Číslo: 18
05.05.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Je vám více než 70? Jezdíte zdarma!
Úřední šiml si opět zařehtal!
V Hradišti noví výběrčí poplatků
Ostrožské sirnaté lázně perlou našeho okresu
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Je vám více než 70? Jezdíte zdarma!
Uh. Brod (paf) - V polovině dubna bylo ukončeno výběrové řízení na uzavření smlouvy s dopravcem, který bude v Uh. Brodě provozovat příměstskou dopravu. Ze tří zájemců vyšlo vítězně ČSAD, a.s. Uh. Hradiště. #V termínu se přihlásilo pouze ČSAD a Housacar Zlín, později projevil zájem i třetí soukromý dopravce, který však nesplňoval základní podmínky výběrového řízení, řekl zástupce starosty Stanislav Zápeca, #rozhodli jsme se uzavřít smlouvu s ČSAD, protože firma Housacar v poslední době způsobila několika obcím nemalé problémy odstoupením od místní dopravy. Jednalo se o obce na trase z Brodu do Zlína, přes Prakšice, Pašovice, Částkov, špatné zkušenosti s tímto dopravcem mají i Březolupy. Neradi bychom se situace, kdy nikdo v těchto obcích nejezdil, dočkali i u nás v Uh. Brodě. Ovlivnilo nás také prohlášení starosty Březolup, že je přístupem firmy Housacar zklamán.
Soukromý dopravce Housacar snížil své šance na vítězství ve výběrovém řízení také prohlášením, ve kterém nabízel provozování příměstské dopravy za nákladový kilometr 18,- Kč pod podmínkou, že bude na území Uh. Brodu jediným dopravcem, což podle slov Zápecy radnice nemůže zajistit žádnému autodopravci. #Oproti roku 1996 budou občané starší sedmdesáti let zvýhodněni tím, že mohou brodskou příměstskou dopravu, jako jedinou na okrese, využívat zdarma. Tato služba byla přímo podmínkou městského úřadu, uvedl generální ředitel ČSAD Antonín Kusák. Přesto, že bude množství občanů přepravováno bezplatně, podařilo se snížit náklady na provoz autobusové dopravy. Místostarosta Zápeca vyjádřil spokojenost s dohledným uzavřením smluv s ČSAD: #Když porovnám předpoklad letošních nákladů s rokem minulým, musím říci, že město finance ještě ušetří. Při propočtech jsme přišli k číslu 720 tisíc, v němž je zahrnuta i ztrátovost za bezúplatnou přepravu občanů starších sedmdesáti let.Úřední šiml si opět zařehtal!
Uh. Hradiště (ivon) - Od 10. dubna odeslal odbor životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti přes dva tisíce dopisů potenciálním neplatičům poplatku za odvoz popelnic. "Tento dopis," jak nám sdělil vedoucí odboru ŽP ing. P. Vojáček, #v textu skloubil tři dopisy, které by jinak musely být postupně rozeslány. První by zjišťoval, komu nebyly složenky doručeny, druhý by prověřoval zaplacení a třetí by byl určený již skutečným neplatičům s upozorněním na možné sankce.
Co dopisu předcházelo a proč o tom vlastně píšeme? Celé to začalo předáním 6902 složenek externím pracovníkům, se kterými byla uzavřena smlouva o jejich distribuci. Při kontrole, která byla provedena začátkem února, ale byla vztažena k 31.12. 1996, bylo zjištěno, že není uhrazeno 2309 složenek, tedy plná třetina.
Tyto domácnosti obdržely dopis, který připouštěl problémy při distribuci složenek. Občané byli požádáni, aby ve vlastním zájmu kontaktovali městský úřad a složenku si vyzvedli nebo předložili doklad o zaplacení. Bylo tak třeba učinit nejpozději do konce dubna. Poslední odstavec dopisu upozorňuje, že proti neplatičům budou uplatněna veškerá sankční opatření. (Za pochopení poděkoval vedoucí odboru ŽP ing. Vojáček).
Následně došlo k tomu, že odbor životního prostředí byl v závěru dubna navštíven téměř tisícovkou občanů, necelá polovina se prokázala dokladem o zaplacení, ostatní si vyzvedli novou složenku.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi nás napadly následující otázky:
1) Proč trvalo čtvrt roku, než byla provedena kontrola zaplacení poplatků za odvoz popelnic, případně co bránilo tomu, aby byl aktualizován program evidující placení ke 31.12. 1996?
2) Co se dělo čtyři týdny mezi napsáním (28.3.) a odesláním (22.4.) dopisu?
Odpověď: Dopis byl postupně rozesílán od 10. dubna (určitý čas zabral předtisk v tiskárně) tak, aby jej všichni adresáti neobdrželi (podtrženo red) najednou.
3) Proč dal městský úřad některým občanům pouhé dva dny k vyřízení záležitosti, na kterou si sám ponechal téměř čtyři měsíce?
Na výše uvedené otázky odpovídal ing. Vojáček, pokud odpověď nenacházíte, není vina na straně Dobrého dne, Slovácko. (Dodejme, že ing. Vojáček se všem, kterých se dopis dotkl, hluboce omlouvá.) Přidám otázku poslední. Rozeslání druhých dopisů stálo městskou pokladnu přes 10.000 korun. Bude tato částka předepsána k úhradě distributorům původních dopisů nebo ji máme brát jako daň z pohodlnosti státem placených úředníků?V Hradišti noví výběrčí poplatků
Uh. Hradiště (VaMP) - Novou obecně závaznou vyhlášku O parkování na místních komunikacích s umístěnými parkovacími automaty přijalo 22. dubna Městské zastupitelstvo. Podle ní byla v zájmu regulace dopravy v centru města přijata pravidla pro parkování ve vytypovaných místech. Pro provoz parkovacích automatů byly určeny místní komunikace v ulicích: Masarykovo náměstí, Nádražní ulice, Zelný trh, Mariánské náměstí, Františkánská ulice, parkoviště u Centrumu, Palackého náměstí, Hradební ulice, Komenského náměstí, Svatováclavská ulice, Kollárova ulice a Dvořákova ulice. Řidič motorového vozidla, který v těchto místech bude parkovat, je podle vyhlášky povinen zakoupit si parkovací lístek. Přičemž ceny parkovného se pohybují v rozmezí od 6 do 15 korun za hodinu, minimálně však 2 koruny za 30 minut parkování. #Například na Masarykově a Mariánském náměstí je sazba stanovena na 10 Kč za hodinu, pokud doba nepřesáhne dvě hodiny.
Nad dvě hodiny stání došlo k navýšení na 15 Kč za hodinu, aby tato parkoviště nesloužila k dlouhodobému odstavu vozidla, upřesnil tajemník města Rochovanský.
Právnické a fyzické osoby jsou oprávněny uhradit cenu za parkování na místních komunikacích paušální částkou na příslušný kalendářní rok. U nejfrekventovanějších zón jde o částku 6.000 Kč, mimo ně 4.000 Kč.
Bez poplatků můžeme v okresním městě parkovat na ulici Stojanova, u kina Hvězda a u Zimního stadionu.Ostrožské sirnaté lázně perlou našeho okresu
Druhá část generální rekonstrukce lázeňského areálu v Ostrožské Nové Vsi ukončena

Tak probíhaly letošní přijímací zkoušky na UMPRUM.
Ostr. Nová Ves (VaMP) - Poslední dubnový den se stal významným pro Sirnatelé lázně v Ostrožské Nové Vsi. 30. dubna 1997 totiž došlo ke slavnostnímu otevření druhé poloviny lázeňského komplexu. Mezi těmi, kteří se středečního sluncem zalitého odpoledne do lázní dostavili, nechyběl starosta Ostr. Nové Vsi Josef Pavlačka, farář Antonín Valíček z Boršic, primář Sirnatých lázní MUDr. Zdeněk Sládek, dr. Hojač a samozřejmě zaměstnanci tohoto lázeňského zařízení v čele s paní Andrýskovou. Hosty slavnostního otevření byl i starosta Kunovic Jiří Deml a zástupci firem PaPP a STAMOS z Uh. Hradiště, kteří se podíleli na stavební rekonstrukci a vybavení interiérů.
#Před rokem a dvěma měsíci jsme zde slibovali, že z lázní uděláme perlu v okrese, řekl mimo při slavnostní příležitosti primář Sládek, #vše nasvědčuje tomu, že by se naše lázně mohly stát perlou pro mnohem větší region.
V minulém roce navštívilo Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi patnáct set pacientů, kterým zde bylo léčeno pohybové ústrojí. Když dnes vše nasvědčuje tomu, že od 1. července 1997 se v Ostr. Nové Vsi budou léčit i nemoci kůže, počet pacientů zákonitě naroste. K tomu všemu napomůže i 13 van pro poskytování sirných, perličkových, vířivých a podvodních koupelí, zařízení pro elektroléčbu a aplikaci parafinu, tepelných a studených obkladů a plynových injekcí. Veškerá zařízení si také mohli všichni přítomní ve středu prohlédnout. Farář Valíček připomněl, že voda je boží stvoření, bez kterého není života a sirnatá voda v domě jeho rodičů nesměla nikdy chybět.
Snad všichni zainteresovaní se shodli v tom, že u příležitosti oslav 100 let trvání lázeňství v Ostrožské Nové Vsi v roce 2003 budou lázně populární i v širokém okolí.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Přes hranice za lupem
Dne 24. dubna před půl sedmou ráno zadrželi kriminalisté z Uherského Hradiště trojici mladých pachatelů ze Slovenska, kteří se uvedeného dne vloupali do pohostinství v Hradčovicích. Jmenovaným bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže a až do dalšího rozhodnutí příslušných orgánů byli zadrženi.

V pokladničce bylo 70.000
V noci na 24. dubna se neznámý pachatel vloupal do kanceláře účetní na Obecním úřadě v Kudlovicích, kde vypáčil plechovou skříň a následně i příruční pokladničku, ze které odcizil 70.000 korun.

Přišel o dobré pití
Téže noci se neznámý pachatel vloupal do sklepní kóje na sídlišti v Mařaticích, odkud odcizil 30 litrů slivovice, 2 páry lyžařských bot a elektrickou vrtačku, čímž majiteli způsobil škodu ve výši téměř dvaceti tisíc.

Stříhali ve vinohradu měděný drát
Koncem dubna odcizil neznámý pachatel z vinohradu v katastru obce Polešovice asi 4.500 metrů měděného drátu o průměru 3 mm, který odstříhal z vedení vinice. Majiteli tak způsobil škodu 40.000 korun.

Malí kluci z Hluku kradli v Dolním Němčí kola
Kriminalistům z Uherského Hradiště se podařilo objasnit dvě krádeže jízdních kol v Dolním Němčí, kdy celková škoda činila 8.500 korun. Jako pachatelé byli zjištěni dva chlapci ve věku 10 a 11 let z Hluku. Věc bude vzhledem k věku pachatelů odložena.

Revolver z Brazílie ukraden
Předposledního dubna oznámila uherskobrodská firma KOZAP, že jí na trase Brazílie - Praha - Bánov - Vídeň byla odcizena z papírového balíku zbraň - revolver zn. Rossi. Krádež byla zjištěna až ve vídeňské zkušebně. Škoda činí necelých osm tisíc korun.

Střelnou zbraň přechovával bez povolení
Kriminální policie zjistila pachatele trestného činu nedobrovolného ozbrojování - 61letého občana Ostrožské Nové Vsi, který přechovával bez povolení střelnou zbraň. Tu prý našel před třiceti lety na půdě svého domu.

Co mu to auto udělalo?
V noci na 1. máje poškodil neznámý pachatel v Uherském Hradišti na Polní ulici zaparkované osobní vozidlo zn. Mercedes Benz, a způsobil tak škodu ve výši 20.000 DM, což je v přepočtu asi 360.000 korun.

Měl vůz se stříbrnou metalízou
1. května v ranních hodinách bylo v Uherském Hradišti - Rybárnách odcizeno osobní auto BMW uherskohradišťské SPZ UHH 74-12 v hodnotě dvě stě tisíc v barvě stříbrné metalízy.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund