Číslo: 31
04.08.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Část telefonní sítě stále mimo provoz
Gymnázium hlásí škody za více než 1,5 milionu
Kdo nám pije krev? Komáři!
Most zátěž unesl
Vodní katastrofa
Jsou policisté z cukru?

Část telefonní sítě stále mimo provoz
Uh. Hradiště (JiV) - Následky ničivé povodně se budou odstraňovat ještě dlouho. Mezi ty, u kterých je výpadek dlouhodobější, patří zaplavené telekomunikační kabely. Přes deset tisíc účastníků se nemohlo ze svého telefonu nikam dovolat. Ztráty, které Telecom utržil, jdou do desítek milionů jenom v našem obvodu. Postupně se závady odstraňují. Ještě stále se však okolo dvou tisíc lidí nedovolá. Jak dlouho potrvá výpadek a co se dělá pro to, aby se následky urychleně napravily, jsme se zeptali v Telecomu Ing. Josefa Šupky, náměstka pro provoz. #Chtěli bychom to zprovoznit do čtrnácti dnů. I v příštích týdnech se může stát to, že po dobu opravy kabelu dojde ke kratším výpadkům u již zprovozněné telefonní stanice. Na těchto opravách pracuje denně okolo padesáti lidí i dvanáct a víc hodin, máme výpomoc z telekomunikačních obvodů z Děčína, Jablonce, Břeclavi, Hodonína a pomáhají i naše dodavatelské firmy.
Na to, zda budou vráceny přeplatky, jsme se zašli zeptat Ing. Karla Leciána, náměstka pro obchod. #Pokud byla stanice odpojena více než sedm dní, bude mít nárok na odpočet. U čísel, kde je možný výpis, budeme kontrolovat, zda nedošlo v tu dobu k telefonování. Pokusíme se o vyrovnání už v měsíci srpnu. Pokud nebude souhlasit propočet, majitelé se mohou ozvat u nás a budeme to řešit individuálně. Naší snahou je vyjít všem vstříc. V případě, že došlo k situaci, kdy uživatel stanice má demoliční výměr, nemůže tudíž dál obývat dosavadní bydliště a dostane náhradní prostory, přemístíme jeho telefonní linku zdarma. Normální zřízení linky stojí 2 100 Kč na bytovou stanici a pokud nám majitel doloží své přemístění z důvodů povodně, provedeme tuto překládku zdarma. Doufejme jen, že sympatický slib Telecomu bude opravdu dodržen.Gymnázium hlásí škody za více než 1,5 milionu
Uh. Hradiště - 1 507 000,- Kč - to je částka, na kterou byla vyčíslena škoda, kterou způsobila ničivá povodeň v prostorách uherskohradišťského Gymnázia. Voda v přízemí sahala do výšky 25 cm, sklep byl zatopený až po strop a zbytky vody se zde drží do dnešních dnů. Jenom díky včasnému zásahu několika zaměstnanců, kteří se stoupající vodou postupně vyklízeli třídy a sklepy, nedosáhla škoda vyšších hodnot. Zničeny byly zdi, poškozen nábytek a parketové podlahy, které bylo nezbytné v několika třídách zcela vytrhat. Totéž čekalo i tělocvičnu, jež je naprosto nepoužitelná. Ředitelství gymnázia proto musí stejně jako další postižené školy na našem okrese řešit otázku, kde budou probíhat hodiny tělesné výchovy. Ušetřena nezůstala ani kotelna, kterou gymnázium uvedlo do provozu letos v únoru. Z velké části byla zničena nová výsadba v atriu školy, která se ocitla na dva dny ve velkém bazénu. Bohužel nebyla skalka pojištěná, a proto škole ztrátu nikdo nezaplatí.
Na to, jestli je začátek školního roku nějak ohrožen, jsme se zeptali zástupkyně ředitele RNDr. Jany Petrželkové: # Tři učebny v přízemí čeká rekonstrukce. Bude se malovat, pokládat betonové podlahy a následně linoleum. Stavební firma, která toto provede, slíbila, že vše bude hotovo do září. Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci byli velmi pohotoví, zachránili jsme jak učebnice, tak pomůcky a další důležité věci. Následky škod můžete však pomoci odstranit i Vy, občané našeho města, absolventi gymnázia.
Na jeho ředitelství totiž bezprostředně po záplavách přišel velmi potěšující dopis, který napsal absolvent této školy Doc. MVDr. Zdeněk Veselý, CSc., v němž vyzývá bývalé studenty, aby na obnovu přispěli jakoukoliv částkou. #Myslím, že jako já smýšlí i většina bývalých absolventů školy. Navrhuji proto, aby se ředitelství zabývalo založením konta, do kterého by přispěli bývalí absolventi Vašeho gymnázia a peníze takto získané byly použity na odstranění následků škod záplavami vzniklých ať již v gymnáziu nebo jiných hradišťských školách, píše se v dopise, který přišel z Brna. Konto bylo již zřízeno u České spořitelny, a proto už nyní na něj můžete přispívat. Číslo účtu je 7328952 - 728/0800, variabilní symbol 978. Ředitelství gymnázia i naše redakce všem dárcům předem děkuje. Michaela KřížováKdo nám pije krev? Komáři!
Uh. Hradiště (JiV) - Každý obyvatel Hradiště a okolí si už užívá své chvilky s komáry. Není snad člověka, který by nebyl obsypán štípanci. Bohužel není mnoho způsobů, jak je odpudit. Někdo doporučuje vitamin B, pivo, česnek apod. Prozatím je nejlepší ochranou používání přípravků tzv. repelentů. Na to, jak jsou připraveni na komáří invazi, jsme se podívali po místních drogeriích. Drogerie Smejkal: ve vitríně se krčily dva přípravky ve spreji - Anti a Repelan 20. Dostatek je pouze Raidu s poněkud vyšší cenu - s tekutou náplní na jeden a půl měsíce anebo s výměnnými vložkami. V drogerii u Hrebenára neměli vůbec nic - snad tento týden něco bude, ale záleží na dodavatelích. Nejlépe ze všech sledovaných vyšla drogerie v tržnici - dostatečná zásoba a široký sortiment - výrobky Raid a Catch - pro tekutou náplň i výměnné vložky, Catch spray i dětský repelent Johnson. Pokud už vás komáři poštípali, je nejlepší použít tekutý pudr, případně si koupit v lékárně Fenistil.
Takže ke všem škodám po povodni je nutno přičíst ještě peníze vydané na chemický boj s komáry anebo případně za nové vymalování.Most zátěž unesl
Uh. Hradiště - Z důvodu konce povodně byla ve středu 30. července na Moravním mostě provedena Správou a údržbou silnic Uh. Hradiště již druhá zatěžovací zkouška. První proběhla v době, kdy se ještě voda držela vysoko a došlo k trvalému poklesu jednoho z pilířů řádově o 0,5 mm. Podle Ing. Kunčíka ze SÚS nešlo o významný pokles, nicméně byl omezen provoz na dva jízdní pruhy. Poté, co hladina Moravy definitivně opadla, bylo nutné provést další test, což vyplývalo i z protokolu o první zkoušce. Před zatížením proběhla mimořádná prohlídka, kterou provedl Ing. Škrášek z Ředitelství silnic a dálnic - správa Brno - ve spolupráci s firmou INGBAU Brno. Ta ukázala poškození mostu, které však nijak neomezovalo jeho nosnost. V zásadě jsou posunuta dvě pohyblivá ložiska na jedné z opěr a povrchově je poškozena nosná konstrukce mostu, což patrně způsobily plovoucí klády. Podle výsledků most neutrpěl žádné trhliny nasvědčující vážnému poškození.
Pro druhou zatěžovací zkoušku bylo užito osmi plně naložených nákladních automobilů, jejichž celková hmotnost byla asi 140 tun. Po změření průhybů se most vrátil do polohy, v jaké se nacházel před testem. Závěry SÚS ukazují, že most není žádným způsobem staticky narušen a proto bylo rozhodnuto o uvolnění zbývajících dvou jízdních pruhů.
Provoz pro běžnou dopravu je dnes bez omezení, pouze po přejezdech nadměrných nákladů bude prováděno sledování a následně mimořádná prohlídka mostu. Nutno říci, že přes most byl již jeden mimořádný náklad převezen a firma INGBAU Brno, zastoupená Ing. Valentou, autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, konstatovala, že nedošlo k žádnému vyjímečnému chování. #Test potvrdil, že stavba mostu byla provedena v době, kdy se u nás stavělo kvalitně, uvedl na vysvětlenou Ing. Kunčík.
Michaela KřížováVodní katastrofa
(vyšlo v Lidových novinách v pátek 9. září 1910)
Valnou část naší vlasti postihla hrozná živelní katastrofa. Spousty vod, způsobené několikadenním trvalým deštěm, zaplavily celé kraje, zničily veškerou úrodu, pobořily domy, strhaly hráze, mosty, poškodily silnice a železniční trať, zmařily mnoho dobytka, drůbeže a zvěře a za oběť padlo jim též více lidských životů. Tisíce rodin úplně ožebračeno a hrozná bída, hlad šklebí se na obyvatelstvo přemnohých okresů. Zprávy z Přerovska, Kojetínska, Kroměřížska, Hranicka, Napajedelska, Uhersko-Ostrožska, Uh.-Hradišťska, Uh.-Brodska, Val.-Kloboucka, Mor.-Ostravska, Vsetínska, Rožnovska, Val.-Meziříčska aj. oznamují úplnou zkázu a zoufalství veškerého obyvatelstva. Od úst k ústům tam koluje hrozná obžaloba vídeňských vlád: #Kdyby Morava byla německou zemí, kdyby její toky zaplavovaly německé kraje, bylo by její vodstvo dávno již zregulováno! Po dlouholetém marném volání bylo nám konečně r. 1901 zákonem slíbeno, že regulace řek provedena bude současně se stavbou průplavů.
Zákon, stanovující přesně lhůty k zahájení a provádění prací, zůstal však na papíře. Za těch devět let přes jasné příkazy zákona nestalo se nic víc, než že inženýři načrtli nám krásné plány k vodním stavbám.

Na Slovácku
Ku zprávám o zhoubách povodní způsobených v ranním čísle sděluje se s námi dále: Citelně poškozen je absolvent hradišťského gymnázia Kosík, jenž před 3 lety maturoval, ale marně domáhá se nějakého místa. Ubožák pochází z velmi chudé rodiny, která na dalších studiích vydržovati ho nemůže. Rodiče jeho měli malou chatrč, kterou voda úplně zničila a co zůstalo, lehlo popelem, takže ubohý Kosík nezachránil leč šaty, které měl na sobě. Velmi lidumilný skutek by učinil ten, kdo by ubožákovi poskytnul nějaké zaměstnání nebo poskytl mu hmotnou podporu.

Četník utonul
Ihned vypravili se někteří členové zdejšího veslařského spolku, aby poskytli ubožákům pomoc. Učitel D o m i n e c se svým bratrem zachránil před jistou smrtí na 80 osob. Část těchto srdnatých lidí potkala katastrofa. Na jednom člunu vydali se po vodě četník, finanční koncipista Rymler a p. Čanka, obch. a člen městského zastupitelstva Uh.-Hradišťského, se svým 16 letým synem, studujícím VI. gymn. třídy. Člun narazil na kmen stromu, převrátil se a všichni octli se ve víru. Rymler zachránil se tím, že vylezl na strom a tam zůstal až do 8 hod. ráno. Četníku zapletly se řemeny ve vodě do větví a ubožák nalezen byl daleko odtud až dnes v poledne utopený. Křičel prý asi 10 minut marně volaje o pomoc. K posledu přímo prý řval, až lidem vlasy na hlavě vstávaly, ale nikdo nemohl pomoci. Největší neštěstí stihlo však pana Čanku, jenž utopil se i se svým synem: jak jsme už oznámili, byla mrtvola otcova nalezena.
Nad smutným osudem člověka, který chtěl spolubližním pomoci a sám přišel při tom o život, je celé město nesmírně vzrušeno. Ubožák zanechává po sobě vdovu a 2 dcery.

Hrozné dny v Uh. Brodě
V úterý dne 6. září dopoledne vystoupila z břehů řeka Olšava a zaplavila níže položené části předměstí dosahujíc až k dolnímu parku. Nejvíce postižena byla ulice Rybářská a Provazní. V prvních odpoledních hodinách bylo spojení ulice Rybářské nejen s městem, ale i se světem vůbec přerušeno. Několik odvážných hasičů s p. Staňkem v čele hodlali na pramici proud přeraziti a přispěti obyvatelům ku pomoci, ale marně. Není vůbec pamětníka takového stavu vody. Do večera zastavena i doprava na železnici. Trať u Havřic na jedné straně, vzhůru pak u Šumic je přetrhána. Osobní vlak od Vláry a nákladní vlak od Hradiště stojí do dneška ve stanici. Náklad bučících telat čeká marně další dopravy. Teprve po půlnoci přerazili neohrožení hasiči do Rybářské ulice. Našli obyvatele v krajním nebezpečí života. Skoro 30 selských usedlostí leží tu v sutinách. Život lidský zatím utracen nebyl žádný.Jsou policisté z cukru?
Uh. Hradiště (Kk) - Na křižovatce v Uh. Hradišti u autobusového nádraží nefungovala 21.7.1997 světelná signalizace. Policisté, kteří zde v pondělí ráno řídili asi hodinu dopravu, se v okamžiku, kdy začalo pršet, odebrali zřejmě na sušší stanoviště a už se neobjevili. Je možné, že by byli z cukru? Křižovatka tak místy připomínala vydařené scény z akčního filmu. Když se například hlouček chodců po dlouhém přešlapování na chodníku odvážil přejít na druhou stranu vozovky, skřípění brzd rychle jedoucích automobilů nebralo konce. Autobusy, které nemohly odbočit k autobusovému nádraží, blokovaly dopravu a tvořila se za nimi kolona aut. Kromě účastníků silničního provozu však tato situace nikomu nevadila a policistům už vůbec ne! Konec konců, k žádné dopravní nehodě (k 31.7. - pozn. red.) nedošlo.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund