Číslo: 29
26.07.1999
Článků: 63

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ptáme se za vás
Slunečním zářením naše kůže stárne mnohem rychleji
Starosta předsedou
Památník Velké Moravy se těší oblibě turistů
Akcie vynesly šestnáct milionů korun!
Hodnotná výmalba bude restaurována
Oznámení pro klienty České spořitelny
Jmenování ředitele střední průmyslové školy se zřejmě opozdí
Od začátku prázdnin vzniklo téměř 150 nehodPoslyšte, paničko, já su z Barum Otrokovice. Nechcete u nás pracovat v reklamním oddělení ?Ptáme se za vás
Vážená redakce, obracím se na vás s vážným problémem. Pracoval jsem v podniku Minas Uh. Hradiště do 30. 6. 1999, kdy jsem okamžitě zrušil pracovní poměr, protože mi zaměstnavatel nevyplatil mzdu, kterou mi dluží za tři měsíce ani náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dva měsíce, výpovědní doby. Mám nějakou šanci dostat své peníze, lze to řešit nějak přes pracovní nebo sociální úřad, případně můžete poradit, kam mám podat žalobu a jak?" Jiří Kaňovský

Odpovídá JUDr. Zlatuše Cilečková z právního a kontrolního oddělení Úřadu práce v Uherském Hradišti:
"Úřady práce ani úřady sociální péče nejsou oprávněny při vymáhání dlužné mzdy zastupovat zaměstnance. Pokud nelze vyřešit tento problém smírnou cestou například tak, že se dohodnete na splátkách dluhu, je jisté, že jiná cesta než žaloba k soudu neexistuje. Samotná žaloba na zaplacení dlužné částky není složitá, ale někdy může celý spor uvíznout například, když není řádně označen žalovaný zaměstnavatel. Jelikož nejsou výjimkou případy, kdy během jednoho roku "přešli" stejní zaměstnanci dvakrát i třikrát k "jiné firmě", kterou podle jejich laického pohledu reprezentuje stále jeden majitel, stává se, že ani samotní zaměstnanci neví, pro koho vlastně pracovali. V takovém případě je nejlépe obrátit se na advokáta, který je oprávněn Vám poskytnout nejen právní pomoc, ale u soudu, případně i při jiném jednání Vás také zastupovat. Váš bývalý zaměstnavatel například může být v likvidaci, pak musíte komunikovat s ustanoveným likvidátorem, u něhož uplatníte svůj nárok. Byl-li na majetek zaměstnavatele vyhlášen konkurz, musíte komunikovat se správcem konkurzní podstaty. Nejhorší je situace, když se zaměstnavatel chová lidově řečeno jako "mrtvý brouk", kdy komunikovat není s kým a jeho solventnost je zjevně taková, že se ani jiným dlužníkům nevyplatí dluhy vymáhat. Závěrem Vás však musíme upozornit i na to, že vyhraný spor o zaplacení dluhu nemusí být vždy zárukou toho, že své peníze získáte."
Protože se v naší redakci hromadí více dotazů podobného typu, uvádí dále JUDr. Cilečková možnosti, jaké dává Zákoník práce:
"Podle ő 54 odst. 1 písm. b Zákoníku práce může zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí lhůty její splatnosti (tj. výplatní den u zaměstnavatele), okamžitě zrušit pracovní poměr. Okamžité zrušení musí provést písemně, musí v něm vymezit důvod skončení, a to tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem (tento důvod nesmí dodatečně změnit) a musí je ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, doručit zaměstnavateli. Písemnost musí být doručena do "vlastních rukou" zaměstnavatele, nejlépe osobně oproti potvrzení přijetí ze strany zaměstnavatele (např. do podatelny nebo statutárnímu zástupci nebo nejblíže nadřízenému). Jen není-li osobní doručení možné (např. zaměstnavatel má sídlo mimo bydliště nebo pracoviště zaměstnance), lze písemnost odeslat doporučeně poštou v obálce s doručenkou. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, je okamžité zrušení pracovního poměru neplatné. Doručení písemnosti je významné proto, že účinky zrušovacího projevu nastávají tím dnem, kdy písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru byl zaměstnavateli doručen. Jakýkoliv jiný časový údaj uvedený ve zrušovacím projevu je neplatný.
Zaměstnanec, který takto okamžitě zrušil pracovní poměr, má nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu, a to přesto, že žádná výpovědní doba zde neplyne, protože pracovní poměr je skončen dnem doručení písemnosti.
Datum doručení písemnosti je důležité také pro případy, kdy se nezaměstnaný hlásí do evidence na úřadu práce, jelikož uchazeč o zaměstnání může být evidován, jen prokáže-li, že jeho pracovní poměr skončil. V takovém případě mu vznikne nárok na hmotné zabezpečení ode dne, kdy byl zařazen do evidence, není-li mu do 7 dnů zprostředkováno vhodné zaměstnání. Obvykle však nastává uchazečům také starost se zajištěním potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu), který je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat v den skončení pracovního poměru."Slunečním zářením naše kůže stárne mnohem rychleji
Region (eda) - Přestože spousta odborníků varuje před negativním působením slunečních paprsků, stále se udržuje trend bronzově opálené kůže.
"Opalování by v rozumné míře nemělo mít negativní dopady na kůži. Ovšem následkem přehnaného opalování může být v pozdějším věku tvorba různých stařeckých bradavic, skvr, pigmentací či kožních nádorů, z nichž nejhorší je maligní melanom, který vzniká z mateřských znamének. Tento melanom je aktivován právě nadměrným slunečním zářením," varuje kožní lékařka Jitka Červinková.
V letním období se také nedoporučuje požívání parfémů, které mohou zvyšovat citlivost kůže na sluneční záření, což může mít za následek vznik alergií nebo hnědé pigmentace, stejně jako při užívání antibiotik či antikoncepce.
Lidé často podceňují dobu mezi 11. a 15. hodinou, kdy by se neměli slunečnímu záření vystavovat. Totiž i spálení kůže s sebou může přinést řadu komplikací.
"Je-li kůže zarudlá, stačí většinou vynechat na pár dní sluníčko a kůži ošetřit přípravky typu Panthenol. Druhý stupeň spálení, kdy se na kůži objevují puchýře, však patří do rukou odborníka. Mohou totiž po nich zůstat jizvy, nebo může dojít k jejich druhotnému infikování a hnisání," uvádí Červinková.
Je nutné chránit kůži opalovacími krémy s ochrannými faktory číslo 10 - 15, u moře raději vyšší. "Je nutné si uvědomit, že při koupání se účinek slunečních paprsků jejich odrazem zvyšuje. Někteří výrobci nabízejí vodostálé přípravky, ale bylo zjištěno, že maximálně po třech hodinách je nutné ochranu kůže i v tomto případě obnovovat.
"Neméně důležitá je ale péče o kůži po slunění, kdy je nutné použít zklidňující balzámy, které obsahují panthenol," radí Červinková.
Opalování v rozumném dávkování může být při některých kožních onemocněních účinné, k nezbytné ochraně proti nadměrným slunečním zářením bychom však neměli zapomínat na kloubouk, tričko a brýle s UV filtrem.Starosta předsedou
Uh. Hradiště (fal) - V polovině července se v Uherském Hradišti uskutečnilo zasedání Regionální komise svazu měst a obcí. V souvislosti s reformou veřejné správy tato komise vypracovala připomínky k návrhu volebního zákona do krajských zastupitelstev.
"K vypracování připomínek k tomuto návrhu nás vedl fakt, že za každou volební stranu by měla být jedna jediná kandidátka pro celý kraj," řekl nově zvolený předseda komise, uherskohradišťský starosta Ladislav Šupka. Jak dále uvedl, podle názorů všech členů komise by většina členů krajských zastupitelstev byla jen z krajského města nebo větších měst, čímž by zde nebylo zastoupeno celé území. ,dd> "Kromě toho je zde také navržena neslučitelnost výkonu funkce člena krajského zastupitelstva s funkcí poslance, senátora, dokonce i s funkcí starosty," řekl Šupka a dodal, "naše oficiální stanovisko bude předloženo předsednictvu."Památník Velké Moravy se těší oblibě turistů
Staré Město (MIKI) - V průběhu každého roku zavítají do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě stovky návštěvníků z mnoha zemí světa. Přesvědčili jsme se o tom při krátkém zastavení s průvodcem expozicí Velké Moravy panem Františkem Dobošem. Zalistovali jsme pamětní knihou návštěvníků a četli zápisy hostů z Nizozemí, Slovenska, USA, Švýcarska, Slovinska i dalších zemí. "Ďakujem pánu průvodci, opravil a upresnil to, čo nám profesor ve škole tvrdil," napsala studentka umění ze Slovenska. Manželům Čoupkovým, žíjícím ve Švýcarsku, se velmi líbil výklad, který ohodnotili jako poučný pro všechny dobré Moraváky. "Jsme věru pyšní, že minulost našich předků byla tak zajímavá, napsali novomanželé, kteří se vydali na svatební cestu z Čech na Moravu a hlavním cílem jejich putování bylo poznání dějin Velké Moravy. Až z Levého Hradce se vydala pěšky na Velehrad skupinka nadšenců, která se cestou neopomněla zastavit ve staroměstském památníku. Expozice Velké Moravy si prohlédli pravoslavní kněží z evropských zemí i členové vlastivědné společnosti muzejní z Olomouce. "Uznáváme velikost Velké Moravy a žádáme připojení Prahy," napsali žertem (nebo zcela vážně?) členové výpravy pragocentristů, kterým se na Slovácku zjevně velice líbilo. Neopakovatelný průvodce pana Františka Doboše ocenili zápisem v knize návštěv i házenkáři ze Zubří, Tom a Cory Hrnčiříkovi z Kalifornie, kteří vydávají v USA časopis pro krajany z České republiky, i mnoho dalších hostů.Akcie vynesly šestnáct milionů korun!
Uh. Ostroh (fal) - Mezi města a obce, které v poslední době prodaly převoditelná práva k akciím Jihomoravské energetiky, a. s., se zařadil také Uherský Ostroh. Ten si prodejem těchto práv příjde na více než šestnáct milionů korun.
"Dvaadvacátého července teprve došlo k podpisu smluv, finanční prostředky bychom měli mít k dispozici nejpozději do konce srpna," objasnil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk. Jak ale dále uvedl, prozatím vedení radnice ještě nemá zcela upřesněno, jak s těmito miliony naloží. Na jejich využití se totiž teprve zpracovávají návrhy, které, jak starosta upřesnil, budou v průběhu srpna předloženy ke schválení jak do městské rady, tak do městského zastupitelstva.
"Jejich využití chceme mít upřesněno ještě dřív, než budou peníze na našem účtu," dodal starosta. Avšak ani předběžné konkrétní návrhy nám starosta prozatím neprozradil.Hodnotná výmalba bude restaurována
Huštěnovice (fal) - Kostel sv. Anny v Huštěnovicích je jedním z mála dochovaných chráněných novogotických kostelů v našem regionu, kde zůstala zachována nejenom jeho architektura, ale také původní hodnotná výmalba z devatenáctého století. Ta by měla být v letošním roce restaurována.
"Barevná výmalba s byzantskými ornamenty je dnes velmi ojedinělá," vysvětluje vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
Ke slavnostnímu položení základního kamene kostela došlo v roce 1873, přičemž náklady na jeho výstavbu byly tehdy odhadnuty asi na 33 362 zlatých. "Novogotický kostel je obdélná stavba s hranolovou, bezmála čtyřicetimetrovou věží. Hlavní oltář vznikl v roce 1876, oltářní obraz namaloval Josef Zelený z Brna a kazatelna i lavice je tvořena uměleckými stolaři ze Starého Města," říká Spathová. Slavnostní vysvěcení chrámu proběhlo v červenci roku 1877, přičemž již od počátku 20. století na objektu proběhla celá řada oprav a úprav.
"Práce by v letošním roce měly být zahájeny restaurováním výmalby, dále rekonstrukcí elektroinstalace včetně ozvučení. Kromě toho se zde bude provádět kompletní výměna dožilých oken," plánuje Spathová. "V příštím roce by se v rekonstrukci mělo i nadále pokračovat včetně opravy fasády," uvádí Spathová a dodává, "rekonstrukční práce si v letošním roce vyžádají maximálně půl milionu korun".Oznámení pro klienty České spořitelny
Česká spořitelna, a. s., oznamuje všem svým klientům, že z technických důvodů budou všechny pobočky v okrese Uh. Hradiště v pátek 30. 7. 1999 otevřeny pouze do 12.00 hodin. Dále oznamuje uzavření poboček v těchto termínech: Uh. Brod, Bojkovice - 3. 8. 1999, Buchlovice 4. 8., Hluk, Uh. Ostroh 5. 8., Strání, Dolní Němčí - 6. 8., Boršice, Polešovice 9. 8., Ostrožská Nová Ves, Kunovice 10. 8. a Staré Město, Bílovice 12. 8. 1999. Česká spořitelna děkuje všem klientům za pochopení.Jmenování ředitele střední průmyslové školy se zřejmě opozdí
Uh. Hradiště (fal) - Přestože jmenování nového ředitele Střední průmyslové školy v Uherském Hradišti mělo být ke dni 1. 8. 1999, zůstane pravděpodobně od tohoto dne průmyslová škola bez oficiálního ředitele. "Prozatím jeho schválení prochází přes všechny odbory na ministerstvu, přičemž k definitivnímu jmenování doposud nedošlo," objasnil ředitel Školského úřadu v Uherském Hradišti Bohuslav Jandásek. "A navíc nelze jednoznačně říci, že by ke jmenování mělo dojít v tomto týdnu. Gremiální porada, která jmenování musí schválit, totiž zasedala v minulém týdnu, ovšem uherskohradišťskou průmyslovku na programu neměla. A je otázkou, zdali bude zasedat i v tomto týdnu," vysvětlil Jandásek.
Podle něj v případě, že k 1. 8. 1999 nebude schválen nový ředitel, bude tuto funkci zastávat zástupce ředitele a také vítěz konkurzního řízení - osmatřicetiletý bývalý žák této školy Jaroslav Zatloukal. "Na této škole působím jako učitel odborných předmětů už od roku 1958," uvedl ředitel Lubor Beneš, který k 31. 7. odchází do důchodu. Do ředitelského křesla byl jmenován v roce 1992.
"Vždycky jsem měl a mám rád studenty, navíc vyučování pro mě vždycky bylo spíš radostí. Nyní půjdu sice do důchodu, přesto ale nehodlám školu opustit nadobro," plánuje Beneš. Údajně bude škole i nadále pomáhat, dokonce se s ním studenti setkají i při vyučování.Od začátku prázdnin vzniklo téměř 150 nehod
Uh. Hradiště (IŠ) - Od začátku prázdnin do dnešního dne vzniklo již 149 dopravních nehod. Jejich následkem zemřely tři osoby, tři byly těžce raněny a 19 utrpělo lehká zranění. Hmotná škoda dosáhla téměř pěti milionů korun. K jedné z nehod, která si vybrala krutou daň, došlo uplynulý týden v sobotu 17. července v ranních hodinách. Na silnici vedoucí mezi obcemi Bílovice a Březolupy se čelně střetl mladý motocyklista s autobusem. "Svůj motocykl značky Kawasaki řídil velkou rychlostí. Vjel do protisměru a srážce s právě projíždějícím autobusem již nemohl zabránit. Těžkým zraněním na místě podlehl," upřesnil pracovník Dopravního inspektorátu v Uherském Hradišti ing. Bania. Jak dále uvedl, patří rychlost a její nezvládnutí mezi nejčastější příčiny dopravních nehod. Nelze však podcenit ani předjíždění před zatáčkou nebo v zatáčce, kde řidič dostatečně nevidí, nevěnování se řízení motorového vozidla telefonováním z mobilního telefonu či přejíždění z jednoho pruhu do druhého a nedání přednosti v jízdě. Ačkoliv se v letních měsících zvýšil počet cyklistů na silnicích, nejsou tito většinou viníci dopravních nehod.
"Cyklisty bych však chtěl upozornit především na jízdu po chodnících, kde musí dbát na bezpečnost chodců. Pokud rovněž cyklisté křižují silnici a musí využít přechodu pro chodce, jsou povinni z kola sesednout, což mnozí z nich ignorují," ukončil Bania.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund