Číslo: 17
28.04.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Maturantů na nástavbách bude ubývat
IV. Sněm historických sídel v Uh. Hradišti
Lázně v Ostrožské Nové Vsi zahájily
Do Starého Města přiletěli čápi
Před týdnem první termín zkoušek

Maturantů na nástavbách bude ubývat
Uh. Hradiště (ivon) - Minulou středu obdržel Školský úřad v Uherském Hradišti pokyn ministerstva školství k dennímu nástavbovému studiu, které je určeno nejlepším absolventům tříletých učebních oborů, trvá dva roky a je zakončeno maturitní zkouškou. Pokyn se týká pouze státních škol, vyjma těch, které jsou zřizovány mimisterstvem zemědělství.
V dokumentu se praví, že od školního roku 1997/98 bude nástavbové studium financováno ve výši 10% absolventů učebních oborů v rámci daného okresu. Pokud je někde momentálně toto procento vyšší, školský úřad vypracuje projekt, jak během tří let dosáhnout požadovaného stavu.
V okrese Uh. Hradiště se letos otvírají denní nástavby na školách zřizo-vaných ministerstvem školství na Integrované střední škole v Uh. Brodě - Podnikání v oboru strojírenství a Technickohospodářské a správní činnosti, v Uh. Hradišti na SOU Jiřího z Poděbrad obor Oděvnictví a na SOU Mojmír Technickohospodářské a správní činnosti, Provozní technika a Nábytkářství, celkem tedy 6 tříd. Jak uvedla dr. Věra Machová ze Školského úřadu v Uh. Hradišti: #Letos máme 750 absolventů učebních oborů a žáci přijímaní na nástavby představují 18% z tohoto počtu. Dosažení minis-terstvem požadované desetiprocentní hranice by v budoucnu odpovídalo otevření 3 tříd nástavbového studia v rámci okresu. Přitom loni bylo otevřeno na učilištích, které spadají pod ministerstvo školství (až od 1. ledna 1997!) deset nástavbových tříd, tedy téměř dvojnásobek oproti letošnímu roku.IV. Sněm historických sídel v Uh. Hradišti
Uh. Hradiště (VaMP) - Ve dnech 15. až 17. května 1997 proběhne v našem okresním městě IV. Sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Při této příležitosti pořadatelé očekávají zhruba 300 hostů ze 180 měst a obcí České republiky. Uherské Hradiště se tak po Jihlavě, Pardubicích, Olomouci a městu Tábor stalo dalším pořadatelem akce, kde si zejména starostové a městští architekti všech zúčastněných měst vymění zkušenosti na poli historických památek. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vzniklo 8. listopadu 1990 v Litomyšli z iniciativy před-stavitelů východočeských měst. Důvodem pro založení Sdružení byla naléhavá potřeba zastavit úpadek historických jáder měst, který hrozil přerůst v úplné zničení historických urbanistických struk-tur.
#Jeho úkolem je vytvářet předpoklady pro regeneraci chráněných center měst v oblasti ekonomické, legislativní a tech-nicko - organizační, řekl architekt města Ing. Aleš Holý. Podle něj je výběr Uherského Hradiště pro místo konání Sněmu čest i závazek zároveň. Jedná se o nejvýznam-nější pořadatelskou akci města v roce 1997, která bude součástí oslav 740. výročí založení města. Kromě Hradiště měly zájem uspořádat Sněm i městská část Praha 1 a Brno, které ovšem nakonec vybrány nebyly.Lázně v Ostrožské Nové Vsi zahájily
Ostr. Nová Ves - Historie Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi se datuje okolo roku 1903, kdy si místní doktor teologie a farář MUDr. Botek povšiml blahodárného účinku vody v bažinách na onemocnění kůže pasoucích se krav. Po rozboru vody bylo zjištěno, že jde o vodu s vysokým obsahem síry. Celosvětové výzkumy prokázaly léčebné účinky sirné vody nejen na kůži, ale i vaziva, klouby a svaly. Proto zde počátkem století vzniklo první léčebné zařízení, které bylo po válce znárodněno a následně přiřazeno k lázeňským zařízením tehdejší Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dlouhou dobu až do roku 1989 byly lázně v Ostrožské Nové Vsi součástí, i když poměrně vzdálenou, státních lázní Luhačovice. A od roku 1992, kdy byly lázně v havarijním stavu předány, se novým majitelem stala obec. Ta se v čele se starostou zasadila o to, aby lázeňství v tomto regionu zůstalo. Proto mohla od roku 1993 začít v lázních rozsáhlá rekonstrukce, jejíž ukončení se chystá na tento týden.
Jde ovšem jen o část celkové přestavby lázeňského komplexu. #Do budoucna počítáme s dobudováním vodoléčebného provozu včetně rehabilitačního bazénu se sirnou vodou. A aby byly naše služby kompletní, počítáme s otevřením stravovacího provozu, uvedl v rozhovoru pro Dobrý den primář MUDr. Zdeněk Sládek. Je ovšem třeba sehnat nezbytné finance.
Podle nového indikačního seznamu, který vešel v platnost 1. dubna 1997, se v Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves mohou i nadále léčit onemocnění pohybového aparátu a nově i nemoci kůže. Lázně mají uzavřeny smlouvy o úhradě léčby pohybového aparátu téměř se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice, smlouvy pro léčbu kožních onemocnění by měly začít platit od 1. července 1997. A v čem vidí MUDr. Sládek přednosti ostrožských lázní oproti podobným zařízením? #První výhodou je skutečnost, že tyto lázně byly předběžně vybrány jako regionální lázně pro léčbu chorob pohybových. Kromě toho nám včera (22.4.1997 - pozn. red.) byl oznámen výsledek rozboru léčivé vody, která obsahuje 6,2 miligramů síry na litr, což je největší množství, které bylo na Moravě zjištěno, uvedl primář Sládek. Dokonce podle dohadů odborníků je možné, že ve větší hloubce (zkušební vrty se provádějí běžně do hloubky okolo 90 metrů) jsou tyto zdroje sirnaté vody termální.
#Druhým aspektem, který staví tyto lázně nahoru, je skutečnost, že po rozdělení federativní republiky uplatňuje Všeobecná pojišťovna zásadu léčit kožní choroby na území našeho státu (dříve ve slovenských Smrďákách - pozn. red.). A navíc je zde už téměř stoletá tradice v poskytování lázeňských služeb, řekl MUDr. Sládek. Podle něj nelze podceňovat skutečnost, že vlivem špatného životního stylu bude u nás chorob pohybového aparátu spíše přibývat, čímž se výrazněji otevírá perspektiva těchto lázní.
Celkem 21 procedur, kterými musí pacient projít, aby byla péče kompletní, je určeno jak pro ambulantní léčbu, tak pro ty, kteří budou přímo v lázních ubytováni. Komplexní léčba včetně ubytování a stravování bude v Ostrožské Nové Vsi zahájena v červenci, kdy hosté budou mít k dispozici dva druhy ubytování: 1. A kategorie v jednolůžkových pokojích vybave-ných sociálním zařízením, 2. v turistické kategorii. Vzhledem k tomu, že se lázně nacházejí mimo frekventovanou městskou zónu, téměř ideálně zasazené do zeleně a že existují snahy vytvořit okolo lázeňského komplexu zařízení pro aktivní využití volného času (tenisové kurty, golfové hřiště), měly by se Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi stát vyhledávaným místem lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. 30. dubna 1997 v 16 hodin dojde ke slavnostnímu zahájení rekonstruo-vané hlavní budovy Sirnatých lázní, kde jsou vedle většiny procedur soustředěny i nové ubytovací kapacity lázní. Bližší informace o provozu lázní můžete získat na tel. 0632/98125 (598125).
M. MiškeříkováDo Starého Města přiletěli čápi
St. Město (MIKI) - Snad jen málokterý pták si získal takovou přízeň člověka, jako čáp bílý. Svá hnízda si staví zpravidla na komínech v těsné blízkosti lidských obydlí a může tak z výšky sledovat veškeré naše konání. Pro mnohé z nás se tento ušlechtilý pták stal symbolem domova a rodinné pohody a lidé se mu snažili proto od nepaměti pomáhat a chránit jej. Přesto všechno však čáp bílý patří mezi druhy zapsané v červené knize a jeho počty neustále klesají. Jednou z hlavních příčin je především ztráta vhodných hnízdních příležitostí. Jedno z hnízdišť čápa bílého v okrese Uherské Hradiště je ve Starém Městě. Dlouhonozí zobáči již několik let přilétají na komín stolařství FRYBO podnikatele Bohumila Frydrychovského v Klukově ulici. "Prvního čápa jsem spatřili v pondělí 14. dubna krátce po 11. hodině, když usedl na torzo starého hnízda a spokojeně zaklapal zobákem," sdělil nám ekonom firmy FRYBO Ing.Látal.
Za dva dny po příletu prvního staroměstského čápa napadl sníh, což bylo pro opeřence velkým překvapením. Přesně za týden, v pondělí 21. dubna, přiletěl druhý čáp do páru a po vykonání milostného aktu se očekává přírůstek do čapího letního obydlí. V roce 1995 vychovali staroměstští čápi čtyři potomky, v loňském roce mláďata zahynula. Přispěly k tomu i povětrnostní podmínky a chladné jaro.Před týdnem první termín zkoušek
Největší zájem o Umprumku, gymnázia a průmyslovku

Tak probíhaly letošní přijímací zkoušky na UMPRUM.
Uh. Hradiště - Celkem 3.330 přihlášek podaných na střední školy, gymnázia a střední odborná učiliště v tomto školním roce zaregistroval Školský úřad v Uherském Hradišti. Tento stav ovšem nevyjadřuje celkový počet uchazečů, protože každý žák po ukončení povinné školní docházky mohl prostřed-nictvím své základní školy podat hned dvě přihlášky. V pondělí 21. dubna 1997 se uskutečnil první termín přijímacích zkoušek na všechny školy v našem regionu. Druhý termín proběhne v měsíci květnu. Zhruba 2.127 uchazečů (v čísle jsou zahrnuti i absolventi ZŠ z jiných okresů) se tak právě v minulém týdnu pokusilo získat místo na škole v okrese Uherské Hradiště, v oboru, kterému při svém rozhodování dalo prioritu.
#Samozřejmě nebyly naplněny všechny otevřené obory, uvedla dr. Věra Machová ze Školského úřadu v Uh. Hradišti. Podle směrnic, které vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je možné ten který obor otevřít za předpokladu, že se na něj přihlásí minimálně osmnáct žáků. #Pokud jde o obor, který se jinde v okrese neučí a o absolventy oboru má zájem úřad práce, stačí jen osm zájemců, doplnila dr. Machová. To není problém např. obou gymnázií (Uh. Hradiště i Uh. Brod), Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uh. Hradišti, kde počet uchazečů již léta vícenásobně překračuje možnosti školy.
Tradičně největší zájem vychá-zejících žáků základních škol je letos, stejně jako v uplynulých letech, o Střední umělecko - průmyslovou školu.
V této škole v uplynulém týdnu složilo přijímací zkoušky 236 uchazečů (z toho zhruba pouhou třetinu tvořili chlapci), když jen šedesáti z nich bude kladně vyhověno. Na SUPŠ v Uherském Hradišti byly letos otevřeny obory: propagační výtvarnictví a grafika, užitá malba, návrhářství a modelování obuvi a oděvů, užitá fotografie, tvorba hraček a dekorativních předmětů, design, výtvarné zpracování keramiky a kamenosochařství. #Mezi studenty byl i letos největší zájem o malbu a grafiku. To se ostatně opakuje každým rokem, prozradil ředitel školy ak. malíř Jan Pospíšil, #kromě uměleckých škol v Brně a Praze, kde je samozřejmě zájem obrovský, je to právě naše škola, kde léta trvá vysoký zájem o studium. Malé umělecké školy nás prosí, abychom část zájemců, kteří u nás neuspějí, poslali k nim.
V září 97 půjdou poprvé do čtvrtého ročníku studenti oboru návrhářství oděvů, takže se poprvé uzavře tento zejména mezi dívkami velmi žádaný obor. #Těší mě na této skutečnosti fakt, že se nám snad už začne dařit konkrétní spolupráce mezi návrhářstvím oděvů a obuvi. Do budoucna počítáme s pořádáním společných módních přehlídek a jiných systematických celků, což by mohlo oslovit a pobavit širokou veřejnost, sdělil ředitel Pospíšil.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund