Číslo: 16
19.04.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Moje (ne)zkušenost
Rozpis lékárenských služeb
Poplatky za odvoz komunálního odpadu
Konkurz na ředitele
Svět stavebnictví míří do Brna
V centru města zeleně nepřibude
V regionu nás opět čeká omezení provozu
Školu ve Véskách zachrání jen rodiče
Nezaměstnaných v okresním městě přibývá
Škola převzala dar za dva miliony
Bude otevřeno nové studium

Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.
Moje školení
Na své první školení nikdy nezapomenu. Jako osmnáctiletý cucák jsem měla mít školení řidičů motorových vozíků. Přestože jsem odmalička toužila být pirátem silnic, přestože jsem odmalička toužila mít svůj vlastní truck a řítit se texaským ropným polem, měla jsem nepředstavitelný strach. Tak strašně moc jsem se bála, že se mi nakonec vyplnilo přání a školení se nekonalo pro neschopnost mého vedoucího. Postupem času jsem absolvovala další školení. Nový zaměstnavatel mi poskytl školení přímo ve svém areálu. Se svými kolegy jsem tedy poctivě každé úterý navštěvovala kurz anglického jazyka. Malér byl v nesourodosti posluchačů. Byli mezi námi totální začátečníci, byli mezi námi naopak silně pokročilí. Lektor se, bohužel, držel té druhé, podstatně menší skupiny. Začalo odpadávání. Nejdříve nepřišel jeden, potom tři a na konec přišli všeho všudy dva. Tak tedy skončilo mé druhé školení.
Další v pořadí byl opět kurz anglického jazyka, tentokrát pořádaný Klubem kultury v Uherském Hradišti. Měli jsme skvělou lektorku. Tady jsme se s manželem spoustu naučili. Do toho však přišlo spěšné absolvování autoškoly, problémy se synem, a tak se i tento kurz nějak vytratil. Naposledy jsem absolvovala školení fanatiků. Než nám pustili videozáznam, sdělili nám, že jde o natolik hluboké poselství, o natolik krásnou myšlenku, že budeme plakat. Připravila jsem si tedy kapesník, pero a blok. Nejprve jsme přibližně 20 minut poslouchali monolog prezidenta oné společnosti o tom, jak jeho budoucí manželka odmítla k Vánocům Ferrari, jelikož se jí u něj špatně řadí. Dalších 20 minut jsme trávili posloucháním oslavné ódy na to, jak prezidentova budoucí za jeho peníze na jeho zeď nechala coby vánoční dárek vymalovat sebe a svých několik dětí. Zbývajících 20 minut vyplnilo é, hmm, okéj.
Na závěr školení jeden fanatik zcela zaníceně zvolal: No super! Já myslím, že zatleskáme, ne?! Super! Musím uznat, že kapesník jsem měla skutečně promáčený slzami. Nikoli však pro pochopení oné slibované hloubky školení, nýbrž od smíchu.
JaHRozpis lékárenských služeb

	Uh. Hradiště

	19. dubna - Havlíčkova
	20. dubna - Poliklinika
	21. dubna - Masarykovo nám.
	22. dubna - Vodní
	23. dubna - Mařatice
	24. dubna - Nemocnice
	25. dubna - Františkánská


	Uh. Brod

	19. - 24. dubna - Sídliště
	25. dubna - U kašny


	Stomatologické pohotovostní služby

	19. dubna - MUDr. Nováček, St. Město, Barvy - Laky, tel:547 163
	20. dubna - MUDr. Nestrojová, Mariánské nám. 61, tel: 40 550
	21. dubna - MUDr. Okénková, Hluk, Sokolovská 1100, tel: 581 879
	22. dubna - MUDr. Otrusina, St. Město, Brněnská, tel: 63 488
	23. dubna - MUDr. Pačka, Podolí 244, tel: 574 212
	24. dubna - MUDr. Nováček, St. Město, Barvy - Laky, tel: 574 163
	25. dubna - MUDr. Nesrstová, Buchlovice 799, tel: 595 163Poplatky za odvoz komunálního odpadu
Uh. Hradiště - Obyvatelé města Uherského Hradiště dostali do svých poštovních schránek složenky na úhradu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu pro rok 1999 s tím, že úhrada je splatná do 14 dnů po obdržení složenky. S tímto nelze souhlasit. Podle zákona o obcích patří do samostatné působnosti obcí zejména čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace. Obce si k tomu najímají různé firmy (např. OTR, a. s.). Obce si samy nemohou libovolně stanovovat ceny za odvoz komunálního odpadu (v letáčku ke složence uvedeno: Městská rada schválila pro...), protože jim podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích nepřísluší.
V této souvislosti je nutno respektovat zákon č. 127/1997 Sb. o odpadech. Zde je v ustanovení ő 10 uvedeno, že cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu se zvláštními předpisy, a těmi jsou zákon č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce. Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděním, využitím a zneškodněním komunálního odpadu. Tyto náklady nelze hradit dopředu, ale až po proběhnutém měsíci. Městská rada by měla v tisku nebo na letáčku, který by dostaly domácnosti, předložit cenový rozbor, který by vedl ke stanovení ceny odvozu odpadu.
Městský úřad by měl zvážit formu placení (měsíčního). Při zaplacení účtu dopředu nemají občané jistotu, že tato služba bude vykonávána řádně (což se může v některých případech i dokumentovat), a pokud by měl městský úřad peníze za celý rok na služby, které de facto neprovedl, neměl by motivaci vykonávat povinnost stanovenou mu zákonem v souladu se smlouvou. V článku jsou citovány zákony uveřejněné ve Svobodném slově JUDr. Ladislavem Ustohalem.Konkurz na ředitele
Školský úřad v Uherském Hradišti vyhlašuje konkurzy na místa ředitelů následujících škol a školských zařízení v okrese Uherské Hradiště:

	- ZŠ Uh. Hradiště - Mojmír, Za Alejí 1072,
	- ZŠ Bílovice,
	- ZŠ Podolí,
	- MŠ Komňa,
	- MŠ Záhorovice,
	- MŠ Uh. Brod - Újezdec,
	- MŠ Uh. Hradiště - Východ.

Požadavky:
	- vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky č. 139/1997 Sb.
	  o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických
	  pracovníků,
	- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
	- občanská a morální bezúhonnost,
	- dobrý zdravotní stav.

Termín podání přihlášek do 10.˙května 1999 včetně na adresu:

	Školský úřad, Na Morávce 1037, 686 01 Uherské Hradiště.

K přihlášce nutno přiložit:
	- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
	- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
	- podrobný životopis,
	- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),
	- výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad
	  o jeho vyžádání,
	- čestné prohlášení podle ő 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
	- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce.

Bohuslav Jandásek, zástupce ředitele školského úřaduSvět stavebnictví míří do Brna
Uh. Hradiště (red) - I několik firem z našeho regionu se představí na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF, jedničky mezi stavebními veletrhy střední a východní Evropy, který se uskuteční od 20. do 24. dubna na brněnském výstavišti.
V jednotlivých pavilonech a na volných plochách se představí všechny stavební obory. Nejpočetněji zastoupeny budou stavební materiály a výrobky, okna, dveře, střechy, izolace, stavební chemie, obklady a dlažby a velmi atraktivní vybavení koupelen, sanitární technika a keramika.
Kromě stavebních strojů je veletrh IBF v letošním roce zaměřen na rekonstrukce a regenerace stávajícího bytového fondu. Úkol konzultanta a rádce plní Poradenské centrum pro otázky bydlení. Zde budou renomovaní odborníci po celou dobu konání veletrhu zdarma zodpovídat otázky a poskytovat konzultace nejen v problematice rekonstrukcí, ale i v otázkách bydlení vůbec. Pokud tedy chcete začít stavět, kupovat byt nebo se chystáte na přestavbu, můžete se přijít poradit.
Souběžně s IBF se koná Mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst URBIS.V centru města zeleně nepřibude
Uh. Hradiště (fal) - Podle uherskohradišťské radnice se s ohledem na prostorové možnosti nedá počítat se zakládáním nových zelených ploch uvnitř centra města. Právě z tohoto důvodu ale město hledá vhodné plochy na periferii Uherského Hradiště.
Městský úřad prostřednictvím technických služeb pečuje celkem o 71 ha zelených ploch, k nimž náleží městské parky - největší jsou Smetanovy sady o rozloze 3,5 ha - dále park u vlakového nádraží a bastion, říká místostarosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. Snahou města je pochopitelně neustále vytvářet větší celky zeleně.
V letošním roce je navrhováno ozelenění svahu mezi ulicí 28. října a Na Stráni, náspu v ulici Větrná, Sadová a na sídlišti Hliník.
Prozatím jde o návrh na ozelenění těchto ploch, při jeho schválení ale se s ozeleněním těchto ploch počítá ještě v letošním roce, dodává Tichavský.V regionu nás opět čeká omezení provozu
Region (fal) - Již 26. dubna má proběhnout kolaudace náhradního přemostění přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu. Záhy po tomto datu se předpokládá úplná uzavírka ostrožského Moravního mostu.
Již v příštím týdnu by se průjezd Uherským Ostrohem měl uzavřít plně pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny, ostatní provoz bude veden přes náhradní přemostění až do 15. srpna tohoto roku, objasnil pro DDS technický náměstek Správy a údržby silnic v Uherském Hradišti Lubomír Hladký. Tato úplná čtyřměsíční uzávěrka ale bude vyznačena svislými dopravními značkami, a to na všech okolních státních komunikacích. Je nutné, aby řidiči tyto značky respektovali, nabádá Hladký.
Další aktuální akcí správy a údržby silnic je oprava komunikace na dvou místech Buchlovských hor, která probíhá již od minulého týdne.
A to v úseku nad Starými Hutěmi, kde bude omezen provoz v jednom ze tří dopravních pruhů, a také na začátku Buchlovských hor. Dojde vždy k vyfrézování, úpravě a následnému položení nového krytu z asfaltového betonu, vysvětluje Hladký. V tomto případě jde však jen o částečné omezení dopravy, které potrvá maximálně deset dnů.
Od dnešního dne také začne oprava opěrných stěn kunovického podjezdu, která potrvá do 15. května. Oprava, a tím také opět částečné omezení dopravy, bude prováděna v pracovní dny v prodloužených směnách. Po skončení prací bude omezení odstraněno.
Je naší snahou, aby při opravách byl provoz na vozovkách omezen jen minimálně, dodává Hladký.Školu ve Véskách zachrání jen rodiče
Uh. Hradiště (fal) - Přestože o osudu Základní školy ve Véskách ještě nebylo definitivně rozhodnuto, k jejímu zániku už chybí jenom krok.
Městská rada ke konečnému stanovisku, které bude předloženo městskému zastupitelstvu, prozatím nepřistoupila, objasňuje šance základní školy uherskohradišťský místostarosta Libor Karásek. Je to zejména z toho důvodu, že jsme písemně oslovili rodiče budoucích školáků. Než bychom totiž udělali tak závažné rozhodnutí, jakým zrušení základní školy bezpochyby je, zjišťujeme, zdali bude o služby této školy zájem i v nejbližších letech. Je tedy jisté, že město má zájem spíše na zachování již výše zmíněné školy a hledá všechna pro a proti vůči konečnému rozhodnutí.
Reakce a zájem rodičů potencionálních žáků budou známé během jednoho týdne a na zasedání městské rady 11. května se o budoucnosti školy rozhodne definitivně, uvádí Karásek.
V případě, že podle zájmu rodičů bude naděje na dostatečný počet žáků, zůstane škola ve Véskách zachována. V případě opačném by byl provoz školy značně neekonomický, a proto bych se přiklonil spíše k jejímu zrušení, polemizuje Karásek. Konečné rozhodnutí městské rady tedy mohou ovlivnit jen rodiče budoucích žáků v této lokalitě. Jen na nich záleží, zda škola ve Véskách zanikne.Nezaměstnaných v okresním městě přibývá
Uh. Hradiště (fal) - Z celkového počtu 77 úřadů práce v ČR v míře nezaměstnanosti náleží okresu Uherské Hradiště za loňský rok 66. místo žebříčku míry nezaměstnanosti.
Informativní zprávu o stavu nezaměstnanosti za rok 1998 na území Uherského Hradiště vzala na vědomí městská rada na svém úterním zasedání.
Podle informací radnice v loňském roce počet uherskohradišťských uchazečů o zaměstnání postupně vzrůstal. Navíc došlo ke změnám struktury uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaností jsou nejvíce ohroženy nejen osoby se změněnou pracovní schopností a nekvalifikovaní pracovníci, ale také ženy s malými dětmi, mladiství do 18 let a mladí muži před základní vojenskou službou.
Tyto údaje, i když pouze informační, jsou pro nás výzvou. V tomto případě se budeme snažit připojit se k řešení nezaměstnanosti v Uherském Hradišti. Budeme apelovat na investory a podnikatele ve směru zaměstnávání těchto lidí, uvedl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek.
Za uplynulý rok ze všech zaměstnaných v okresním městě vyhledal pomoc úřadu práce každý desátý z uherskohradišťských obyvatel.Škola převzala dar za dva miliony
Uh. Hradiště (Kk) - Ve čtvrtek 15. dubna 1999 převzal ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Mojmír Mgr. Bedřich Chromek od zástupce firmy Centra pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o., dar v hodnotě dvou milionů korun - českou verzi softwarového balíku ArchiCAD for TeamWork. ArchiCAD je v dnešní době standardem na středních a vysokých školách stavařských, architektonických a umělecko-průmyslových. V projekční praxi tento program využívají projektanti ve více než 80 zemích světa. V České republice ArchiCAD dosáhl 13. února letošního roku 1 000 instalací, řekl zástupce centra.
Jménem vedení školy bych chtěl této firmě poděkovat. Po roce existence naší Střední odborné školy, obor pozemního stavitelství, se dostáváme na úroveň škol, které mají mnoholetou tradici. Tyto školy, ať již ve Zlíně, Hodoníně nebo Valašském Meziříčí, již tento program používají. Nejen, že naše škola má ArchiCAD, ale vlastní rovněž i jeho konkurenční program Cadkon, uvedl ředitel školy. Dle jeho dalších slov je ale program ArchiCAD pro žáky mnohem srozumitelnější. SOŠ a SOU Mojmír tak získal profesionální program v multilicenci pro celou počítačovou učebnu a žáci oboru pozemní stavitelství se mohou naučit pracovat i s programem, jehož komerční cena přesahuje možnosti školy k jeho nákupu. Ceníme si přístupu firmy Graphisoft, zastoupené v ČR Centrem pro podporu počítačové grafiky, s.r.o, k českému školství, která uvedený program věnuje školám zdarma, včetně jeho instalace a zaškolení obsluhy. Dar, jehož hodnota přesahuje dva miliony korun, dokládá, že existují firmy, které nehledí jen na zítřek, uzavřel Chr omek.Bude otevřeno nové studium
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště oznamuje, že ve škol. roce 1999/2000 bude otevřeno 5leté večerní studium při zaměstnání, obor všeobecná sestra s maturitou. Podmínkou přijetí je ukončené vzdělání na základní škole. Zájemci se přihlásí na ředitelství SZŠ do 21. května 1999. V červnu proběhne informativní schůzka s přijímacím pohovorem. Další informace na tel.: 0632/40 078.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund