Číslo: 28
14.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Povodňové zpravodajství z regionu
Premiér Václav Klaus záchranáři odmítnut
Pomozme postiženým!
Letem světem (povodní)
Jací jsme byli
Prošli jsme zkouškou

Povodňové zpravodajství z regionu
(neděle 6. července - pondělí 14. července 1997)

Salaš
Na Salaši, stejně jako v dalších podhorských obcích, bylo nejhůř již během minulé neděle, kdy pomalu končily 24 hodin trvající deště. Zvýšená hladina podzemních vod způsobila zatopení několika sklepů, pod vodou se ocitla silnice u nového obchodu, obětí přívalu vody se stal i dřevěný most na Dolině. Voda je pitná pouze po převaření.

Uherský Brod
Zvýšený stav vody v Olšavě začali v Uherském Brodě pozorovat od nedělního večera, rostoucí hladina řeky byla během pondělí nepřetržitě monitorována a ke kulminaci došlo v samotném městě v úterý ráno. Ještě před Uherským Brodem došlo k rozlití vody z Olšavy a jejího luhačovického přítoku do okolních polí. U vlčnovského mostu, kde se Olšava začala vylévat z břehů, občané spolu se zaměstnanci firmy Prachman postarali o zvýšení hráze v nejohroženějších místech. V centru města nejvíce vadila voda z přeplněných kanálů, takto postižena byla i Česká zbrojovka. Povodeň v Uherském Brodě nezpůsobila větší škody a její následky byly během dne odstraněny. Ve druhé polovině týdne hasiči z Uherskobrodska již pomáhali katastrofou postižené oblasti okresního města. Velká byla (a nadále je) solidarita občanů s lidmi v zatopeném údolí Moravy.

Vlčnov
Vlčnov se objevil v televizi v souvislosti s povodněmi v sobotní noci - obcí neprošla divoká voda (jen dodávka vody byla zastavena, protože obec je napojena na Ostrožskou Novou Ves) - dopoledne se ve Vlčnově dozvěděli, že během dne právě do Vlčnova bude evakuována část pacientů z uherskohradišťské nemocnice. Nejednalo se o zřízení nějaké provizorní polní nemocnice, Vlčnov fungoval jako určitá přestupní stanice, do které byli pacienti přiváženi z okresního města, aby dále pokračovali do svých domovů. Starali se o ně lékaři a sanitní služba z Uherskobrodska, při přípravě místní školy i při rozvozu pacientů pomáhali také místní občané, kteří svými vozy najeli během pozdního sobotního večera 3000 kilometrů. Celá akce proběhla hladce a rychle, nikdo nečekal na odvoz domů déle než dvě hodiny.

Starý Hrozenkov
Ve Starém Hrozenkově uplynulý víkend proběhly tradiční Kopaničářské slavnosti. Obec, která nebyla zasažena povodněmi a nepatrné škody způsobila jen voda splavená z polí, přivítala asi tři a půl tisíce návštěvníků. Jako obvykle převažovali v publiku občané bratrského Slovenska, letos vzhledem k záplavám to bylo zřetelnější než jindy. Třídenní program proběhl podle představ organizátorů, jenom dříve omluvenou Jiřinu Bohdalovou nahradil estrádní bavič Pepa Náhlovský. Pochopitelně nedorazila boršická Pentla, přes státní hranici se nedostal ani polský soubor Wrzosy. Část vybraného vstupného půjde na konto záplavami postižených lidí, ve Starém Hrozenkově probíhá také ve spolupráci obce a církve finanční sbírka, navíc na výzvu veselského faráře pana Jeřábka místní lidé poskytli ošacení těm, kterým zůstalo jen to, co měli na sobě.
V souvislosti se záplavami se objevila informace o uzavření hraničního přechodu ve Starém Hrozenkově. Upřesňujeme, že se jedná pouze o kamiónovou dopravu (vzhledem k neprůjezdnosti Uherského Hradiště).

Hluk
Voda v Hluku kulminovala v úterý kolem desáté hodiny dopolední v největším místním potoce Okluky. K vylití z břehů chyběl necelý metr. Částečně byla zatopena Babí hora (sklepy a kempink), zatopeny byly také některé sklepy v samotném Hluku, voda z nich byla vzápětí odčerpána.

Šumice
V Šumicích začala stoupat v úterý ráno kolem půl čtvrté. V té době otevřela přehrada Kolelač v Pitíně spodní výpusť. Kulminace nastala kolem sedmé hodiny a poté začala pomalu opadávat. Došlo k zaplavení části obce nad splavem v místech, kde je koryto Olšavy poměrně nízké. Pod vodou se ocitl školní pozemek a přilehlé pozemky. Na druhé straně došlo k zaplavení hospodářských stavení rodin, které mají domky napravo od silnice. Zde přišlo o život několik králíků. Na dolním konci, kde má Olšava mělké koryto, se její vody dostaly do dvou domů, které stojí v malé dolince. Tady hladina vody přesáhla jeden metr. Několik sousedních domů mělo vodu ve sklepích, další sklepy byly vytopeny přes kanalizaci. Vzdutá hladina vody v kanálech zaplavila další sklepy uprostřed obce, nikde však nepřesáhla metrovou výšku.
Nejvyšší hladinu, místy přesahující metr a půl, dosáhla voda, která se přivalila do Šumic z prudkého svahu od lesa. Zaplavila sklepy, garáže a několik aut. Silnice v Šumicích nebyly poškozeny, mosty ani lávky přes potok nebyly ani zaplaveny.

Uherské Hradiště
Na aktuální situaci jsme se zeptali a o její zhodnocení jsme požádali člena krizového štábu pana Zámečníka. "V současné době jsou pod vodou zdroje pitné vody jak v Ostrožské Nové Vsi, tak v Kněžpoli. V důsledku toho je v některých oblastech přerušeno zásobování pitnou vodou a přes veškerou snahu je jí stále nedostatek. Situaci komplikuje přerušení dodávky elektrické energie. Na některých místech došlo k porušení plynového potrubí."
Ve Starém Městě se uvažovalo o prokopání železničního náspu, ale pravděpodobně se od této varianty upustí stejně jako ve Svatováclavské ulici. V neděli a v pondělí voda viditelně poklesla nicménně stále je situace v některých místech vážná. Některé byty a mnoho sklepních prostor je zatopených a proto nelze obnovit dodávky elektrické energie ani telefonní spojení. V tuto chvíli je nejhorší situace v částech Tůně a St. Tenice.
Na některých místech byla porušena hráz a byly vyvráceny stromy, které ji zpevňují. Ale i toto už je pod kontrolou a dochází k sanaci hráze na postižených místech a další poškození nehrozí. Co se týče určitých prognóz, je podle pana Zámečníka iluzorní cokoli předvídat . Na severu pršelo, čili teoreticky by mohlo dojít i k vzestupu hladiny. Jinak voda neklesá tak rychle, jak bychom potřebovali, hodně starostí působí spodní voda.Čtvrtek 10. 7. 1997 (17.00 - 18.30 h): Voda stoupá rychlostí 4 cm/h
Uh. Hradiště - Ve čtvrtek 10. července 1997 odpoledne, kdy se měla podle #zaručených zpráv situace na řece Moravě a zatopených okolních plochách stabilizovat, čekala naše město doslova zkouška pevnosti. Už v průběhu dne se totiž ukázalo, že Uherskému Hradišti přes velkou odolnost nakonec přetrvávající povodně vezmou pověst suchého města. Obyvatelé domů v Rybárnách nestačili z některých sklepů odčerpávat vodu, určené hlídky nepřestávaly sledovat situaci zejména ve Staré Tenici, obou březích řeky Moravy, odkud by mohlo centru města hrozit největší nebezpečí, a také v částech města Jarošov a Vésky.
#Situace je prozatím katastrofální, označil více než výstižně vzniklý stav starosta města Ing. Ladislav Šupka, který sledoval stav povodní na břehu Moravy v místech mezi Jarošovem a Uherským Hradištěm. Osmi čerpadly se v tu dobu (po 17. hodině) snažili členové Hasičského sboru odčerpávat přes hráz do Moravy vodu, která se začala hromadit v zadní části podniku Mesit. #Nedokážu se vyjádřit k tomu, proč až dnes, kdy vlivem zaplavování fabriky dochází k podmáčení hráze z druhé strany, se začala voda přečerpávat, řekl starosta. #Pokud se dnešní situace obejde bez katastrofy, tak to bude cenné poučení pro všechny. Protože až teď se ukazuje, co je funkční jen z poloviny a co vůbec ne.
Přehrazení Luční ulice v Rybárnách pak mělo pomoci zamezit možnému přílivu vody ke starým domkům postaveným z kotovic. Stav hladiny na řadě míst hlídaly provizorní stupnice, podle kterých právě ve čtvrtek odpoledne stoupala voda až o čtyři centimetry za hodinu.
M. MiškeříkováPátek - sobota: Centrum města a Nemocnice evakuovány
Uh. Hradiště (VaMP) - V jedenáct hodin začala kompletní evakuace Nemocnice v okresním městě. Lehčí pacienti byli obojživelnými vozidly a dále autobusy převáženi do školy ve Vlčnově. Těžší případy byly pak v jakési druhé vlně transportu za doprovodu ošetřujících lékařů odváženi do okolních nemocnic: v Kyjově, Zlíně, Břeclavi, Vyškově a později i do Valtic. #Hlavní zásadou pro převoz pacientů je, aby se jejich zdravotní stav transportem nezhoršil, řekl při té příležitosti ředitel nemocnice Miroslav R”sler. Z Uherského Hradiště do Zlína odváželo postupně okolo stovky pacientů jedenáct sanitek do Baťovy nemocnice. Okolo poledne byli obyvatelé sídliště Štěpnice a Mojmír informováni hasičskými hlídkami o chystané evakuaci. Zhruba ve 20 hodin byly pak přistaveny autobusy, které odvážely obyvatele této části města do Základní školy na sídlišti Východ.
Během celého dne pak probíhala následná evakuace obyvatel v centru města, neboť hladina vody začala okresní město zatopovat rychlostí až deset centimetrů za hodinu. Zhruba dvě hodiny po půlnoci byli přistavenými autobusy odváženi obyvatelé ulic Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové, Svatováclavská, Mánesova, Náměstí Republiky a ulice Průmyslová. Městu, které se muselo dočasně vypořádávat s nedostatkem pitné vody, v tu dobu hrozilo další protržení hráze. Celkem bylo z města evakuováno okolo čtrnácti tisíc obyvatel.Premiér Václav Klaus záchranáři odmítnut

Na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti přijel Václav Klaus v čase, kdy se protrhla hráz za Mesitem. V tu dobu hladina vody stoupala velmi pozvolna. - Foto: Zdeněk Bartošek, BMC
Uh. Hradiště (VaMP) - V pátek 11. července 1997 okolo patnácté hodiny do zaplavujícího se Uherskohradišťska přiletěl premiér české vlády Václav Klaus. V terénním voze se pak vydal do zatopeného centra města v čase, kdy po protržení hráze začala intenzivně stoupat voda. Proto někteří záchranáři stroze odmítli diskuzi s Klausem slovy: #Nemáme čas! Z vrtulníku si zatopené území jednak centra okresního města a okolí premiér prohlédl společně s předsedou Okresní povodňové komise a přednostou okresního úřadu Ivanem Palackým.Pomozme postiženým!
Redakce regionálního týdeníku Dobrý den, Slovácko vyzývá všechny obyvatele okresu, kteří by mohli přispět ať už materiálně či finančně lidem z nejvíce postižených oblastí zejména severní a střední Moravy, nechť tak provedou na kontaktní adresy.
V našem městě zřídila konto Oblastní Charita Uherské Hradiště, číslo účtu 1044929/5100, variabilní symbol 0090, IPB Uherské Hradiště. Oblastní Charita Uherský Brod, číslo účtu 1009555-728/0800, variabilní symbol 136. Poskytnout finančních částek lze buď přímo pokladnou, nebo běžnými finančními transakcemi. Kromě toho na adrese Oblastní Charity (Uh. Hradiště - Velehradská 247, tel. 0632/555782, 555782. Uh. Brod - Masarykovo náměstí 136, tel. 0633/637333) může každý dobrovolný dárce získat kontakt, kam případně adresovat materiální pomoc. Charita dále prosí občany, kteří mohou nabídnout dočasné ubytování lidem z krizových oblastí o sdělení adresy, telefonního čísla a počtu možných ubytovaných osob na výše uvedených adresách. Vaše adresy budou nabídnuty krizovým štábům postižených oblastí.
Při této příležitosti vzhledem k současné povodňové situaci v ČR zřídil Český červený kříž u Banky Haná, a.s., pobočky Bruntál konto POVODEŇ, na něž je dle krizového štábu ČČK možno zasílat dobrovolné příspěvky pro účely odstraňování živelné pohromy. Konto POVODEŇ, na které se vkládá bez poplatků, má číslo účtu: 126 900 864/2200, konstatní symbol - pro bezhotovostní vklady 558, pro hotovostní vklady 559, případný variabilní symbol 9.Letem světem (povodní)
Od pondělí přijímá Policie ČR žádosti o vydání nových osobních dokladů. Ti lidé, kteří během povodní přišli o občanské průkazy nebo jim byly znehodnoceny, mohou na Policii přijít denně od 8 do 20 hodin, o víkendu od 8 do 15 hodin. Vystavení dokladů bude zdarma.

Státní dluhopisy, kterými chce vláda uhradit část škod vzniklých povodněmi, by podle ministra financí Ivana Pilipa měly být úročeny zhruba čtrnáctiprocentní sazbou. Zároveň Pilip vyvrátil některé dohady uveřejněné v tisku, že úroková sazba pro fyzické osoby bude ještě o dvě až tři procenta vyšší než pro firmy.

Krizový štáb vyzývá obyvatele okresu Uherské Hradiště, kteří by mohli poskytnout nástroje k odstraňování následků povodní (lopaty, rýče atd., gumové rukavice, igelitové pytle, přenosné záchody, aby se spojili s krizovým štábem v Kunovicích (tel. 549021) nebo je přivezli přímo do postižených míst.

Kardinál Miroslav Vlk společně s moravským metropolitou Janem Graubnerem navštíví zítra, v úterý záplavami nejhůře postižené oblasti olomoucké arcidiecéze.

Americká ministryně zahraničí M. Albrightová u příležitosti nedělního rozhodoru s prezidentem ČR Václavem Havlem a zástupci ODS, ODA, ČSSD a KDU-ČSL přislíbila pomoc USA na likvidaci škod po katastrofálních záplavách.

Okresní úřady měst, která již mají za sebou bezprostřední průběh povodňové katastrofy, od dnešního dne zavedl proti nezaměstnaným občanům, kteří nechtějí pomáhat při odstraňování škod v obcích a městech poškozených povodněmi, tvrdý režim v souladu se zákonem o aktivní politice zaměstnanosti. Ti, kteří bezdůvodně odmítnou nabízenou práci, budou vyřazeni z registru nezaměstnaných Úřadu práce a bude jim zastavena výplata dávek v nezaměstnanosti.Jací jsme byli
Situace v okresním městě a okolí podle informací povodňových hlídek Policie ČR využívala i různá individua. Jak nám řekl jeden z policistů, v zatopených opuštěných částech města se někteří pokusili v domech rabovat. "Lidé se nám nesmějí divit, že je legitimujeme a nahlížíme do zavazadel. Je to práce, kvůli které jsme zde," řekl nám jeden z policistů. V pátek po obědě musela být dokonce z místa svého dočasného pobytu evakuována ještě ne dvacetiletá dívka, kterou se pokoušel její zaměstnavatel (majitel obchodu na Masarykově náměstí) znásilnit. Dívka se ven dostala po lešenářské trubce a žebříku, který zapůjčil Městský úřad. Absurdní, vzhledem na vzniklou situaci, je i vykradení domu s malířským ateliérem v Uherském Hradišti, jehož majitel byl v tu dobu evakuován.
/VaMPProšli jsme zkouškou
Jsme zvyklí sledovat záběry přírodních katastrof ve zpravodajských pořadech v televizi. Vždycky to bylo příliš daleko a příliš často - až nás to otupilo. Přestali jsme přemýšlet o lidském utrpení jako o utrpení. Nahradili jsme vnímání přírody jako subjektu schopného fungovat vlastní cestou pohledem ve stylu #Poručíme větru, dešti! Kdo by čekal, že vodní živel bude řádit u nás stejně jako v Asii nebo USA?
Přijali jsme všeobecně zakořeněný pocit, že hráze řek, regulace jejich toků a zrušení větší části slepých ramen, dokáží i za dlouho trvajících dešťů udržet vodu zkrocenou jako zlou ženu. Že občas rozvodněný potok ve vesnici zaplaví sklepy a utopí drůbež? Druhý den voda opadne, pojišťovna škody zaplatí a nerozmázne-li to televize (snad tušíte která ), o #povodni se doví jen nejbližší okolí. To reaguje tak, že polituje a v duchu si pomyslí #Ještě, že to nezaplavilo nás.
Teď však letité pravidlo padlo. Nepostižených je málo, následky vidí každý. Zničená úroda, podmáčené domy, zanesené studny. Jen odstranění naneseného bahna si vyžádá pár měsíců, samozřejmě až se podaří svést vodu zpět do řečiště.
Dostali jsme lekci a prošli zkouškou. Policie, armáda a hasiči prošli se ctí. Horší už to bylo s námi malými. Odváželi jsme pytlovaný písek od hrází, skupovali trvanlivé potraviny. Hrozba velké vody umí divy. Jen nezapomeňme, že příště to pro naše město nemusí být jen hrozba. Pro příklad není třeba chodit daleko. Jen se zastavte v Rybárnách...
Štěpán Kodrlawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund