Číslo: 30
02.08.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hrubá stavba podolské kaple je značně zadlužena
Sumec překonal letošní rekord
Dobrovolné cvičení vojáků v záloze
Studenti pomáhají postiženým
Švýcarští odborníci nevěřili svým očím
Ptáme se za vás
HELP upozorňuje na změnu číselBabičko, babičko, vyprávěj mi pohádku o tom, jak zaměstnanci Letu bez peněz dovolenou prožili !Hrubá stavba podolské kaple je značně zadlužena
Podolí (fal) - Stavba kaple sv. Ducha v Podolí již několik měsíců stagnuje. Jednatel Sdružení pro výstavbu kaple a také bývalý starosta obce Jaroslav Niče však tvrdí, že se ještě v letošním roce bude ve výstavbě pokračovat. Ovšem jen za hrubou stavbu dosud toto sdružení dluží kunovické dodavatelské firmě PSJ Slovácko více než milion korun.
"Jakmile budeme mít 80% finančních prostředků na zastřešení, počítáme ihned se započetím prací," je přesvědčen Niče. Ovšem již dále neuvedl, že dosud za hrubou stavbu dluží více než padesát procent celkových nákladů.
"Proti loňskému roku je sice méně finančních prostředků, ale lidé se neustále skládají na výstavbu kaple stejně jako farní úřady, obce, města a organizace včetně občanů z Podolí," tvrdí Niče, který nám ale nechtěl množství takto vybraných a již investovaných peněz prozradit.
"Finanční úřad nám řekl, že jde o důvěrnou věc, o které nesmíme mluvit," tvrdí Niče. Přitom ale, jak nám potvrdil důvěryhodný zdroj, zákon nebo jiné úřady tomuto subjektu nemohou zakázat tyto údaje zveřejnit. Je tedy jasné, že se jedná čistě o rozhodnutí samotných členů nebo člena Sdružení. Je však s podivem, že přestože od občanů formou darů Sdružení vybírá příspěvky na stavbu kaple, odmítá prozradit výši již vybraných finančních prostředků, stejně jako to, kolik peněz na dostavbu ještě vlastně bude potřeba. I když během dvou let Sdružení pro výstavbu kaple sv. Ducha nebylo schopno zaplatit ani jeden milion korun, počítá ještě v letošním roce se zastřešením kaple.
"Velmi rádi bychom ve výstavbě pokračovali, stejně jako Sdružení, ovšem to bude závislé od finančních prostředků," objasnil vedoucí obchodního oddělení dodavatelské firmy PSJ Slovácko František Baráček. "Jestliže by se podařilo investorovi smazat podstatnou část dluhu a současně by nám doložili příslib dalšího financování, který by se rovnal předpokládaným nákladům na zhotovení střechy, ve výstavbě bychom pokračovali," říká Baráček. Podle něj by v opačném případě byla další výstavba "na dluh" ze strany dodavatelské firmy nepřiměřeným hazardem.
V současnosti hledá Sdružení finanční pomoc také od obce Podolí. Podali si totiž žádost o finanční dar, ovšem již neuvedli jeho požadovanou výši.
"Tuto žádost jsme vzali na vědomí," objasnil starosta Podolí Miroslav Křižka. Její projednání starosta předpokládá na příštím obecním zastupitelstvu, které se uskuteční na přelomu srpna a září. Jak dále uvedl, bude rozpracováno několik možných řešení. Údajně by jedním z nich mohlo být poskytnutí půjčky, přičemž by se členové sdružení museli zaručit svým vlastním majetkem. Ovšem prý také není vyloučeno, že na stavbu obec z obecní kasy přispěje finančním darem.
"V podstatě ani nemáme přehled o tom, kolik z místních lidí v současnosti cítí potřebu kapli vybudovat a kolik z nich by se postavilo za to peníze na ni darovat," dodal Křižka.Sumec překonal letošní rekord
Ostr. Nová Ves (IŠ) - Zatím největší sumec byl 18. července uloven v Ostrožské Nové Vsi. Tento kapitální kousek měřil 185 cm a vážil 43 kg. Pyšný rybář, který jej zdolával za pomoci dvou kamarádů celou jednu hodinu, prozradil, že sumce chytil na nástražní rybku karase. Rybáři věnovali sumce Petru Staškovi, který by se právě tento den dožil 44 let.Dobrovolné cvičení vojáků v záloze
Uh. Hradiště (jah) - V souladu se zákonem č. 92/1949 Sb - branný zákon - se v současné době mohou přihlásit všichni vojáci, kteří jsou v záloze, k dobrovolnému cvičení. "Zájemci o cvičení, u nichž nerozhoduje věk ani zdravotní stav, musí přijít na místní OVS, vyplnit tiskopis, a tím se zaevidovat," doplnil podplukovník Josef Horalík z Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti. Ti, kteří budou vybráni, obdrží podle své specifikace povolávací rozkaz vždy ke stanoveným termínům. Podrobnější informace získají žadatelé přímo na OVS.

Budou zájemci o výcvik něco platit?
"Nikoli. Naopak obdrží náhradu průměrné mzdy, jako kdyby absolvovali základní vojenskou službu. Tato náhrada bude vyplácena i těm zájemcům, kteří jsou v současné době nezaměstnaní a pobírají od úřadu práce podporu. Dále obdrží každý účastník výcviku také tzv. služné, které činí například pro vojína 75, pro svobodníka 83, pro desátníka 108 a pro majora 216 korun za dobu 5 dnů."

Mohou se podobných výcviků účastnit i ženy?
"Armáda zaměstnává a zaměstnávala vždy i ženy. Takže pokud má žena, vojákyně v záloze, zájem, může se pochopitelně přihlásit také. Jak jsem již uvedl, naší povinností je zaevidovat každého zájemce, bez ohledu na věk, zdravotní stav, vojenskou hodnost nebo pohlaví."

Neobáváte se, že by této akce mohlo být zneužito pro výcvik jedinců specializovaných na vydírání nebo nájemní vraždy?
"Já osobně se toho neobávám. Armáda od této akce očekává spíše zviditelnění se, zvýšení zájmu o vojenský výcvik a do jisté míry i zatraktivnění tohoto povolání. Je to také svým způsobem přibližování se podmínkám v armádách NATO a jedna z vizí efektivnějšího výcviku záloh."Studenti pomáhají postiženým
Rachov, Uh. Hradiště (eda) - Loňské povodně na Zakarpatské Ukrajině si vyžádaly dvacet lidských životů, na mnoho zničených domů, silnic a cest. Mezi padesáti dobrovolníky, kteří tráví letošní prázdniny právě v místech postižených katastrofální povodní, byl na stavebních pracích v Rachově i jeden dobrovolník Oblastní Charity v Uherském Hradišti, který se vrátil právě o minulém víkendu.
"Všichni jsme se snažili vypomoci v oblasti materiální. Byly zaslány kamiony jak s oblečením, tak s potravinami. Některé firmy pomohly a pomáhají se stavebními opravami a rekonstrukcemi," dodala ředitelka Oblastní Charity v Uherském Hradišti Anna Konvalinková.Švýcarští odborníci nevěřili svým očím
Uh. Hradiště (fal) - Městská rada odsouhlasila pronájem devíti domovních švýcarských kotelen. "Ty byly v rámci pomoci švýcarské vlády České republice po povodních instalovány v našich zařízeních," vysvětlil místostarosta Městského úřadu v Uherském Hradišti Petr Taťák.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele těchto kotelen, přičemž jedním z nejdůležitějších podmínek bylo dodržení ceny tepla stanovené ve smlouvě v době nájmu. Mimoto ale nájemné musí být takové, aby zabezpečovalo reprodukci prostředků na údržbu a budoucí nutné opravy.
Jak dále uvedl, do tohoto výběrového řízení se přihlásily tři firmy, z nichž byl vybrán uherskohradišťský CTZ. Ten totiž údajně splňuje veškeré předpoklady pro provoz kotelen a také nabízel nejlepší podmínky.
"Při předávání těchto kotelen byli švýcarští odborníci s prací našich firem, které tyto instalovaly, velmi nespokojeni. Prý se s něčím podobným ještě nesetkali," dodal Taťák.Ptáme se za vás
V naší ulici někdo čas od času na zahradě pálí s největší pravděpodobností odpad, který zamořuje celou ulici. Podle toho se navíc domnívám, že jde zřejmě o pálení plastů a igelitu. Jak v tomto případě mám postupovat, na koho se mám obrátit? Mohou být lidé, kteří takto nakládají z odpadem, nějak postihnuti? Čtenářka z Popovic

Odpovídá vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jaroslav Hrabec.
"Samozřejmě mohou být postihnuti. Pálení obecně, a odpadů zvlášť je totiž zakázáno. Teoreticky se dá pálit klestí nebo listí ze zahrádek, ale zase jen do určité míry tak, aby to neobtěžovalo okolí. Jsou dvě možnosti řešení těchto přestupků. Ve městech se občané mohou obracet na městskou policii, na vesnici tuto záležitost musí řešit obecní úřad. Ten je v tomto případě povinen zjednat nápravu buď spolu s komisí životního prostředí, nebo přestupkovou komisí.
Co se ale týká pálení zejména plastů a podobného odpadu, ze zákona o odpadech je zakázáno likvidovat odpady způsobem, který neodpovídá jejich nezávadné likvidaci. Na pálení plastů totiž musí být speciciální spalovny které mají odlučovače plynů. Tam totiž vznikají karcinogenní látky, které se velmi významně podílí na tvorbě rakovinových nádorů.
Je ale nutné řešení ze strany obce tak, aby bylo zjištěno, že občan opravdu s odpady nakládá v rozporu s obecní vyhláškou o nakládání s odpady, která upřesňuje zákon."

Zabývám se chovem králíků. Zajímalo by mne, jak se projevuje myxomatóza a jak je to s její léčbou. Jak ji chovatelé poznají? Vyskytuje se v našem okrese i králičí mor? František J. Kunovice

Odpovídá Lubomír Hájek, veterinář:
"Můžeme říci, že se jedná o sezonní onemocnění, jehož intenzita vrcholí v˙létě a začátkem podzimu. Větší výskyt myxomatózy úzce souvisí s˙vylíhnutím první generace komárů, kteří také myxomatózu přenášejí. V˙postiženém chovu se pak nákaza šíří výměšky postižených zvířat. K˙základním klinickým příznakům, které většina chovatelů zná, patří výrazný zánět spojivek a víček, provázený vodnatým, později i hnisavým výtokem z˙očí. V˙dalších dnech se objevují otoky podkoží pysku, okolí nosních otvorů, uší, očí,místy i na hřbetě a nohou. Králíci ztrácí plodnost, obtížně se pohybují, nepřijímají potravu, hubnou a během 10 - 15 dnů úplným vyčerpáním hynou, často za příznaků dušení. Jako zajímavost klinického obrazu myxomatózy, která už není tolik známá, můžeme uvést tu skutečnost, že velmi často se ještě před objevením zánětu spojivek a víček objeví výrazný otok pohlavní a anální krajiny.
Myxomatóza patří mezi nebezpečné nákazy, kde léčba nepřichází v˙úvahu. Důležitá je tedy prevence, a to likvidací nemocných či z˙nákazy podezřelých zvířat a jejich neškodné odstranění spálením nebo zakopáním. V˙ohrožených chovech je dobré opatřit králíkárny sítěmi proti hmyzu. Mnoho chovatelů dnes při vypuknutí nákazy nechává onemocnění volný průběh a těmito obecně platnými doporučeními se (často i nevědomky) neřídí. V˙posledních letech se často stává, že ke konci probíhající nákazy v˙dané oblasti dochází ke zmírnění průběhu nemoci, které je důsledkem snížení virulence viru. Po případném překonání nemoci, které se týká asi 3 - 5% populace králíků, se ale králík stává dlouhodobým vironosičem. Všechny tyto důležité skutečnosti by si chovatelé králíků měli uvědomit a v˙případě výskytu myxomatózy se jimi řídit, protože šíření této nákazy v˙regionu může probíhat velmi rychle. Vždyť silný závan větru může infikovaného komára, v˙kterém si virus udrží infekčnost až 25 dní, přenést na vzdálenost 800 - 1200 metrů."
Druhým, neméně závažným onemocněním je tzv. mor králíků. Jde rovněž o virové onemocnění, probíhající celoročně, i když výskyt v˙měsících dubnu až říjnu je poněkud častější. V˙případě této nákazy nebudu unavovat čtenáře popisem klinických příznaků, protože více méně žádné nejsou. Jediným příznakem je bohužel náhlý úhyn, i když se v˙posledních létech někdy stává, že několik králíků z˙chovu může přežít. Svědčí to o tom, že populace králíků si velmi pomalu vytváří sama imunitní odezvu na tuto virózu. I u této nákazy jsou velmi důležitá preventivní opatření. Jediným, skutečně účinným profylaktickým opatřením proti výše zmíněným virovým nákazám je systematické očkování v˙chovech králíků. Na slovo systematické přitom kladu velký důraz. Není totiž možné pomocí vakcín proti oběma virovým nákazám účinně bojovat, pokud jsou již chovy postižené (jak se ještě dnes mnoho chovatelů domnívá). Vakcinaci v˙ohrožených chovech sice lze provést, ale účinnost vakcinace je již problematická a chov stoprocentně neochrání. Mnozí chovatelé si neuvědomují tu skutečnost, že po vakcinaci se první protilátky v˙krevním séru objevují teprve pátý až šestý den po vakcinaci a skutečně plná chráněnost proti zmíněným onemocněním je teprve 9. - 12. den po vakcinaci. Zmíněná onemocnění spolu s˙výživářskými chybami, s˙kterými se veterinární lékař setkává nejčastěji v˙předjaří a na jaře, představují 95% zdravotních problémů, s˙kterými se dnes chovatelé králíků potýkají. Jak již bylo naznačeno, dá se dnes i s˙myxomatózou a morem králíků účinně preventivně bojovat systematickou vakcinací. Bez ní považuji chov králíků za kaskadérské počínání."HELP upozorňuje na změnu čísel
Uh. Hradiště (red) - V době od 16. 8. 1999 do 20. 8. 1999 dojde k přečíslování telefonního čísla Střediska výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, a to z 62 500 na 56 421, s touto změnou dojde i ke změně faxového čísla z 61 402 na 56 45 20. Číslo na krizovou linku se nemění a zůstává stále stejné: 555 782 (předvolba 0632).www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund