Číslo: 18
02.05.2000
Článků: 89

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Neměli zájem
Městská policie má nedostatek "botiček"
Billboard bránil řidičům ve výhledu
O informačním centru má už město jasno
Baťův kanál byl slavnostně odemčen
Případ je ukončen: policisté jsou bezchybní
Rumuni budou mít nový pomník
Úpravy koryta jsou u konce
Včera se slavil Den osvobození
Anketa na aktuální téma
Úlovek z řeky Moravy

Neměli zájem
Uh. Hradiště (fal) - Z části státního rozpočtu, která pro letošní rok připadá na regeneraci městských památkových rezervací a zón, dostalo Uherské Hradiště příslib na 1 030 000 korun. Proto městské zastupitelstvo schválilo rozdělení této částky.
"Na rekonstrukci jezuitských sklepů byl schválen příspěvek ve výši 850 000 korun," uvedl starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. "Na třetí etapu rekonstrukce městských hradeb byl schválen příspěvek sto tisíc a na Stanclovu lékárnu osmdesát tisíc korun. Lékárně také přispějeme padesáti tisíci korunami na výměnu oken. Je totiž třeba, aby město v tomto případě přispělo deseti procenty letošních stavebních plánovaných nákladů," řekl Šupka. Jak dále uvedl, navržených akcí na rozdělení příspěvků bylo původně více. Jednalo se například o hotel Fojta, knihovnu B.B. Buchlovana a kostel Zvěstování Panny Marie. "Investoři nebo majitelé těchto objektů však neprojevili zájem," dodal Šupka.Městská policie má nedostatek "botiček"

Strážníci mohou nasazovat botičky za porušení nejen zákazové, ale i informativní značky - Foto: Archiv městské policie
Uh. Hradiště (fal) - Městská policie za poslední rok řešila méně přestupků než v letech minulých. Přesto strážníci zaznamenali o třetinu více přestupků, než je obvyklé v jiných, stejně velkých městech.
"Vloni jsme řešili více než šest tisíc přestupků, z toho 5108 proti bezpečnosti silničního provozu, přičemž 281 z nich bylo postoupeno na dopravní inspektorát," uvedl velitel Městské policie v Uherském Hradišti Jaroslav Ježo. "Máme pět botiček, uživili bychom jich ale i dvacet."
Nejvíce přestupků se lidé dopouštějí přímo v centru města, často nerespektují zákaz zastavení na Otakarově ulici nebo Mariánském náměstí nebo vyhrazené parkoviště pro zdravotně postižené na Masarykově náměstí.
Strážníci se také často setkávají s neplatiči parkovného. Za nezaplacení parkovného však může být provinilci uložena pokuta až do jednoho tisíce korun.
"Přesto bych mohl říci, že počet přestupků se snižuje. Ke zlepšení situace v centru města by mělo být zvětšení parkoviště u Grandu, později také vybudování podzemního parkoviště u Klubu kultury," dodal závěrem Ježo.Billboard bránil řidičům ve výhledu
Uh. Ostroh (red) - Bez řádného povolení "ozdobil" silnici před Uherským Ostrohem u u čerpací stanice K1 a odbočky na Ostrožskou Lhotu billboard na osobní automobil, kterou zde umístila uherskohradišťská firma Artel. Kromě toho, že k této stavbě chybělo stavební povolení, vyjádření okresního úřadu a dopravního inspektorátu, bránil billboard ve výhledu řidičů do protisměru.
"Podívejte se na to. Chci odbočit vlevo a přitom vůbec nevidím, jestli v protisměru někdo jede. To přece nikdo nemohl povolit!" rozčiloval se Jiří Matušík z Hluku.
"Jako silniční správní úřad jsme při kontrole na tuto stavbu přišli a s vlastníkem povedeme řízení o umístění stavby v ochranném pásmu," řekla vedoucího dopravního referátu Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Míšková.
Takovou stavbu může povolit příslušný stavební úřad, ovšem teprve na základě vyjádření dopravního referátu a dopravním inspektorátu.
"My jsme žádné takové povolení nevydali, protože nás o něj nikdo nepožádal," uvedla Míšková. Jedná se tedy o tzv. černou stavbu, za kterou může být uložena pokuta až do výše dvou set tisíc korun.
"Reklama byla umístěna bez povolení. V případě žádosti o povolení bychom jej ale stejně nedali," řekl vedoucí dopravního inspektorátu PO ČR Jaroslav Prchlík. "Billboard není můj, nemám s ním nic společného a už tam není. Už je to vyřešené," uvedl majitel čerpací stanice K1 Dušan Komnacký. Potvrdil, že pozemek na kterém byla reklama umístěna, je jeho, ovšem odmítl se vyjádřit k tomu, zdali firmě Artel postavení billboardu povolil.
"Billboard u Uherského Ostrohu jsme postavili po dohodě s majitelem pozemku, panem Komnackým na dobu jednoho měsíce. Ovšem jakmile nás pracovnice OkÚ upozornila na to, že něco není v pořádku, billboard jsme položili na zem. Protože to ale není stavba zabudovaná v zemi, billboard je totiž přenosný, domníval jsem se, že k tomu nebude nutné vyřízení stavebního povolení a postačí jen souhlas majitele pozemku," vysvětlil majitel firmy Artel Radek Frýza. "Mrzí mě, že reklama byla postavena na místě, který bránil ve výhledu. Na upozornění jsme ale reagovali okamžitě a billboard jsme odstranili," dodal Frýza.O informačním centru má už město jasno
Uh. Hradiště (fal) - Už za dva měsíce by se mělo rozjet pracoviště cestovního ruchu na Domě služeb na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Po pravé straně přízemí bude fungovat Městské informační centrum, které nabídne kopírování, získávání informací všeho druhu a také prodej map nejen našeho okresu.
Své sídlo zde také bude mít Regionální sdružení pro cestovní ruch - Region Slovácko a do konce roku se plánuje také otevření mládežnického informačního centra.
"V mládežnickém informačním centru počítáme s největší návštěvností. Podle zkušeností z jiných měst mládež projevuje o takové centrum velký zájem," uvedl zástupce starosty Městského úřadu v Uherském Hradišti Květoslav Tichavský. Je zde naplánováno umístění osmi počítačů, na kterých budou mít zájemci přístup k internetu. V mládežnickém centru bude možné získat informace například o levném ubytování, brigádách, různých aktivitách mladých, i možnostech studia.
"Víme však, že ne všichni jsou schopni nebo ochotni pracovat s internetem, a proto budou všechny tyto informace také v písemné formě," řekl Tichavský.
"Pro aktivity mládeže by bylo možné v budoucnu využít dvůr, kde by si případně mohli posedět, zasportovat, zahrát šachy nebo si něco poslechnout," předvídá Tichavský.
Vedle vchodu do Domu služeb bude umístěný infobox s nočním provozem, na chodbě pak infobox s denním provozem. Zatím ale není jisté, budou-li infoboxy dotykové, klávesnicové, nebo dokonce s tiskárnou. Pro účely zřízení turistického centra město vyčlenilo na stavební úpravy i na vybavení jeden a půl milionu korun. "Snažíme se nyní oslovovat sponzory, kteří by nám pomohli s počítačovým vybavením," dodal Tichavský.Baťův kanál byl slavnostně odemčen

Baťův kanál tradičně odemykal starosta Ladislav Šupka - Foto: P. Paška

Uh. Hradiště (Kk) - V přístavišti u půjčovny motorových člunů v Uherském Hradišti proběhlo včera 1. května v dopoledních hodinách odemknutí Baťova kanálu. Během plavební sezóny, která potrvá až do podzimu, si tak mohou zájemci vypůjčit motorový člun a vydat se nejen po Baťově kanálu, ale i po Moravě za krásami přírody. O tom, že je o "Baťák" zájem, svědčí konstatování Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu která zaznamenala v uplynulé sezóně téměř šestnáct tisíc návštěvníků, kteří se projeli nejen na vypůjčených, ale i na svých člunech.
Případ je ukončen: policisté jsou bezchybní
Uh. Hradiště (Kk) - Od smrti Michala Hubáčka z Míkovic, který spáchal sebevraždu oběšením, uplynuly již dva měsíce. Po celou dobu jsme čtenářům našeho týdeníku Dobrý den, Slovácko přinášeli informace o průběhu tohoto případu. Tak, jak skončil život sedmnáctiletého mladíka, bylo již ukončeno i vyšetřování, které mělo objasnit příčiny vedoucí Michala k tak zásadnímu a bohužel nezvratnému rozhodnutí. Jak uvedl kpt. Jaroslav Krejčíř, tiskový mluvčí policie a současně vyšetřovatel případu, nebylo prokázáno žádné pochybení policistů ani jejich postupů. Podle posledního Michalova dopisu na rozloučenou měly být ale právě především praktiky vyšetřovatelů Hráčka a Falešníka při jeho výslechu hlavním důvodem k ukončení života. "Během tohoto týdne bude vyhotoveno rozhodnutí o odložení případu. Vyrozuměni budou jak rodiče, tak i státní zástupce, kteří budou moci podat proti usnesení odvolání," dodal závěrem Krejčíř.Rumuni budou mít nový pomník
Jankovice (Kk) - V roce 1946 byl v Jankovicích postaven pomník k uctění památky pěti rumunských vojáků a jejich velitele, kteří padli při osvobozování obce. Jelikož je pomník zhotoven ze zdejšího pískovce, je již velmi poškozený a vedení Jankovic se proto rozhodlo jej zrekonstruovat.
"Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci Ministerstvo obrany, Kancelář veteránů válek a důchodců. Rozpočet na opravu byl totiž 88 070 korun, které obec neměla. Po výběrovém řízení nakonec ministerstvo rozhodlo udělit dotaci ve výši 60 tisíc korun s tím, že chybějící část nákladů doplatí obec sama a zabezpečí rovněž pomocné práce," řekla starosta Jankovic Anna Vydržalová. Oprava pomníku musela být konzultována s odborníky, neboť se ke stavbě nedochovala žádná dokumentace. Památkáři rovněž doporučili i zručného kamenosochaře. Rekonstrukce pomníku bude zahájena již počátkem května a potrvá zhruba měsíc.Úpravy koryta jsou u konce
Kostelany n/Mor. (Kk) - V současné době probíhá poslední etapa úpravy profilu koryta řeky Moravy v úseku od nedakonického jezu až po zaústění Olšavy v Kostelanech nad Moravou. "Je to jedna z akcí na odstraňování povodňových škod, která pokračuje z loňského roku. Likvidují se nánosy bahna, které vznikly při povodni a kontroluje se výška koruny hráze, jestli má požadovanou kótu," uvedl ředitel Povodí Moravy František Ondrůšek. Jelikož je většinou koryto řeky prohloubeno a dochází k ujíždění zeminy, provádí se současně také zpevňování svahů závozem z lomového kamene. Koryto řeky by tak mělo být po celém úseku již letos uvedeno do projektovaného profilu.Včera se slavil Den osvobození

Uh. Hradiště (red) - Už od deseti hodin dopoledne v Uherském Hradišti probíhaly oslavy Dne osvobození. Vzpomínkovým aktem k pětapadesátému výročí osvobození města bylo položení květin u památníku na náměstí Míru.

Projevy k tomuto tématu přednesli starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka a předseda Svazu protifašistických bojovníků Jevický. Po tomto aktu mohli zájemci ve foyer kina Hvězda zhlédnout výstavu dokumentů ze soukromých archivů členů Svazu protifašistických bojovníků.

Foto: P. PaškaAnketa na aktuální téma
Hodláte vstoupit do Sdružení měst a obcí akcionářů ČS za účelem výhodnějšího prodeje akcií ČS?
Jan Šimčík, starosta Hluku:
"Akcie České spořitelny máme. Zatím jsme ale o něčem takovém neuvažovali a nejednali, protože o tomto sdružení nemáme žádné informace. Akcie Jihomoravské plynárenské, a. s., a Jihomoravské energetiky, a. s., jsme prodávali prostřednictvím sdružení ESOM. Můj osobní názor je ten, že na základě těchto dobrých zkušeností, bychom možná pro prodej akcií spořitelny opět využili sdružení a neprodávali bychom je sami. To by ale samozřejmě muselo být projednáno a schváleno městskou radou a zastupitelstvem. Ovšem dosud jsem o existenci takového sdružení nevěděl."

Miroslav Křižka, starosta Podolí:
"Do tohoto sdružení jsme vstoupili. Obesílali nás už před šesti týdny. Když jsme prodávali akcie Jihomoravské plynárenské, a. s. a Jihomoravské energetiky, a. s. tak jsme byli v Energetickém sdružení obcí jižní Moravy a podařilo se nám to velmi výhodně prodat. Od tohoto dalšího sdružení si slibujeme stejné výsledky. Než jsme tenkrát prodali akcie přes ESOM, pokoušeli jsme se je prodat i sami. Ovšem nabídky, které nám chodily, nebyly výhodné tak jako z ESOMu a navíc ani nebyly kvalitně právně zpracované. Dáváme přednost tomuto, byť sdružení ESOM bylo sdružení obcí jižní Moravy. A to bylo pro nás výhodnější, protože byla lepší komunikace s vedením sdružení. Náš okres totiž zastupoval starosta Starého Města. Prozatím nedokáži odhadnout, nakolik bude dobrá komunikace s tímto sdružením, které má sídlo v Plzni, ale rozhodně to stojí za pokus."

Milan Bauka, starosta Bystřice pod Lopeníkem:
"Akcie spořitelny sice vlastníme, ale o tomto sdružení nemáme žádné podrobnější informace. Navíc jsme ani neuvažovali o tom, že bychom vůbec do nějakého sdružení vstupovali, necítíme totiž potřebu se v této věci sdružovat. Nevím ani o tom, že v okolí by obce už v tomto sdružení působili. Pokud si vzpomínám nám ani nepřišla žádná nabídka ke členství."

Jaromír Čáp, starosta Pašovic:
"Zatím jsme o tom neuvažovali, ale myslím, že bude dobré to prodiskutovat, protože akcie máme. Je to jedno z řešení, které by podle nás bylo pro obec přínosem. My jsme ale uvažovali spíše o vytvoření nějakého sdružení více blízkých obcí, aby se akcie mohly lépe prodat. Podobně tomu bylo s prodejem akcionářských práv Jihomoravské energetiky a plynárenské, kdy jsme vytvořili Energetické sdružení měst a obcí jižní Moravy."
Úlovek z řeky Moravy

Kostelany n/Mor. (Kk) - Vzácným úlovkem se může pochlubit rybář z Kostelan nad Moravou Stanislav Ott. Tomu se podařil před Velikonocemi chytit ve vodách řeky Moravy tolstolobika.

Ryba měřila téměř jeden metr a vážila jedenáct a půl kilogramů. V současné době se hlava a ploutev nachází u Ottových v mrazáku, neboť si ji chtějí jako trofej místní rybáři vypreparovat.

"Zatím jsem tolstolobika nevařila, manžel chytá především kapry, prý je ale maso z této ryby velmi chutné," prozradila Marie Ottová.
Foto: P. Paškawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund