Číslo: 15
10.04.2000
Článků: 106

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Anketa na aktuální téma
Podnikatelé se stěhují
Ve Starém Městě vznikne azylový dům
Protihlukovou stěnu zatím v Sadech nepostaví
Městský infokanál neuspěl
Rozpočet vyvolal bouřlivou diskuzi
No comment z okresního shromáždění
Signál vysílače sahá až do Egypta
Mladí zloději odešli od soudu bez trestu
Je tu bomba!
Pozvánky na přednášky
Přijímací zkoušky





Anketa na aktuální téma
Minulý týden zrušilo plénum Ústavního soudu ty části zákona o obcích, podle nichž mohla poslanecká sněmovna rušit sporná rozhodnutí obecních samospráv. Sněmovna se opírala o spornou část zákona z loňského roku, kdy zrušila usnesení neštěmického zastupitelstva o stavbě plotu v ústecké Matiční ulici.


Jak se díváte na to, že poslanecká sněmovna do rozhodnutí obecních samospráv již nemůže zasahovat?

Vladimír Vacula, starosta Popovic:
"Myslím si, že je to úplně v pořádku. Toto by se mělo týkat čistě obecního zastupitelstva a pokud obecní zastupitelstvo udělá nějaké sporné rozhodnutí, tak každý občan má možnost se bránit tím, že podá odvolání k Ústavnímu soudu. Je to naprosto v pořádku."

Stanislav Tureček, starosta Ostrožské Nové Vsi:
"O rozhodnutí Ústavního soudu vím. Zatím jsem však nepřemýšlel podrobněji o tom, jaký důsledek to bude mít pro obce. To, co obce rozhodnou, by ale mělo být nezvratné. Pokud by přesto lidé měli pochybnosti, správnost rozhodnutí by měl posuzovat až Ústavní soud. U některých záležitostí to může být ku prospěchu, ale u některých také na škodu. To však ukáže teprve čas a praxe."

Jiří Deml, starosta Kunovic:
"Jsem spokojen. Tak to mělo být od počátku a tak to bylo také myšleno kdysi, když se zákon o obcích vydával. To znamená, že jediný, kdo v tomto státě má být arbitrem (rozhodčím), má být vždy nezávislý soud. S tímto krokem naprosto souhlasím a rozhodnutí Ústavního soudu vítám."

Karel Stojaspal, starosta Korytné:
"Myslím, že je to velmi správné rozhodnutí. Poslanci jsou voleni jako obecní samospráva a před zákonem jsou prakticky na stejné úrovni jako my. Troufám si tvrdit, že teď už takový ten strašák - parlament - nehrozí. Je správné, že řešením problémů se v tomto případě bude zabývat až ústavní soud."

František Hajdůch, starosta Dolního Němčí:
"Zastupitelstvo obcí je samosprávné a mělo by rozhodovat samo. Do jejích pravomocí by pak už neměl nikdo zasahovat, proto myslím, že tato změna je naprosto odpovídající. Proč by měl do případných problémů vstupovat mezičlánek, který může věci jen komplikovat a vnášet do nich nejasnosti. Pro řešení sporných otázek tady máme ústavní soud."

Jaromír Čáp, starosta Pašovic:
"Můj názor je, že členové parlamentu jsou vlastně zákonodárci a nejsou výkonnou mocí. V tom případě se musí zajímat o kvalitní zákony a neměli by zasahovat do samosprávy i určité státní správy. Od toho tady máme nezávislé soudy. Každý by měl rozhodovat o tom, na co má kompetence."

Petr Kukla, starosta Březolup:
"Myslím, že stát jednoznačně určil, co patří do samostatné působnosti a co ne. V tom případě by to tak mělo i fungovat."

František Šuranský, starosta Mistřic:
"Samozřejmě s tímto rozhodnutím souhlasím. Obecní zastupitelstvo je k tomu, aby rozhodovalo o věcech obecních. Zákonodárci mají v pravomoci zase jiné věci."







Podnikatelé se stěhují
Uh. Hradiště (fal) - Tři podnikatelé musejí vyklidit prostory na Domě služeb. Místo hodinářství, brašnářství a výroby klíčů, které sídlily v přízemí po pravé straně, se sem totiž již brzy nastěhuje městské informační centrum. "Celou akci však ještě musí odsouhlasit městské zastupitelstvo. V kladném případě zde vznikne klasické turistické informační centrum," potvrdil místostarosta Uh. Hradiště Květoslav Tichavský. Otevření informačního centra se původně předpokládalo k prvnímu květnu, kvůli stavebním úpravám se však otevření posune až na začátek července. Podrobnější informace o službách městského informačního centra v nových prostorách vám přineseme až po zasedání městského zastupitelstva, které se sejde osmnáctého dubna.







Ve Starém Městě vznikne azylový dům

V bývalé mateřské škole ve Starém Městě by měl vzniknout azylový dům, který by nabízel útočiště deseti až dvaceti lidem - Foto: L. Falešníková
St. Město (fal) - Ve spolupráci Městského úřadu ve Starém Městě a Charitou Uherské Hradiště by ještě v letošním roce měl zahájit činnost azylový dům.
"Protože je v našem městě několik bezdomovců, kteří nemají možnost kde bydlet a slušně žít, rozhodla se městská rada zřídit ve Starém Městě v budově bývalé mateřské školy v ulici Na Hradbách azylový dům. Proto jsme v této souvislosti oslovili uherskohradišťskou Charitu, která nám předložila projekt pro zřízení azylového domu pro muže. Byli bychom ale rádi, kdyby v tomto zařízení mohla být i krátkodobá možnost sociálního ubytování," potvrdil starosta Starého Města František Slavík. Podle něj by jej v případě nouze totiž mohly využívat také matky s dětmi, které se ocitnou v tísni, nebo rodiny se sociálními a vztahovými problémy.
Radní se o potřebě takového zařízení ve městě prý již přesvědčili. "Charita Otrokovice měla pronajaté prostory na vlakovém nádraží ve Starém Městě po dobu, než v Otrokovicích opravili své zařízení. Jejich služeb v tu dobu však využívali také lidé z našeho města. A to nás ujistilo v tom, že takové zařízení je u nás nutné. Chceme, aby lidé nezaměstnaní nebo s rodinnými problémy, když zůstanou sami, žili důstojně jako naši spoluobčané. Nemůžeme dopustit, aby byli na okraji naší společnosti," vysvětlil Slavík.
Staroměstští radní poskytnou budovu, provoz azylového domu by měla zajišťovat Charita v Uherském Hradišti. "Nejdříve ale bude nutné provést určité vnitřní stavební úpravy," upřesnila její ředitelka Anna Konvalinková. Provoz azylového domu zatím nemá úplně jasnou budoucnost a i nadále bude předmětem jednání radních s charitou. Pravděpodobně v něm vznikne tzv. noclehárna, pro delší pobyt by zde měly být k dispozici dva nebo tři pokojíky.
"Úkolem azylového domu bude zejména pomoc lidem, aby se postupně zařadili zpět do normálního života," řekla Konvalinková.
Dojde-li v brzké době k dohodě mezi majitelem objektu a budoucím provozovatelem, předpokládá se otevření azylového domu ještě ve druhé polovině letošního roku.







Protihlukovou stěnu zatím v Sadech nepostaví
Uh. Hradiště (fal) - Občané městské části Sady - horní konec v Uherském Hradišti se bouřili proti projektu stavby silničního obchvatu, který v této lokalitě nepočítá s ochrannou protihlukovou stěnou. Nespokojenost a strach z budoucích negativních dopadů husté dopravy na obchvatu vyjádřilo téměř sto sedmdesát občanů podepsáním petice, která byla zaslána investoru stavby silnice I/50 Kunovice - Vésky Ředitelství silnic a dálnic Brno. Na základě toho se uskutečnilo jednání mezi zástupci občanů Petrem Raškou, Radkem Churavým, investorem zastoupeného Solarovou a zástupci města.
"Protihluková stěna je postavena u fotbalového hřiště, ale v blízkosti našich domů už ne," uvedl Raška. "Fotbalové hřiště je plocha pro rekreaci, pro kterou platí nižší hladina hluku 5 decibelů. V dalším úseku přeložky silnice jsou objekty bydlení v Sadech v takové vzdálenosti od silnice, že se nepředpokládá překročení dovolené ekvivalentní hladiny hluku 50 decibelů. Vychází se z výsledků sčítání dopravy, ze kterého se s jistou přesností dá frekventovanost přeložky vypočítat. Navíc z posouzení hlukové situace je patrné, že nedojde po realizaci výstavby silnice k výraznému zhoršení hlukové zátěže pro zdejší obyvatele a všechny dostupné metody výpočtů ani nepředpokládají překročení dovolených limitů. Průměrné hladiny hluku zde nepřesáhnou 45 decibelů," hájila stavbu Solarová. "Jde nám hlavně o to, aby za dva roky, kdy bude silnice v provozu, nedošlo k tomu, že hodnoty hluku budou vyšší, než říkají současné výpočty. A na řešení pak budou chybět peníze," obává se Raška.
Jak dále Solarová uvedla, bude po uvedení stavby do zkušebního provozu okresní hygienik provádět měření hluku v obytné zástavbě. Pokud v té době budou povolené limity hladiny hluku překročeny, bude muset investor zabezpečit doplnění protihlukových opatření. Město navíc plánuje výkup pozemků mezi silnicí a dráhou, kde by zajistilo výsadbu stromů a keřů, které by alespoň částečně pomohly snížit dopady provozu silnice v lokalitě Sady. "Nezbývá nám než doufat, že výpočty, které nám byly předloženy, budou odpovídat skutečnosti," dodal závěrem jednání Raška.







Městský infokanál neuspěl
Uh. Hradiště, Kopřivnice (fal) - Městský informační kanál v Uherském Hradišti se zúčastnil soutěžní přehlídky televizní a filmové tvorby KAFKA 2000, která se uskutečnila v Kopřivnici na přelomu měsíců březen a duben. Do čtyř soutěžních kategorií dodalo snímky na čtyřicet účastníků, přičemž došlé příspěvky se promítaly více než čtrnáct hodin.
"V soutěži byla vyhlášena jen tři první místa, mezi které jsme se nedostali," potvrdila šéfredaktorka Městského informačního kanálu Věra Hotařová. "Troufám si však říci, pokud by byla hodnocena i další místa, určitě bychom se umístili v první polovině."
Snímky hodnotila vskutku hvězdná odborná porota. Její členy tvořili například dramaturgyně České televize Ostrava Lenka Poláková, vedoucí redakce zpravodajství ČT Ostrava, redaktor a autor pořadu Klekánice Petr Bohuš, viceprezident Českého svazu pro film a video Emil Pražan a Jan V. Jelínek, filmový režisér a šéfredaktor časopisu Videohobby.
"Soutěž ale pro nás byla velmi přínosná. Dozvěděli jsme se totiž spoustu zajímavých informací, ke kterým se člověk běžně nedostává a potkali jsme se se spoustou zajímavých lidí," řekla Hotařová s tím, že poznatky z práce jiných kabelových televizí budou uplatňovat i v našem regionu, na což se může těšit na sedm tisíc domácností.
Přestože podle šéfredaktorky byla konkurence velká, příští rok se Městský informační kanál této soutěže určitě znovu zúčastní.







Rozpočet vyvolal bouřlivou diskuzi
Uh. Hradiště (fal) - Poté, co byl konečně schválen státní rozpočet, mohly ke stejnému úkonu přistoupit také okresní úřady. Schválení návrhu rozpočtu okresního úřadu v celkovém objemu 391 400 000 korun minulý pátek se neobešlo bez bouřlivé diskuze členů okresního shromáždění. Pro Nemocnici s poliklinikou v Uherském Hradišti je totiž v rozpočtu pro letošní rok vyčleněno deset milionů korun oproti rokům minulým, kdy se nemocnice musela bez příspěvku okresního úřadu obejít. Člen okresního shromáždění Antonín Karásek navrhoval hned několik pozměňovacích návrhů. Příspěvkové organizace přirovnal k dětem, a jak přiznal, nemocnice je jedno z těch dětí, které za ostatními pokulhává.
"Díky bohu jsme si na toto dítě v rozpočtu vzpomněli a dali jsme mu 10 milionů korun jako příspěvek na pokrytí ztrát z minulých let, nicméně tato částka nestačí," uvedl ve svém příspěvku Karásek.
Proto okresnímu shromáždění navrhl přesun sedmi milionů korun do zdravotnictví z více než pětačtyřiceti určených pro Slovácké divadlo, Slovácké muzeum, knihovnu a památkovou správu. Stejný osud navrhoval Karásek i dalším dvěma milionům z téměř třiceti směřujících do okresní hygienické stanice a okresní zdravotnické stanice záchranné služby. "Návrh Antonína Karáska je likvidační. Pokud bychom totiž tento návrh odhlasovali, tak by se jednalo o bytí a nebytí těchto institucí," reagoval na příspěvek o možném krácení finančních prostředků jdoucích do kultury Ladislav Šupka. "Necelých devět měsíců před tím, než se krajská zastupitelstva ujmou své funkce, bychom měli velice pečlivě zvažovat, co chceme, aby přežilo a nadále reprezentovalo kulturu v našem okrese."
Do diskuze se zapojili i další členové okresního shromáždění včetně ředitele Slováckého divadla, pozměňovací návrhy nakonec neprošly a byl odhlasován původní návrh rozpočtu předloženého přednostou okresního úřadu Ivanem Palackým.
Rozpočet pro letošní rok je sice navrhován vyšší o devět milionů korun, ovšem po odečtení příspěvku pro nemocnici a vytvoření téměř pětimilionové rezervy, která vloni rozpočtována nebyla, je rozpočet oproti loňsku nižší.







No comment z okresního shromáždění
Antonín Karásek, radní, Uh. Brod: "Pan přednosta má několik dětí, což jsou příspěvkové organizace. A všechny děti milujeme stejnou měrou. Máme dvě kategorie dětí: Ty, kterými se pyšníme, které jsou dobře rozené, dobře se tváří a dobře se vychovávají, a to jsou ty příspěvkové organizace, které dotujeme již 10 roků a hospodářský výsledek je nula. Je však jedno dítě, které je také naše, které se nenarodilo zrovna nejšťastněji, je obdařeno několika vývojovými vadami a není nejpilnější. To je nemocnice s poliklinikou."

Igor Stránský, ředitel Slováckého divadla: "Pokud by finanční částka pro Slovácké divadlo byla snížena, mohl bych to zavřít a jít žebrat."

Antonín Karásek, radní, Uh. Brod: "Nemocnice je jedna z posledních velkých továren, která má zajištěnu státní zakázku na 400 až 500 milionů ročně, aniž by musela jezdit a shánět atestace na letouny."

Ladislav Šupka, starosta Uh. Hradiště: "Hlasování o návrhu tak, jak byl přednesen doktorem Karáskem, je projevem pštrosí politiky."







Signál vysílače sahá až do Egypta

Vstup do areálu vysílače je přísně zakázán. Už jen dvouhodinový pobyt může totiž způsobit silné bolesti hlavy. - Foto: P. Paška
Topolná - Vysílač v obci Topolná byl po mnoho let pronejen místní obyvatele zahalen rouškou tajemství. Jen málokdo proto ví, že je jediným nejsilnějším dlouhovlnným rozhlasovým vysílačem Českých radiokomunikací u nás. Na jeho dlouhých vlnách se dříve poslouchal Československý rozhlas. Nyní si díky vysílači můžete naladit stanici Radiožurnál, a to nejen po celé naší republice, ale i na Slovensku, v Německu, Francii, Holansku, Švédsku, Skotsku či Egyptě. Za minulého režimu hlídali vysílač proti zneužití vojáci. Dnes se o něj a přilehlý areál o velikosti 54 ha stará devatenáct pracovníků a jenom spotřeba elektrické energie dosahuje výše dvanácti milionů korun ročně.
Vysílací středisko v˙Topolné prošlo v letech 1975 - 1978 celkovou rekonstrukcí s rozpočtovými náklady 70,4 milionů korun. Pouze stavební práce měly být provedeny za 32 milionů. Ty se však nečekaně prodloužily, protože při jejich zahájení se zjistilo, že nosné pilíře v prvním patře provozní budovy jsou z hlinitobetonu a při jejich dalším zatížení by mohlo dojít k havárii celého objektu. "Že tato domněnka byla správná, se ukázalo o několik let později, kdy došlo z podobných důvodů k havárii budovy Mesitu v Uherském Hradišti, která si vyžádala i ztráty na lidských životech," upřesnil Otto Foral, vedoucí střediska.
Z toho důvodu bylo celé první patro provozní budovy zbouráno a vystavěno včetně chladicích věží nově. RKS obnovilo vysílání na dlouhých vlnách 15. listopadu 1978. Navázalo tak na svého předchůdce z roku 1952, kdy byl rovněž z tohoto místa šířen celostátní program Československého rozhlasu s výkonem 2 x 200 kW. Výkon obnoveného vysílače byl ale radikálně zvýšen, a to na 2 x 750 kW. "Ke zvýšení výkonu vedly trvale se zhoršující možnosti příjmu signálů rozhlasových vysílačů, způsobené násilným prosazováním zvoleného pracovního kmitočtu do zájmových oblastí a budování výkonných vysílačů v˙zahraničí. Vzniklá situace se tak stala ukázkou toho, jak se technický pokrok může obrátit proti společnosti. Čím citlivější přijímač, tím lépe zachycoval i rušící signály, čím výkonnější vysílač, tím více rušil," objasňuje vedoucí vysílacího střediska. Zajímavostí je také to, že ačkoliv prvotně byl vysílač nasměrován na východ - západ, došlo v roce 1989 při přeladění 2 kHz níže k neplánovanému pootočení vyzařovacího diagramu anténního systému. "Díky této odchylce nás, podle informací posluchačů, dobře slyší až v Egyptě a v severní Evropě. Naopak došlo k mírnému zhoršení poslechu na Jadranu. Důkazem o slyšitelnosti vysílače po celé Evropě jsou desítky zpráv, které každoročně dostáváme od svých posluchačů z Německa, Anglie, Švédska a Skotska. Myslím, že je jen málo vysílacích středisek, která se mohou pochlubit takovým dosahem," dodává vedoucí vysílacího střediska Českých radiokomunikací v Topolné.
Karin Kuchtová







Mladí zloději odešli od soudu bez trestu
Uh. Hradiště (ela) - Minulé úterý proběhlo u Okresního soudu v Uherském Hradišti hlavní líčení se dvěma patnáctiletými mladíky, kteří byli obviněni z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. V listopadu loňského roku ukradl jeden z obžalovaných Jaromír V. společně s ještě nezletilým kamarádem André H. svému spolužákovi klíče z aktovky a nechali si zhotovit kopie. Poté originály nepozorovaně vrátili. Když pak za několik dní odjela spolužákova rodina na víkend, vloupali se do jejich bytu a odcizili z něj asi sedm tisíc korun v hotovosti a komponenty do počítače.
Ještě týž den klíče předali druhému obžalovanému Lukáši V. a jeho nezletilému kamarádu Jiřímu S., kteří se následující den do bytu vrátili a odnesli si odtud zbytek počítače. Po návratu domů a zjištění situace poškození ihned krádež ohlásili a současně policii sdělili jména podezřelých.
Všichni čtyři chlapci u nich totiž byli několikrát na návštěvě a prostory bytu dobře znali. Navíc rodina nepostrádala ani zlaté šperky či jiné cennosti, což nasvědčovalo na práci zlodějů - amatérů.
Oba obžalovaní, kteří již dosáhli věku trestní odpovědnosti, se před soudem hájili tím, že celou věc zosnovali jejich kamarádi, kteří však kvůli nezletilosti nemohou být soudně potrestáni. "Do bytu jsem šel s André proto, že si tam chtěl vzít síťovou kartu do počítače, o které tvrdil, že na ni má právo, neboť si ji v bazaru, kde byla koupená, vyhlídl první. Až potom mi nabídl za to, že jsem hlídal, 1500 korun z ukradených peněz a počítačové komponenty. Podstatu takového činu jsem tenkrát nedomyslel." Podobně své jednání vysvětloval i Lukáš V., student gymnázia. Na svou nerozvážnost doplatil nejen soudním stíháním, ale také podmínečným vyloučením ze školy. Státní zástupce pro oba viníky navrhoval trest odnětí svobody v délce pěti měsíců s podmíněným odkladem na 12 - 18 měsíců. Předsedkyně senátu Radomíra Veselá nakonec ale od potrestání upustila a stanovila zkušební dobu jednoho roku, po kterou budou pod dohledem soudu. Dále nařídila během této doby uhradit vzniklou škodu. Mladíci se vzdali práva na odvolání. Jejich spolupachatelé André (který vloupání pravděpodobně vymyslel) a Jiří u líčení vystupovali jen jako svědci a vyvázli zcela bez úhony. André H., kterému v době činu chyběl pouze měsíc do zletilosti, při líčení vypověděl: "Doma mi to vyčetli a musel jsem slíbit, že to víckrát neudělám." Jelikož svého prohřešku se dopustili mimo rámec školy, pak zřejmě na konci roku na jejich vysvědčení jim bude zapsána z chování jednička, což znamená hodní chlapci.







Je tu bomba!
Uh. Hradiště (red) - Půl hodiny po páteční půlnoci byla předčasně ukončena diskotéka No 6 v Klubu kultury v Uh. Hradišti. Zatím neznámý pachatel totiž zavolal, že je zde uložena bomba. Na pět set lidí muselo diskotéku opustit, přivolaní pyrotechnici však žádnou bombu nenašli.







Pozvánky na přednášky
Uh. Hradiště (red) - Tento čtvrtek, 13. dubna, se v zasedací místnosti Školského úřadu v Uh. Hradišti uskuteční přednáška RNDr. Vítězslava Čecha na téma: Akupunkturní dráhy, Energy. Začátek je v 16.30 hodin. Jen o dva dny později, v sobotu v 16.00 hodin, vás zveme do budovy Agroprojektu v ulici Na Splávku 1182 v Uh. Hradišti. Nabízíme Kineziologie - One Brain - odstranění různých blokád (dospělým i dětem).







Přijímací zkoušky
Ředitelství ZŠ UNESCO, Komenského náměstí č. 350 v Uh. Hradišti oznamuje, že ve školním roce 2000 / 2001 otevírá třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků pro žáky, kteří v tomto školním roce ukončí 2. ročník. Informace a přihlášky můžete získat na kmenových školách nebo přímo na naší škole. Uzávěrka přihlášek je dne 28. 4. 2000. Přijímací zkoušky proběhnou 10. 5. 2000 v 8.00 hodin nad Hradišťankou v Protzkarově ulici.







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund