Číslo: 29
21.07.1997
Článků: 32

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


POVODŇOVÝ KALENDÁŘ
Pondělí - 7. 7.
Úterý - 8.7.
Středa - 9.7.
Čtvrtek - 10.7.
Pátek - 11.7.

POVODŇOVÝ KALENDÁŘ
aneb Co se do minulého čísla nevešloŽe sme vytopení, to mně ani tak nevadí. Hlavně ale aby nám tú vodu nenafakturovali!
Uh. Hradiště - Když začalo v sobotu 5. 7. pršet, nikoho ani ve snu nenapadlo, co vlastně celou Moravu čeká. Katastrofické vizi by stejně nikdo neuvěřil - tak, jako je k neuvěření ještě i teď, že voda postupně zaplavila celou Moravu. Krajina zaplavená vodou připomíná hrůzný film. Oběti na životech šly do desítek. Vodu, která má přídomek stoletá, nepamatuje žádný z nejstarších obyvatel republiky. Obrovské škody na majetcích soukromých i státních jsou jen ztěžka vyčíslitelné. Pojďme se podrobněji podívat, jak vypadala situace u nás v okrese.Pondělí - 7. 7.

Uh. Hradiště (JiV) - Nábřeží bylo neustále lemováno davy zvědavců, kteří fotografovali a filmovali neobvyklou událost
Už po dvou dnech vytrvalého deště došlo v pondělí k prvním rozlivům na pozemcích Starého Města a Jarošova. Byl zřízen povodňový štáb při Městském úřadu v Uh. Hradišti. V pondělí také začalo první z mnoha zasedání krizového štábu povodňové komise. Mluvčím této komise se stal Ing. Jaroslav Hrabec, který měl po celou dobu nelehký úkol - komunikovat se všemi sdělovacími prostředky. Mnohdy to byly desítky telefonátů denně. Pro začátek byly na nejvíce ohrožených místech v pohotovosti požární sbory. Ty také zasahovaly hned v pondělí v Mařaticích, Sadech a Véskách. Jednalo se ponejvíce o zatopené sklepy. Voda vystoupila ve sklepích na sídlišti Štěpnice. V nejvíce ohrožených místech byla policejním sborem vyhlášena opatření, telefon krizového štábu byl neustále v činnosti.V případě potřeby mohli občané volat číslo 52 51 12. O tom, že situace byla složitá už v pondělí, je možno odtušit už z toho, že byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.
Odpoledne bylo nutno uzavřít most v Kostelanech a Uh. Ostrohu, delší dobu byl neprůjezdný také podjezd do Kunovic. Navečer zasedala povodňová komise, která přijala některá důležitá rozhodnutí.
K této situaci se podařilo v poledne zajistit vyjádření Ing. Petra Taťáka. Na otázku, co se zrovna děje na městském úřadě, odpověděl: Právě zasedá okresní povodňová komise a čekáme na dispozice. Pro začátek jsme udělali to, že v nejvíce ohrožených místech jsme zajistili požární sbory z dobrovolných požárních sborů - jedná se o Jarošov, Mařatice, Vésky, Sady. Nejvíce ohroženou částí je Jarošov. Byla zřízena centrála s telefonním číslem 52 51 12. Na toto číslo jsme upozornili vyhlášením v nejvíce ohrožených oblastech a pokud dojde k problémům, mohou občané okamžitě volat. U telefonu jsme neustále já nebo Ing. Rochovanský, případně další pracovníci. Děláme opatření pro evakuaci, hlavně tam, kde jsou staří lidé. Podle zpráv, které máme z Povodí Moravy, jsou dvě místa, kde hrozí největší nebezpečí záplav, a to asi 800 m na sever od rozvodny a druhá lokalita je pod čističkou na levém břehu Moravy před zaústěním Olšavy."Úterý - 8.7.
Situace začínala být horší, průtoky se zvyšovaly, docházelo k záplavám v okolí Hradiště. V poledne se nám podařilo sehnat Ing. Ondrůška z Povodí Moravy.

Jak se změnila situace proti pondělí?
#V oblasti Hradiště nijak výrazně. Průtok včera od odpoledních hodin do rána se pohyboval dle našich měření a odhadů kolem 700 - 750 kubíků za vteřinu, ale jsou to hrubé odhady, protože se tady neprovádí přesná měření. Přesné číslo nelze ale říct, protože průtoky jsou odvozeny z měřících profilů v Kroměříži, eventuálně ve Zlíně na Dřevnici a další na Bečvách. Průtoky nelze matematicky sčítat, jelikož v průběhu noci dochází k rozlivům v určitých lokalitách, např. Babice, Spytihněv, Nedakonice, Kostelany, Uh. Ostroh a Veselí. Nejproblematičtějším místem našeho rajónu je právě Uherský Ostroh.Tady je zapotřebí to řešit také investičně zbudováním pevných jezů. V každém případě se už jedná o havarijní krajní situace, kdy je možno počítat se vším. V současné době je nejvíc ohrožená Olomouc, Hulín, Otrokovice - ty už jsou částečně zaplavené. Dále Spytihněv a Babice - kde už došlo k částečné evakuaci.
Co se týče Hradiště - tak nejvíc je ohrožená část Starého Města za hřbitovem, dále pak Kostelany, Uherský Ostroh a Veselí. Podle předpovědi by měly srážky během dneška ustávat a přecházet na severovýchodní Moravu do povodí Odry, částečně Bečvy v Beskydech. Ke kulminaci by tak mělo dojít dnes v noci a zítra snad už k poklesu. Ale to všechno závisí na spoustě okolností - jednak na počasí, na srážkách v jednotlivých oblastech, protože každý přítok Moravy ovlivňuje její průtok a pokud se sejdou srážky nad dvěma nebo třemi přítoky současně, pak to výrazně ovlivní průtok Moravy. Pokud je to individuelní a přítoky se nesejdou, tak je ohrožení menší." Další důležité informace o provedených základních opatřeních podal v 16.30 hodin Ing. Hrabec: V nižších částech koryta jsou možné takové úpravy, aby kapacita koryta byla zachována v celém profilu. Tzn. dorovnat snížení roviny hrází, zvýšit je tam, kde by to ohrožovalo majetky lidí.
Nejúčinnější je použít pytle s pískem. K tomuto bylo požádáno o pomoc vojsko. V noci přijela posila z útvaru CO z Bučovic, hned v půl čtvrté ráno nastoupili k pytlování písku v Technických službách. Se stavebními firmami jsou dále udělány dohody o zapůjčení techniky, čerpadel apod. Na každém břehu Moravy jsou v pohotovosti řidiči s autobusy k případné evakuaci obyvatel. Jsme domluveni se školami, ve kterých se lidé ihned umístili. Máme také dohody s plynaři a energetiky. Doufáme, že to všechno zvládneme, i když to nemusí být nic příjemného."Středa - 9.7.
Situace se přes noc opět zhoršila. Opět probíhaly evakuace části Rybáren a části Kostelan. Lidé byli převezeni do školy v Polešovicích. Ve Starém Městě se i přes pokles Moravy zvedl Baťův kanál a rozléval se. U Tlumačova a Kvasic se protrhla hráz a voda se rozlila do krajiny, takže vlna, která se v noci čekala, se trochu zmírnila. V Beskydech i nadále pršelo, takže se očekávala zhoršující se situace. Také v Jarošově začínala být situace vyhrocená. Hráz byla zpevněna pytli s pískem, neustálé hlídky kontrolovaly postup vody. Řada rodinných domků měla zaplaveny dvory, sklepy, dílny. Hasiči odčerpávali vodu už od pondělka, některým rodinám zapůjčili čerpadla k trvalému odčerpávání vody ze sklepů. Jak k tomu řekl Oldřich Šipka:Už tři dny jsem pořádně nespal. Jsme na tom všichni stejně, střídáme se v držení hlídky, do práce teď nechodíme, ale kdyby přišla velká voda, musíme pryč. Ale kam ....
Nebezpečný kousek v tomto místě vyvedl jeden místní občan, který po sázce údajně o flašku slivovice přeplaval Moravu. Že to není jen fáma, nám potvrdila i paní, která na břehu bydlí a viděla ho plavat. #Proud ho bral, no měl štěstí, že ho nepraštila nějaká kláda. Taková blbost se může zrodit jen v chlapské hlavě.
Začaly se také objevovat fámy o drancování. Na položenou otázku odpověděl z České policie mluvčí Krejčíř takto: "Pokud mám já informace, tak s touto činností není zatím nic oznámeno ani šetřeno. Oficiálně zatím nic. Celou středu byl čilý ruch okolo kasáren. Vojenská technika vyjížděla na kritická místa pracovat na zpevňování hrází. Ještě pořád mnoho lidí nevěřilo tomu, že i nás by měla katastrofa postihnout. To nejhorší ale teprve čekalo. Už večer se čekala vlna, která měla způsobit výrazné zvednutí hladiny vody v oblasti Jarošova, Rybáren, Tůní, podél jatek, a také se čekaly problémy na Štěpnicích. Na hrázi však neustále korzovaly davy lidí, setkávali se tu známí, vesele se filmovalo a fotilo, vedly se debatní kroužky. Přestože všechna města nad námi byla pod vodou, nikdo nevěřil tomu, že to postihne i nás. Z některých lidí optimismus přímo čišel.
Náznaky o tom, že se děje něco mimořádného, ale byly. V podvečer několikrát projížděla auta informující o stavu a následných opatřeních. Jejich hlášení přetiskujeme v plném znění. #Okresní povodňová komise v Uherském Hradišti upozorňuje občany, že ústřední povodňová komise vydala varování s možností výskytu povodňové vlny na řece Moravě, která by také měla zasáhnout území našeho okresu. Předpokládaný začátek kulminace vody při vstupu do našeho okresu ve Spytihněvi a Babicích je v 18.00 hodin.Tento údaj bude trvale vyhodnocován a aktuální informace upřesňována a podle možností budou občané trvale informováni. Okresní krizový štáb a okresní povodňová komise nedoporučuje občanům pobyt v blízkosti vodních toků a s okamžitou platností zakazuje pohyb obyvatelstva po hrázi, mostech, vodohospodářských objektech a všech místech, kde budou prováděna vodohospodářská opatření.Prosíme ve vlastním zájmu, věnujte naší výzvě náležitou pozornost.
Ve středu večer se v televizi objevila zpráva o tom, že vláda nařídila ministru obrany, aby povolal vojáky ze zálohy na mimořádné vojenské cvičení. Taktéž vláda začala uvolňovat peníze na okamžité řešení vzniklé situace. V celé republice se začaly organizovat sbírky peněžitých i věcných příspěvků na pomoc Moravě. Kamiony s pitnou vodou, potravinami a materiální pomocí začaly přijíždět do postižených oblastí. V televizi se večer objevila zpráva o velké povodňové vlně, valící se na náš okres.Čtvrtek - 10.7.
Voda dělala čím dál větší problémy v oblasti za kasárnami a na tenisových kurtech. Hráz začala prosakovat, musela být nasazena skupina vojáků a pracovníků Povodí Moravy na zpevňování hráze pomocí panelů a pytlů s pískem. Tak, jak přibývalo vody, přibývalo i obav. Městem se pomalu začala šířit nákupní horečka. Lidé skupovali hlavně balenou vodu. Další zprávy nebyly vůbec optimistické. Od rána se hladina vody ve Starém Městě zvedala o l cm za hodinu. Postupně se zaplavovaly ulice po pravé straně silnice. Lidé si pomáhali při stěhování. Podobně jako pan Jiří Chrástek se zachovalo mnoho lidí. K situaci se vyjádřil následně: Už druhý den tady dobrovolně pomáhám a hlídám, protože nikdo neví, co bude dál. Strach z vody nemám, musíme to nějak zvládnout. Sám vodu v domě ještě nemám, ale musím pomoct těm, kteří už ji mají. Snad oni zítra pomůžou mně. Voda včera zůstala stát, ale dnes jde rychle nahoru. Měli raději někde uvolnit hráz směrem do polí, aby se voda nehrnula na Hradiště.
Přes hlavní cestu se svažuje ulice směrem k Moravě. Pár rodinných domků už si s vodou užilo v minulých dnech své. Voda i tady opadla, mezi zahradami jezdili kluci na kanoi, sluníčko svítilo a ani lidé tady nevěřili tomu, že se voda teprve přivalí. Hovorem s panem Režňákem jsem zjistila, že doma má osmiměsíční mimo, těhotnou manželku a babičku. #Když nezbude nic jiného, odejdeme. Ale pevně věřím tomu, že žádná katastrofa už nebude. Večer se opět objevily ve městě vozy s tlampačem oznamujícím zákaz shromažďování na břehu řeky, s upozorněním na průsaky vody v oblasti Mařatic, Jarošova a Štěpnic. Obyvatelé byli nabádání k uposlechnutí pokynů, které jsou vyhlašovány. Byli upozorněni také na možnost evakuace. Večer ovšem zprávy na televizi Nova přinesly také tuto větu: Na Uherskohradišťsku je voda, která zaplavila ohromné území s řadou vesnic, odkud nepřicházejí žádné zprávy. Podobná situace je i ve Veselí nad Moravou.
Po celou dobu televizních přenosů si nikdo neráčil povšimnout, že mezi Spytihněví a Strážnicí leží ještě město Uherské Hradiště, a teprve s valící se vodou začaly zmínky o městě.Pátek - 11.7.
Předchozí večer se objevovaly zásilky s pomocí z Čech, hlavně balenou vodou. V noci se ve Starém Městě zřítila zeď naštěstí neobydleného domu.Voda stoupala, začala praskat hráz za kasárnami. První se zalévaly Tůně, kasárna, autobusové nádraží, Mariánské náměstí, Masarykovo nám. Před městem čekalo 21 obojživelných vozidel. Doprava byla odkloněna, město se stalo neprůjezdným. Kolem poledne začala evakuace lidí. Na Štěpnicích voda stoupala kanalizací a docházelo k prosakům hráze. Ve večerních hodinách se situace opět zhoršila. Zatopena nad l m je část Tůně, v Mařaticích to nejvíce odnesl Mesit a přilehlé ulice, voda se postupně vlévala k Zimnímu stadionu, plaveckému bazénu, fotbalovému hřišti a končila až u benzinové stanice Aral. Krizový štáb se stěhoval do Kunovic na Obecní úřad, nemocnice se evakuovala, navečer začala kanalizací stoupat voda i na sídlišti Štěpnice. Cesta do Uh. Hradiště z Kunovic byla uzavřena, směrem ke St. Městu provoz přerušen. Jediná volná cesta zbyla po kolejích.
V televizi se objevily zprávy o tom, že most přes Moravu má narušenou statiku.

Jindra Váverkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund