Číslo: 32
11.08.1997
Článků: 35

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Voda ve městech ničila i historii
Kam se psem? Třeba do hotelu!
Poděkování města
Následky povodní nás neminou
Výzva občanům k likvidaci odpadů ze zatopených objektů v Uherském Hradišti
Hrozí v Brodě zánik části parku a alejí kaštanů?

Voda ve městech ničila i historii
Uh. Hradiště, St. Město (VaMP) - Mezi značně poškozené objekty na Uherskohradišťsku patří i historické budovy a kostely. #Není problém házet ciframi, kterými by se daly odhadovat škody na historickém majetku města, ale nepokládám to za seriozní, řekl k problému starosta města Ladislav Šupka. V Klášterní vinárně, která byla v letošním roce pronajata soukromé firmě, jsou první odhady škod vyčísleny na třicet milionů. #Těžko se teď můžeme rozhodovat, co s tím bude, když po každém odčerpání se sem voda znovu vrací. Povodeň se ovšem podepsala i na rekonstrukci Reduty, která byla ještě před přívalem vod vyčíslena na více než deset milionů korun. #Patrně bude muset dojít v letošním roce k jejímu zakonzervování.
Zatímco do kostela Panny Marie ve Františkánské ulici v Uherském Hradišti nateklo jen několik centimetrů vody a je zde třeba podle jednoho z bratrů řádu františkánů pouze vysušit dřevěné lavice, které v ní několik dní stály, kostel Františka Xaverského na Masarykově náměstí je vystaven většímu nebezpečí. Ve vedlejší Redutě se totiž vybagrovaly prostory pro zbudování sociálního zařízení a šaten, které se měly nacházet pod úrovní země. Ovšem tyto jámy se pochopitelně brzy naplnily přitékající vodou a začaly narušovat statiku sousedního kostela. Nejasný osud má zatím kostel ve Starém Městě, který má už teď prasklou jednu z obvodových zdí. Nedostatek finací patrně znatelně oddálí, bude-li to vůbec možné, návrat do původního stavu i zde.Kam se psem? Třeba do hotelu!
Zlechov (KiM) - V našem okrese provozuje nezvyklou živnost pan Josef Bartošík ze Zlechova. Na svém pozemku si totiž zřídil tzv. Hotel pro psy a navíc se zabývá i jejich výcvikem a prodejem krmiva. V době dovolených mnohým majitelům čtyřnohého přítele odpadá díky firmě Ginza pana Bartošíka starost, kam s ním během nepřítomnosti. Také proto má nyní pan Bartošík svůj #hotel plně vytížený a některé psy má v opatrování dokonce již opakovaně, neboť chovatelé byli s jeho službami spokojeni.
V současné době se stará o devět psů. Majitel si může zároveň zaplatit i výcvik, a to společenský, obranářský, nebo přípravu na národní či mezinárodní zkoušku. #V ceně 120 Kč na den je obsažena strava a venčení, které probíhá u každého psa jednotlivě nejméně jednou denně a dvakrát denně je pouštíme ven z ohrad. Majitelům nabízíme několik druhů krmení, vybrat si může ze světových značek Prima Dog nebo Benta, z našich výrobků máme výborné Bono či Delikan. Výcvik u nás stojí kolem 4 tisíc, zatímco například ve středních Čechách by zájemce zaplatil tisíců sedm. Proto naše služby vyhledávají i lidé z Prahy, může se pochlubit svými úspěchy pan Bartošík.Poděkování města
Za všechny povodní postižené občany a instituce upřímně děkujeme všem hasičům, záchranářům, strážníkům, policistům, vojákům a dalším dobrovolným občanům měst a obcí, kteří obětavě pracovali v našem městě. Byli jste s námi v nejhorších dnech záplav. Díky Vám minulou dobou poněkud zprofanový pojem solidarity nabývá opět svých lidských dimenzí.
Povodeň, která postihla od 8. července naše město se svým rozměrem vymyká zkušenostem i těch nejstarších občanů - pamětníků dřívějších pohrom. Síla, doba trvání a následky zařadily povodeň mezi největší přírodní katastrofy nejen tohoto století. Uh. Hradiště utrpělo podle předběžného odhadu škody na majetku města ve výši cca 150 mil.Kč. Jen na budovách a zařízeních základních a mateřských škol přesahuje poškození 20 mil.Kč. Přímé náklady na likvidaci bezprostředních následků činily cca 17 mil.Kč. Z rozpočtu města na rok 1997 musí být uvolněna částka min. 38 mil.Kč na zprovoznění budov, bytů a komunikací.
Škody nejsou vyčíslitelné jen penězi, následky se vryjí i do duší postižených. Pro občany našeho města bylo nesmírně důležité vědomí, že nejsou ve svém neštěstí sami, že je tady někdo, kdo jim pomáhá. Více než 3500 uherskohradišťských občanů našlo v kritických dnech dočasný azyl v evakuačních centrech a v soukromí nejen v našem okrese. O všechny bylo vzorně postaráno.
Nedávno zesnulý senior českých spisovatelů Jaromír Tomeček nazval naše město srdcem Slovácka. Chceme Vás ujistit, že toto srdce bije na správném místě a nezapomíná.
Město Uh. HradištěNásledky povodní nás neminou
Uh. Hradiště ( Mac) - Důsledkem nedávných záplav na našem okrese, které způsobily značné škody především na majetku a poškodily letošní úrodu, se začínají vyskytovat zdravotní problémy, a to hlavně u těch , kteří přišli do styku se špinavou vodou nebo pracují v místech , kde se voda vyskytovala nebo dokonce ještě neopadla. Voda, která při své cestě nebrala na nic ohledy, vzala sebou vše, co ji přišlo do cesty. Tímto způsobem se ve vodě bohužel objevilo lecos. Od kmenů stromu, přes domovní odpad, uhynulá zvířata, kanalizační splašky, až po různé chemikálie. A tak nikdo nemůže přesně určit, co se ve vodě vyskytuje a co je zdraví škodlivé. #Mezi našimi pacienty jsou i takoví, u nichž se kožní onemocnění buď objevilo nebo zhoršilo v souvislostí s povodní, uvedla MUDr. Drahomíra Machová z Polikliniky v Uh. Hradišti. Pacienti trpí zejména různými záněty kůže, ekzémy, kožními infekcemi, mezi nimiž vedou plísňové choroby a hnisavé projevy kožní, ale také poštípání různým hmyzem, především komáry.
Bohužel to vypadá, že zejména s komáry budou ještě problémy. Proto by bylo dobré, zejména u těch občanů, kteří se pohybují v místech , kde je zvýšený výskyt komárů, používat ochranné repelenty. Také při domácích popovodňových úklidech je důležité dodržovat určitá hygienická a bezpečnostní opatření. Je třeba si chránit zejména ruce a nohy, používat kvalitní rukavice a holínky. Po skončení prací v takto postižených místech se musíme řádně umýt a očistit a i sebemenší poranění důkladně vydezinfikovat. Pokud přece jen dojde k onemocnění, je vhodné vyhledat lékaře.Výzva občanům k likvidaci odpadů ze zatopených objektů v Uherském Hradišti
Vzhledem k tomu, že město ukončilo hromadnou likvidaci domovního odpadu ze zatopených částí města dnem 27.7.1997, vyzývám občany, aby veškeré domovní odpady odkládali jen na místech k tomu určených, a to výhradně do kontejnerů a popelnic.
Případné požadavky na likvidaci velkoobjemových odpadů je nutno řešit pouze individuálně na telefonních číslech technických služeb města Uherského Hradiště 0602/793594 (po zprovoznění telefonních linek na tel. číslech 553422, 553423) a firmě O.T.R. a.s. 551728, 556644.
Jakékoliv jiné ukládání odpadu bude postihováno dle platného zákona o odpadech a Vyhlášky města Uherské Hradiště o likvidaci domovního odpadu.
Dle výše uvedeného zákona může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč za odkládání odpadu mimo městem určená místa.
Ing. Radim Šupka, pověřený vedením odboru životního prostředíHrozí v Brodě zánik části parku a alejí kaštanů?
Uh. Brod (BoS) - Při procházce Tyršovými sady nebo ulicemi Sv. Čecha a Na Dlouhých si mnozí všimli nápadného poškození listů jírovce maďalu, neboli kaštanu koňského. #Tento strom je považován za dřevinu poměrně odolnou vůči průmyslovým exhalátům. Také se u něho vyskytuje jen velmi málo chorob a škůdců, tvrdí pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh. Brodě ing. Táňa Štěpančíková. Velmi vážnou kalamitu způsobuje podle jejích slov klíněnka jírovcová, jejíž výskyt na území naší republiky byl zaznamenán v roce 1993 na jižní Moravě, zejména v Lednici a okolí. Poškození listů způsobují larvy zmíněného škůdce, které vykusují vnitřní části listů a jsou patrné pouhým okem. V konečém stadiu jsou listy napadeného stromu červenohnědé, zasychají a od okrajů se svinují. Při opakovaném napadení několik let po sobě mohou starší části stromů odumírat. #Situaci jsem konzultovala s ing. Štefkou z Ústředního kontrolního ústavu zemědělského v Uh. Hradišti i s odborníky z praxe.
S likvidací škůdce nejsou dosud naprosto žádné zkušenosti. Klíněnka přezimuje v opadaném listí. Shrabáním a pálením listí lze napadení pouze mírně regulovat, dodává Táňa Štěpačíková. Nezbývá než doufat, že se podaří městu učinit alespoň toto nezbytné opatření a čekat, jestli budou stromy napadeny také příští rok. V tom případě by možná došlo k odumření velkého množství stromů zejména v horní části městského parku a alejí na ulicích Svatopluka Čecha a Na Dlouhých.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund