Číslo: 26
28.06.1999
Článků: 64

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Příští rok začne výstavba podzemního parkoviště
Jak se nám dnes cestuje vlaky
Výchovná lekce
O tom, jak chodí oblékaní podnikatelé
Vodní rekreace v okrese Uh. Hradiště
SPT TELECOM upozorňuje na přepojování
Lidé postižení povodněmi nemají zájem o městské byty
U buchlovické fary budou klubovny pro mládež
V Hradišti budou stavební místa
Manželé Chrástkovi z˙Kunovic oslavili zlatou svatbuMatka mě říkala: Kup učitelce za vízo kvítka ! A já sem ju blbec poslechl !Příští rok začne výstavba podzemního parkoviště
Uh. Hradiště (fal) - Již v příštím roce by mělo dojít k realizaci výstavby podzemního parkoviště u Klubu kultury v Uherském Hradišti. Na ni bude navazovat ve vzdálenosti asi 18 metrů před klubem výstavba třípodlažních víceúčelových objektů, která naváže na klub kultury do tvaru písmene U, čímž mezi objekty a klubem vznikne uzavřené nadzemní parkoviště. Vjezd na něj zůstane zachován, ale Klub kultury bude od městské zástavby definitivně oddělen. Přízemí objektů bude sloužit pro komerční prostory, nad nimiž jsou plánovány kanceláře a ve třetím podlaží pak byty.
"Pozemky, na kterých má proběhnout výstavba, jsou z větší části soukromé. Aby došlo k uzavření bloku a provedení výstavby zároveň, schválila městská rada ke zveřejnění převod zbývajícího pozemku ve vlastnictví města na nároží ulic Svatováclavská a Hradební před Klubem kultury o rozloze asi pěti set metrů čtverečných," objasnil záměry města uherskohradišťský místostarosta Libor Karásek. Podle něj by výnosy z prodeje mohly částečně sloužit na financování podzemního parkoviště, jehož realizace městskou kasu ochudí zhruba o dvacet milionů korun.
Protože se ale jedná o výstavbu v ochranném pásmu městské památkové zóny, budou se muset budoucí investoři staveb podle památkového úřadu i městského architekta držet určitých požadavků. "Mezi ně patří například podmínka výstavby třípodlažních budov s podkrovím architektonicky sladěných," řekl Karásek. Jak dále uvedl, je důležité, aby výstavba všech objektů probíhala současně. "I když tato akce bude náročná, dá se tímto způsobem zrealizovat v horizontu dvou let," tvrdí Karásek.
Parkovací místa budou jak na zbylé části parkoviště mezi Klubem kultury a nově stojícími domy, tak v podélném stání po jejich venkovním obvodu. Jejich počet se realizací tohoto záměru z původních padesáti zvýší asi na sto padesát, přičemž více než dvě třetiny jich bude pod zemí. Vjezd do podzemních garáží bude od hlavní budovy Základní školy Komenského, výjezd potom z levé strany Klubu kultury. "Samozřejmostí budou závory a stálá služba, což zajistí téměř stoprocentní úspěšnost výběru parkovného, přičemž ceny za parkování by neměly přesáhnout zlínskou úroveň," plánuje Karásek a dodává: "Víme, že parkovacích míst je málo a nárůst dopravy v našem městě je výrazný. Navíc město nemá tak zvané bezpečné parkování. Jsem přesvědčen, že pokud by se podzemní parkování osvědčilo, budeme jistě přemýšlet o dalších lokalitách v Uherském Hradišti, kde by bylo možné další podzemní parkoviště realizovat."Jak se nám dnes cestuje vlaky
Ceny stoupají, služby klesají. I tak lze nazvat dnešní cestování vlakem. Člověk přešlapuje na nástupišti a doufá, že snad dnes vlak zpoždění mít nebude. Do nádražní haly se obává jít, neboť zápach, který se tam rozplývá, by otrávil i člověka, jehož čichové smysly jsou oslabeny. A nedej bože, když se dostaví potřeba navštívit WC. Mnohdy představa našich nádražních záchodů člověka od této biologické potřeby osvobodí. Ani cestovat vlakem ve světlém oblečení není zrovna nejlepší nápad, pokud se však nerozhodnete celou cestu prostát. Bohužel je i docela jedno, kde si ve vlaku sednete. Dříve si lidé vybírali místa u okýnka, aby mohli pozorovat míhající se krajinu, ale dnes přes ulepená okna není stejně nic vidět. A co na to pracovníci českých drah? Jeden z názorů je i takový, že nepořádek, který kolem sebe vidíme, způsobují jenom lidé. A když ho dělají, tak se jim asi líbí. Když ho chtějí mít, tak ho zkrátka mají. Jen je škoda, že na to doplácí i lidé se smyslem pro pořádek, kteří by si zasloužili kulturní prostředí. Petra BuzkováVýchovná lekce
Řekla mi moje brněnská přítelkyně, že se někdy stává, že skupina mladíků schválně blokuje prostor u východu tramvaje, zvláště starým lidem, takže se mnohdy stane, že se tramvaj rozjede a člověk jede o stanici dál. I stalo se. Chci vystoupit, leč skupina několika hlučících mladíků nemíní ustoupit a schválně stojí u východu. "Tak to teda ne, hoši," řekla jsem si v duchu hrdinsky a zaklepala jednomu z nich na rameno: "Hele, vole, ustup bokem, vole, musím vystoupit, nebo mi, vole, ujede vlak." Mladíci na mne vykulili oči, strnuli, ale mlčky se rozestoupili a já pohodlně vystoupila. Na nástupišti jsem se ještě ohlédla a řekla: Čau, volové, jste fakt džentloši!" A bylo to. Ivona KonečnáO tom, jak chodí oblékaní podnikatelé
Tuhle jsem byl prostřednictvím kousíčku papíru pozván na meeting. Pořádalo jej několik žen, hrajících si na "pány velkopodnikatele". Navzájem se oslovovaly "Dámy" a při hovoru používaly krajně nespisovných výrazů typu "já chcu, já su". Přišel jsem v riflích a kožené bundě. Vzhledem ke spisovné řeči oněch "dam" mi toto oblečení nepřišlo nevhodné. Celá akce trvala přesně 13,5 minuty. Po složení okamžité zálohy 370 Kč jsem směl zůstat na svém prvním hodinovém školení a měl jsem se dozvědět spoustu dalších informací, týkajících se mé budoucí práce. Jelikož jsem zvědavý, částku jsem obětoval. A poznámky v mém bloku se mohutně rozrostly. Přibližně půl hodiny jsem totiž byl středem přednášky o tom, jak má chodit oblékaný správný podnikatel: žádné rifličky, žádný pohodlný svetřík, žádné tenisky. Cítil jsem se velmi provinile a velmi neprofesionálně. Samozřejmě už o mně ty "dámy" nikdy neslyšely. Až dnes... Byl jsem si v obchodě koupit tři rohlíky na snídani. A koho jsem tam nepotkal! Právě onu "dámu", která mne tuhle tak zahanbila. Byla oděna vskutku velkopodnikatelsky: vytahané šedé tepláky, sešmajdané botky, účes od mistra Křoví. Ještě nyní přemýšlím, jakého dialektu asi používá k tomuhle oblečení...
Pavel SlavíkVodní rekreace v okrese Uh. Hradiště
S blížící se letní sezonou Vás Okresní hygienická stanice v Uherském Hradišti chce seznámit a informovat o stávající připravenosti jednotlivých koupališť a vodních nádrží v našem okrese. Na počátku měsíce června začaly probíhat odběry vzorků vod z přírodních vodních nádrží, a to: Ostrožská Nová Ves - přírodní koupaliště a Kunovská tabule, Smraďavka, Babice-Uhliska, Topolná, Osvětimany. Laboratorní výsledky potvrdily ve vyšetřených ukazatelích zdravotní nezávadnost vody u všech výše uvedených nádrží. V průběhu letní sezony bude prováděno další vzorkování, v případě nevyhovující kvality vody bude veřejnost včas informována. V současné době vyhovuje jakost vody požadavkům na koupání.SPT TELECOM upozorňuje na přepojování
SPT TELECOM, a. s. , Telekomunikační obvod Uh. Hradiště oznamuje, že dále pokračuje v procesu modernizace telefonní sítě s postupným přepojováním telefonních účastníků na nové digitální ústředny. V měsíci červnu 1999 (ve dnech 22. - 30. 6. 1999) jsou přepojováni účastníci v Uherském Hradišti (všechna telefonní čísla začínající číslem 2, 3, 4, 7). Ve dnech 19. - 23. 7. budou přepojeni účastníci ve Starém Městě (čísla začínající 6). Nová telefonní čísla jsou uvedena v telefonním seznamu Zlaté stránky 1998-99 v závorkách. V průběhu prázdnin budou ještě přečíslováni účastníci v Jalubí. Nová telefonní čísla jsou uvedena v závorkách. Přesný termín bude oznámen. U každého přečíslování se jedná o akci náročnou rozsahem i provedením, při níž je technicky nutné přerušení provozu. Omluvte, prosím, toto přerušení, případně další problémy spojené s přepojením. Pracovníci budou práce provádět tak, aby případné obtíže trvaly nejkratší možnou dobu. Po přepojení bude možno se informovat na nová telefonní čísla na informačních číslech uvedených v telefonním seznamu. Telefonní účastníci jsou o změnách informováni ještě dopisem.Lidé postižení povodněmi nemají zájem o městské byty

St. Město (fal) - Ve Starém Městě v Luční čtvrti sice probíhají finální práce na dokončení výstavby prvního z městských domů určených pro lidi postižené záplavami, ti však o ně neprojevili takový zájem, jaký město původně očekávalo. Výstavba obou bytových domů si celkem vyžádá třicet milionů korun, přičemž třetinu finančních prostředků tvoří státní dotace, od budoucích nájemníků město vybere 140 až 280 tisíc korun podle velikosti bytu a zbytek půjde z městské kasy.
"Začátkem srpna proběhne kolaudace třípodlažního městského bytového domu s deseti novými byty, do nichž se nastěhují lidé, kteří jsou nuceni řešit svou bytovou otázku v důsledku předloňských povodní," uvedl vedoucí odboru investic a životního prostředí Městského úřadu ve Starém Městě Robert Staufčík. "V přízemí domu budou nebytové prostory, které budou sloužit pro občanskou vybavenost." Na jaře letošního roku se rozběhla výstavba druhého, dvoupodlažního bytového domu s osmi byty, jehož kolaudace se předpokládá v první polovině roku dva tisíce. V tomto domě ale nebudou bydlet jen lidé postižení povodněmi, přestože jsou zvýhodněni nejen nižším příspěvkem na bydlení, ale také tříletou garancí nejnižší hranicí nájemného.
"Zájem o městské byty ze strany občanů je, ale tyto domy jsou stavěny především pro lidi postižené povodněmi. Těch se však nepřihlásilo tolik, kolik jsme očekávali," stěžuje si Staufčík. Podle něj sice lidé o městské byty všeobecný zájem mají, ovšem v současnosti je taková výstavba pro město neekonomická. Bez finanční pomoci budoucích nájemníků údajně totiž není město schopno podobné akce realizovat.
Přesto se ale v budoucnu chce Staré Město zaměřit na výstavbu bytů, ovšem ve střední a nižší cenové relaci, prozatím však nebylo rozhodnuto o konkrétním způsobu řešení této výstavby. Jak ale Staufčík dodal, budou se představitelé Starého Města tímto problémem zabývat.U buchlovické fary budou klubovny pro mládež
Buchlovice (fal) - Po rekonstrukci obytné části buchlovické fary, která v letech minulých probíhala, je v současnosti nachystaný projekt na stavební opravy jejich hospodářských budov, které jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Ty by poté měly sloužit jako centrum volného času pro křesťanskou mládež.V Hradišti budou stavební místa
Uh. Hradiště (fal) - Prodloužením ulice Františka Kretze v Mařaticích, položením inženýrských sítí vznikne v této lokalitě zhruba patnáct stavebních míst pro výstavbu rodinných domků. "Termín dokončení pokládky inženýrských sítí je 15. července, v případě nepříznivého počasí do konce července," objasnil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek a dodal: "Hned poté budou přesně rozkresleny parcely a také stanoveny podmínky, za kterých si lidé budou moci o tyto pozemky požádat."Manželé Chrástkovi z˙Kunovic oslavili zlatou svatbu
Manželé Marie a Antonín CHRÁSTKOVI z˙Kunovic oslavili 4. června 1999 padesáté výročí svatby.

Jak byste popsali společně strávená léta?

Pan Antonín:
"Měli jsme hezký život, i když v˙porovnání s˙dnešními mladými o něco těžší. Když jsme se brali, měli jsme 21 let; já jsem měl před sebou vojenskou službu, manželka se starala o svou velmi těžce nemocnou matku. Musela zůstat z˙práce doma, nedostávala tedy žádné peníze. Žila pouze s˙invalidním tatínkem. A podporovat nás nemohli ani její, ani moji rodiče. I přes běžné strasti společného života jsme měli opravdu hezký a klidný život."
Paní Marie:
"Dnes chtějí mít mladí všechno hned. Dnešní mládež bere jako samozřejmost, že se má dobře, že mají všechno, nač si vzpomenou. My jsme museli nejprve tvrdě pracovat a šetřit, teprve potom jsme si mohli pořídit novou věc do svého domova. Žili jsme vždy ve skromnosti."

Myslíte, že dříve bývala manželství kvalitnější a hodnotnější než dnes?

Paní Marie:
"Nemyslím si, že by to bylo dobou. To je dáno povahou člověka, buďto to v˙něm je, nebo není. Nás stmelovalo určitě také to, že jsme měli skutečně těžký život, že jsme byli vychováváni v˙bohabojném duchu. Dnešní mladí mohou chodit na diskotéky a do kina třeba i denně, za nás to nebývalo. Jednou týdně bylo kino, jednou týdně zábava. Za našeho mládí se také pracovalo v˙sobotu, nejprve osm hodin, potom šest. Všem nám to připadalo jako blahobyt, když se volná část sobotního dne protáhla o celé dvě hodiny!"
Pan Antonín:
"Já jsem se učil za války a vzpomínám si, že se se mnou učil také jeden o rok starší učeň. A on jezdil denně ze Lhoty do učení v˙Uh. Hradišti! Snad jen jednou dvakrát za zimu nepřijel, protože silnice ze Lhoty byla zasypaná sněhem až po koruny stromů. Moje manželka zase chodila z˙Kunovic pěšky denně do práce do chemické továrny Linhart v˙Hradišti. A maminka jí nosila pěšky z˙pole obědy."

Čím déle lidé spolu žijí, tím více se přizpůsobují jeden druhému.

Paní Marie:
"To je pravda, povahy se sžijí a přizpůsobí se. Ve stáří si najednou uvědomíte, že jste se přizpůsobila. Samozřejmě se občas vyskytly i nějaké ty bouřky, ale nikdy hádka nesmí trvat dlouho. Jak se říká: než zajde slunko. Pokud člověk chce, uzpůsobí část svých představ a povahy tomu druhému."

Kterou vlastnost byste na svém partnerovi vyzdvihli?

Pan Antonín:
"Já na své manželce určitě oceňuji její dobrotu. Měl jsem štěstí, že jsem potkal právě ji. "
Paní Marie:
"Já si na svém manželovi vážím také jeho dobroty, pracovitosti, cením si také toho, že nechodí do hospody, nekouří." Děkuji za rozhovor a za celou redakci DDS přeji mnoho zdraví a spokojenosti do dalších, společně strávených let.
Jana Hlavačkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund