Číslo: 3
20.01.1997
Článků: 40

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nabídka nad poptávkou
Věřím, že je příroda mocná,
Senátor Petřík odchází
Vést jednání je zcela zbytečné,
Víno patrně brzy podraží
Americký výrobce zbraní v ČZ
Statistika hradišťských obřadů
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Nabídka nad poptávkou
Docházku letos ukončí zhruba 2000 žáků
Uh. Hradiště (VaMP) - Ve školním roce 1996/97 bude z devátých tříd základních škol okresu Uherské Hradiště vycházet 1740 žáků. Další zhruba stovka žáků ukončí docházku zvláštní školy. Pro ně všechny jsou pro nový školní rok otevřena místa na 24 středních školách a odborných učilištích okresu Uherské Hradiště. Další volná místa nabízejí školy ve vedlejších okresech Kroměříž, Zlín a Hodonín, řekla Dobrému dnu dr. Machová ze Školského úřadu v Uherském Hradišti. Podle informací ze Školského úřadu, bude letos vycházet nedostatek žáků, kteří nemohou naplnit všechna volná a nabízená místa. Více než 300 míst zůstane tak v příštím školním roce na středních školách prázdná.
Naproti tomu už přetrvávajícím jevem je zájem o studium na gymnáziích a obchodní akademii. Protože v praxi stoupá poptávka po technicky středoškolsky vzdělaných lidech, zaznamenala nárůst zájmu i např. hradišťská průmyslovka. Termíny odevzdání přihlášek na střední školy zůstává oproti předchozím letům nezměněn, musí být odevzdány do 28. února 1997 na své základní škole a ta je odešle ředitelům středních škol do 15. března. Rovněž zůstává nezměněna možnost uvedení na přihlášce dvou středních škol. I když od června letošního roku je na všech školách avizovaná změna vyhlášky pro přijímání žáků na střední školy, upozorňují na možné úpravy výchovní poradci rodiče vycházejících dětí. Změny se týkají např. toho, že pokud nevyžaduje ředitel SŠ, děti nemusí k přihlášce přikládat potvrzení od lékaře. Podle nové vyhlášky je rovněž možné, že bude o pár dní posunut dubnový termín konání přijímacích zkoušek.
Podrobnější přehled středních škol přinášíme na straně Společnost.Věřím, že je příroda mocná,
říká předseda ZD Slovácko Polešovice Josef Menšík

Polešovice - Ze všech stran lze slyšet, jak letošní průběh zimy poškodil vinice. Hovoří se dokonce o 30 až 80 procentech ztrát, které se pak pochopitelně odrazí na celkovém výnosu. Byl bych v tomto odhadu zdrženlivější, řekl v rozhovoru s týdeníkem Dobrý den, Slovácko Josef Menšík, předseda Zemědělského družstva Polešovice, protože všechno ukáže až stav po oteplení. Pokud skutečně poškození dosáhne odhadované výše, lze tento stav podle vinařů označit katastrofou. Věřím, že příroda je natolik mocná, že si i s následnými jarními mrazíky poradí. Kritickou teplotou, kdy je velká pravděpodobnost poškození vinic, lze označit déle trvající teplotu 20 stupňů pod nulou. A nebo, když se k mrazu přidá ještě vítr. Podstatnou je i poloha vinic, zda jsou obráceny k severu nebo spíše na jižní stranu. Při kontrolních měřeních na polešovských svazích bylo několikrát naměřeno právě mezních mínus 20 stupňů celsia.
Podle Josefa Menšíka mohou být poškozeny měkčí odrůdy, jako jsou Mllery a Veltlíny červené, ranné. Celou situaci bohužel komplikuje námraza, která pokrývá vinné keře.
Stabilním optimálním hektarovým výnosem je v Polešovicích 65 metráků. Je to samozřejmě rovněž otázka přestárlosti vinic a v neposlední řadě počtu keřů na hektar, řekl ještě předseda Menšík.
Pokud je na hektaru méně než 3000 keřů, je to problém. U nás je tento počet v rozsahu 3500 až 5000 keřů.
V letošním roce dojde v Polešovicích k založení 5 hektarů nových vinic, 5 hektarů bylo založeno loni. Ty nahradí pětadvacet let staré vinice, které už nesplňovaly kritéria na dnešní výnosy, i když vklady do nich byly maximální.
Co se platnosti nového Vinařského zákona týče, podle předsedy Menšíka nenastane žádná velká změna. Pokud vinař sledoval výnos za určitého rozumného řezu a hnojení, pak se nový zákon výrobce přímo nedotýká. Ale týká se zpracovatele, protože hrozny jsou zařazovány podle cukernatosti do kategorií stolní víno, jakostní nebo s přívlastkem. Atest, který doprovází každé víno, určuje pak i cenovou kategorii.
Polešovické družstvo zpracovává jen nepatrnou část své produkce vína. A to jen z ohledu udržení tradice výroby vína, doplňuje Josef Menšík. Většina vína z Polešovic je na základě dlouhodobé smlouvy zpracovávána v Bzeneckých závodech.
O tom, jestli se naplní obavy vinařů, budeme samozřejmě čtenáře Dobrého dne informovat.
M. MiškeříkováSenátor Petřík odchází
Uh. Hradiště (VaMP) - Již v pátek 10. ledna 1997 rezignoval na funkci zástupce starosty Ing. Jaroslav Petřík. Důvodem bylo pracovní vytížení, které s sebou přináší funkce senátora. Tím se na dobu šesti let naprosto suverénním způsobem Petřík stal v letošních listopadových volbách za volební obvod č. 81 - Uherské Hradiště. Svoji funkci místostarosty však bude vykonávat ještě do 25. února 1997. Tímto dnem přestane být ze zákona i členem městské rady a podle slov starosty města Ladislava Šupky už nechce být znovu zvolen. V městském zastupitelstvu však nadále zůstává. Protože nebyla žádnou z volebních politických stran zpochybněna povolební dohoda, že lidovci mají dvě místa v městské radě, očekávám v nejbližších dnech jejich oficiálního kandidáta, řekl na tiskové konferenci v úterý 14. ledna starosta města.Vést jednání je zcela zbytečné,
říká v rozhovoru s Dobrým dnem soukromý dopravce Karel Housa

Jaká je dnes situace ve vztahu ČSAD a.s. Uherské Hradiště versus HOUSACAR?
Situace se v zásadě nezměnila od 14.10.1996, kdy byl fyzicky zabráněn pracovníky ČSAD a.s. vjezd autobusů mé firmy na autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Přes několik jednání mezi Okresním úřadem, Městským úřadem, ČSAD a.s. žádné konkrétní výsledky nepřineslo. Z usnesení Městské rady ze dne 8.10. 1996, kdy na moji žádost o pronájem pozemku města nebylo vyhověno, ale bylo uloženo tajemníkovi MěÚ zajistit takový způsob řešení, který umožní stání autobusů mé firmy v blízkosti aut. nádraží (docházková vzdálenost do 200 metrů) s termínem do 31.12.1996. Po vyžádání a zakreslení mnou navržených variant, byly všechny zamítnuty. Dne 10.1.1997 jsem požádal Radu města o pronájem pozemku znovu, s doplněním výpisu listu vlastnictví č. 10001 katastrálního úřadu v Uherském Hradišti, z kterého je zřejmé, že majitelem pozemku a staveb (které nejsou doposud ani zkolaudovány) je město. Tato žádost byla na jednání dne 14.1.1997 bouřlivě opět kritizována zásadními odpůrci konkurenční firmy. K dalšímu zasedání rady dne 28.1.19 97 mám být osobně přizván.

Dluží Vaše firma ČSAD a.s. zhruba půl milionu korun? (Dle tvrzení p. Kusáka)
Je pravda, že firma HOUSACAR dluží ČSAD a.s. Uherské Hradiště za používání autobusového nádraží za čtyři měsíce krát 72.000,-Kč, což je polovina tvrzení pana ředitele Kusáka. Odmítl jsem tuto částku zaplatit, a to vzhledem ke skutečnosti, že kvalita služeb majitele AN neodpovídají ceně. Nenadstřešené stanoviště č. 23 v zadním koutě AN bez základních informací a služeb tuto cenu rozhodně nemá. Navíc bez mého souhlasu byly na toto stanoviště přeloženy také dálkové linky projíždějící Uherským Hradištěm. Řidiči nemají základní hygienické zázemí mezi spoji. Pro srovnání ve Zlíně, kde je ČSAD výhradním vlastníkem autobusového nádraží, platím za pronajatých šest nástupišť a vedených 500 spojů denně částku 65.000,-Kč měsíčně. Jedinou možnost obrany, kterou mám, je ocenit tyto poskytované služby. Vést jednání je zcela zbytečné, korespondence týkající se této záležitosti mám již založený plný šanon. Jednoznačně tvrdím, že smlouva uzavřená mezi mnou a ČSAD a.s. byla uzavřena v tísni, což vyjadřuji svým zvláštním typem podpisu, který se skládá z pěti písmen jako mé jméno, rovněž začíná na H....ale má úplně jiný význam. Dále, kdy získaná licence na linky zajišťující dopravní obslužnost přikazovala zahájení provozu a ČSAD a.s. si nadiktovalo podmínky jako např. schvalovat mé jízdní řády, smluvní pokuty, cenu atd. Protizákonné je i to, že podniká, a to tvrdým způsobem na pozemku a nemovitostech, které jim nepatří. Toto se týká také autobusového nádraží v Uherském Brodě. Nebráním se zaplatit za poskytované služby, ale úměrnou částku a ze svobodné vůle.

Pomohlo Vám město, respektivě OkÚ při řešení komplikací s náhradním parkováním a zastávkou v UH?
Nikoliv, ihned po nechutném zamezení vjezdu dne 14.10.1996 jsem požádal OkÚ Uherské Hradiště, vedoucí odboru ing. Míškovou o předběžné opatření urovnání situace do doby vyřešení. Odpovědí v dopise, který mně byl doručen za 14 dnů, jsem byl odkázán na OkÚ ve Zlíně. Starosta města nás při své rozvaze o budoucnosti plynofikace v Uherském Hradišti ve Vašich novinách před koncem roku nezapomíná upozornit, že si brzy zahrajeme v Uherském Hradišti na četníky a zloděje prostřednictvím autobusů a městské policie. Mimochodem avizovaný dopis v tisku jsem doposud nedostal. Připomíná to jednu velkou akciovou společnost.

Co dál?
Vydržet, nejsem z lidí, kteří se snadno vzdávají. Smutné je pouze to, že touto studenou válkou trpí ti, pro které je všechno určeno. Mám za to, že autobusové nádraží v Uherském Hradišti by mělo sloužit k účelu, ke kterému bylo vybudováno.

Ptala se M. MiškeříkováVíno patrně brzy podraží
Velké Pavlovice (VaMP) - Podle informací, které jsme získali z Révovinu Velké Pavlovice, jednoho z největších výrobců vína u nás, je pravděpodobné, že i bez ohledu na průběh letošní zimy vzroste maloobchodní cena litru vína v měsíci dubnu nebo květnu ze 40 na 50 korun. A to za předpokladu, že bude platit zvýšená sazba na dovoz vína ze 45 na 75 procent. Potom by bylo jistě výhodnější vozit hrozny ke zpracování třeba na Slovensko, přes které přichází do České republiky většina dováženého vína, a expedovat ho do ČR jako slovenský výrobek.Americký výrobce zbraní v ČZ
Uh. Brod (jf) - Ve dnech 15.-16. ledna 1997 navštívila Českou zbrojovku, a.s., Uherský Brod delegace nejvyššího vedení americké firmy COLT z Hatfordu, vedená prezidentem společnosti panem Ronem L. Stewartem. Světoznámý výrobce revolverů, pistolí, pušek a samopalů si ze širokého spektra podniků v oboru vybral ke spolupráci právě Českou zbrojovku v Uherském Brodě.
Nejvyšší představitelé obou společností jednali o několika konkrétních projektech vzájemné, oboustranně prospěšné spolupráce v oblasti technické, výrobní i obchodní. Americká strana přijela s předem připravenými a vyhraněnými představami. Navazujíc na velmi podobné knowhow, jeví se nabídka firmy COLT pro Českou zbrojovku zajímavá.
Jednání budou uzavřena počátkem února na výstavě Shot Show 97 v americkém Las Vegas. Této největší světové výstavy zbraní a střeliva se zúčastní Česká zbrojovka prostřednictvím své vlastní, ve Spojených státech založené, dceřinné společnosti CZ-USA. Podle názoru generálního ředitele Ing. Jiřího Martince může realizace těchto záměrů výrazně zvýšit podíl exportu z Uherského Brodu.Statistika hradišťských obřadů
Uh. Hradiště (VaMP) - V minulém roce bylo na Městském úřadě v Uh. Hradišti přivítáno 234 dětí, nových občánků. Kromě toho zde proběhly tři Zlaté a dvě Diamantové svatby. Podle informací města, proběhlo třiadvacet slavnostních přijetí hostů, mezi kterými byl např. ministr Vladimír Dlouhý, velvyslanec Čínské lidové republiky JenPchen nebo účastnice soutěže MISS středních škol České republiky.
V letošním roce čeká na společenskou komisi městského úřadu, kde pracuje patnáct žen a dva muži, gratulace nejstaršímu obyvateli okresu Hradiště. 4. února 1997 se 102 let dožívá paní Anna Juřičková z Míkovic.POLICEJNÍ TÝDENÍK
SEX ZA 20.000 KORUN
Policistům z Bojkovic se podařilo odhalit jedenadvacetiletého podvodníka, který v letech 1995 a 1996 neoprávněně používal pro soukromé účely telefon účastnického čísla Městského úřadu v Bojkovicích, zejména na hovory na erotické linky. Tímto způsobil městskému úřadu škodu ve výši 21.984 Kč.

VYBAVILI SI BYT
Kriminalisté zjistili pachatele vloupání do prodejny potravin na Mojmírově ulici v Uh. Hradišti, ve které způsobili škodu za 21.500 Kč. Dvojice pobertů kradené zboží odnesla do holobytu na sídlišti Východ k jednomu z nájemníků. Tam také byla část lupu zajištěna.

PAŠOVAL KUŘIVO
Pětatřicetiletého Slováka zadrželi celníci mezi obcemi Bystřice pod Lopeníkem a Bánov. Povedený bratr převážel v osobním automobilu 421 kartónů cigaret a nikomu o tom nechtěl říct. Dopustil se tak trestného činu zkrácení daně, poplatku a porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, neboť vznikl celní dluh ve výši 127.OOO Kč.

JAK NEZNÁMÝ PACHATEL VYSADIL OKÉNKO NA ZÁCHODĚ
a vnikl tak do pohostinství Lesná v Horním Němčí: Majitelce způsobil škodu 30.000 korun zcizením hi-fi věže, 15 CD disků, vrtačky, alkoholu a cigaret, škoda 22.000 korun vznikla majiteli hudební aparatury a kláves Yamaha, firmu Synot přišlo vypáčení hracích automatů na 13.000 korun.

PANÍ KOVAČIŠOVÉ NEOTVÍRAT!
84-letou důchodkyni se nestyděla okrást neznámá žena, která starou paní navštívila v jejím bytě a představila se jí jako paní Kovačišová z Městského úřadu v Uh. Hradišti s tím, že jí bude přidáno na důchodu. K tomu potřebovala doplnit údaje z občanského průkazu důchodkyně. Po odchodu podlé ženy stará paní zjistila, že jí ze šatníku zmizelo 12.000 korun.

PŮL MILIÓNU ULOUPENO V UH. BRODĚ
Po druhém lednovém víkendu oznámil na policii spolumajitel firmy DaK, prodejny v Uh. Brodě, že neznámý pachatel střechou vnikl do prodejny ve 2. podlaží, kde odcizil elektroniku za půl miliónu korun. Vše naložil do nákladního výtahu, se kterým sjel do přízemí. Tam v prodejně Kovo nalezenými štípačkami přestřihl zajišťovací řetěz, aby posléze na ručním vozíku odvezl nakradené zboží pryč.

DESETILETÁ BULHARKA OKRADLA TŘICETILETOU ČEŠKU
10. ledna po poledni přišla jedna paní o koženou peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Způsobená škoda dosahuje částky 2.600 korun. Na WC u autobusového nádraží v Uh. Hradišti byla ještě týž den zajištěna desetiletá dívenka z Bulharska (i s peněženkou). Pro nezletilou si na policii přišel tatínek. Celá věc bude vzhledem k věku pachatelky odložena.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund