Číslo: 3
18.01.1999
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zákaz prodeje zboží za více než tři miliony korun
Požár auta nikoho neohrozil
Upozornění pro podnikatele
Tržby Hamé vzrostly o 31 procent
Výprodej nábytku do konce února
Kunovice začínají stavět městské bytovky
Nedostatek finančních prostředků ohrozil záchranu technické památky
Ptáme se za vás
Alternativní mateřské školy na Uherskohradišťsku

Zákaz prodeje zboží za více než tři miliony korun
Region - Česká obchodní inspekce není jediným kontrolním orgánem v úseku obchodu a služeb. Navíc vydáním nového zákona o potravinách ztratila možnost kontroly hlavně jakosti prodávaných potravin, a proto byla kontrolní činnost zaměřena zejména do sortimentu průmyslového zboží.
V loňském roce bylo v našem okrese ČOI provedeno téměř jeden tisíc kontrol, při kterých bylo zjištěno šest set závad. Mezi nejčastější přestupky, kterých se obchodníci dopouštějí, patří nejvíce neplnění informačních povinností o vlastnostech prodávaného zboží, způsobu jejich použití a ošetřování, nebo nesprávné účtování, vysvětluje ředitel ČOI Zlín Miloslav Chmelař, dále se jednalo o nedodržení správné hmotnosti nebo míry, označení cenou či používání neschváleného měřidla.
Podle něj inspektoři uložili více než tři sta blokových pokut v celkové výši téměř čtvrt milionu korun. Téměř v dvou stech padesáti provozovnách byl vydán zákaz prodeje zboží v celkové hodnotě přesahující tři miliony tři sta tisíc korun.
Pokud zjistí kupující vadu výrobku, měl by její reklamaci uplatnit neprodleně. Odmítne-li ji prodávající přijmout, je možné se na nás obrátit, radí Chmelař a dodává, je-li však reklamace přijata a zamítnuta, nemůžeme již v tomto případě pomoci. Kupující se však může obrátit na příslušného soudního znalce, seznam je na každém okresním soudě, nebo na autorizovanou zkušebnu. Je-li reklamace oprávněná, má poškozený nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s reklamací. V rámci poradenského střediska pracovníci ČOI poskytují spotřebitelům informace každou lichou středu od osmi do čtrnácti hodin v budově Okresního úřadu v Uherském Hradišti.
Lenka FalešníkováPožár auta nikoho neohrozil
Uh. Hradiště (fal) - V pátek minulý týden v poledne došlo na parkovišti u kina Hvězda k požáru zaparkovaného vozidla značky Lada Combi. Naštěstí bylo vozidlo opuštěné a ani nedošlo k ohrožení žádných osob.
Než přijela naše jednotka na místo hlášení, podařilo se řidiči městské hromadné dopravy lokalizovat požár hasicím přístrojem. Celá záležitost po ochlazení vozidla byla předána policii České republiky, objasňuje nehodu operační důstojník Hasičského záchraného sboru Uherského Hradiště Roman Vaněk a dodává: Příčinami těchto požárů se většinou stávají technické závady automobilů. Mezi nejčastější patří vyskočená nebo prasklá palivová hadička, což jednu dobu bývala oblíbená závada zejména škodovek, nebo elektrický zkrat. Přitom se může požár naplno projevit až za dvě nebo tři hodiny.Upozornění pro podnikatele
Okresní úřad v Uherském Hradišti, referát životního prostředí, upozorňuje podnikatele, kteří produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun ostatních odpadů za rok, na povinnost ohlásit do 15. 2. 1999 příslušnému okresnímu úřadu dle místa provozovny produkci a nakládání s odpady za rok 1998 dle vyhlášky MŽP č. 338/97 Sb. (přílohy 9A) o podrobnostech k nakládání s odpady. V případě neohlášení odpadů bude OkÚ nucen uložit sankci dle ő39 zákona č. 125/97 Sb. Případné dotazy zodpoví OkÚ, referát životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství. Do 15. 2. kalendářního roku jsou zároveň povinni splnit oznamovací povinnost dle ő 8, zák. č. 212/94 Sb. provozovatelé tzv. zdrojů znečišťování ovzduší, a to tzv. malé zdroje znečišťování ovzduší u městských nebo obecních úřadů, střední zdroje znečišťování ovzduší u okresního úřadu a velké zdroje znečišťování ovzduší u České inspekce životního prostředí.Tržby Hamé vzrostly o 31 procent
Babice (VaMP) - Oproti roku 1997 zaznamenala společnost Hamé Babice v roce 1998 nárůst tržeb o 31,3 procent. Co do množství výrobků, v roce 1998 jich Babičtí prodali 47.018 tun. Přičemž největší podíl na obratu, okolo šedesáti procent, měly masové výrobky. Pochopitelně veškerou produkci konzervárenských výrobků nenaplňuje jen společnost v Babicích. Kromě ní se na úspěších firmy přičinily i dceřinná společnost PIKA v Bzenci a od 1. února 1998 i výrobna dětských přesnídávek a ovocných produktů ve Frutě Podivín, kde má Hamé své akcie.
Hamé v loňském roce nezahálelo ani na poli exportním, vždyť více než dvacet šest procent z celkového obratu způsobil prodej za hranice. Největším odběratelem výrobků s medvědem ve znaku se stalo Slovensko, které zásobuje další dceřinná společnost Hamé Slovakia. Výrobky Hamé dnes znají i zákazníci v Rusku, Rumunsku, Litvě a Ukrajině.
V loňském roce společnost Hamé vložila nemalé prostředky do řady investičních akcí, připustila v rozhovoru s novináři Marcela Mitáčková, ředitelka marketingu společnosti Hamé. Kromě čističky odpadních vod v Bzenci (píšeme na jiném místě - pozn. red.) Hamé loni postavilo výrobnu kojeneckých výživ a expediční sklad.
V současné době tvoří sortiment společnosti celkem 430 výrobků. I nadále zůstává nejúspěšnějším výrobkem Hamé paštika Májka, která je dnes na trhu nabízena v pěti druzích balení. Stále vzrůstající zájem na trhu zaznamenávají hotová masová jídla v hliníkových obalech, kterých se dnes vyrábí osm druhů.
Oproti roku 1997, kdy ve firmě Hamé pracovalo 1182 zaměstnanců, našlo v roce 1998 uplatnění v jedné z našich nejvýznamnějších konzervárenských společností už 1349 pracovníků. Každý z nich v roce 1998 vyprodukoval práci v hodnotě 1,45 milionů korun.
V roce 1999 předpokládáme navýšení tržeb až na 250 milionů korun, přičemž největší nárůst předpokládáme zejména ve Slovenské republice, odhaduje dnes Marcela Mitáčková. U exportu do ostatních zemí vlivem situace v Rusku očekáváme oproti roku 1998 spíše pokles.Výprodej nábytku do konce února
Uh. Hradiště (red) - Do konce února potrvá doprodej nábytku z loňského roku ve firmě Kasvo v areálu bývalých domácích potřeb za čerpací stanicí Aral. Ve všední dny od osmi do sedmnácti hodin a v sobotu od osmi do jedenácti zde můžete nakoupit zboží se slevou dvaceti až sedmdesáti procent. Přímo v prodejně je však také možná domluva o splátkovém prodeji nábytku, který v případě zájmu zákazníka dopraví pracovníci Kasva do čtyřiadvaceti hodin až do domu.Kunovice začínají stavět městské bytovky
Kunovice (fal) - Neutěšený stav bytového fondu města, v jehož vlastnictví je pouhých sedm bytů, začalo městské zastupitelstvo alespoň částečně řešit výstavbou dvou domů s deseti městskými byty v ulici Na Bělince, jejichž kolaudace se předpokládá v roce dva tisíce.
Celá akce se rozběhla už v prosinci loňského roku. V současnosti se staví čistička odpadních vod a také probíhají zemní práce, říká starosta Kunovic Jiří Deml, s vlastní stavbou se však začne až v letošním roce. Podle něj by oba domy měly být postaveny už koncem roku. Tato výstavba si vyžádá čtrnáct milionů korun. Téměř jedenáct milionů korun půjde z městské kasy. Máme přislíbenou dotaci ve výši více než tři miliony korun. Bez státních dotací nejsme schopni stavbu dokončit, vysvětluje Deml. Podle něj také ještě v současnosti není vypracován pořadník na přidělení bytů kunovickým občanům. Je to však jeden z bodů, o kterém bude zastupitelstvo v brzké době rozhodovat.Nedostatek finančních prostředků ohrozil záchranu technické památky

Uh. Ostroh (fal) - Již několik let se město Uherský Ostroh a také Správa a údržba silnic Uh. Hradiště snaží o realizaci rekonstrukce ostrožského mostu. Jeho únosnost je již natolik snížena, že by v blízké budoucnosti mohlo v tomto úseku z důvodu havarijního stavu dojít k úplnému přerušení dopravy.
Neustálé odkládání celkové rekonstrukce mostu bylo způsobeno nedostatkem finančních prostředků. Jedná se o akci finančně velmi náročnou, která je navíc komplikována nutností provizorního přemostění. Rekonstrukci mostu bude totiž provázet úplná uzavírka, vysvětlil pro DDS technický náměstek Správy a údržby silnic Uh. Hradiště Lubomír Hladký, konečně se však po velkém úsilí SuS a referátu dopravy OkÚ v Uh. Hradišti podařilo tuto opravu u Ředitelství silnic a dálnic Brno prosadit, včetně náhradního přemostění. Bez něj by totiž byl totálně ochromen život všech obyvatel Uherského Ostrohu.
Již v současnosti je pro chátrající stav této technické památky nosnost mostu omezena na deset tun. Po celkové opravě, která se bude provádět zejména z důvodu zvýšení zatížitelnosti, by však mělo dojít ke zvýšení na šestadvacet tun. Náklady na vlastní rekonstrukci se budou pohybovat kolem patnácti milionů korun. Několikaměsíční provizorní přemostění, jehož cena by neměla překročit hranici dvou milionů korun, bude sloužit jen pro místní osobní dopravu s jednosměrným provozem, který bude řízený semafory. Nosnost mostu bude omezena jen do tří a půl tuny.
Pokud se nevyskytnou nějaké komplikace, budou rekonstrukční práce, které potrvají tři až čtyři měsíce, zahájeny zřejmě v dubnu, doufá Hladký a dodává, jsme velmi rádi, že se nám konečně podařilo tuto technickou památku do plánu rekonstrukcí prosadit.Ptáme se za vás
Nastalo období zápisu dětí do 1. tříd. Ředitelé základních škol města Uherského Hradiště se dohodli na společném postupu při zápisech. Tento postup se osvědčil již v minulém školním roce a přispěl ke klidnému průběhu zápisů. Na další podrobnosti jsme se zeptali Ing. Heleny Vajdíkové, vedoucí odboru vzdělávání a kultury MěÚ Uh. Hradiště:
Zápis se na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je město Uh. Hradiště, uskuteční v pátek 5. února 1999 od 13.00 do 17.00 hodin.

Co je nutné, aby rodič při zápisu dítěte ve škole předložil?
U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněný dotazník, který obdrží v mateřské škole, kterou dosud dítě navštěvuje. Jinak jej vyplní při samotném zápisu.

Musí být dítě zapsáno do školy, do které spádově patří?
Vzhledem k ustanovení obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových obvodů základních škol, platné od 5. 11. 1997, budou všechny děti narozené od 1. 9. 1992 do 31. 8. 1993 zapsány na základní školu, na kterou spádově patří, a to bez výjimky. Tímto opatřením sledujeme předejít konfliktům při zápisu dětí do 1. třídy, neboť kapacitní možnosti škol jsou dány. Naším cílem je rozmístit děti rovnoměrně s ohledem na optimální využití kapacity škol. Vyhláška města bude umístěna na dveřích školy s patřičným předstihem spolu se seznamy dětí.

Jak by měl rodič postupovat v případě, že chce dítě převést na jinou základní školu?
Při zápisu bude rodičům, kteří ze závažných zdravotních, sociálních a rodinných důvodů chtějí dítě převést na jinou základní školu, sděleno, že mají možnost podat na ředitelství školy, kde je dítě spádově zapsáno, písemnou žádost o převedení dítěte na jinou základní školu ve městě. Tato žádost bude obsahovat zdůvodnění, příp. vyjádření ošetřujícího lékaře. Kopii žádosti nechť zašlou na ředitelství požadované školy. Termín podání písemné žádosti je do 28. února 1999. Po ukončení zápisu se budeme každou žádostí na úrovni ředitelů škol individuálně zabývat a dle kapacitních možností jednotlivých škol se pokusíme vyjít rodičům vstříc. Věříme, že zápis do 1. tříd proběhne ke spokojenosti všech zúčastněných stran.Alternativní mateřské školy na Uherskohradišťsku
Po roce 1989 začaly vznikat alternativní typy mateřských škol. Jedná se nejenom o mateřské školy s křesťanskou výchovou, ale i ostatní, mezi něž patří i mateřská škola Domeček, která se nachází v Uh. Hradišti, Štěpnicích. Je zvláštní nejenom tím, že vydává svoje noviny, které se jmenují Domečkoviny, ale také přístupem k výchově dětí. Tyto mají více volnosti ve výběru činností. Důraz je kladen i na individuální přístup k dítěti a na jeho momentální potřeby. Prostředí je zde přizpůsobeno i potřebám alergických dětí - luxuje se speciálním vysavačem, odstraňujícím roztoče. Je omezena konzumace mléka, které obsahuje množství alergenů. Také skladba jídelníčku je jiná. Jídlo připravuje speciálně vyškolená kuchařka a konzumuje se pouze bílé maso, soja, luštěniny, hodně zeleniny apod. Dětí mají přístup do všech prostor školky o kapacitě třiceti dětí a tří učitelek s ředitelkou. Nejenom že mohou, pokud chtějí, pomáhat paní kuchařce s přípravou svačinek, ale ani odpolední spánek zde není povinný.
Dítě může kdykoliv během dne, když se cítí unaveno, odejít do odpočinkového koutku a klidně se prospat. O umístění dětí do této školky je ze strany rodičů velký zájem, přestože je, jako všechna podobná soukromá zařízení, jen částečně dotovaná ministerstvem školství. Proto je zde školné podstatně vyšší než v normální mateřské škole.Na program MŠ Domeček, která vznikla v roce 1994, navazuje s obdobným přístupem k výchově a vzdělávání dětí Soukromá základní škola. V čele stojí ředitelka Mgr. Věra Olšáková, která je i zřizovatelkou Domečku. Snahou ředitelky školky Kudrové i zřizovatelky Mgr. Olšáková je získání dalších prostor pro Domeček. Pokud se jim to povede, budou snad moci být uspokojeny žádosti všech rodičů o umístění dětí do této mateřské školy. Na Uherskohradišťsku v současné době fungují i tři křesťanské mateřské školy. Jedna v Uh. Hradišti (na ulici Husova), v Uh. Ostrohu a KMŠ ve Starém Městě. Zajímalo nás, zda se program KMŠ nějak výrazně liší od výchovy v ostatních školkách.
Zeptali jsme se tedy ředitelky KMŠ ve Starém Městě paní Černé: V naší mateřské škole děti vůbec neklečí a nemodlí se. Pracujeme s plány jako ostatní školky, ale s tím, že je školní rok rozdělen podle křesťanského roku. Například na podzim děkujeme za dary přírody a vrcholem tohoto období je Díkuvzdání, v adventním období je to mikulášská legenda a vánoční zvyky nebo v čase před Velikonocemi vítání jara, velikonoční tradice, příklady o poslušnosti, nezištné pomoci druhému a lásce, vycházející z příběhů z bible převyprávěných učitelkou. Pak jsou to aktivity ke Dni Země, ke Svátku matek, poznání přírody, její ochraně apod. Křesťanské školky nenavštěvují pouze děti z věřících rodin. Být z takové rodiny není pro přijetí dítěte podmínkou a také není účelem těchto MŠ převracet děti na víru. Rodiče z nevěřících rodin mohou tedy bez obav dávat děti i do těchto alternativních školek.
Dagmar Janásováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund