Číslo: 22
01.06.1998
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Třetí kolo přijímacího řízení
V Hradišti hoří rok od roku více
U Centrumu stánkaři zatím zůstanou
Normální je přilhávat, zřejmě
Vlčnov opět hýřil barvami
Změna v nabídce kabelové televize
V Hradišti hoří rok od roku více
Nadace na ochranu lip bez užitku
Přibudou garáže
Slovácká búda ožila
Rozvod a novela zákona o rodině
Blesk zapálil seník
Probíhá průzkum dopravní situace
Domácí si všimli, že jim hoří střecha nad hlavou
Rozbíhá se sběr tříděného odpadu

Třetí kolo přijímacího řízení
Uh. Hradiště (red) - Soukromá střední odborná škola v Kunovicích oznamuje absolventům ZŠ, zájemcům o denní studium, kteří nebyli úspěšní ve druhém kole přijímacího řízení na střední školu, že právě jim je určena tato nabídka. Třetí kolo přijímacího řízení ještě pro školní rok 1998/1999, a to do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitní zkouškou počítačové elektronické systémy, komerční právo a zahraniční obchod se uskuteční v termínu středa 10. června 1998. Bližší informace získáte na adrese ředitelství školy - Kunovice nebo na tel.č. 0632/ 549 018 - PhDr. Brázda, PhDr. Čivrná.V Hradišti hoří rok od roku více
Uh. Hradiště (VaMP) - Celkem pět sborů dobrovolných hasičů vyvíjí svou činnost na území okresního města: z Jarošova, Mařatic, Vések, Míkovic a Uherského Hradiště. Ty se v minulém roce zapojily do ničení požáru na celkem 23 objektech, kde byla škoda vyčíslena na 772.600 tisíc korun. Jako o nejnákladnějším požáru v minulém roce se mluví o požáru městské radnice v Uh. Hradišti, kde přímé škody dosáhly výše 350.000 tisíc korun, tedy téměř jednu polovinu ze sumy celoročních škod. Škoda tehdy mohla být daleko vyšší, připustil tajemník města František Rochovanský, naštěstí v době, kdy střecha radnice začala hořet, byli již hasiči na místě.
V porovnání s předešlými léty se rok 1997 stal v počtu požárů rekordním. Zatímco v roce 1993 bylo na území celého okresu Uherské Hradiště zaznamenáno celkem 340 požárů, v minulém roce jich bylo již 615. V samotném okresním městě evidovali hasiči v roce 1993 celkem 84 požárů, o čtyři roky později již 278.
Nárůst byl ovšem zaznamenán i v počtu planých poplachů, kterých v roce 1997 hasiči zaznamenali 68, z toho v samotném Hradišti jich hasiči přijali 16.U Centrumu stánkaři zatím zůstanou
Uh. Hradiště (VaMP) - Městská rada schválila na svém zasedání 26. května uzavření nové smlouvy se sdružením Isabelia, zastoupeným Josefem Valuchem, na pozemky u nákupního střediska Centrum. V praxi to znamená, že ani od 1. ledna 1999 se nic nezmění na tom, že na mexikoplace u obchodního domu Centrum budeme moci i nadále nakupovat. Před časem se začalo v souvislosti s touto částí města mluvit o chystané výstavbě městských domů. Je taková představa, připustil minulý týden na setkání s novináři starosta města Ladislav Šupka, kterou bychom chtěli zahrnout do nabídky případným investorům. A sice, že chceme, aby v plánované výstavbě byly zakomponovány městské byty. Podle nás by zde mohl vyrůst integrovaný dům.
Smlouva na pronájem pozemků byla s Valuchem uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.Normální je přilhávat, zřejmě
Sezóna lhavosti od minulého týdne vrcholí, zdá se. Na rozdíl od říje jelení zvěře neprojevuje se bojovným troubením samců, nýbrž bojovným obviňováním z lhářství. V úterý jsem se třeba prostřednictvím Jana Rumla nejdřív dozvěděl, že senátor Václav Benda přesvědčoval větší než malé množství státních úředníků (větší než malé množství je dnes taková úřední míra, jak rozpoznat něco, nad čím nelze mávnout rukou, užívaná dokonce v zákonech, v oku ji prý mají např. policisté), aby posílili řady ODS, neboť se jim to vyplatí. Po volbách má být totiž nastolena velká koalice a ta se bez ODS neobejde. Vzápěti to ti, jichž by se koalice měla týkat, popřeli, zatímco Benda popřel, že by něco takového říkal. Někdo tedy lže - kdo ale?
Potom nám v jedenadvacítce moderátorka Bobošíková ukázala prázdnou židli a řekla, že Jan Ruml odmítl sedět ve studiu s Václavem Klausem. Avšak Ruml pravil, že tomu tak nebylo. Zase někdo lže, ale kdo? V Lidových novinách stojí den na to Ředitelka Motola lže, tvrdí Rath, písmem o velkosti nejmíň 30 bodů. Večer mi (pro změnu z obrazovky) ministrem obrany čerstvě vyznamenaný, avšak vzápětí propuštěný vysoký úředník s úsměvem sděluje, že taky jeho ministr lže.
A to všecko pár dnů poté, co se svobodní unionisté rozhodli obohatit šňůru předvolebních perel konstatováním, že Normální je nelhat. V této zemi a v této době je ta věta evidentně vhodná tak k větnému rozboru do sondy Maturant 98. (A tady by bylo zajímavé, kdyby nám tazatelé z IVVM nebo Sofres-Faktum zjistili, kolik procent populace považuje za podmět přídavné jméno normální a kolik infinitiv slovesa nelhat, když už strávili ve škole tolik času nácvikem k životu pramálo užitečné disciplíny, zvané větný rozbor.)
Nad čím že to má zvítězit ta pravda a ta láska - pamatujete si ještě? Lhaní, nebo spíše přilhávání, chytání za slovo, posouvání bezvýznamného plkání do role dějinných výroků a strategických rozhodnutí se stává téměř národním sportem nejen politiků, ale i médií. Vrátíme-li se k prvnímu z příkladů minulého týdne, v němž hraje hlavní roli senátor Václav Benda, pak jediné, čeho se bez agentů, jak se v BISu říká z otevřených zdrojů dopátráme, je, že na téma velké koalice dotyčný volně klábosil v pozdních večerních hodinách, když na plese potkal poslance Pavla Dostála. Pro průměrného umělce ve vychloubání a nadsazování není zas tak velký kumšt interpretovat takovou kuřáckou konverzaci v podobě blížící se politické dohodě dvou stranických grémií. Skutečnou politiku hodnou toho pojmenování takové působení ovšem snižuje někam do pavlačových sfér, na pobíhání s drby od partaje k partaji.
Když k této lhavosti přičteme ještě další výrazný rys českého politického stereotypu, totiž tendenci neustále se negativně vymezovat a sdělovat světu, s kým že v žádném případě mluvit nebudu - a to nemám na mysli distanci od stran extrémních typu KSČM či SPR/RSČ a vlastně i DŽJ - nelze se divit, že tolika občanům už politika začíná vyloženě překážet. Zkušení harcovníci politických matchů, kteří po sobě házejí kobylinci, patrně své spory berou jako něco stejně přirozeného, jako je pro streptokoka způsobovat angínu, avšak jak s tím má naložit občan Novák, který kouká nejdřív na zprávy a potom na Kotel, kde mu paní Jílková láduje do hlavy, že to má říct od plic. Asi jsem staromódní, ale pořád si myslím, že lhát a zejména přilhávat se nemá a o volebních programech se má mluvit po úvaze, nikoli od plic.
Jaroslav Veis, volný novinář
tento článek dnes vychází v týdeníku TÝDENVlčnov opět hýřil barvami
Vlčnov (JiV) - Už po 189. se letos konala tradiční vlčnovská Jízda králů. Dvanáctiletý Zbyněk Nechala se svého úkolu i s celou družinou zhostil náležitě a se ctí. Celý Vlčnov už měsíce předem žil přípravami. Od pátku probíhaly kulturní akce a programy na několika místech Vlčnova. Hlavní nedělní jízda začala před polednem, kdy si regrúti přišli pro svého krále do jeho rodného domu a v ženském kroji pak projel průvod celou vesnicí. Velkým problémem je vždy parkování, zajišťování pořadatelské služby a zabezpečení služeb tisícům návštěvníků. Letošní akce byla opět jako vždy výborně zorganizovaná, a tak patří všem organizátorům obrovský dík za práci, kterou pro zachování této krásné tradice odvedou.Změna v nabídce kabelové televize
Uh. Hradiště (JiV) - Kabel Plus Střední Morava, a.s. nahrazuje v programové nabídce Klasik kanál Kabel Plus Film. Změna byla provedena na základě průzkumu preferencí našich zákazníků, vysvětluje tento počin výkonný ředitel společnosti Vít Číhal. Kanál Hallmark, který vysílá 24-hodinový proud kvalitní televizní zábavy, je složený především z filmů a miniseriálů. Podle průzkumů nabízí hodnotnější programy než Kabel Plus Film. Jak dále uvádí ředitel Číhal, 70 % vysílání bude uvedeno v českém jazyce a 30 % v slovenském jazyce. Distribuce tohoto kanálu bude zajišťována digitálně pomocí satelitního transpondéru družice Kopernikus DFS II. Na základě zvláštní dohody bude každé pondělí odpoledne zařazen sportovní magazín, který přinese divákům průřez sportovních událostí předchozího týdne. Změnu v programové nabídce mohli diváci zaznamenat od pátku 29. května.V Hradišti hoří rok od roku více
Uh. Hradiště (VaMP) - Celkem pět sborů dobrovolných hasičů vyvíjí svou činnost na území okresního města: z Jarošova, Mařatic, Vések, Míkovic a Uherského Hradiště. Ty se v minulém roce zapojily do ničení požáru na celkem 23 objektech, kde byla škoda vyčíslena na 772.600 tisíc korun. Jako o nejnákladnějším požáru v minulém roce se mluví o požáru městské radnice v Uh. Hradišti, kde přímé škody dosáhly výše 350.000 tisíc korun, tedy téměř jednu polovinu ze sumy celoročních škod. Škoda tehdy mohla být daleko vyšší, připustil tajemník města František Rochovanský, naštěstí v době, kdy střecha radnice začala hořet, byli již hasiči na místě.
V porovnání s předešlými léty se rok 1997 stal v počtu požárů rekordním. Zatímco v roce 1993 bylo na území celého okresu Uherské Hradiště zaznamenáno celkem 340 požárů, v minulém roce jich bylo již 615. V samotném okresním městě evidovali hasiči v roce 1993 celkem 84 požárů, o čtyři roky později již 278.
Nárůst byl ovšem zaznamenán i v počtu planých poplachů, kterých v roce 1997 hasiči zaznamenali 68, z toho v samotném Hradišti jich hasiči přijali 16.Nadace na ochranu lip bez užitku
Uh. Hradiště (VaMP) - Nejpozději s koncem letošního roku by mělo dojít k zániku nadace Tilia, kterou před třemi roky založilo okresní město spolu se společností Povodí Moravy. Důvodem zániku je fakt, že jmění nadace nedosáhlo zákonem požadovaného půl milionu korun, upřesnil tajemník města František Rochovanský.
Nadace Tilia byla ustavena na získávání prostředků pro péči o lipovou alej na hrázích řeky Moravy. Původně jsme uvažovali o údržbě a obnově porostů, připustil Rochovanský, ale v současné době spíše Povodí Moravy přehodnocuje, jak by mělo koryto řeky Moravy s ohledem na loňské záplavy vypadat.
Město v čase registrace Nadace Tilia Okresním úřadem Uh. Hradiště vložilo do Nadace částku 50.000 korun, které dnes hodlá přesměrovat na jinou zeleň ve městě.
Rochovanský dále uznal, že činnost Nadace nebyla za dobu existence příliš bohatá. Jedinou aktivitou, kterou se Tilia může pochlubit, je vypracování Studie stavu lipové aleje. Bohužel jsme se jak ze strany podnikatelské sféry, tak jednotlivých občanů nesetkali s potřebnou odezvou, řekl tajemník města.
Povodí Moravy v současnosti provádí na březích Moravy terénní úpravy. Podle mnohých informací nehodlá ani do budoucna nahrazovat spadlé kusy lip.Přibudou garáže
Jarošov (VaMP) - Záměr na převod pozemků na sídlišti Louky schválila na svém posledním zasedání městská rada Uh. Hradiště. Pokud se záměr setká s pochopením občanů, vyroste vedle stávajících osmi garáží na sídlišti dalších pět.
Tento záměr je od minulého týdne vyvěšen na úředních deskách a v zákonné lhůtě třiceti dnů se proti němu může kdokoliv odvolat.Slovácká búda ožila
Uh. Hradiště (JiV) - Historie Slovácké búdy ve Smetanových sadech začne zase po roce psát svou přerušenou historii. V nově zrekonstruovaných prostorách se opět mohou scházet milovníci lidového umění. Ve svém projevu zdůraznil ředitel Klubu kultury Zapletal roli, kterou tato stavba po celá desetiletí hrála v dějinách města, a poděkoval všem sponzorům, bez jejichž přispění by obnova nebyla možná.Rozvod a novela zákona o rodině
Uh. Hradiště (Kk, CH) - Rodinně právní vztahy jsou v našem právním řádu tradičně upraveny samostatným zákonem. Zákon o rodině podle společenských podmínek a vyspělosti společnosti upravoval zákonem chráněné zájmy. Zákonná úprava vždy zdůrazňovala nezastupitelnou roli rodiny v partnerských vztazích a při výchově dětí. Protože však některá rodinná spojení neobstojí, musel zákon obsáhnout i tyto jevy. Zákon o rodině č. 94/63 Sb. ve znění zákona č. 66/83 Sb. upravoval rozvod manželství tak, že manželství lze rozvést, jsou-li vztahy manželů hluboce a trvale rozvráceny a manželství si neplní svůj společenský účel. Společenský účel v manželství byl spatřován v tom, že manželé spolu žijí, jsou si věrni, vzájemně si pomáhají, společně pečují o děti a vytváří zdravé a harmonické rodinné prostředí.
Pokud chyběla některá složka, bylo manželství považováno jen jako narušené a teprve jestli chyběly všechny složky tvořící komplex rodinných vztahů, považoval soud manželství za rozvrácené, neplnící své společenské poslání. Podle této právní úpravy byl povinen soud zkoumat příčiny rozvratu manželství dle ő 25 zákona o rodině, přitom soud tak činil z úřední povinnosti. Novela zákona o rodině č. 91/98 Sb. přijala s účinností od 1. 8. 1998 novou koncepci řízení o rozvod. I nadále je stanoveno, že manželství lze rozvést, a to na návrh některého z manželů, jestliže je manželství tak hluboce rozvráceno, že nelze očekávat obnovení soužití. Soud přitom vezme v úvahu příčiny rozvratu manželství. Manželství ovšem nemůže být rozvedeno, jestliže manželé mají děti a rozvod by byl v rozporu se zájmy těchto dětí. Z toho vyplývá, že zájem nezletilých dětí může být důvodem zamítnutí návrhu na rozvod a rozvod lze povolit jen tehdy, jestliže je i v zájmu nezletilých dětí.
Soud nerozvede manželství, jestliže s rozvodem nesouhlasí manžel, který se na rozvratu nepodílel a jemuž by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma. Jestliže ovšem manželé spolu nežijí po dobu delší než 3 roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky rozvodu, to znamená, že je manželství trvale rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití a rozvod je v souladu se zájmy dětí. Novela zavedla nové ustanovení ő 24a obsahující zkrácené řízení o rozvod při splnění určitých zákonných předpokladů. Především toto řízení lze použít jen tam, kde manželství trvalo alespoň 1 rok a manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí. Další podmínkou je, že se druhý manžel k návrhu připojí. Pak se má za to, že jsou splněny podmínky hlubokého a trvalého rozvratu, kdy nelze očekávat obnovení manželského soužití, přitom bere soud v úvahu příčiny rozvratu manželství.
Soud však nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a manželství nerozvede, budou-li předloženy písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy manželů, kterými manželé upravují pro dobu po rozvodu 1. vypořádání vzájemných majetkových vztahů, 2. práva a povinnosti společného bydlení, 3. případnou vyživovací povinnost a dále pak manželé předloží pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Novela zákona o rodině v ő 25 stanoví, že manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu, které vydá soud v opatrovnickém řízení. Z toho vyplývá, že i kdyby byl některým z manželů po 1. 8. 1998 podán návrh na rozvod, aniž by předtím bylo pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu, buď rozhodnutím soudu, nebo schválenou dohodou rodičů, nemůže soud o samotném rozvodu rozhodnout.
Pokud by do okamžiku podání návrhu na rozvod nebylo zahájeno takové řízení ohledně výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, musel by soud návrh na rozvod manželství zamítnout pro jeho předčasnost. Jestliže by však v okamžiku podání návrhu na rozvod řízení o východě a výživě bylo zahájeno, pak soud řízení o rozvod přeruší do doby, než nabude právní moci rozhodnutí o výchově a výživě dětí pro dobu po rozvodu a teprve pak bude moci v řízení o rozvod pokračovat a v tomto návrhu rozhodnout.Blesk zapálil seník
Ostrožská Lhota (JiV) - Při bouřce, která v našem okrese řádila v sobotu podvečer, v Ostrožské Lhotě udeřil blesk do seníku v areálu a.s. Ostrožsko. Jak nám k tomu na místě samém řekl místopředseda Vladimír Zelený, první odhad škody je mezi 1 - 2 miliony korun. Odborníci i svědci mají dojem, že snad šlo dokonce o kulový blesk. Škoda bude značná z toho důvodu, že se jednalo o novější stavbu. K požáru se sjely čtyři jednotky a podařilo se ho včas utlumit. Nedošlo tak k ohrožení sousedících budov, v kterých je ustájen dobytek a ani při samotném požáru nebyl nikdo zraněn.Probíhá průzkum dopravní situace
Uh. Hradiště (Kk) - V současné době probíhá dopravní průzkum provozu na silnicích v Uh. Hradišti a dalších komunikacích, směřujících do okresního města. Jeho výsledkem má být zlepšení neutěšené dopravní situace. Tento průzkum provádí na podnět Ředitelství silnic a dálnic firma Adias, s.r.o. Brno, jejíž představitel pro DDS uvedl: Všeobecným důvodem provádění tohoto dopravního průzkumu je mizerná situace v dopravě na uherskohradišťském okrese. Průjezd přes Uherské Hradiště je doslova katastrofální. Cílem akce je pokus o vyřešení této situace a návrh na výstavbu nových komunikací. Dle jeho dalších slov probíhá průzkum v pořádku a bez problémů. Na jeho základě pak bude, dle rozmezí finančních prostředků, navrženo nejlepší možné řešení na zlepšení dopravní situace. Stavba obchvatu je naprosto zásadní, ovšem ani po jeho výstavbě se v žádném větším městě dopravní situace rapidně nezlepší, neboť mnoho vozidel se pohybuje po městě tam a zpět.
Obchvat ale rozhodně zmírní vjezd nejtěžší dopravy, tedy kamionů a těžkých nákladních aut, které nejvíce brzdí provoz, míní pracovník firmy Adias, s.r.o. Brno.Domácí si všimli, že jim hoří střecha nad hlavou
Uh. Hradiště (Kk) - Ve středu 27. 5. po deváté hodině večerní si majitelé rodinného domu v Uherském Hradišti Rybárnách všimli, že jim hoří střecha nad hlavou. Ke zmíněnému požáru se sjely celkem tři hasičské jednotky, hasičský záchranný sbor z Uherského Hradiště a dobrovolní hasiči z Kunovic a Starého Města. Vzhledem k tomu, že hořela střecha, byl povolán také požární žebřík. Naštěstí byl požár obyvateli domu včas zpozorován, takže se podařilo zachránit co nejvíce, uvedl jeden ze zasahujících hasičů. Byť střecha neshořela celá, majitel uznal, že vzhledem ke krytině, kterou je eternit, ji bude třeba zcela vyměnit. Škoda byla odhadnuta na 100.000,-Kč, přičemž uchráněné hodnoty dosáhly výše půl milionu korun. Ačkoliv již existují domněnky, jak k požáru došlo, nelze je zveřejnit, neboť je případ stále v šetření a není uzavřen.Rozbíhá se sběr tříděného odpadu
Uh. Hradiště (JiV) - Každý z nás vyrábí průměrně 250 kg odpadů ročně. Jejich nejčastějším způsobem likvidace je uložení netříděného odpadu na skládkách, což značně zatěžuje životní prostředí. V roce 1997 bylo z celkového množství vytříděno pouze 3,3 % surovin, přičemž je možno vytřídit až patnáctinásobek. Kampaň na třídění byla odstartována již při Dnu Země. Pokračuje to tím, že každá domácnost by měla v brzké době obdržet letáček, který informuje o tom, jak s odpadem nakládat. Třídit by se měl hlavně biodpad, sklo, papír a komunální odpad. Iniciátory této akce jsou firmy Odpady - Třídění - Recyklace a.s., O.T.R., s.r.o, Inpost a Sběrné suroviny spolu s OkÚ referátem životního prostředí. Celou akci koordinuje Žabka CEV při DDM St. Město. Jan Skryja nám k tomu řekl: Celá akce je rozdělena na dvě části, tzn. pro veřejnost a pro základní školy. U těch, které o to projeví zájem, bude tato akce zahájena l. září a smyslem je, aby se už děti naučily chovat příznivě k životnímu prostředí.
Jen pro zajímavost uvádíme složení komunálního odpadu z domácností. Největší podíl - po 30 procentech tvoří bioodpad a papír a lepenka, 12 procent ostatní, po 10 procentech sklo a kov a 8 procent plasty.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund