Číslo: 21
26.05.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Veselský muzikantský trh
Terry Fox v Bojkovicích
Brod vystavuje dudy z celých Čech
Po létech velkých ztrát přejde 1. července RTZ pod křídla TSM
Autobusy nestíhají vlaky a naopak
Utajovaný autokemp
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Veselský muzikantský trh
Veselí nad Mor. (GINT) - Burza hudebních nástrojů není v našem regionu častou akcí. Po dlouhé době bylo možné získat nebo zpeněžit použité instrumenty a zvukovou aparaturu v sále Domu kultury města Veselí. Sál si pronajali a celou věc zorganizovali veselští muzikanti, kterým chyběli #hudební secondhandy. Pronajali si tedy sál za 3.000,- Kč na dopoledne neděle 18. května 1997. Přes skromnou propagaci se nabízelo velké množství a dobrý výběr hudebních nástrojů. Padesátka prodávajících a dvě stě padesát návštěvníků si vyměňovali především kontakty s výhledem na pozdější peněžní transakce. Muzikantská tradice v místním folkloru se projevila ve velkém počtu houslí. Značné koncentrace dosáhly kytary a klávesy. Nechyběly saxofony, mixážní pulty, komba aj. Přestože prodaných kusů bylo pomálu, celá akce měla úspěch a bude mít reprízu za měsíc na stejném místě.Terry Fox v Bojkovicích
Bojkovice (epi) - Dům dětí a mládeže v Bojkovicích, který se nedávno přestěhoval do nových prostor, budovy bývalých jeslí na sídlišti 1. máje, připravil při příležitosti otevření několik akcí. Nejvýznamnější z nich je Běh Terryho Foxe. V neděli 25. května proběhl první ročník výtvarné soutěže Terry Fox a Kanada očima dětí. 30. května se od 10.00 poběží I. ročník Běhu Terryho Foxe. Zúčastnit se může každý i během dne až do 16. hodin. Start a cíl je na hřišti FK Slovácká Viktoria. Trasu, která je dlouhá 5565 m, je možno absolvovat jakýmkoliv způsobem.
O den později si mohou zasportovat i děti, a to v areálu DDM, kde je pro ně připraveno sportovní odpoledne. 1. června, při příležitosti Mezinárodního dne dětí, bude budova Domu dětí a mládeže slavnostně otevřena. Chybět nebude doprovodný zábavný program pro děti i dospělé.Brod vystavuje dudy z celých Čech

Ředitel Muzea J. A. Komenského v Brodě PhDr. Pavel Popelka (vlevo) se strakonickým dudákem a scénaristou výstavy Josefem Režným při otevření jedinečné expozice.
Uh. Brod (paf) - V pátek 16. května Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě otevřelo výstavu nazvanou #Dudy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Zahájení výstavy se neomezilo jen na tradiční vernisáž, ale pokračovalo až do pozdních večerních hodin koncertem českých a moravských gajdošů #Zagajduj gajdošku a opékáním selete v hradním příkopu za muzeem. Podle slov jednoho z hlavních organizátorů výstavy, Aleše Kapsy, jde o jedinečnou expozici, která vznikla díky dobré vzájemné muzejní spolupráci, na výstavě jsou totiž shromážděny exponáty od 26 vypůjčovatelů. Zastoupeny jsou dudy z celých Čech, kromě severních, z Moravy, Slezska a nechybí ani slovenské dudy. #První polovina výstavy ukazuje vývoj dud, jejich prehistorii, která začíná někde u píšťal a končí u dnešní podoby nástroje, říká Kapsa, #v druhé polovině už rozlišujeme dudy na dmýchací a dechové.
Jak dále podotkl Aleš Kapsa, výstava by se nikdy nemohla uskutečnit bez nadšení tří mužů. Scénaristy výstavy, našeho největšího odborníka na dudy - strakonického dudáka Josefa Režného. Druhým duchovním otcem výstavy byl vynikající řemeslník Pavel Číp, kterého jeho výrobky proslavily mimojiné ve Vídni nebo v Paříži. A tím třetím je konečně ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka, etnograf, folklorista a uznávaný instrumentalista. Kromě samotných gajd, převážně z minulého století, jsou v muzeu k vidění řemeslné nástroje, soustruh z roku 1750, improvizovaná dílna výrobce dud a výtvarná díla s dudáckou tématikou mistrů Joži a Franty Uprků nebo Antoše Frolky. #Máme tady takovou raritu. Frolkův obraz znázorňuje konkrétního gajdoše Martina Babulíka z Vnorov při hře na gajdy. A právě tyto gajdy jsou součástí expozice, říká Kapsa. Výstava, kterou byste si neměli nechat ujít, potrvá do 24. srpna 1997.Po létech velkých ztrát přejde 1. července RTZ pod křídla TSM
Uh. Hradiště (VaMP) - Po téměř dvaceti letech si představitelé našeho okresního města uvědomili, že mnohá zařízení spadající pod jejich rozpočtovou organizaci #Rekreační a tělovýchovné zařízení města Uherské Hradiště (dále jen RTZ), jak zní její oficiální název, s sebou nesou i vysokou ekonomickou náročnost. Šlo především o činnost Letního koupaliště, Minigolfu, Zimního stadionu mládeže včetně ubytovny a sauny a Autokempu Kunovice. Tyto aktivity města v průběhu let bylo nutné krýt příspěvkem z rozpočtu města, a proto bylo v roce 1992 rozhodnuto o převedení RTZ z rozpočtové na příspěvkovou organizaci. Jestliže v roce 1987 činily příspěvky města do RTZ 1,1 milionů korun, v roce 1996 to byly již rovné 4 miliony, kterými na existenci RTZ přispěli na daních obyvatelé okresního města.
Od 1. ledna 1997 zahodilo město jeden velký balvan, když došlo k pronajmutí Zimního stadionu občanskému sdružení HC hokejový klub a kromě pronajatých prostor město jako jakési gesto poskytlo rovněž 13 pracovníků z řad dělníků i úředníků. Jestli si město tímto krokem skutečně polepšilo, je přinejmenším diskutabilní. #Když v únoru tohoto roku Městské zastupitelstvo rozhodlo o prodeji Lázní na ulici Dvořákova, (k podpisu kupní smlouvy podle informací, které nám poskytla jednatelka společnosti Domov CZ - nového majitele, JUDr. Ludmila Drozdová, došlo 21. května 1997 - pozn. red.), píše se v oficiálním stanovisku městského úřadu z dubna 1997, #bylo nutné rozhodnout, jestli je pro město ekonomicky vhodné ponechat takto okleštěnou organizaci RTZ dále vykonávat veškerou činnost.
Našel se brzy nový vhodný adept, který by svou pracovní náplní mohl rozpadající se RTZ nahradit, a nehledalo se daleko a ani dlouho. Technické služby města vyšly z tohoto pohledu podle mínění naší radnice jako jednoznačně nejvhodnější příspěvková organizace. Ovšem názory mnohých zní, že byla provedena pouze jakási kosmetická úprava. Přesto všichni zaměstnanci RTZ dostali k 30. červnu 1997 výpověď, přičemž některým bylo sděleno, že se s nimi v nově zorganizovaných podmínkách již nepočítá. Podle dalších informací se však dokonce uvažuje o vytvoření nového postu pro vysoce postaveného pracovníka RTZ. Skutečností zůstává, že Městská rada navrhla zastupitelstvu začlenit k 1. červenci 1997 Rekreační a tělovýchovné zařízení města do příspěvkové organizace Technické služby města.Autobusy nestíhají vlaky a naopak
Uh. Hradiště (MIKI) - #Transformovat železnici se dosud přes veškerou snahu nepodařilo, a proto by to měl být jeden z hlavních bodů dopravní strategie, uvedl ve svém nedávném prohlášení ministr dopravy Martin Říman. Nutno dodat, že se nedaří zcela transformovat nejen železnici, i přes mnohé sliby se nedaří vytvořit kvalitní jízdní řád. K novému jízdnímu řádu, který vstupuje v platnost v neděli 1.června 1997, je mnoho výhrad ze strany cestujících, některé skutečnosti v něm uvedené se nelíbí i samotným železničářům v provozu. Jedním z kritizovaných míst je návaznost autobusových a vlakových spojů, která je stále pouhým bláhovým snem. To, že koordinace mezi autobusovou a železniční dopravou, jakkoliv v minulosti proklamovaná v rámci #jednotné dopravní soustavy, zůstala vždycky jen u těch proklamací, ví velmi dobře každý, kdo cestuje často a pokouší se v jízdních řádech obou dopravců nalézt nejlepší, ale zpravidla vůbec nějaké solidní spojení.
Nedobrá situace nastane od 1. června například v železniční stanici Staré Město v návaznosti mezi přijíždějícími vlaky a odjezdy linky městské dopravy ve směru do centra Starého Města a dále do Uh.Hradiště a Kunovic. Uvádíme jen několik příkladů. Rychlík 709 Praha - Břeclav přijíždí do St.Města v 12.31 hod, autobus MHD odjíždí v 12.30 hod, páteční rychlík 1505 Praha - Veselí nad Moravou přijíždí v 17.46 hod, autobus odjíždí v 17.45 hod, frekventovaný rychlík 703 #Šohaj přijíždí v 19.46, autobus odjíždí v 19.45. Obdobná je i situace mezi příjezdy dalších osmi vlakových spojů a a odjezdy autobusů od staroměstského nádraží. Ohleduplný řidič může dvě až tři minuty počkat, než se k autobusu dostaví všichni cestující, ale zároveň se vystavuje postihu za nedodržení jízdního řádu a kritice cestujících, kteří nastupují do autobusu na zastávkách směru do Kunovic.
Po mnoha letech stále nebylo nalezeno odpovídající řešení, aby jízdní řády MHD uspokojovaly zájmy obyvatel Uherského Hradiště a okolních obcí a také byly přizpůsobeny lidem, kteří přijíždějí ze vzdálenějším měst a obcí, či dojíždějí do škol a zaměstnání mimo okresní město.
Neujíždí si jen autobusy a vlaky, ale i vlaky mezi sebou. Například krátce po 14 hodině přijíždějí do Starého Města dva vlaky osobní přepravy. Spěšný vlak 809 Břeclav - Olomouc přijíždí do St. Města v 14.15 hod, osobní vlak od Přerova má příjezd v 14.16 hod. Těsně před příjezdem těchto vlaků odjíždí v 14.11 hod motorový vlak č. 4309 do Uh.Hradiště a Kunovic. Tvůrci jízdního řádu se jistě budou hájit tvrzením, že lokálka se musí vracet ze Starého Města ještě před příjezdem výše uvedených vlaků, aby stihla přípoje v Kunovicích a stačila se vrátit do St. Města k přípojným vlakům do Břeclavi a Přerova. Současné řešení však nepatří mezi ideální, vzhledem k tomu, že krátké obraty motorových souprav ve Starém Městě a v Kunovicích budou příčinami zpožďování vlaků v nejfrekventovanější odpolední době. Tím bude narušen jízdní řád celé odpolední skupiny vlaků.
Kritické reakce cestující veřejnosti vyvolalo zjištění o jízdě ranního osobního vlaku 14114 Bojkovice - Uherský Brod - Uherské Hradiště. Tento vlak přijíždí do Kunovic v 7.10 hod, vyčkává z de do 7.17 hod, aniž by přijel nějaký přípojný spoj a odjíždí do Uh. Hradiště. V době, kdy výpravčí bude dávat návěst k odjezdu, bude do Kunovic vjíždět rychlík od Bojkovic a Uherského Brodu. Rychlík má pravidelný příjezd do Kunovic v 7.18 hod, to je minutu po odjezdu motoráku do Uh. Hradiště. Stejně otráveni z cesty do Uh. Hradiště budou cestující v osobním vlaku 14112 Bojkovice - Uherské Hradiště, kteří budou v Kunovicích denně zbytečně postávat dlouhých osm minut. Podle trasování vlaků v novém jízdním řádu je to patrně proto, že se musí vyčkat příjezdu osobního vlaku z Veselí nad Moravou do Uh. Hradiště, který jede po kunovické spojce. Přesto znám recept, jak uvedené nelogičnosti odstranit.
Sestavit odpovídající a nekonfliktní jízdní řád na velmi frekventované trati Veselí nad Moravou - Uherský Brod a na lokálce Staré Město - Kunovice není zdaleka jednoduchá záležitost, přesto po důkladnější přípravě by se dalo vyhnout zbytečnému čekání ve stanicích a ujíždění frekventovaných spojů. Stejně jako v minulém jízdním řádu, se i v tom letošním objevilo několik údajů a sdělení, které vyvolají úsměv na rtech. Například u osobního vlaku 2230 z Rohatce do Veselí n.M., který jezdí pouze v pracovní dny, je v poznámce uvedeno, že zjednodušená přeprava jízdních kol a kočárků pod dohledem cestujícího je u tohoto vlaku možná jen v sobotu a neděli. V tyto dny však výše uvedený osobní vlak nejezdí. Další nesmyslný údaj je i u vlaku 2229 z Veselí n.M. do Rohatce /jezdí pouze v pracovní dny/, u kterého je přeprava kol a kočárků umožněna jen v sobotu a neděli. Nedobře na uživatele jízdního řádu působí i změny za tisku. Včetně přelepek jsme jich napočítali úctyhodných sedmadvacet.
Po důkladnějším prostudování lze v novém jízdním řádu Českých drah najít i další chyby, které pokud budou vůbec objeveny, budou součástí některé ze tří oprav jízdního řádu, které budou vydány v červenci, září 1997 a lednu 1998.
MIKIUtajovaný autokemp
Kunovice (VaMP) - Celoročním provozem se může pochlubit Autokemp v Kunovicích, který je v současnosti majetkem města Uh. Hradiště. Bohužel mu chybí reklama, takže kemp je spíše utajený. Kemp má k dispozici třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem. Zhruba celou třetinu celoroční klientely tvoří montážní dělnící ze Slovenska, kteří několik let toto ubytovací zařízení využívají. #Přes léto se k nám mnozí spokojení turisté tradičně vracejí, doplnila Ludmila Hanáčková, vedoucí kempu. Vedle výhodnosti polohy (mimo hlučnou zónu a přitom na dosah města) je v kempu tenisový kurt, stoly pro stolní tenis, k dispozici je občerstvení, motorizovaní návštěvníci parkují své vozy před svým pokojem, vedle je koupaliště. Cena za ubytovaní činí 100 Kč/ 1 lůžko. Bohužel na celém zařízení se podepsal čas, kdy se do opravy a modernizace kempu mnoho neinvestovalo. Naději může přinést převedení kempu pod Technické služby města, k čemuž by mělo dojít 1. července.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Uprchlíci z Egypta
Dne 9. 5. v 07.45 hodin zadržela hlídka OOP Uh. Brod na nádraží ČD v Uh. Brodě 6 občanů z Egypta ve věku od 18 do 28 let, přičemž bylo šetřením zjištěno, že tito nedovoleně překročili státní hranici ze SR do ČR dne 8. 5. kolem 22.00 hodiny bez dokladů potřebných k pobytu na území ČR. Byli následně předáni referátu cizinecké policii ve Strání k dalšímu opatření.

Slováci ilegálně přes hranici
Dne 10. 5. v 00.10 hodin zadržela při kontrole pohraniční hlídka ze St. Hrozenkova dvě osobní vozidla, a to zn. Škoda Felicia a Mercedes 230 D, ve kterých se nacházeli 4 občané z Iráku bez dokladů a dále 3 občané Slovenské republiky z Bratislavy. Občané z Iráku byli předáni referátu cizinecké policie ve St. Hrozenkově k dalšímu opatření. Občanům SR 44 ti letému V. K., 50 ti letému M. H. bylo sděleno obvinění z tr. činu nedovoleného překročení st. hranice a dne 10. 5. byli vzati Okresním soudem v Uh. Hradišti do vazby.

Ukradl i žebřík
V době od 25. 4. do 12. 5. se vloupal NP do rod. domku v obci Kunovice, do kterého vnikl po vyražení vchodových dveří ze dvora. Z domku pak odcizil duralový žebřík, vysavač a el. časový spínač vše v hodnotě 4.000,# Kč. Na zařízení domu způsobil jeho poškozením další škodu ve výši 25.000,# Kč.

Neuměl krást
Dne 13. 5. v 10.30 hodin byl zajištěn 18 ti letý pachatel M. P. z Brna, který se pokusil v uvedenou dobu odcizit videokameru zn. SONY CCD-TR 340 E v prodejně Elektro Štěrba ve St. Městě tím způsobem, že videokameru sňal ze stojanu, kde byla vystavena, schoval si ji pod riflovou bundu a prošel zabezpečovacím zařízením, které jej bezpečně identifikovalo jako osobu, která má u sebe zboží, které neprošlo pokladnou. Než byl zajištěn prodavačem prodejny, tak stačil videokameru uschovat pod jedno ze zaparkovaných vozidel před prodejnou, kde byla kamera prodavačem nalezena a vrácena zpět do prodejny.

Taxikář přepaden
Dne 11. 5. v 02.15 hodin nezi obcemi Hluk a Dolní Němčí došlo k napadení 18 ti letého taxikáře ze Strání, ze strany tří mužů, které vezl ve voze taxi zn. Seat Cordoba, neboť tyto vysadil mezi uvedenými obcemi, protože neměli peníze na zaplacení za přepavu. Tři NP jej po té fyzicky napadli, přičemž mu jeden z pachatelů odcizil peněženku s obsahem 2.500,- Kč, která mu vypadla z kapsy kalhot a dále mu poškodili na levé straně lak vozidla, čímž mu způsobili škodu ve výši 10.000,- Kč. Po té z místa utekli. V důsledku napadení musel taxikář vyhledat lékařské ošetření s následnou pracovní neschopností.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund