Číslo: 31
09.08.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ptáme se za vás
Rekonstrukce mostu v Uherském Ostrohu se protáhne
Peníze z akcií na stavební místa
Kostel Sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu byl zkolaudován
Příležitost pro účast na obnově Jugoslávie
Oprava
Koupaliště připadlo obciMaňo, sakra, přidej trochu, ať stihneme dojet ! Za chvílu začíná další pokračování Esmeraldy !Ptáme se za vás
V případě, že mi zaměstanavatel nepřevede výplatu na sporožirový účet ve stanoveném termínu a já se tímto dostanu na konci měsíce do minusu, hrozí mi, i když ne vlastní vinou, pravděpodobně penále. Může v tomto případě za vzniklou situaci nést odpovědnost podnik?
Odpovídá Emílie Burešová, manažer drobného bankovnictví České spořitelny v Uherském Hradišti:
"Spořitelna nemůže řešit situace, kdy se podnik dostane do finančních problémů. Má totiž podepsanou smlouvu se svými klienty a ne s jejich zaměstnavateli. Tyto smlouvy nezahrnují uplatňování nároků vůči nějakým třetím stranám. Pokud lidé o tomto stavu ví, měli by finanční prostředky na účet doložit, pokud mají z čeho. V případě, že se dostanou do minusu, uplatňuje spořitelna sankce, tedy debetní úročení zůstatku se sazbou pětadvaceti procent. Pokud dojde k přečerpání účtu, musí klient České spořitelny počítat s tím, že sankce pro něj budou platit bez ohledu na to, že tuto situaci zavinil zaměstnavatel. Jednou z možností, jak se tomuto stavu vyhnout, je zřízení kontokorentního úvěru při sporožirovém účtu, kde je při přečerpání z účtu úrok z minusové částky 14,5%."

Stalo se mi, že jsem díky vlakovému zpoždění několikrát nestihla autobus z Uh. Brodu do Korytné okolo sedmé hodiny večer. Mají řidiči povinnost čekat na příjezd vlaku?
Odpovídá vedoucí pobočky ČSAD, a. s., v Uherském Brodě:
"V tomto konkrétním případě nemusí. U ostatních autobusových linek na Brodsku je to vyznačeno v jízdním řádu (značkou "n"), který je výsledkem dohody mezi námi a starosty obcí. I když je možné řád během roku upravovat, je těžké regovat na změny vlaků, protože jejich jízdní řády dostáváme často na poslední chvíli. Pokud i občané cítí, že by návaznost šla u nás dodržet, lze posunout některé linky, ale také musíme brát v úvahu i počty cestujících, kteří jedou do zaměstnání a čekají v autobuse třeba jen na dva lidi z vlaku. Pokud jsou lidé s tímto nespokojeni, mohou vznést své připomínky na obecním úřadě."

Slyšel jsem o onemocnění králíků zvaném kokcidióza. Oč se vlastně jedná?
Odpovídá Lubomír Hájek, veterinář:
"Toto onemocnění většinou navazuje na zoohygienické a dietetické chyby a zvláště mezi králíky v 6. - 12. týdnu života může způsobit vysoké ztráty. K nakažení dochází infikovaným krmivem z˙pozemků hnojených králičí mrvou a kontaktem králíka s˙předměty znečištěnými králičím trusem. Většina dospělých králíků jsou nosiči bez klinických příznaků. Proto se problémy s˙kokcidiózou objeví často po nákupu nových chovných králíků bez náležitého vyšetření v˙chovech, které dříve byly zcela bezproblémové. To, že kokcidióza probíhá ve dvou klinických formách, jaterní a střevní, většina chovatelů zná. Akutní průběh u jaterní formy ohlašuje nechutenství, snížená pohyblivost, hubnutí, anemie až žloutenka sliznic. Při střevní formě se kromě již zmíněných příznaků objevuje silný páchnoucí průjem, často i s˙příměsí krve. Pohled na kokcidiózou nemocného králíka je skutečně smutný. Postižení králíci během několika dnů úplně vyhubnou a onemocnění končí po 3 - 7 dnech úhynem po úplném vyčerpání organismu. U dospělých králíků s˙chronickou formou onemocnění zjišťujeme pouze horší výživný stav. Teprve u pokročilých případů nacházíme výraznou tělesnou sešlost s˙mírnou plynatostí nebo vodnatelností dutiny břišní." Jakou prevenci mám proti této nemoci zvolit? "Kokcidióza patří k˙onemocněním, kde prevence hraje velmi důležitou úlohu. Ta začíná už nákupem chovných králíků. Nové králíky je vhodnější nakupovat z˙dobře známých chovů, o kterých člověk ví, že problém s˙kokcidiózou nemají. Nákupy na anonymních burzách jsou možné, ale velmi riskantní. Takto nakoupené králíky by měl nový majitel umístit odděleně od svého chovu a nechat vyšetřit vzorek trusu, nejlépe 2x po sobě. Jinak riskuje zavlečení této nepříjemné parazitózy do svého chovu. Z˙dalších opatření má důležitý význam sucho v˙kotcích, pravidelné odstraňování trusu a účinná dezinfekce. Invazní vajíčko kokcidií, tzv. oocysta, je totiž velmi odolná vůči vlivům zevního prostředí. Na vlhkých a zastíněných místech může přežít i několik let a je zcela odolná vůči běžně používaným dezinfekčním prostředkům. Při dezinfekci je tedy nutné použít horký 2% louh sodný, který vajíčka kokcidií spolehlivě zničí. V˙rámci prevence je významná i péče o kvalitní a správnou výživu, zejména u mladých králíků do třetího měsíce věku. Často doporučuji chovatelům s˙chovy, u kterých se kokcidióza vyskytuje, celoročně suché krmení. Vyhnou se tak často primárním dietetickým poruchám, na které kokcidióza navazuje."

Kdy je možno zahájit léčbu králíků a kterými prostředky?
Zdeněk F. Uh. Ostroh
"V˙silně zamořených chovech jsou možné léčebné kúry ihned po odstavení králíčat ve věku 6 - 8 týdnů. Častější podávání léků však může způsobit vznik rezistence kokcidií nebo i těžké průjmy z˙poruchy mikrobiální rovnováhy v˙zažívadlech. Z˙běžně používaných antikokcidik můžeme jmenovat Sulfadimidin, Sulfakombin, ESB 30, Kloranit nebo i novější Baycox."Rekonstrukce mostu v Uherském Ostrohu se protáhne
Uh. Ostroh (fal) - Přestože rekonstrukce mostu přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu měla skončit do konce srpna, dojde z důvodů problémů, které se dodatečně vyskytly, minimálně ke čtrnáctidennímu zpoždění. To je způsobeno především větším rozsahem bouracích prací a také nejasnostmi s dokladováním pevnosti původního betonu v mostních obloucích.
"Dodavatelská firma předložila Ředitelství silnic a dálnic požadavek k prodloužení termínu dokončení rekonstrukce mostu o čtyři až pět týdnů," objasnil starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk. V mostních obloucích totiž byla objevena dutá místa. Navíc také není jasné, jaké kvality je původní beton uvnitř oblouků. Z tohoto důvodu bude muset být proveden další diagnostický průzkum. "Prvotní průzkum, který sloužil ke zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci, neobsahoval hloubkové vrty. Nyní je ale jasné, že bez diagnostického průzkumu, který by vyhodnotil stávající nosné konstrukce a jejich nutné sanování, není možné stanovit další postup prací. Pokud ukáže diagnostická zkouška nutnost větších zásahů, je jisté, že se práce protáhnou i o měsíc. Avšak během 14 dní by už mělo být zcela jasné technické řešení plnění oblouků," říká starosta.
I když rekonstrukce mostu jednoznačně omezuje provoz v Uherském Ostrohu, je plně využíváno náhradní přemostění a, jak starosta potvrdil, nedošlo doposud v této souvislosti k větším kolizím ani haváriím. "Je v zájmu všech, aby byla rekonstrukce dokončena co nejdříve, ovšem oblouky a jejich konstrukční a technické dořešení má vliv na celkovou únosnost mostu. Nedůkladné ošetření v současnosti by však v následujících letech mělo vliv na opětovné snižování únosnosti mostu. A naší snahou je, aby tato rekonstrukce most zabezpečila na několik dalších desetiletí," dodává Vaněk.Peníze z akcií na stavební místa
Podolí (fal) - Nedávným prodejem převoditelných akciových práv akcií Jihomoravské energetiky, a. s., a Jihomoravské plynárenské, a. s., si obec Podolí přijde asi na 4,5 milionu korun. Ty hodlá v budoucnosti využít na vybudování nových stavebních míst.
Prodej těchto práv byl uskutečněn přes Energetické sdružení obcí a měst," objasnil pro DDS starosta Podolí Miroslav Křižka. "Již v dřívější době nám chodily nabídky a smlouvy na jejich prodej, ovšem ty byly právně velmi nedokonalé a také špatně zpracované. V podstatě žádná z nich nebyla seriózní. Měli jsme obavy, že přijdeme jak o akcie, tak také o peníze."
Jak dále uvedl, již nyní myslí vedení obce do budoucna. Lidé totiž mají zájem o výstavbu rodinných domků v Podolí, ale obec v současnosti nemá žádná volná stavební místa.
"Než by došlo na využití těchto finančních prostředků na zainvestování nových parcel, tedy vybudování inženýrských sítí, byly by peníze uloženy zřejmě na termínovaný vklad," předpokládá starosta. Ovšem o definitivním využití těchto finančních prostředků teprve rozhodne obecní zastupitelstvo, které bude zasedat na přelomu srpna a září.Kostel Sv. Ondřeje v Uherském Ostrohu byl zkolaudován
Uh. Ostroh (fal) - Rekonstrukce kostela sv. Ondřeje byla v červenci zakončena kolaudací. Téměř současně však byly zahájeny opravné práce na faře, která s kostelem bezprostředně sousedí.
Stejně jako kostel sv. Ondřeje je fara chráněnou kulturní památkou. "Byla postavena stavitelem Františkem Malbohanem v roce 1836, průčelí fary bylo upraveno ve čtyřicátých letech 20. století stavitelem Petříkem," uvedla vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová. "Bohužel ale byly v sedmdesátých letech na objektu provedeny některé nevhodné zásahy, jako je například odstranění původní fasády, byly použity neprodyšné omítky, podlahy byly provedeny tak, že objekt nedýchal, čímž došlo k jeho zavlhnutí." Jak dále uvedla, dostala se fara za posledních patnáct let do velmi špatného stavebně technického stavu.
"Proto byl již v loňském roce na objekt fary a hospodářského zázemí zpracován projekt na jejich rekonstrukci, která potrvá 3 až 4 roky," vysvětluje Spathová. V současnosti je opravená střecha, již se provádí sanační omítky, výměna podlah a dveří. "Na základě objevených fotografií se plánuje i rehabilitace fasády - obnovení jejích plastických ozdob, které byly v sedmdesátých letech odstraněné," uvádí Spathová. Podle ní po dokončení rekonstrukce fary se plánuje oprava hospodářského zázemí, které by poté mělo sloužit pro kulturně náboženské využití křesťanskou mládeží.
Rekonstrukce fary i zázemí si vyžádá kolem sedmi milionů korun, přičemž dokončení těchto prací bude záviset právě na přísunu finančních prostředků.
"Kostel i fara jsou dominantou celého náměstí, proto toto rozhodnutí památkářů mohu jen kvitovat. Konečně tyto objekty nabudou vzhledu, který jim jako kulturním památkám přísluší," dodal na závěr starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Vaněk.Příležitost pro účast na obnově Jugoslávie
Uh. Hradiště (red) - Horečné aktivity související s vytvořením podmínek pro obnovení Kosova a Jugoslávie nabízejí příležitost pro účast i našim firmám. Hospodářská komora je účastníkem mezirezortní komise zajišťující účast České republiky (firem) v uvedeném teritoriu. Vzhledem k nepřehledné situaci v oblasti, velkým ekonomickým a bezpečnostním rizikům jsou konkrétní obchodní kontrakty realizovány zatím formou humanitární pomoci a intenzivně probíhá monitoring zájmu českých firem. Shromažďují se informace nabídek a poptávek firem, možnosti dodávek pro humanitární pomoc a armádu. Zájemci o účast v tendrech (i formou sub-kontraktu nebo společného podniku), účast na obchodní misi do Jugoslávie se mohou obrátit na Okresní hospodářskou komoru Uherské Hradiště.Oprava
V minulém čísle našeho týdeníku bylo v článku "Švýcarští odborníci nevěřili svým očím", který se týkal zprovoznění kotelen v Uherském Hradišti, chybně uvedeno, že "při předávání těchto kotelen byli švýcarští odborníci s prací našich firem, které tyto instalovali, velmi nespokojeni". Správně mělo být uvedeno: Švýcarští odborníci byli s prací našich firem velmi spokojeni. Čtenářům, firmám i místostarostovi Petru Taťákovi se tímto omlouváme.Koupaliště připadlo obci
Jalubí (fal) - V letošním roce vzrostl počet provozuschopných koupališť v regionu. Obci Jalubí totiž v letošním roce konečně připadlo již několik let chátrající a neudržované koupaliště přímo v obci. "Koupaliště jsme převzali asi v polovině května," uvedl pro DDS starosta Jalubí Karel Malovaný. "Přestože jsme měli celkem málo času do letní sezony, podařilo se nám koupaliště zrekonstruovat tak, že je již v současnosti plně funkční." Jak dále uvedl, celkové náklady na rekonstrukci byly kolem 150 tisíc korun, přičemž je hojně navštěvováno nejen místními, ale také lidmi z širokého okolí.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund