Číslo: 24
16.06.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na Javorině Setkání Čechů a Slováků
750 let Hradčovic
43 žádostí do konce roku uspokojeno
Štěrba získal na pragoalarmu značku Czech Made
Udělení Ceny města
Zvýšení sazby

Na Javorině Setkání Čechů a Slováků
Uh. Hradiště, Javorina (VaMP) - Protože myšlenka spolupráce a vzájemného soužití Čechů a Slováků je stále živá, konají se již tradičně na Javorině Setkání Čechů a Slováků. #Slavnosti jsou demonstrováním něčeho zcela jiného, než oficiálních politických či jiných proklamací, upřesnil za přípravný výbor PhDr. Jaroslav Zapletal. Podle něj jde o potřebu lidí z pohraničního regionu se neformálně setkávat. Přípravný výbor, který má za úkol zorganizovat letošní slavnosti, je tvořen zástupci čtrnácti obcí a měst z obou stran hranic, předsedou výboru je starosta Veselí nad Moravou ing. Jaroslav Miklenda. Poslední sekání organizátorů na Myjavě upřesnilo program oslav. Ten na Javorině zahájí znělka v podání slovenské dechové hudby Javorina a poté budou následovat další vystoupení, ve kterých se např. představí folklorní soubor Štěpnička z Veselí nad Moravou, herci Břetislav Rychlík a Zuzana Krónerová, skupina Kalíšek.
Jedním z vrcholů pořadu by mělo být vystoupení Doliny ze ze Starého Města, po kterém budou předány ceny za Běh bratrství, lehkoatletickou soutěž doplňující oslavy na Javorině. V roli účinkujícího se na Javorině představí i slovenský herec Ladislav Chudík, formální program ukončí soubor Brezovan.
Setkání Čechů a Slováků na Javorině se budou konat v neděli 27. července 1997.750 let Hradčovic
Hradčovice (VaMP) - 750. výročí založení obce si o víkendu 21. a 22. června 1997 připomenou obyvatelé a hosté obce Hradčovice. Odpolední sobotní program zahájí ve 14.30 hodin slavnostní průvod městem, o půl hodiny později, po proslovu starosty obce Antonína Šrámka, zahájí kulturní program oslav. V české besedě se představí žáci základní školy, potom dětský soubor Veleťánek a ženský a mužský pěvecký sbor z Hradčovic. Celé odpoledne pak bude vyhrávat dechová hudba Hradčovjanka a cimbálová muzika Vlčnovjané.
Nedělní program zahájí v 10.00 h Mše svatá v chrámu Páně v Hradčovicích, ve 14.00 h budou oslavy pokračovat v Chrástce koncertem dechové hudby Hradčovjanka a ochutnávkou vín. V sobotu , stejně jako v neděli bude v prostorách obecního úřadu výstavka historických dokumentů, fotografií a filmového materiálu, vztahujícího se k obci Hradčovice.43 žádostí do konce roku uspokojeno
Okresní město eviduje ročně 360 zájemců o městský byt
Uh. Hradiště (VaMP) - V současné době eviduje městský úřad zhruba 360 žádostí na získání městského bytu. #Toto číslo je rok od roku téměř neměnné, konstatoval starosta města Ing. Ladislav Šupka. S celkem čtyřiceti třemi žadateli o městský byt sepíše ve druhém pololetí roku 1997 město nájemní smlouvy. Většina těchto žadatelů bude v nejbližší době uspokojena byty na jarošovském sídlišti Louky, kde je v současnosti dostavován městský dům s třiceti šesti bytovými jednotkami. #Navíc několika nájemníkům v městských bytech zaniká nájemní smlouva. Další možnosti má město v bytech, které jsou uvolněny neplatiči, upřesnila zástupkyně starosty Mgr. Božena Tvrdíková.
Na byt 2+1 je na městě schváleno patnáct žadatelů, kdy se vesměs jedná o rodiny s dvěma a třemi dětmi. Devatenáct žadatelů získá byt 1+1. Z toho je devět rodin s jedním dítětem, čtyři matky se dvěma dětmi a jedna s jedním dítětem. Dalších pět žadatelů o byt 1+1 žádají o bytovou náhradu po rozvodu. Devíti žadatelům byl schválen byt 0+1. #Při rozhodování o přidělení bytu se městská rada neřídí poze podmínkami bydlení a počtem bydlících, ale především celkovou zdravotní, sociální a ekonomickou situací rodin a občanů, řekla zástupkyně Tvrdíková.
Dále měto počítá s nutnými rekonstrukcemi domů, které si vyžádají přemístění nájemníků do náhradních bytů. Do konce roku se jedná o dvanáct bytů. #Pokud se budou chtít vrátit zpět, musí počítat s tím, že bude sepsána nová nájemní smouva a tudíž jiné nájemné, řekl v této souvislosti na tiskové starosta města.
Kromě toho městská rada uvolnila dva byty pro osoby české národnosti, které žili nebo stále žijí na ohroženém území. #Je to reakce města na výzvu Nadace Člověk v tísni, přiblížil rozhodnutí Šupka.Štěrba získal na pragoalarmu značku Czech Made
Prestižní ocenění bylo uděleno zabezpečovacímu systému Nicol 1400

Jiří Bittner z divize zabezpečovacích systémů firmy Štěrba elektro ukazuje osvědčení Czech Made, které získala elektronická zabezpečovací stanice Nicol 1400.
Uh. Brod, Praha (VaMP) - 25. května 1997 získala elektronická zabezpečovací stanice Nicol 1400 punc výrobku Czech Made, pod registračním číslem 829127, platící po dobu jednoho roku.
Začátkem roku 1997 zakoupila firma Štěrba elektro výrobní program zabezpečovacích systémů Nicol. Tento program pak dostala za úkol uvést v praxi divize Štěrba alarms. Výroba systémů Nicol se soustředila do Vojenského opravárenského podniku v Uherském Brodě, v jejichž prostorách se donedávna vyráběla servisní vojenská technika. Právě na zabezpečovací ústřednu Nicol 1400 firma Štěrba elektro získala na veletrhu Pragoalarm 97, který se konal v závěru měsíce května, značku Czech Made. #Toto ocenění bylo uděleno na základě testů, které se prováděly od začátku roku. Co se týče stability výroby, musí výrobek splnit 18 z celkového počtu 25 bodů mezinárodní normy ISO, upřesnil způsob výběru Jiří Bittner. Mimo to je k udělení značky Czech Made zapotřebí spokojenost zákazníků, úroveň záruky a řešení reklamací, jakým způsobem je zajištěna technická příprava výroby a vývoj nových zařízení atd.
Nicol 1400 je zabezpečovací ústředna s pamětí posledních 500 událostí. Programování se provádí za pomoci klávesnice LCD nebo PC. Ústředna je schopna monitorovat 14 vyvážených smyček vybavených speciálním blokem MIKO pro zvýšení bezpečnosti při pokusu o sabotážní vyvážení smyček. Lze ji použít až na 20 osmimístných uživatelských kódů.
Instalace Nicol je vhodná pro větší rodinné domy, banky, sklady či firmy. Systém lze bez problému připojit na jakékoli pulty centralizované ochrany. V letošním roce Štěrba alarms prodal okolo čtyř stovek kusů těchto zařízení, cena jedné ústředny je zhruba 7.500 Kč (i s daní).
Firma v současné době rozvíjí možnost nákupu zabezpečovacího systému Nicol i na splátky. Ostatně také další systémy, které jsou určeny především pro malé domy a byty (Nicol mikro a piko) lze u Štěrby pořídit splátkovým prodejem.
V dohledné době bude zabezpečovací systém Nicol dovybaven tak, aby jej bylo možno použít i pro speciální potřeby: např. při monitorizaci pohybu nemocného člověka v domě (napojení na pečovatelskou službu), při nepředvídatelných nehodách uvnitř domu (přivolání záchranky zmáčknutím jediného tlačítka), přivolání hasičů, policie a pod.Udělení Ceny města
Uh. Hradiště (VaMP) - V nejbližších dnech vybere devítičlenná komise tvořená předními představiteli města maximálně tři osobnosti, které v letošním roce získají Cenu města. Tu letos poprvé může získat obyvatel města, jež se výrazným přičiněním podílel na reprezentaci svého města. #Nerad bych prozatím veřejnost seznamoval se jmény kandidátů, protože se s nimi ještě neměli možnost setkat všichni členové komise, odůvodnil dočasné utajení starosta Ing. Ladislav Šupka. Uzávěrka návrhů, které na radnici dodali výhradně občané z okresního města, byla 31. května 1997. Podle posledních informací jsou ve hře čtyři jména. #Je to překvapivé, neboť navrhované osobnosti jsou jednak činné v oblasti kultury a pak taky v oblasti informatiky a výpočetní techniky a z okruhu práce s mládeží, prozradil starosta.Zvýšení sazby
Uh. Hradiště (red) - Městská rada na svém 46. zasedání schálila zvýšení sazby nájmů tělocvičen pro registrované sportovní oddíly a organizace zúčastňující se soutěží a organizující cičení pro veřejnost z 50,- na 100,- Kč/hodinu, pro ostatní pak z 200,- na 250,- Kč/h. S platností od 1. září 1997. Úprava cen by měla pokrýt nejnutnější náklady za elektřinu, otop, vodu a úklid.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund