji, řekl Zdeněk Przybyla, ředitel hradišťského závodu.
O mnoho sdílnější nebyli ani v lanškrounském sídle firmy. Zájem o uvedený pozemek v žádném případě nepopíráme. Předpokládáme ovšem, že oficiální prohlášení pro tisk vydáme v průběhu dvou měsíců, sdělila Marie Hrinečková z oddělení pro styk s veřejností. Její kolega Jiří Kohout vyvracel spekulace o údajném odchodu firmy ze stávajícího areálu: Opak je pravdou. Pokud vše vyjde, jak si představujeme, spíše se rozšíříme. Časový harmonogram celé akce i náklady s ní spojené už komentovat odmítl. Jsem pověrčivý a nerad bych dopředu slavil něco, co ještě není jisté.
Vybudování průmyslové zóny uvítají především lidé bez zaměstnání. Je zde reálná šance získat několik set pracovních míst, domnívá se staroměstský starosta František Slavík.Finanční prostředky mají majitele
St. Město (fal) - Bezprostředně po povodních Staré Město založilo sbírku, jejíž stav byl k 19. březnu 3 057 000 korun. Tyto finanční prostředky pocházejí jak od podnikatelů, tak od soukromých osob, a jsou určeny jen k zajištění bydlení lidem postižených povodněmi.
Z tohoto konta bylo vyčerpáno 100 000 korun na opravu Základní umělecké školy, 300 tisíc korun na náhradní ubytování a půl milionu korun na opravu inženýrských sítí v Luční čtvrti, vysvětluje tajemník Městského úřadu Vladimír Kučera. Kromě toho bylo převedeno 1 800 000 korun na výstavbu bytového domu, jehož budoucí nájemníci vlivem povodní přišli o svůj dům.
Podle Kučery jsou zbývající finanční prostředky ponechány jako rezerva, ze které se vyplácí po deseti tisících korunách těm lidem, kteří po povodních stavějí rodinné domky a mají již hrubou stavbu.
Chtěl bych upozornit všechny stavebníky, že 31. května končí přijímání žádostí o úvěr na opravu povodní poškozených domů, které je možné podávat na Městský úřad ve Starém Městě, dodává Kučera.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund