Číslo: 16
17.04.2000
Článků: 105

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kdy ožije nádvoří?
K bronzové kašně se nehodí osvětlení
Z Tříkrálové sbírky přišly peníze
Na dvacet lidí připadá jedno místo
Zkulturnění Východu začíná
Buchlovická skládka zcela zmizela
Co nabízejí památky našeho regionu a za kolik?
Polární záři můžeme vidět ještě v květnu
Pět tisíc žab už odtáhlo do trdlišť
Jsou peníze na správném místě?
18. duben - Mezinárodní den památek a sídel
Sdružení měst a obcí východní Moravy
Anketa na aktuální téma
Konkurzy na místa ředitelů
Reakce na článek "Chyba je v zákonu..."

Kdy ožije nádvoří?
Uh. Hradiště (fal) - Původně mělo být nádvoří Portálu na Masarykově nádvoří v Uherském nádvoří zprůchodněno již v letošním roce.
"Protože se ale nepodařilo sehnat náhradní prostory pro sklad krojů, který na nádvoří funguje, a místo kterého by měly být spíše obchůdky nebo občerstvení, musel se tento záměr prozatím odložit," řekl městský architekt Aleš Holý. "Až se podaří najít náhradní prostory, bude se na zprůchodnění nádvoří ihned pracovat. Součástí této akce bude také osazení zelení a lavičkami," dodal Holý.K bronzové kašně se nehodí osvětlení

Mistři Miroslav Malina (vlevo) a Zdeněk Tománek minulou středu začali s instalací svého díla na nádvoří Staré radnice v Uherském Hradišti - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (fal) - Minulou středu ožilo nádvoří Staré radnice v Uherském Hradišti. Mistři Zdeněk Tománek a Miroslav Malina zde totiž v odpoledních hodinách začali na dno budoucí kašny usazovat své společné dílo - tři bronzová křídla s motivem andělů - poslů. Slavnostní odhalení díla se však předpokládá až za dva měsíce, v průběhu června.
"V následujících dnech budeme pracovat na žulové mozaice dna kašny," uvedl jeden z tvůrců díla Miroslav Malina. "Mozaika ale bude jen na dokreslení, protože bude minimálně patnáct centimetrů pod vodou."
Součástí kašny je studna v její blízkosti, která bude osazena otevírací železnou mříží. Také na ni bude instalován detail z kašny. Oba Mistři se ale shodli na tom, že dojem z jejich díla ruší osvětlení umístěné v jeho blízkosti. "Podle projektu jsme si taková světla nepředstavovali. K našemu dílu se nehodí," dodali oba závěrem.Z Tříkrálové sbírky přišly peníze
Uh. Hradiště (fal) - K šestému dubnu se na kontě Tříkrálové sbírky sešlo osm milionů tři sta tisíc korun. Rozdělením této částky připadlo uherskohradišťské Charitě více než čtyři sta tisíc korun.
Předběžně devadesát tisíc korun by mělo připadnout na přímou pomoc občanům a sedmdesát tisíc korun na provoz humanitárního skladu. Zbylé finanční prostředky by měly být využity na provoz azylového domu ve Starém Městě, o kterém jsme vás informovali v minulém čísle našeho týdeníku.
"Tyto částky jsou zatím předběžné, mohou se ještě změnit," řekla ředitelka charity Anna Konvalinková. "Co se týká přímé pomoci občanům, jsme domluveni s vedoucí referátu sociálních věcí Okresního úřadu v Uherském Hradišti Soňou Vávrovou na způsobu přerozdělování těchto peněz. Referát na základě sociálního šetření navrhne lidi nebo rodiny, kterým je nutné pomoci. Lidé však nedostanou peníze do rukou, ale bude jim zakoupeno to, co bude pro domácnost nebo dítě nejpotřebnější," dodala Konvalinková.Na dvacet lidí připadá jedno místo
Uh. Hradiště (fal) - Už před měsícem jsme vás informovali o tom, že nezaměstnanost v našem regionu klesá. Stejně tak je tomu i k 31. březnu, kdy míra nezaměstnanosti klesla na 7,29%.
"V mikroregionu Chřiby došlo jen k nepatrnému poklesu. Avšak v samotném Uherském Hradišti jsme zaznamenali pokles o celého půl procenta," komentoval vývoj nezaměstnanosti ředitel Úřadu práce v Uherském Hradišti Richard Janíček. Na snižování nezaměstnanosti se stále největší měrou podílí aktivní politika zaměstnanosti. Například v letošním roce je do rekvalifikačních kurzů zařazeno už 164 uchačečů. Přitom v loňském roce absolvovalo rekvalifikace celkem 234 uchazečů.
"S velkým uspokojením musím ale reagovat na to, že Česká zbrojovka získala rozhodnutím vlády zakázku na výrobu pistolí pro policii. Rozhodně tato zakázka přispěje ke stabilizaci zaměstnanosti na Uherskobrodsku," domnívá se Janíček.
V evidenci úřadu práce stále zůstává 571 absolventů. "Podle pravidel Ministerstva financí jsme dosud neměli možnost uplatňovat absolventy na absolventských praxích v orgánech státní správy, jako je policie, okresní úřad, školský úřad, finanční úřad. To by se ale mělo změnit a absolventi by tuto možnost měli mít pravděpodobně od 1. června. Ovšem prozatím nevíme podrobnosti. Předpokládáme však, že by se touto formou mohlo zaměstnat 30 - 40 absolventů," řekl Janíček.
K poslednímu březnu připadalo na 5 327 uchazečů o zaměstnání jen 264 volných pracovních míst, což je 20,2 na jedno místo.
"Jsem rád, že předpověď o snižování nezaměstnanosti se naplňuje, a myslím, že bude i nadále klesat, ovšem pokud nedojde k mimořádné události," uvedl Janíček. Tou může být v nejbližší době zejména hrozba propouštění z kunovického LETu, a. s., ve kterém je dosud zaměstnáno na patnáct set lidí.Zkulturnění Východu začíná
Uh. Hradiště (fal) - Příjemnějšího prostředí se konečně dočkají lidé na sídlišti Východ. Prvním krokem revitalizace sídliště je úklid kolem holobytů, kde se již minulý týden začal likvidovat likusák.
"Poté by měly být odvezeny všechny panely, které se povalují v blízkosti holobytů, následně pak provedeme úklid okolí včetně terénních úprav a zasetí luční trávy," uvedl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek a podotkl, že zde také bude přistaven jeden kontejner na odpadky.
Další akcí na sídlišti by mělo být vybudování parkoviště, přičemž jeho součástí by měla být také parková výstadba. To však musí teprve schválit městské zastupitelstvo, které se sejde tento týden.Buchlovická skládka zcela zmizela
Buchlovice (fal) - Na sedmi hektarech půdy Na Křižných cestách v Buchlovicích byla ještě donedávna skládka, na kterou bylo od sedmdesátých let navezeno zhruba dvě stě tisíc kubíků nejrůznějšího odpadu. Na likvidaci této skládky se podílelo čtyřiačtyřicet obcí našeho regionu, odkud se převážně odpad vyvážel.
"Obce vytvořily Sdružení pro hospodaření s odpady, které také bylo investorem této skládky. Samotné Buchlovice, v jejímž katastru se skládka nacházela, by totiž nebyly schopny rekultivaci skládky zainvestovat," objasnil solidaritu s Buchlovicemi předseda sdružení Vlastimil Vaněk.
Sanace skládky probíhala ve dvou etapách již od sedmadevadesátého roku. "Druhá etapa sanace byla úspěšně zkolaudována v prosinci loňského roku a celá stavba si vyžádala pětadvacet milionů korun. Provedenou rekultivací plochy by měly být zajištěny a minimalizovány rizikové faktory na vliv životního prostředí a možnou kontaminaci podzemních vod z výluhů tělesa skládky," řekl Vaněk.
"I v budoucnu bude sanovaná skládka sloužit pro likvidaci odpadů, což už nyní částečně funguje," potvrdil technolog zpracování odpadů OTR, s. r. o., Richard Podráský. "Funguje totiž jako zpracovna stavebních sutí a již v současnosti se buduje kompostárna," uvedl Podráský.
Kromě zpracování odpadů se v této lokalitě již delší dobu počítá s vybudováním útulku pro psy. "Tato myšlenka zde existuje, plocha sanované skládky se stejně nedá použít na žádné další stavební účely. Navíc je v lokalitě, kde není zástavba, takže by pejsci svým štěkotem nikoho neobtěžovali," potvrdil Podráský. Podle něj je ale zřízení takového zařízení prozatím v nedohlednu. Zřízení útulku bude záležet na domluvě s obcemi a na tom, zdali o takové zařízení v našem regionu vůbec projeví zájem.Co nabízejí památky našeho regionu a za kolik?

Kaple svaté Barbory
Region - Jelikož začala turistická sezóna, přinášíme všem milovníkům historie nejen aktuální ceny vstupného a otevírací dobu památek našeho regionu, ale i několik zajímavostí.

Zámek Buchlovice
O zámku v Buchlovicích se traduje, že když si Jan Dětřich z Petřvaldu přivedl v roce 1692 na hrad Buchlov manželku italského původu Anežku Salzu, nemohli jí vytvořit na hradě podmínky, na které byla zvyklá. Proto pro ni nechal postavit na úpatí buchlovského hradního kopce nový zámek. Zámek představuje styl barokní venkovské italské vily. Tvoří jej dvě budovy, podélné nádvoří a rozsáhlý zámecký park. Přestože není nejmenší pochybnosti, že zámek byl postaven v dobách vrcholného baroka, nebyla dodnes vyřešena otázka jeho autorství a v úvahu přichází hned několik architektů. Ačkoliv se uvádí, že byl objekt postaven v letech 1705-1707, má se za to, že šlo už o rok 1701. Současnou podobu nabyl zámek ale až v druhé polovině dvacátých let našeho letopočtu. Menší úpravy proběhly ještě v letech 1905-1918, kdy největší pozornost byla věnována vrchnímu patru zámku, jehož těžiště tvoří oválný hlavní hudební sál. Zámek má také bohatý mobiliář. Část mobiliáře tvoří starší díla z Buchlova. Do evropských dějin se zapsal buchlovický zámek známou diplomatickou schůzkou, která se konala v roce 1908 v jednom z jeho barokních kabinetů.
Za zhlédnutí rovněž stojí zámecký park. Zámecká zahrada s parkem představují jednu z našich nejvýznamnějších památek, tzv. historické zeleně. Zahrada byla založena současně s výstavbou zámku. S nástupem Berchtoldů došlo postupně k podstatnému rozšíření zeleného areálu a na nových plochách tak vznikl přírodně krajinářský park anglického typu. Každoročně je zde prezentována výstava fuchsií. Vstupné do zámku činí pro dospělé 45 Kč, pro děti 23 Kč. Zámecký park je možno navštívit samostatně, a to za 5 Kč pro dospělé a 3 Kč pro děti. V měsíci dubnu je zámek otevřen pouze o víkendu vždy od 9.00 do 15.00 hodin. V květnu a červnu vždy pak mimo pondělí každý den od 9.00 do 16.00 hodin. O prázdninách si lze prohlédnout zámek každý den od 9.00 do 17.00 hodin.

Hrad Buchlov
Ačkoliv se písemné prameny k založení hradu Buchlova nedochovaly, je prokázáno, že ve druhé polovině 13. století již existoval. Funkce této památky byla nejen hospodářská a obranná. Hrad byl i správním střediskem. K této správě náležela tzv. královská soudní pravomoc - lovecké právo. Hrad zůstal v královském držení do pozdní doby a byl jedním z klíčů moci v království. Buchlov byl často zastavován bohatým moravským rodům, které byly věřitelé krále. V roce 1844 jej získali Berchtoldové, kteří se tak stali jeho posledními držiteli. Ačkoliv se na počátku 18. století těžiště stavebního dění přesunulo na buchlovický zámek, život na hradě neustal a Buchlov znovu, především s příchodem Berchtoldů, ožil. Jeho původní poslání bylo rozšířeno o nové funkce vyplývající z výjimečné vědecké, sběratelské a muzejní záliby posledních majitelů. Díky nim zůstala Buchlovu, jako jednomu z mála našich hradů, původní středověká podoba a zařízení interiérů.
Dospělí zaplatí za prohlídku hradu 55 Kč, děti pak 28 Kč. Hrad je otevřen podobně jako zámek v dubnu pouze o víkendu od 9.00 do 15.00 hodin. Přes týden je k dispozici nahlášeným výpravám. V květnu a červnu je pro veřejnost otevřeno mimo pondělí každý den od 8.00 do 16.00 hodin. O prázdninách pak denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Kaple sv. Barbory
Jestliže navštívíte hrad Buchlov, nezapomeňte zavítat i do kaple svaté Barbory. Ta se nachází nedaleko, na vedlejším kopci. Dnešní podobu získala kaple v letech 1672-1873, přestavěním z raně gotického kostelíku. Vybavení pochází ze 17. až 19. století. Svatyně sloužila jako rodová hrobka Petřvaltských a Berchtoldů, přičemž náhrobky umístěné uvnitř kaple tvoří její nejcennější mobiliář. Umělecky nejhodnotnější jsou především tři berchtoldovské náhrobky.
K vidění je v kapli i krásný barevně glazovaný terakotový reliéf Madony s dítětem, který zakoupil jeden z majitelů hradu v Paříži. Tak se sem dostalo prvořadé dílo italského renesančního umění, pocházejí z roku 1470-1520. V prostorách kaple je také umístěna stálá výstava kreseb a dřevorytů místního umělce Arnošta Hrabala.

Muzeum Bojkovska
V objektu zámku Nový Světlov v Bojkovicích na Uherskobrodsku se nachází Muzeum Bojkovska. Muzeum není zaměřeno pouze na historii původního hradu a následně zámku Nový Světlov, ale také na národopis. Jsou zde proto k vidění kopaničářské kroje, archeologické nálezy a jiné zajímavosti charakterizující tuto oblast. Muzeum je otevřeno od úterý do pátku vždy od 9.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.30. O víkendu od 9.00 do 17.00 hodin. Zámek je k dispozici i snoubencům, kteří zde mohou v případě zájmu uzavřít sňatek. Veřejnosti přístupná je rovněž zámecká zahrada, která bohužel vzhledem k tomu, že zámek nemá majitele, není příliš udržovaná.

Památník Velké Moravy
Otevřen je rovněž Památník Velké Moravy ve Starém Městě. Zájemci si zde mohou po celý týden od 9.00 do 16.30 hodin prohlédnout základy prvního kostela na území republiky z 9. století. Dále šperky, zbraně a předměty našich předků. Pro děti je stanoveno vstupné ve výši 10 Kč, pro dospělé pak 20 Kč.
Ve spolupráci s PhDr. Janou Spathovou připravila Karin KuchtováPolární záři můžeme vidět ještě v květnu
Region (Kk) - "Vypadalo to, jako kdyby někde hořelo. Nebe bylo najednou úplně červené a místy jej protínaly bílé paprsky," popisuje zvláštní zážitek jedna ze svědkyň. V noci z 6. na 7. dubna byla totiž z našeho území vidět skutečná polární záře. Jelikož se nedá přesně předpovědět, kdy a jak bude tento na naše zeměpisné šířky neobvyklý úkaz vidět, dá se říci, že měli tito náhodní pozorovatelé opravdu velké štěstí. Polární záři zpozorovali obyvatelé našeho okresu na několika místech. "Záře byla velmi krásná. V průběhu pozorování měnila barvy i tvary. Podle pozorovatelů byla obloha červená, na okraji růžová, přičemž se na ní utvořily tři podélné bílé široké pruhy. Jiní viděli zase jenom jeden vertikální pruh, nebo dokonce černou oblohu a na ní několik červených nejasně ohraničených obdélníků," vysvětlil Rostislav Rajchl, vedoucí hvězdárny Domu kultury v Uherském Brodě. To, že šla polární záře, která je typická pro severní a jižní pól, vidět i u nás, svědčí, dle dalších slov Rajchla o silné sluneční aktivitě, při níž na Slunci dochází k silným erupcím. Tehdy je z naší nejbližší hvězdy vyvržen velký oblak záření. Polární záře pak vzniká pronikáním záření do atmosféry.
Právě v tomto období a v průběhu měsíce května bude cyklus aktivity Slunce vrcholit. Polární záři tak snad budeme moci spatřit ještě některou z květnových nocí. Naposledy byla z našeho území pozorována 17. listopadu 1989, předtím pak v roce 1938.Pět tisíc žab už odtáhlo do trdlišť
Region (Kk) - Do trdlišť, tedy do míst vhodných na páření a kladení vajec, táhne právě v tomto období tisíce žab. Aby chráněné žáby nepřišly na své cestě k újmě a neskončily pod koly projíždějících automobilů, byly ve dvou lokalitách v našem regionu instalovány u cest fóliové zátarasy. "Jsou zabezpečeny především lokality v Kostelanech a Březolupech.
Podél fólií jsou co deset metrů umístěny zemní pasti, v podobě zabudovaných kýblíků. Žáby, které chtějí překonat překážku, tak popadají do nádob a my je, spolu s dětmi z Centra ekologické výchovy Žabka, bezpečně přeneseme přes silnici, aby mohly pokračovat ve své cestě," popisuje Jaroslav Hrabec, vedoucí referátu životního prostředí při Okresním úřadu v Uherském Hradišti. Blíže k trdlištím tak bylo přemístěno již přes pět tisíc žab. S táhnutím, které právě vrcholí, začali skokani, až poté je následovaly ropuchy a ostatní druhy.Jsou peníze na správném místě?
Polešovice (Kk) - Vlnu nevole a pobouření občanů vyvolalo rozhodutí zastupitelů obce Polešovice o uložení financí získaných prodejem akcií. Polešovice prodaly, tak jako i mnoho dalších obcí, svoje akcie JME a JMP. Občané však nesouhlasí s vložením utržených peněz do "jakéhosi záhadného" fondu. "Vesnice je rozkopaná a zadlužená. Copak nemohou peníze investovat do potřebných věcí?" zní jejich výtky.
"Nechali jsme si zpracovat nabídku od dvou různých finančních poradců, jak s penězi co nejlépe naložit. Navrhovali nám jak české, tak i zahradniční fondy. Nakonec jsme se rozhodli pro jeden ze zahraničních fondů, jehož výsledky jsou zveřejňovány i v tisku a vede si velmi dobře," vysvětlil zástupce starosty obce Stanislav Uhlíř.
Jak následně dodal, právě tento fond doporučili obci i oba poradci. "Zastupitelstvo vše odhlasovalo a do fondu jsme vložili milion a půl. Jelikož je to ale otevřený podílový fond, můžeme si peníze bez problémů kdykoliv vyzvednout. Zbylou utrženou částku ve výši milion a půl jsme vložili do fondu jiného," dodal Uhlíř.18. duben - Mezinárodní den památek a sídel
18. dubna 1983 byl z podnětu Národního komitétu ICOMOS v Tunisu slaven poprvé Mezinárodní den památek a sídel. Na Generální konferenci UNESCO v Paříži v listopadu 1983 na návrh delegací Tunisu, Řecka, Alžíru, Senegalu, Francie, Pákistánu, Mexika a Brazílie byla přijata rezoluce, aby členské státy UNESCO prohlásily tento den každého roku za Mezinárodní den památek a sídel. Akce sleduje zvýšení zájmu široké veřejnosti o kulturní dědictví každého státu i celého lidstva. Kulturní a přírodní dědictví musíme chápat nejen jako díla mimořádného významu, ale včetně prvků nejskromnějších, které časem nabyly hodnot kulturních a přírodních. Žádný z těchto prvků nesmí být vytržen ze svého prostředí. Památkový fond každého státu odráží kulturní identitu národa a tvoří spojovací článek mezi minulostí, přítomností a budoucností.
Je třeba, abychom si nejen tento den uvědomili, že ochrana památek je věcí nás všech, že tyto památky mají nadčasovou, jedinečnou hodnotu a musí být chráněny stejně usilovně, jako se chrání čistota vody a vzduchu. Teprve tehdy budeme moci klidně spát a věřit, že tento fond bude zachráněn i do budoucnosti. Jana Spathová, vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uh. HradištiSdružení měst a obcí východní Moravy
Ve čtvrtek 6. dubna se v DK v Uh. Brodě konalo zasedání valné hromady tohoto sdružení. Jeho základním posláním je společná vůle vytvořit co nejlepší podmínky pro trvalý rozvoj všech oblastí nově vzniklého Zlínského kraje. Jak nám sdělil řídící schůze Stanislav Mišák, starosta Otrokovic, jednání proběhlo v rámci přípravného programu, který obsahoval zhodnocení činnosti za uplynulý rok, stanovení cílů pro rok 2000 a návrh rozpočtu. Významným bodem jednání bylo i vytvoření subjektu (spolu se Sdružením měst a obcí střední Moravy) s názvem "Region soudržnosti". Měl by být silným partnerem při hledání a zajišťování finančních zdrojů u států Evropské unie nebo programu Phare a schopným spolufinancovat náročné projekty. Valné hromady se ze stávajících 111 členů zúčastnilo 65 měst a obcí i řada starostů, kteří členy nejsou. To znamená, že zájem o společné řešení problémů u obcí vzrůstá. Se zásadním a aktuálním problémem se na přítomné starosty obrátil Ladislav Šupka, starosta Uh. Hradiště. Podle něj by připravované volby do krajských orgánů, zejména pak volební programy politických stran neměly narušit či dokonce rozdělit dosavadní úspěšnou spolupráci ve Sdružení partikulárními zájmy. Z hlediska úspěšné budoucnosti kraje bude potřeba do zastupitelstva dostat co nejvíce zkušených komuálních politiků z celého území a vyhledávat odborníky pro další spolupráci. Tento názor, který lze chápat také jako praktické vyústění činnosti Sdružení měst a obcí východní Moravy, se setkal se všeobecným souhlasem.
Jaroslav MikulíkAnketa na aktuální téma
Uvítali byste v našem okrese zřízení útulku pro opuštěná zvířata?
Jakým způsobem řešíte ve vaší obci například volně pobíhající psy ?

Josef Koudela, starosta Záhorovic:
"Určitě je to potřebná aktivita, ale je nutné, aby se dostala do dobrých rukou a na dobré místo. Tak, aby takové zařízení bylo skutečně funkční a mělo svůj význam. U nás si každý svá zvířata musí zabezpečit sám, takže pokud se tady zaběhne cizí pes, vyhlašujeme to po okolí. Útulek bychom ale v každém případě uvítali."

František Vacula, starosta Březové:
"Já mám velmi špatné zkušenosti se psy a takové zařízení bych nepodpořil. Mockrát se v naší obci stalo, že návštěvníci nebo projíždějící nám tady svého psa jednoduše nechají. Oni se pak shromažďují u obecního úřadu nebo základní školy a už několikrát také došlo kvůli nim k dopravní nehodě i k pokousání dítěte. Odchytová služba je navíc velmi drahá a proč bych měl vyhazovat peníze z obecního rozpočtu na to, že se někdo ve městě chce takto zbavit svého psa? Za poplatky, které vybereme od občanů, si totiž nic takového nemůžeme dovolit."

Ladislav Trtek, starosta Nivnice:
"Myslím, že útulek by potřebný byl, ale je otázkou, kdo by ho financoval. Problém se zaběhnutými psy pochopitelně máme také. Obvykle vyhlásíme rozhlasem, že se hledá majitel a ptali jsme se i na městské policii v Uh. Brodě, abychom tam psy mohli umístit. Toto místo ale slouží pouze potřebám Uh. Brodu. V jiných městech stojí umístění okolo čtyř set korun na den, což je pro nás naprosto nereálné. Útulek bych samozřejmě uvítal, ale ne abychom za něj museli ještě platit."Konkurzy na místa ředitelů
Školský úřad v Uh. Hradišti vyhlašuje konkurzy na místa ředitelů:
Základní škola Huštěnovice, ZŠ Komňa, ZŠ Březová, ZŠ Bystřice pod Lopeníkem, ZŠ Hradčovice, ZŠ Korytná, ZŠ Nedakonice, ZŠ Uh. Hradiště Mařatice - 1. máje 55, ZŠ Prakšice, ZŠ Traplice, ZŠ Uh. Brod - Na výsluní 2047, ZŠ Ořechov, Mateřská škola Bílovice, MŠ Košíky, MŠ Korytná, MŠ Jankovice, MŠ Kunovice, MŠ Kněžpole, MŠ Mistřice, MŠ Olšava - Uh. Brod - U školky 2145, MŠ Uh. Brod - Primátora Hájka 2030, MŠ Uh. Brod - Svatopluka Čecha 1528, MŠ Uh. Brod - Obchodní 1639, MŠ Uh. Brod - Těšov - Školní 130, MŠ Uh. Brod - Mariánské nám. 16, MŠ Uh. Brod - Havřice 1, MŠ Uh. Brod - Újezdec - Nádražní 282, Dům dětí a mládeže Uh. Ostroh.
Požadavky: vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky č.139/1997 Sb. o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků, znalost problematiky řízení školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Termín podání přihlášek je do 9. 5. 2000 včetně. Na adresu: Školský úřad, Na Morávce 1037, 686 01 Uh. Hradiště.
K přihlášce je nutno doložit:
- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
- podrobný životopis,
- koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu),
- výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání,
- čestné prohlášení podle ő 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce.Reakce na článek "Chyba je v zákonu..."
S podivem jsme si přečetl tento článek, protože mohu prokázat nepřesnosti a dokonce nepravdy týkající se ČSAD, a.s., Uh. Hradiště. Mohu uvést, že naše společnost se umístila na třetím místě v rámci republiky v kategorii dopravy soutěže 100 obdivovaných firem ČR. Kritériem pro vyhodnocení ale byla schopnost inovace, kvalita managementu, vztah k životnímu prostředí, kvalita služeb a finanční spolehlivost. Údaj o ztrátě naší společnosti v autobusové dopravě ve Vámi uvedené výši je natolik zkreslený, že se liší v řádu několika desítek milionů korun. K údaji o pozemcích města, na nichž sídlí, mohu sdělit pouze tolik, že naše a.s. se nachází na vlastních pozemcích, nedořešeny jsou pouze pozemky pod oběma autobusovými nádražími. Úvaha o tom, jak se případné neobnovení platné licence projeví v omezení spojů, je ničím nepodloženým předjímáním skutečnosti. Mohu vás i cestující ujistit, že naše společnost je v případě zrušení linek firmy Housacar už dnes připravena zajistit dopravní obslužnost na potřebné úrovni.
Radislav Kusák, generální ředitel a.s.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund