Číslo: 30
27.07.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Družstvo zahájilo opravy panelových domů
Na ZŠ Východ rodiče bez zájmu
Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou
Zápisník: Sto dnů
Soud s Grebeníčkem opět odročen
Infarkt za volantem
Slavnosti na Javorině proběhly k plné spokojenosti návštěvníků
Horňácko ožilo
Také máte zaručeně značkové triko?
Práce na cestě neskončily, jenom se čeká

Družstvo zahájilo opravy panelových domů
Náklady na opravu jednoho věžáku vyjdou na 3.832.000,-Kč.
Uh. Hradiště - Družstvo se již několik let zabývá opakujícími se stížnostmi na zatékání střechami, pronikání vlhkosti stěnovými panely, tvoření plísní, zatékání spárami mezi panely, únikem tepla přes panelové stěny a nutnosti oprav balkonů. V první fázi byly vytipovány pro rozsáhlou opravu věžáky na sídlišti Malinovského, které byly vzhledem k technické náročnosti oprav pro výšku budovy v údržbě a opravách zanedbávány, ale také proto, že se jedná o technologii G 57, což je vlastně nejstarší typ panelového domu v Uherském Hradišti. Potřebu oprav vad těchto panelových domů prokázal odborný posudek vad panelové výstavby, dále bylo zpracováno technické řešení. Tyto podklady byly zpracovány tak, aby mohlo být požádáno o státní podporu, neboť vytipované vady splňují veškerá kritéria pro přiznání státní dotace.
Bylo zřejmé, že realizace oprav bude finančně značně náročná a družstvo bude muset nabídnout svým členům, nájemníkům družstevních bytů, přijatelné řešení financování. Celkové náklady opravy na jeden dům byly vykalkulovány ve výši 3.832.000,-Kč. Se záměrem družstva realizovat tyto opravy byly uživatelé bytů seznámeni na domovních schůzích a většina s tímto záměrem souhlasila. Družstvo poté požádalo o dotaci na opravy a dále o půjčku na tyto opravy z účelového fondu města Uherského Hradiště. Dále bylo jednáno o možnosti získání úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny. K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že družstvo obdrželo státní dotaci ve výši 38 % z celkových nákladů, to je na jeden dům 1.456.000,-Kč a půjčku města ve výši 966.000,-Kč na jeden dům. Zbytek celkové částky budou hradit družstevníci dodatečným členským podílem. Pokud si jednotlivci zřídí stavební spoření s překlenovacím úvěrem, obdrží další dotaci od státu ke stavebnímu spoření ve výši 25 %.
Celkem tedy lze na tyto opravy získat od státu nenávratných 63 % na opravy panelového domu, k tomu výhodná půjčka města s úrokovou sazbou 5 % na 6 let, upřesnil financování oprav věžáků předseda Stavebního bytového družstva Cyril Omelka. Součástí oprav panelových vad je dodatečné přikotvení atypových dílců, oprava a kotvení obvodových panelů, oprava balkonů, přiteplení střechy a její rekonstrukce s náhradou ploché střechy nízkým krovem a celkové zateplení budovy. Realizací měření regulace tepla v bytech lze dosáhnout v kombinaci se zateplením téměř 30 % úspor energie. Po provedené opravě bude možné snížit tvorbu fondu oprav na minimum. Tímto způsobem lze dosáhnout i snížení nájemného z družstevního bytu o 400 až 800,-Kč měsíčně proti stávajícímu předpisu nájmu. Tyto finanční prostředky by měly umožnit splácet stavební spoření a překlenovací úvěr.
Družstvo se bude snažit zajistit opravy vad panelových domů postupně od nejstarších sídlišť podle harmonogramu, a to nejen na domech ve vlastnictví družstva, ale i na domech, kde SBD vykonává správu vlastníkům. V našich domech bydlí celá řada důchodců, kteří vydávají na bydlení značnou část ze svého rozpočtu na domácnost a jakékoliv enormní zvyšování těchto nákladů jim činí problémy. Na druhé straně je však skutečnost, že bytový fond stárne a je potřeba do těchto oprav investovat co nejdříve, kdy celková cena za opravu je dána nejenom rozsahem opravy, ale také růstem stavebních prací, uzavřel předseda. Práce na opravách byly zahájeny počátkem července a celá akce by měla být dokončena do konce letošního roku.
Karin KuchtováNa ZŠ Východ rodiče bez zájmu
Uh. Hradiště (VaMP) - Jmenování rad škol při úplných základních školách provedla na svém 65. zasedání Městská rada 14. červcence 1998. Městská radaa navíc doporučila zastupitelstvu ke schválení zřízení rad při ZŠ Komenského, Mojmír a náměstí Míru, a to s platností od 1. září 1998. Rada navíc uložila přípravnému výboru zřízení nové rady školy při ZŠ Východ, uvedla k zálěžitosti zástupkyně starosty Božena Tvrdíková. Na škole Východ by měly být do 31. října 1998 provedeny nové volby pro zřízení rady školy. Důvodem, proč na ZŠ Východ nebyla rada školy v řádném termínu zvolena, je prostý: pramalý zájem rodičů žáků docházejících do této školy. Nesešel se dostatečný počet rodičů, aby volby mohly proběhnout, upřesnila Tvrdíková.
Město spolu s přípravným výborem doufá, že jakmile začne nový školní rok, budou volby rady školy zopakovány, neboť snad rodiče budou už tentokrát více motivováni. Jedině tak mohou totiž rodiče žáků projevit zájem o dění ve škole, ovlivnit jej a pokusit se prohloubit vazbu mezi školou a rodinou. Mají na to právo, řekla na závěr zástupkyně starosty.Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou
- nechlubte se svými majetkovými poměry
- nezveřejňujte svůj odjezd předčasně
- uschovejte cenné věci a doklady do bezpečností schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaných ve zdi
- přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu
- zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené
- nezatahujte rolety a žaluzie
- uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreačního objektu
- svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku
- můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen. Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
- zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.Zápisník: Sto dnů
Prvních pár dnů z pověstné stodenní dávky má tedy naše poněkud menšinová levicová vláda od roku 1989 za sebou.(Ano, poněkud - díky opoziční smouvě je její menšinovost skutečně rozbřehlá, asi jako bývají rozvařené zemáky v tradiční české bramboračce).
Těch sto dnů je u nás jednoznačně interpretováno jako sto dnů hájení, kdy se nové koště (neboť máme ve zvyku dávku používat kdekoli nastoupí nové vedení) nechává na pokoji, aby ukázalo, zda je jeho proutí dost husté a dobře mete.
Bohužel, jak už je u nás chronicky zvykem, nikdo se neobtěžuje zjistit, kde se vlastně oněch sto dnů vzalo a co je skutečně jejich smyslem. Tak tedy:sto dnů má svůj prapůvod v roce 1815, kdy Napoleon prchl z vyhnanství na Elbě. Zprvu triumfální pochod Evropou skončil po 116 dnech bitvou u Waterloo. Když se poté vrátil král Ludvík XVIII. do Paříže, uvítal ho prefekt hrabě de CHabrod slovvy:Uběhlo právě sto dnů od chvíle, kdy bylo Vaše Veličenstvo nuceno pustit v slzách hlavní město. Důležité je, že podstatné tehdy nebylo, co dělal král, nýbrž to, jak se činil Napoleon. Proto také se sto dnů přesunulo do politiky a získalo svůj dnešní význam: během stovky dnů horečné aktivity od 9.března do 16. června 1933 prosadil Franklin D.Roosevelt v americkém kongresu několik klíčových zákonů, které pomohly ukončit krizové období a odstartovaly politiku Nového údělu.
Některé z nich jsou velmi inspirativní dokonce právě dnes a právě tady: například legislativa, která vládě umožnila regulovat chaos na kapitálovém trhu a vyřešit tehdejší krizi bankovního systému. Ne, nejde ani tak o nekritizovatelnost vlády (ale platí to i o poslanecké sněmovně) jako o tvrdou práci obou těles. Zúžit vše na sto dnů hájení vlády, ktrá je svými činy toliko březí, by bylo jen další z verzí našich oblíbených českých cest.
Ještě jako ministerský kandidát dal Pavel Dostál najevo, že nehodlá být beránek, který se bude jen otřásat. Pokračuje v tomto sympatickém trendu i jako ministerský kandrdas. Zřejmě nehodlá svých sto dnů promarnit, chce - podle toho, co říká v novinových rozhovorech - co nejdřív znovuuvést do sněmovny zákon o přístupu k informacím (mimochodem, považuji tento zákon za prubířský kámen schopností obou komor parlamentu pochopit, ve kterém století vlastně žijeme) a nalést peníze na financování kultury. Vymyslel si údajně loterii. Prvním úskalím je ovšem černá díra, která v kulturním rozpočtu zbyla po slavné lotynce, druhým, možná to, že hodlá Dostál rozjet prostřednictvím televize. Nebude-li to televize prokazatelně ryze česká - a to snad je jen ta veřejnoprávní, měl by mu v tom pak bránit ještě novou vonící loterií zákon a všemocná firma Sazka.
Na stránkách Lidových novin nám do sebe zatím pěkně řežou lidé z opozice. Předseda Lux do předsedy Klause, Klaus do Luxe, pak opět Lux do předsedy Klause, Klaus do Luxe, pak opět Lux do Klause, poslanec Zahradil do poslance Mlynáře, předseda Ruml do vlastního poslance Mlynáře, shodou okolností téměř stejně jako Zahradil (Mlynářův problém dle nich spočívá v tom, že do politiky byl spuštěn seshora, nikoliv zdola a něco na tom je). Obě menší pravicové strany ujišťují, že na pověstech o tom, že v jejich vnitřnostech to burácí, není ani zbla pravdy. V Čechách to bývá neklamná známka velkých změn, přičemž na žádné pravidlo sta dnů se v tomto případě nikdo neodvolává.
Jaroslav Veis, volný novinář
tento článek dnes vychází v týdeníku TÝDENSoud s Grebeníčkem opět odročen
Uh. Hradiště (Kk) - Další, tentokrát již neveřejné hlavní líčení ve věci obžalovaného Aloise Grebeníčka a Vladimíra Zavadilíka, které mělo proběhnout 23. 7. 1998 u Okresního soudu v Uherském Hradišti, bylo již po několikáté odročeno na neurčito. Po předešlých jednáních, na která se ze zdravotních důvodů nemohli dostavit obžalovaní, postihla tentokrát nemoc jednoho z obhájců.Infarkt za volantem
Vlčnov (Mac) - V ranních hodinách dne 20. 7. došlo v areálu firmy Araver v obci Vlčnov na účelové komunikaci k dopravní nehodě. Šedesátiosmiletý řidič osobního vozidla z Veselí nad Moravou dostal při jízdě infarkt, na jehož následek zemřel. Poté narazil do zaparkovaného osobního vozidla, které zde měl odstavené majitel z Uherského Brodu. Na místo nehody byl přivolán lékař, který nařídil zdravotní pitvu.
Vzniklá škoda na obou vozidlech činí 25.000 Kč.Slavnosti na Javorině proběhly k plné spokojenosti návštěvníků
Javorina - V slunečném počasí proběhly letošní oslavy bratrství Čechů a Slováků na Javorině. Už po deváté hodině ranní se začaly sjíždět plné autobusy i auta na parkoviště. Podle jednoho z pořadatelů se letošních oslav zúčastnilo minimálně 1200 lidí. Počasí jakoby chtělo nahradit loňský nepovedený ročník, který byl kvůli povodním zrušen. I ty současné ve východních Čechách však ovlivnily přítomné, neboť jak oznámil přítomným starosta obce Lubina Milan Ostrovský, na konto postiženým bude zasláno 40 tisíc korun. V krátkém projevu starosta vzpomněl na počátky této tradice a zdůraznil potřebu dobrých vztahů mezi sousedy. V bohatém kulturním programu se pak představily soubory z obou národů. Sympatie publika si získali také skvělí herci Ladislav Chudík a Zuzana Krónerová či režisér Radúz Činčera, který si na Javorinu odskočil z probíhající filmové školy.
Slavnosti se dále zúčastnil také místopředseda pro zahraniční politiku Egon Lánský, který se nám vyznal ze svého velkého kamarádství se zesnulým Josefem Vavrouškem. Egon Lánský se oslav zúčastnil už poněkolikáté a také se pravidelně zúčastňuje Silvestra na hranicích. Symbolem toho, že hranice nehrají mnohdy roli, jsem já sám, řekl nám Egon Lánský. Pocházím totiž z Trenčína, zvolený jsem za Děčínsko a sám jsem občanem českým i švédským. To poslední, co jsem, je nacionalista, cítím se pořád Čechoslovákem, dodal.
Jindra VáverkováHorňácko ožilo
Velká nad Veličkou (JiV) - Už v pátek se začali sjíždět první nadšenci do Velké na tradiční Horňácké slavnosti. Bohatý program byl částečně v sobotu narušen silným deštěm, v podvečer se ale vyčasilo a na Húrce se program mohl rozběhnout v plném proudu. Lákadlem byl nejenom košt slivovice se svými 2 337 vzorky, ale také jarmark, probíhající po oba dny či množství folklórních vystoupení. Pro děti byla obzvláštním lákadlem jízda historickým vlakem taženým parní lokomotivou. Vlak vyjížděl několikrát za sobotu z Veselí nad Moravou. Děti si mohly přijít na své také při jízdě na koni nebo při mlsání perníku či tureckého medu. Milovníci folklóru si v neopakovatelné atmosféře letošních slavností dozajista přišli na své.Také máte zaručeně značkové triko?
Slovácko (VaMP) - Se zaručeně značkovými výrobky se u nás před časem doslova roztrhl pytel. Stánkový prodejci svým zákazníkům nabízí za více než výhodné ceny obuv a ošacení, kterému nechybí emblém či značka zaručující světovou úroveň. Takže máte pocit, že triko Adidas, Reebok či Nike v ceně do čtyř set je skutečné terno a musíte jej mít. Jiní výrobci se nechtějí vystavovat nebezpečí nemalého postihu, který jim výrobou zboží s padělanou značkou světových sportovních firem hrozí, a tak používají pozměněné značky: místo Head prodávají Heed, Reebok nahradil Reebock, značka Fila je vylepšena na File, ale k vidění jsou i jiné lidové verze. Přesto na pultech stánků u obchodního Centrum, Tržnici, stejně jako v celém okrese značkové zboží převládá.
V sousedním zlínském okrese se policisté v těchto dnech rozhodli sáhnout k radikálnějším opatřením: zatímco až dosud nejdříve upozorňovali obchodníky na zákaz prodeje tohoto zboží a pak udělali zátah, dnes tak postupují bez varování. Zajímavostí jistě je, že trestných činů porušování práv k ochranné známce, obchodního jména a označení původu, stejně jako porušování autorských práv se nedopouštějí lidé vietnamského původu, kterým hrozí vyhoštění z republiky, ale naši výrobci.
Chcete-li mít jistotu, že zakoupené zboží je skutečně značkové, nakupujte v kamenných obchodech.Práce na cestě neskončily, jenom se čeká
Jarošov (VaMP) - Mnohým by se mohlo zdát, že jak s velkým elánem firma SVS, spol. s r.o. Bílovice započala rekonstrukci příjezdové komunikace na jarošovské sídliště Louky, tak rychle její nadšení pominulo. Už v průběhu roku upozornilo ČSAD Uherské Hradiště město na nekvalitní panelovou silnici, kterou autobusy Městské hromadné dopravy dovážely a odvážely obyvatele sídliště do města. Údajně byla vyřčena i podmínka, že pokud nebude silnice opravena, nebudou na sídliště vozy MHD zajíždět. Pravdou je, že na zhruba dvacetimetrovém úseku cesty vznikly časem tak velké díry, že i řidiči osobních automobilů měli při jízdě plné ruce práce a jejím dvoustopým miláčkům šlo o život. Měto tedy před časem na základě výběrového řízení vybralo firmu z Bílovic na rekonstrukci vozovky.
Pravdou je, že během čtrnácti dní její pracovníci cekovou rekonstrukci komunikace připravili, navezli makadam, další průběh opravy měl v rukou subdodavatel. Pracovníci SVS byli totiž nuceni vyčkat na frézovací stroj, který jim umožní další práce. Protože se nejedná jen o tento úsek, ale do rekonstrukce se počítá i oprava křižovatky příjezdových silnic, musí být nejdříve odfrézována železobetonová vrstva stavájicí silnice, která navazuje na opravovaný úsek, upřesnil pro Dobrý den, Slovácko pan Vyorálek s firmy SVS. Teprve potom bude na celou plochu najednou položen živicový povrch, který dá cestám konečnou podobu.
Pracovníci SVS v závěru minulého týdne doufali, že nezbytná technika, kterou vlastní jen čtyři firmy v republice, dorazí z Benešova do Jarošova každým dnem. I kvůli stávajícímu nedostatku frézovacích strojů, kromě zhruba 400 metrů čtverečných v Jarošově vystřídá fréza i další pracoviště v okrese, aby její využití bylo maximální. Potom na silnici naběhne hradišťský Strabag, který vyrobí povrch vozovky. Takže nezbývá než čekat. Řidiči autobusů ostatně dobu čekání vyřešili po svém. Bez ohledů na vykolíkovaný prostor, kam byl původně vstup zakázán, začali používat rozdělané cesty k přejezdu na hlavní silnici. I tak je lepší, než byla ta původní.
Pokud vše půjde, jak by mělo, bude nová silnice sloužit svému účelu nejpozděj za 14 dnů.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund