Číslo: 16
21.04.1997
Článků: 44

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Dětský domov modernizován za 25 milionů
ŠERMÍŘI A FACKA
Umíme i chválit, když je co
Nový větrolam proti erozi
Dívča z Javoriny bude mít šedesát minut
Pšenicí proti jarní únavě
SEMINÁŘ K PODPOŘE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Dětský domov modernizován za 25 milionů
Uh. Hradiště (paf) - Dětský domov v Uh. Hradišti na ulici Jiřího z Poděbrad prochází od února letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí, která spolkne zhruba 25 milionů korun. Díky tomu, že se Dětský domov na několik příštích měsíců změnil na staveniště, sedmnáct dětí v současnosti sídlí na bývalém dětském středisku Na splávku. #Stávající prostory jsou pro nás naprosto nedostačující. Z toho důvodu ani žádné nové děti nepři-bíráme, uvedla ředitelka Dětského domova Jindřiška Hegedušová. Podle jejích slov k celkové opravě budovy přistoupili poté, co byla plně dána k dispozici Dětskému domovu. #Dříve jsme obývali s 21 svěřenci pouze první patro. V přízemí byly tehdy i jesle a zvláštní škola. Počítáme s tím, že rekonstrukce bude dokončena v červenci 1998. Pak bude budova sloužit účelům, ke kterým byla určena už v roce 1917, kdy zde sídlil sirotčinec, dodává Hegedušová.
Budova Dětského domova bude kompletně modernizovaná a rozšířená na tři bytové jednotky (jedna v půdní vestavbě), které by mělo obývat třicet dětí tříletých až osmnáctiletých. Jak řekla ředitelka Hegedušová, zbudo-vána bude i jedna garsoniéra pro chovance, kteří dovrší osmnácti let, a pro které by za normálních okolností nebylo už v domově místo. Při rozhovoru o problémech spojených s rekonstrukcí Dětského domova padla i slova chvály a poděkování na adresu hradišťského Školského úřadu, bez jehož pomoci by se nepodařilo sehnat dostatek finančních prostředků.ŠERMÍŘI A FACKA
Uh. Hradiště (PF) - V sobotu 12. a v neděli 13. dubna se konala ve Vyškově soutěžní přehlídka uměleckých, divadelních a hudebních souborů z celé Moravy. Této přehlídky se zúčastnili také dva zástupci z Uh. Hradiště - pohybové divadlo Facka a skupina scénického šermu Buchlovská gvardie Petřvaldských z Petřvaldu. O tom, že si v těžké konkurenci vedli opravdu dobře, svědčí první místo souboru Facka v kategorii divadelních souborů a druhá příčka skupiny Buchlovská gvardie v kategorii zábavných programů. Oba zmíněné soubory budou naše město reprezentovat také na celostátním kole soutěže konaném začátkem června v Bechyni, kam byli doporučeni odbornou porotou.Umíme i chválit, když je co

Rekultivace se dočkala i černá skládka ve Véskách.
Uh. Hradiště (paf) - Nedávno jste na našich stránkách mohli číst o problematice černých skládek okresu i samotného města Uh. Hradiště. Konkrétně byl kritizován neutěšený stav černé skládky podél železniční trati ve Véskách. Je potěšitelné, že dnes, zhruba po měsíci, vám můžeme nabídnout snímek skládky ve Véskách, u které se konečně přistoupilo k dokončení její likvidace. #Je provedena technická rekultivace, tj. odpad byl uklizen, terén upraven do patřičného tvaru, řekl vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště ing. Pavel Vojáček, #následovat bude biologická rekultivace, která spočívá v navezení ornice a jejím rozprostření v daném prostoru. Na závěr bude vysazeno několik stromů. Pokud to dovolí počasí, měly by být práce skončeny do konce dubna. Uplynulý týden byly prověřeny i ostatní skládky na území města a byl stanoven postup likvidace. Podle slov Vojáčka je program stanoven tak, že většina z nich by měla být odstraněna do poloviny letošního roku.Nový větrolam proti erozi
Dolní Němčí (šep) - Větrná eroze a s ní spojené všechny neblahé vlivy nejen na kvalitu půdy, ale i ostatní složky životního prostředí jsou v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy známy odedávna. Dokud však do ekologicky vyrovnané krajiny nezasáhl člověk, nepřesahovala rušivá činnost větru hranici přirozené eroze. Teprve zcelování pozemků znamenalo změnu k horšímu. Přineslo s sebou mýcení mezí, remízků a podobných krajinných útvarů, které nejen že zamezovaly erozi, ale zvyšovaly i pestrost a bohatost krajiny co do uspořádání a bohatosti rostlinných a živočišných druhů. Ing. Švehlík z Bánova, který zpracoval projekt na výsadbu větrolamů v podkarpatské oblasti, označil za velmi důležitý připravovaný větrolam mezi obcemi Suchá Loz a Bánov. V jeho prospěch také hovoří zejména alarmující hodnoty odnosu půdních částeček ornice, což v horizontu 40 let činí průměrně 6 mm ornice ročně. #Jak se říká, roste tam kamení", konkretizuje situaci půdního fondu na bánovském katastru ing. Švehlík.
Větrolam na Staré Hoře v katastru obce Dolní Němčí je zlomkem pomalu se šířící sítě přirozených prostředků, snižujících negativní vliv větrné eroze. Svou lokalizací navazuje na větrolam vysazený před několika lety na vlčnovském katastru. Z důvodu velmi pozvolného zpracovávání pozemkových úprav v režii ministerstva zemědělství, do jehož kompetence mimo jiné spadá i výstavba větrolamů, požádalo Družstvo vlastníků v Dolním Němčí o finanční podporu ministerstvo životního prostředí.
Státní dotace, jejíž výše přesahuje milion korun, zahrnuje náklady nejen na vysazení samotného větrolamu, ale i na ochranu stromků obalením proti zvěři a tříletou pěstební péči. Koncem března se tedy po čtyřletém projednávání podařilo podepsat smlouvu s ministerstvem životního prostředí na přidělení finančních prosředků, čemuž následovalo bleskové zakoupení potřebného množství sazenic a v průběhu 3 dnů byl větrolam na světě. Družstvo vlastníků se jako dodavatel stavby na celém projektu podílelo 20% finanční účastí. Dřevinná skladba 2000 metrů dlouhého a 10 metrů širokého větrolamu byla volena z původních druhů dřevin zdejší krajiny. Dominantní je dub, lípa , javor, jasan a v odvodových pásech keřů jsou zastoupeny hlavně lísky, dříny, hlohy.Dívča z Javoriny bude mít šedesát minut
Společné skladby Olšavy, BROLNu a O•UNu vyjdou v červnu na nové CD a MC
Uh. Brod (VaMP) - LM-Music, hudební vydavatelství ve Valaš-ském Meziříčí v těchto dnech připravuje na pulty hudebních prodejen kompaktní disk a magnetofonovou kazetu Dívča z Javoriny. Jde o nahrávky lidových písní z uherskobrodska a morav-skoslovenských Kopanic v celkové délce šedesát minut. Na zvukovém nosiči zpívají sestry Jitka a Taťána Málkovy, obě sólistky souboru Olšava, spolu se svým otcem Lubomírem Málkem, rovněž sólistou, primášem a uměleckým vedoucím cimbálové muziky Olšava z Uherského Brodu. V doprovodu se na nahrávkách vystří-daly vedle Olšavy s primášem Lubomírem Málkem i brněnský BROLN pod vedením Jindřicha Hovorky a Bohumila Stejskala a O•UN s primášem Mirkem Dudí-kem z Bratislavy. Několik titulů doprovází sóloví instrumentalisté a taky zde zpívá dívčí a mužský sbor Olšavy. Hudební úpravy skladeb jsou dílem Radima Havlíčka, Jaroslava Jakubíčka, Jaroslava Juráška, Lubomíra Málka, Jana Rokyty, Bohumila Smejkala a Horymíra Sušila.
Dívča z Javoriny se natáčelo 4., 5. a 22. dubna 1997 ve studiu Českého rozhlasu Ostrava za odborné spolupráce a odborné režie Jana Rokyty. #Chystáme samozřejmě křest a slavnostní uvedení nahrávky na trh, prozradil Dobrému dnu primáš Lubomír Málek, #kdo bude jeho kmotrem, se prozatím neví.
CD a MC nosiče vyjdou v červnu 1997, ale už dnes si o ně můžete napsat na adresu: LM-MUSIC, hudební vydavatelství, Zdeňka Fibicha 1209, 75701 Valašské Meziříčí. Tel. a fax. 0651/23909.Pšenicí proti jarní únavě
Mařatice (red) - Přednáška o očistné kůře, spojená s ochutnáv-kou několika vzorků lahodně upravené pšenice, proběhne zdarma ve středu 30. 4.v budově Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Mařaticích, Vinohradská 851. Začátek této osvětové akce je v 18 hod.SEMINÁŘ K PODPOŘE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
Uh. Hradiště (red) Okresní hospodářská komora pořádá ve spoluprácí s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a. s. seminář, který je zaměřen na aktuální problematiku financování malého a středního podnikání, využití programů podpory MSP v letošním roce a konkrétní možnosti získání finančních prostředků (formou úvěrů a podpor). Hlavním lektorem semináře bude ředitel Českomo-ravské záruční a rozvojové banky a. s. (pobočka Brno) ing. Mojmír Res. Seminář se bude konat ve čtvrtek 13. května 1997 od 9.00 hod v zasedacím sále Školského úřadu v Uherském Hradišti. Připomínáme, že ZRB a. s. významně rozšiřuje své služby, včetně poskytování samotných úvěrů.
Bližší informace a přihlášky Vám poskytne OHK Uherské Hradiště (ing. Jiří Zezulák, tel. 0632/555 482).POLICEJNÍ TÝDENÍK
Patnáctiletý zloděj
Policisté z Uherského Hradiště zajistili 10. února ve dvě hodiny ráno dva pachatele při vloupání do prodejny potravin v Babicích. Jednomu z pachatelů je teprve patnáct let. Zboží, které měli pachatelé připraveno k odcizení, bylo vráceno do prodejny.
Opilý strojvůdce - amatér
10. února v devět hodin ráno byl zajištěn podnapilý třiadvace-tiletý muž z Buchlovic, který byl byl přistižen jedním ze zaměst-nanců ČD na vlakovém nádraží ve Starém Městě při pokusu odejet s odstavenou lokomo-tivou, která byla řádně uzam-čena. Pachatel vytlačil okénko v kabině strojvůdce a lokomotivu připravil k odjezdu, v čemž mu výše uvedený zaměstnanec ČD zabránil. Škoda na lokomotivě způsobená činí 5.000 korun.
Ujetý výtržník
Hradišťská policie zjistila trestný čin výtržnictví, kterého se dopustil 39letý pachatel ze Starého Města, který si 8. dubna kolem deváté hodiny večerní v hospodě kulturního domu v Jalubí rozbil o čelo 0,3 litrovou sklenici a poté začal přítomné hosty ohrožovat plynovou pistolí, se kterou v kuchyni hospody dvakrát vystřelil. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Plynová pistole i s devíti náboji byla pachateli odňata.
O tom jsme ještě nepsali!
V noci na 12. dubna odcizil neznámý pachatel veřejný telefonní automat na mince umístěný na zdi budovy Obecního úřadu v Březové, čímž způsobil SPT Telecom škodu ve výši 32.000 korun.
Ostudný podvod
14. dubna oznámila na policii v Buchlovicích 74letá místní občanka, že ji odpoledne navštívila neznámá žena, která se představila jako pracovnice důchodového úřadu a žádala po ní doklady k důchodu. Než stará paní doklady našla, neznámá žena jí ze skříně odcizila částku 5.440 korun.
Vytuneloval chatku
V době mezi 23. březnem a 5. dubnem se dosud neznámý pachatel vloupal do rekreačního domku v obci Lopeník, a to tak, že se dovnitř proboural boční zdí domku, ze kterého odcizil 120litrový barel, káru dvoukolku a nářadí. Celkem způsobil škodu ve výši 3.360 korun.
Surově přepaden uprostřed noci
15. dubna oznámil na policii v uherském Brodě 45letý muž, že byl krátce po půlnoci přepaden dvěma muži na ulici osvoboditelů v Uherském Brodě, přičemž jeden jej kopl do rozkroku a druhý mu v tu chvíli vytrhl z ruky cestovní kufřík s osobními doklady a finanční hotovostí v zahraničních měnách v hodnotě asi 9.000 korun. O pachatelích uvedl přepadený pouze to, že z místa činu odjeli zahraničním vozidlem červené barvy.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund