Číslo: 30
28.07.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Miliardová bublina splaskla
SKLIZEŇ SENA OPĚT DOTOVÁNA
Jak jsme byli v televizi Nova
Školy odstartují výuku v termínu
Kabelová televize již v provozu!
Opravdu se stalo

Miliardová bublina splaskla
Uherské Hradiště - Ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva o tom, že špatným rozhodnutím velitele hradišťské posádky pplk. Lamoše,který včas nenechal vyvézt tanky mechanizované brigády z Valašského Meziříčí a techniku dělostřeleckého oddílu, přišla armáda o téměř miliardovou hodnotu. Do Uherského Hradiště přijel speciální tým Vojenské policie i Inspekce ministerstva obrany. Za situace, kdy voda začala proudit do kasáren z prasklé hráze a během krátké doby zaplavila kasárna, je otázkou, nakolik bylo možné uvedenou techniku zachránit. I na vojně je totiž nutno se v první řadě starat o lidi. Většina vojáků byla navíc v tu dobu zaměstnána pytlováním písku nebo dalšími pracemi v souladu s požadavky krizového štábu a nebyli k dispozici ani tankisté, kteří by techniku mohli vyvézt, protože jsou dosud ve Valašském Meziříčí. V době, kdy silnice byly obsazeny záchranářskými týmy a občany, kteří se snažili evakuovat, by situace na silnici byla naprosto nepřehledná.
Voda, která nakonec v kasárnách dosahovala až do výše 2,5 metru, zatopila také přízemí veškerých budov. Zatopená bojová technika byla většinou uzpůsobena pro pohyb ve vodě. Do čtrnácti dní by měla být v pořádku. Škody se budou počítat nanejvýš na miliony. Je ovšem otázkou, zda se i tomuto včasným zákrokem nedalo předejít. Na tanky mohlo také #zapomenout vyšší velení, jelikož patřily k útvaru, který se do Uh. Hradiště měl teprve nastěhovat. Výsledek šetření komise by měl být znám do měsíce. Podle neoficiálních zdrojů však velitel brigády z Valašského Meziříčí za tohoto stavu odmítá převzít posádku v Uherském Hradišti.
Jindra VáverkováSKLIZEŇ SENA OPĚT DOTOVÁNA
Uh. Hradiště (JiV) - Tak, jako v minulém roce, mohli i letos zemědělci ve vyčleněných zemědělských oblastech požádat do 30.6.1997 o dotaci, kterou poskytuje Ministerstvo zemědělství. Smyslem dotace je údržba luk a pastvin v kulturním stavu k zabezpečení ekologické stability krajiny a podpora důchodové situace zemědělců. O dotace požádalo celkem 240 zemědělců z 20 obcí okresu. Mělo by být přiděleno okolo 17 milionů Kč. Uspokojeni budou všichni žadatelé. Převážně se jednalo o obce, které jsou sdružené v Sdružení pohraničních obcí Moravských kopanic. Podle slov starosty Vráblíka z obce Lopeník se i přes přidělené dotace stává, že některé pozemky zůstanou ležet ladem. Lidé, kteří požádali o vrácení pozemků, nejsou vzhledem k věku schopni se o ně náležitě postarat a tak část krajiny zůstává neobdělána. Na sklizni travní hmoty v prvních zónách se podílejí také ochranáři. Je to obvykle tam, kde se jedná o vzácné louky s chráněnými druhy rostlin.
Podmínkou k získání dotace, která je ve výši 3 300 Kč na l ha anebo 2 500 Kč (podle ceny půdy), je registrace v zemědělské prvovýrobě na příslušném obecním úřadě. Další podmínkou je sklizení nejmíň dvou hektarů louky a vlastnictví 0,15 VDJ/l ha z. p. V minulém roce byla podmínka pouze l ha louky. Možná i z tohoto důvodu je konkrétně v Lopeníku žadatelů oproti loňskému roku míň.
Úprava podmínek vznikla z důvodů zabezpečení sklizně sena těmi, kdo na této půdě opravdu hospodaří a je tudíž předpoklad, že sklizeň provedou. Je nutno provádět také kontroly, aby se nestalo, že dotace bude přidělena a louka zůstane bez náležitého ošetření.Jak jsme byli v televizi Nova
Uh. Hradiště - Určitě spousta z čtenářů zaregistrovala na TV Nova soutěžní pořad tří měst s názvem Triga. 24. 7. soutěžilo v přímém přenosu Uherské Hradiště, Čáslav a Sušice. Za každé město soutěží 27 manželských párů, z nichž jeden v závěru vyhraje příjemnou částku 100 000 Kč.
Z Hradiště jsme vyjeli v dobré náladě, která se stupňovala s počtem odpitého povoleného dopingu. Na generální zkoušku jsme se dostavili právě včas. Příjemný režisér i vždy vtipný Jan Rosák nás uváděli do tajů přímého přenosu. Samotná zkouška byla možná zajímavější než přenos, o legraci v ní nebyla nouze. Kouzlo výjímečnosti snad prožívali všichni až večer naostro, slavnostně naladěni, slavnostně oblečeni, s dobrou náladou. Myslím, že se nenašel ve výpravě nikdo, kdo by měl důvod si #zabrblat. Chovali se k nám mile, příjemně, účastně, ale vyhrát nás nenechali. Zkrátka hra je hra, a Čáslav, která měla zástupce v Jarmile Kratochvílové, si vedla skutečně velmi dobře. Náš zástupce Mojmír Maděrič se snažil, ale marná sláva, body se získávaly hlavně z telefonických soutěží, takže záleželo spíš na náhodě a štěstí. Bylo ale zajímavé sledovat perfektně sehraný televizní štáb a profesionální výkony účinkujích.
Byl to příjemný zážitek s nahlédnutím do televizní kuchyně. Nenudil se snad nikdo, i když na zpáteční cestě se plně projevila únava. Návrat ve dvě hodiny v noci byl ukončením našeho příjemného zážitku. A to, že jsme doma, jsme poznali okamžitě po vystoupení z autobusu. #Vůně našeho města snad probrala každého.
JiVŠkoly odstartují výuku v termínu
Uh. Hradiště (epi) - Při rozsáhlých povodních, které v předchozích dnech zasáhly město, nezůstala ušetřena ani školní zařízení. K nejvíce poškozeným objektům, jak nám sdělil vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení Bohuslav Jandásek, patří ZŠ Mojmír, kde je předběžná škoda odhadována na 6 milionů korun, dále pak ZŠ na náměstí Míru (4,5 mil. korun). V tomto objektu je dodnes zaplavena výměníková stanice, která je pravděpodobně zničena. Na ZŠ Komenského náměstí, ve které byly zaplaveny šatny a třídy nacházející se v suterénu, se výše škod pohybuje na úrovni předchozích čísel. Tyto odhady zahrnují poškození budov, jejich vybavení, učebnic, školních pomůcek a potřeb. Náklady na opravu budov a zařízení má na starosti město, ostatní je záležitostí školského úřadu. Ministerstvo školství se snaží vyčíslit škody způsobené povodněmi a bude požadovat po ministerstvu financí částku, která bude školám postupně rozdělována.
Co se týče středních škol, nejvíce bylo zasaženo gymnázium, kde voda zničila tělocvičnu na staré budově a podlahy v několika třídách, učiliště na Mojmíře a střední umělecko - průmyslová škola. Ta přímo zaplavena nebyla, ale vlivem vzestupu hladiny spodních vod došlo v jednom křídle k propadu podlah a porušení některých nosných příček. Předběžné celkové škody na středních školách byly vyčísleny na 6 milionů v investičních prostředcích a 17 milionů v neinvestičních. Záplavy se nevyhnuly ani mateřským školám, z nichž byly nejvíce zasaženy MŠ ve Staré Tenici, Štěpnicích, na ulici Husově a Svatováclavské.
Na otázku, zda bude vyučování zahájeno včas, nám Bohuslav Jandásek odpověděl: #Na začátku týdne jsme byli na poradě ředitelů školských úřadů v Prostějově, kde nás pan ministr školství Jiří Grůša požádal, abychom se snažili dodržet zahájení školního roku v řádném termínu. Zároveň poděkoval za práci všem, kteří se podíleli na likvidaci škod způsobených povodní. Věřím, že se nám podaří odstartovat výuku včas a pokud to bude situace vyžadovat, třeba i v provizorních prostorách.Kabelová televize již v provozu!
Uh. Hradiště (JiV) - Při škodách, které povodeň napáchala, se nedá opomenout také nemožnost sledování kabelové televize. Na to, jak vypadá situace týden po povodni a zda bude vrácena část poplatků za dobu, kdy občané neměli možnost sledovat programy, jsem se zeptala v Olomouci ve středisku Kabel Plus Střední Morava pana Juráše. #Na opravách v Uh. Hradišti jsme začali pracovat už minulý týden v pátek, kdy jsme udělali prvotní obhlídku, nakoupili materiál na opravy, v sobotu a neděli jsme prováděli čištění. V pondělí už byly zahájeny samotné opravy, vyměnilo se několik napájecích transformátorů a začaly se postupně oživovat zásuvky.
Dodavatelská firma KTJ začala dělat oblast Pod svahy, okolí stadionu až po Malinovského třídu, naši technici dělali oživení prostoru od této třídy po dráhu. Tyto úseky jsou dnes (tj. pátek) těsně před dokončením, ve Štěpnicích jsme ze dvou třetin hotovi a přes víkend doděláme zbývající části města. Dá se říct, že v pondělí by mělo být Hradiště zprovozněno. Pokud se ovšem vyskytnou ojedinělé problémy, je zapotřebí, aby na ně občané sami upozornili na telefonní číslo 541 650, což je firma KTJ, anebo 541 649 - to je naše obchodní středisko. No a jak to bude s přeplatky? Podle předběžné dohody vedení Kabelu Plus budou občanům, kteří si o přeplatek požádají, peníze vráceny. Přeplatky těch, kteří se o ně nepřihlásí, půjdou na povodňové konto města Uherské Hradiště. K tomuto bodu se vrátíme v příštím čísle.Opravdu se stalo
(DP) Dost pozornosti v těchto týdnech věnuje tisk lidské solidaritě, nebývalé ohleduplnosti a snaze pomoci druhému v tísni. V době, kdy šlo i o život, byla tato příjemná změna v lidském chování velice důležitá. Ale nikdo nezapře svou povahu věčně. Někteří se o to ani nepokouší. A tak se mohlo odehrát následujícící:
Do rodinného domku přichází komise za účelem zjištění škod, které voda napáchala majitelům. Paní domu už ve dveřích halasně, s tragikou v hlase hořekuje: #Paní inženýrko, to je hrůza! Všechno máme zničené, jsme úplně vyřízení!
Komise prochází přízemním domku. Majitelka neustále pokračuje v nářku: #Potud, až sem nám sahala voda! ukazuje zhruba 70 cm nad podlahu.
#Ale paní, vždyť to není vidět ani na zdi, dokonce ani nábytek nemáte navlhlý pokouší se oponovat člen komise.
#To my už jsme všechno vysušili a uklidili.
#Takhle dobře by se vám to za těch pár dnů nepodařilo.
"Mámo, prosím tě, nepřeháněj. Ozval se pán domu, který všechno zatím jen sledoval.
#Podlahy, koberce, to jo, to nám voda opravdu zalila. Hrozně to všechno smrdí a znechucuje nám to život, věcně a výstižně komentoval stav domku jeho majitel.
Paní po něm švihla pohledem a spustila zas:
#Ale všechno musíme vyházet, nic se nedá používat! Tolik škody máme, že se z toho nikdy nevzpamatujeme!
Členové komise už nereagovali a zapisovali skutečný stav, který viděli. Paní chvilku zmlkla. Následovala však otázka:
#Kolik za to dostaneme?
Přesnou odpověď samozřejmě nedostala a tak to ještě zkusila ovlivnit novým přívalem nářků.
Jakmile vyprovodila komisi, vlétla do místnosti takřka nepříčetná.
#Jak můžeš být tak pitomý, mohli jsme přece dostat mnohem víc!
Manžel nereagoval. Z otevřeného okna sledoval jezero hnijící vody, která ještě sahala mnoha jeho známým skoro do poloviny dveří. Před pár dny to bylo ještě o kus výš. Člověk ani netuší, jak důležitý je pouhý metr nadmořské výšky.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund