Číslo: 2
13.01.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Přístavba charitního domu o něco reálnější
Sněhové homole z náměstí nezmizí
Oznámení pro věřitele ČB
Akce Potřebují to, co já.ukončena
Vozíčkáři nemají na růžích ustláno
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Přístavba charitního domu o něco reálnější
Dá švýcarská charita částku 600 tisíc korun?
Uh. Hradiště (paf) -Pracovníci Charity Uh. Hradiště ve vánoční svátky mimo jiné zpříjemnili chvíle nejednomu člověku, který potřeboval jejich pomoc, ať už to byl bezdomovec nebo zdravotně postižený občan. Svůj podíl na tom ale měli i ti, kteří neváhali a reagovali na výzvu charity přispět finančním nebo věcným darem. Od 2. do 23. prosince byla na Masarykově náměstí umístěna pokladnička, jejíž obsah měl být věnován na přístavbu charitního domu sv. Ludmily na Velehradské třídě. Na přístavbu, která částečně řeší pomoc zdravotně postiženým občanům, se podařilo vybrat přesně 13 866,90 korun. Od roku 1994 je vypracován stavební projekt na přístavbu dvorní části, kde by měly být umístěny chráněné dílny, ale z finančních důvodů projekt nemohl být dotažen do konce. Celkové náklady na dobudování přízemní části dvoru totiž tvoří 1,2 milionu, uvedla Anna Konvalinková z Charity Uh. Hradiště. Na akci přispěl také městský úřad Uh. Hradiště, jednotlivé obce a farnosti a jednotliví občané.
Na základě žádosti polovinu vysoké častky přislíbila uhradit švýcarská charita pod podmínkou, že bude zajištěna druhá polovina stavebních nákladů. Pokladnička na náměstí vybrala tento rok mnohem méně než loni. Tehdy občané darovali denně o 800 korun více. Pokud se chcete podílet na zlepšení společenského i sociálního postavení zdravotně postižených občanů, máte možnost poslat svůj příspěvek na IPB 1044929/5100 (dar lze odečíst od základu daně z příjmu u fyzických i právnických osob). Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční nebo věcné dary a do nového roku všem lidem přejeme pokoj, lásku a toleranci, popřála na závěr A. Konvalinková.Sněhové homole z náměstí nezmizí
Uh. Hradiště (paf) - Z bohaté sněhové nadílky se letos snad radují jen děti. Starší, jen omezeně mobilní občané nebo třeba maminky s kočárky mají na nedostatečně ošetřených chodnících co dělat, aby cestu středem okresního města zvládli bez úhony.
Jak uvedl ing. František Rochovanský, tajemník Městského úřadu Uh. Hradiště: Technické služby města Hradiště se snaží především o to, aby zajistily hlavní komunikační trasy. Připouštíme, že není na pohled pěkné shromažďovat shrnutý sníh např. na Masarykově náměstí, ale jeho odvoz by byl zbytečně nákladný. Město ve snaze zajistit bezpečné chodníky zůstává často osamoceno. Majitelé nemovitostí si mnohdy nehledí povinnosti starat se o přilehlé chodníky.
Pokud tedy na zledovatělém chodníku přijdete k úrazu, zajistěte si svědky a můžete od viníka, tedy majitele nemovitosti, žádat náhradu až do výše120 tisíc korun.Oznámení pro věřitele ČB
V právní věci úpadce Česká banka, a.s. Praha - v likvidaci, svolává Krajský obchodní soud v Praze schůzi konkurzních věřitelů na den 16. ledna 1997 v 10.00 hodin do Sportovní haly HC Sparta Praha, a.s., Za Elektrárnou 419, Praha 7, vchod č. 20, parkoviště Jih. Na programu schůze bude: a) volba věřitelského orgánu, b) zpráva správců konkurzní podstaty o jejich činnosti a o rozsahu, velikosti a zpeněžování konkurzní podstaty, c) zpráva opatrovníka věřitelů o jeho činnosti, d) jiné. Prezentace konkurzních věřitelů začne 2 hodiny před zahájením schůze. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci, event. pověření k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti. Ing. Mgr. Jaroslav Zelenka v.r.Akce Potřebují to, co já.ukončena
Do humanitární sbírky určené dětem v bosenských uprchlických táborech se zapojilo 17 škol z uherskohradišťska a uherskobrodska
Zlín, Uh. Hradiště (red) - Celorepubliková akce s názvem Potřebují to, co já, kterou v závěru loňského roku zorganizovala na části jižní Moravy zlínská pobočka ADRA Česká republika, oslovila i okresy Uherské Hradiště, Zlín a Kroměříž. Sbírky, jejímž cílem bylo získat pro děti v uprchlických táborech v Bosně hygienické potřeby. Sbírky se zúčastnilo 76 škol (ve zlínském okrese 43 škol, v uherskohradišťském 17 škol, v kroměřížském 16 škol). Děti z těchto tří okresů shromáždily kromě 5914 kusů balíčků (cena jednoho balíčku je do 150,- Kč, váha asi 1 kg) ještě 10.275 Kč na jejich dopravu do Bosny.
První balíčky hygienických potřeb v celkové váze 4 tuny (270 krabic) odvezl Jan Lauterbach 13. prosince. Zbývající asi 4 tuny budou do Bosny dopraveny v průběhu ledna 1997.
Jak pro týdeník Dobrý den, Slovácko uvedla Alena Rusová z ADRY, z okresu Uherské Hradiště se do akce zapojily základní školy Babice, Hluk, Huštěnovice, Kunovice - Červená cesta, Suchá Loz, Šumice, Traplice, Uherský Brod - Mariánské náměstí a Na Výsluní, Újezdec u Luhačovic, Uherské Hradiště - Komenského, - Mojmír, - nám. Míru a Východ, Velehrad, Vlčnov, Staré Město (1. stupeň). Z okresu Uherské Hradiště se nám pro Bosnu podařilo nashromáždit 850 balíčků, prozradila Alena Rusová.
Jménem všech dětí v uprchlických táborech patří dík všem, kteří se této humanitární akce zúčastnili.Vozíčkáři nemají na růžích ustláno
Být vozíčkářem v našem státě je někdy docela nepříjemné dobrodružství...
Veselí nad Mor.- Být vozíčkářem v našem státě je někdy docela nepříjemné dobrodružství. Ať už při přepravě v hromadné dopravě nebo při nákupech v obchodech, návštěvách úřadů a služeb či kulturních zařízení v místě bydliště. Nehledě na úředního šimla při zajišťování invalidních pomůcek nebo při zajišťování financí na jejich krytí.
Tak nějak začal rozhovor s jedním z mnoha vozíčkářů. Je osmatřicetiletý František Fux z Veselí n.Mor. opravdu jeden z mnoha nebo na to, že je tělesně postižený, je oproti nám zdravým až neuvěřitelně aktivní? Posuďte sami.

Jak dalece jsi postižený a od kdy?
Ve svých 6 měsících jsem prodělal dětskou obrnu (po polio). Jsem ochrnut na celé tělo,ale díky své tvrdohlavosti a houževnatosti mám pohyblivé ruce, krční svalstvo a trup. Mohl jsem jezdit na vozíčku a s obtížemi se pohybovat o berlích.A aby toho nebylo málo, tak v roce 1992 jsem měl větší autonehodu se zdravotními komplikacemi. V současnosti jsem z 90% odkázán na invalidní vozík.

Jsi aktivní v několika funkcích. Jaké zastáváš?
Jako občan a invalida zastávám hned několik funkcí současně. Jsem odborný konzultant pro bezbarierovou výstavbu při Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených (dále jen SŽP ZP),dále jsem předsedou SŽP ZP pro okres Hodonín,členem celostátního výboru asociace polio (organizace sdružující postižené po dětské obrně) kde jsem zástupcem za jihomoravský kraj a v neposlední řadě členem zastupitelstva ve Veselí nad Moravou, kde jsem byl zvolen širokou veřejností v komunálních volbách.

Co všechno kontroluje a hlídá SŽP ZP a ty jako jeho člen?
Našim úkolem a cílem je kontrolovat do jaké míry je v praxi dodržován zákon 43/94 Sb. a Vyhláška 174/94 Sb. Tato vyhláška a zákon přikazuje, aby všechny novostavby, rekonstrukce a úpravy objektů, do kterých má přístup široká veřejnost, byly přístupné nejen lidem na invalidním vozíku, ale jak praví vyhláška 174/94 Sb.ő 2 odst.b) cituji:za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se považují osoby postižené pohybově, zrakově a sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a rodiče s dětmi do věku tří let.

Takže vlastně nepomáháš jenom vozíčkářům, ale široké veřejnosti. Co na tvé připomínky k projektům říkají projektanti, investoři a stavební úřady?
Vesměs se setkávám jako konzultant s nepochopením a nesouhlasem. Často se setkávám s názory typu:ať vozíčkáři lapí doma a neotravují...my je raději budeme nosit, než abychom dělali pro ně úpravy... až začnou vozíčkáři chodit k nám, tak teprve úpravy uděláme apod. No řekněte, nejsou ti lidé bezohlední?

Máš asi pravdu. Určitě se k problematice tělesně postižených ještě v některém z příštích čísel novin vrátíme. Co by jsi chtěl na závěr vzkázat zdravým spoluobčanům a i těm postiženým?
Při této příležitosti bych chtěl Vás zdravé poprosit o to, abyste nám pomohli všestranně zařadit nás postižené do zdravé společnosti. Já osobně tvrdím, že my postižení už v dnešní době nepotřebujeme tak pomůcky, jako lidi, kteří nám pomůžou do společnosti. Tam, kde nám nestačí vlastní síly, musí být někdo ze zdravých, aby vypomohl a toho už se mnohdy nedostává. A co postiženým? Zdravá veřejnost nás bude brát tak, jak ji to sami naučíme. Proto se co možná nejvíce (dle svých možností) pohybujte mezi lidmi a na veřejnosti. Jsem přesvědčen, že pokud nás zdraví spoluobčané budou co nejvíce vídat mezi sebou, začnou brát vážně jak naše požadavky, tak i nás jako rovnocenné partnery.

Děkuji za rozhovor. JanPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Násilí na Salaši
Začátek nového roku proběhl velmi nepříjemně pro jednu ženu z Běloruska. Sedmadvacetiletý muž ji krátce po celých osm prvních hodin roku 1997 omezoval na svobodě, pokusil se ji znásilnit a ještě jí vyhrožoval zabitím.

Stařenka uhořela
2. leden byl posledním dnem pro devětaosmdesátiletou paní z Uh. Brodu, která uhořela ve vlastním domě. Požár vznikl od zapálené svíčky, která byla nalezena na těle mrtvé ženy.

Patnáctiletý žhář
Policisté z Uh. Brodu zjistili v patnáctiletém Miloslavu B. zakladatele požáru zahradní chatky v Havřicích. Tímto je podezřelým z trestných činů poškozování cizí věci a porušování domovní svobody.

Přijel k nám podvodník
Až z Ostravy se se dvěma kumpány vydal dvaatřicetiletý muž, který si na ukradený občanský průkaz vypůjčil stroj na čištění koberců v hodnotě přes 10.000 Kč, který nevrátil. Škodu téměř 2.000 Kč způsobil ve videopůjčovně Devona, kde si na stejný průkaz totožnosti vypůjčil tři videokazety.

Měli bílou maringotku
Ze skladového prostoru jedné staroměstské firmy zmizela během prvního letošního víkendu maringotka bílé barvy, kompletně vybavená s nářadím v hodnotě 120.000 Kč.

Moc toho nenašel
V noci na 8. ledna se neznámý pachatel vloupal do pohostinství v Suché Lozi. Rozbitým oknem vnikl dovnitř, kde odcizil cigarety Marlboro za 440 korun. Dále vypáčil hrací automaty, ze kterých odcizil několik set korun v drobných mincích.

Paní to možná ještě neví
Začátkem ledna se policii neznámý pachatel vloupal do rodinného domku v Uh. Brodě. Vkradl se zezadu, rozbil okno, uvnitř vše prohledal a rozházel. Zda něco chybí, se neví, neboť majitelka domu se momentálně nachází v USA a vrátí se až v létě.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund