Číslo: 32
16.08.1999
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ptáme se za vás
Výstavba městských bytů vyčerpala finanční rezervy
Mesit si váží svých zaměstnanců
Bílovičtí hasiči oslavili výročí
Čápi se chystají k odletu
Studium v jednoletém jazykovém kursu s denní výukou
Půjčky pro firmy
Autobusové spojení na Smraďavku je četnějšíCo sa divíte, že nic nevidíte, šak máte eště brýle na zatmění slunka. Včíl, abyste uviděl zú našu světlú budúcnost, si mosíte nasadit rúžové brýle !Ptáme se za vás
Je prodavač povinen vzít od zákazníka k zaplacení zboží i velkou bankovku a rozměnit ji?
Jana K., Uherské Hradiště

V soukromém pohostinství naší obce rozlévá servírka nealkoholické nápoje z dvoulitrových lahví. Je toto vůbec povoleno? Kdo se zabývá kontrolou takového jednání?
Jarmila Š., Brodsko

Odpovídá Zdeněk Krul, sekční inspektor České obchodní inspekce Zlín:
"V současnosti upravuje problematiku příjmu peněz a nakládání s nimi vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb. Tato vyhláška stanoví, že platné české bankovky přijímají právnické i fyzické osoby bez omezení, u příjmu platných českých mincí pak stanoví podmínky, za kterých mohou právnické osoby mimo banky a fyzické osoby odmítnout přijetí nadměrného počtu mincí. Uvedená vyhláška řeší rovněž výměnu zákonných peněz, kde stanoví povinnost pouze bankám. Povinnost rozměnit zákazníkovi při zakoupení zboží velkou bankovku tedy není dána prodávajícímu žádným obecně závazným právním předpisem. Pokud by však bylo jednoznačně prokázáno, že prodávající měl možnost velkou bankovku při uskutečnění nákupu rozměnit, aniž by tím ohrozil prodej dalším zákazníkům, a přesto odmítl uzavřít kupní smlouvu, mohlo by toto jednání být za určitých podmínek posuzováno jako diskriminace spotřebitele dle zákona o ochraně spotřebitele. Tuto možnost však v žádném případě nelze paušalizovat."

"V oblasti potravinářského zboží v současnosti vykonává ČOI dozor pouze nad dodržováním zásad poctivosti, u rozlévaných nápojů tedy pouze nad dodržováním deklarované míry. Obecně však lze konstatovat, že při zachování stanovených podmínek skladování, hygieny prodeje a měření nelze rozlévání nealkoholických nápojů z větších balení považovat za nepřípustné. Vznikne-li však podezření, že při rozlévání dochází k narušení jakostních parametrů či zdravotních požadavků, je třeba se obrátit s podnětem na příslušné pracoviště ČZPI (České zemědělské a potravinářské inspekce) či orgánu hygienické služby."

Máte i vy problém nebo otázku, na niž neznáte odpověď, a nevíte, na koho se obrátit? Napište nám a my se zeptáme za vás.
RedakceVýstavba městských bytů vyčerpala finanční rezervy

"Práce pokračují podle harmonogramu, s dodavatelskou firmou jsme zatím spokojeni," hodnotí kunovický starosta Jiří Deml. - Foto: P. Paška
Kunovice (fal) - Už v listopadu tohoto roku by se měl bytový fond v Kunovicích rozrůst o dalších deset městských bytů ve dvou bytových domech v ulici Na Bělince. Doposud však ještě nejsou známi jak jejich budoucí nájemníci, tak způsob přidělení těchto bytů.
"Žadatelů je tolik, že bude muset být zřejmě stanovena komise, která bude zkoumat pravdivost předložených dotazníků. Je však také docela možné, že budeme nuceni sáhnout k losování," objasnil starosta Kunovic Jiří Deml, přičemž dále uvedl, že na každý byt je zhruba pět žadatelů. Není zatím také zcela jisté, zdali budoucí nájemníci nebudou muset složit městu určitou finanční částku.
"Existuje možnost, že by lidé, kteří se do nových bytů nastěhují, složili část nájemného na několik let dopředu. Ovšem nerad bych předbíhal. Způsob přidělení bytů je totiž plně v kompetenci zastupitelstva," upřesnil starosta. Výstavba obou domů si vyžádá celkem čtrnáct milionů korun. Další podobnou akci však Kunovice v nejbližší době neplánují. Bytové domy totiž vyčerpaly veškeré finanční rezervy města.
"V příštím roce se budeme muset zaměřit spíše na opravu komunikace a kanalizace v ulici Na řádku," dodal Deml.Mesit si váží svých zaměstnanců
Uh. Hradiště (fal) - V letošním roce si MESIT přístroje, spol. s r. o., připomíná páté výročí od svého vzniku. A k této příležitosti vedení podniku připravuje pro své zaměstnance slavnostní večer, který se uskuteční tento pátek v 18.00 hodin.
"Tuto akci děláme proto, že si našich zaměstnanců velmi vážíme," řekl ředitel společnosti MESIT přístroje, s. r. o., Vladislav Mazúrek.
"MESIT jako takový vznikl v roce 1952. Od té doby prošel dlouholetým vývojem, v posledním desetiletí také transformací, která měla 1. 8. 1994 za následek právě vznik MESITu přístroje, s. r. o.," vysvětlil Mazúrek. Jak dále uvedl, firma se neustále těší všeobecnému zájmu lidí, kteří by zde rádi pracovali.
"MESIT přístroje má i dnes poptávku po kvalifikovaných technicích, kteří chtějí v technické oblasti pracovat a jsou ochotni a schopni se soustavně učit. A těchto lidí je dnes stále ještě málo," dodal Mazúrek.Bílovičtí hasiči oslavili výročí
Bílovice (red) - Letošní rok se stal významným pro bílovické hasiče. Ti totiž v sobotu 7. srpna oslavili již 130. výročí, které uplynulo od založení sboru.
"Oslava začala již hned v osm hodin ráno vítáním hostů před místním obecním úřadem," popisuje průběh oslav Petr Mach, člen bílovického Sboru dobrovolných hasičů. "Poté se všichni odebrali do místního farního kostela Sv. Jana Křtitele na slavnostní svatou mši. V 10.30 byla zahájena slavnostní schůze, na které byli přítomni nejen hosté z Okresního sdružení Sboru dobrovolných hasičů, ale také zástupci Hasičského záchranného sboru z Uherského Hradiště a hosté z okolních organizací SDH," říká Mach. Mimořádným hostem byl i potomek zakladatele bílovických hasičů hraběte Vladimíra Logothettiho Wilken Engelbrecht z Nizozemí, který v současné době žije v Olomouci.
Odpolední program oslav pokračoval za účasti přihlížejících diváků nejen předvedením průzkumu a hašení vybraného objektu zásahovou jednotkou obecního úřadu, ale také spolu s hasiči z Kněžpole předvedli dodávku vody z potoku k cisterně.
"Bonbónkem celé akce však byli hasiči HZS Uherské Hradiště. Ti totiž předvedli hašení hořícího automobilu, vyprošťování z vraku a také slaňování. Ovšem na své si přišli i děti, kterým umožnili výhled na Bílovice z vysokozdvižného vozíku," vyjmenovává Mach. Celý program provázela otevřená výstavka starých fotografií a kronik. "Díky obětavosti místního kronikáře Vladimíra Krystýna zde byly k vidění dokumenty o vzniku našeho sboru, fotografie jejich zakladatelů a prvních členů, stanovy sboru a staré kroniky Bílovic," řekl Mach a dodal, že ke spokojenosti a zpříjemnění nálady účastníků této akce nepochybně přispělo nejen krásné počasí, ale také dechová hudba z Mistřic.Čápi se chystají k odletu
St. Město (Miki) - Již od konce března vyhlíželi Staroměšťané přílet čápů bílých na komín stolařství v Klukově ulici. Dlouhonozí zobáči se nakonec objevili nad městem 27. března 1999, to je o 11 dní dříve než v minulém roce. Čapí táta si vybral nevěstu a po čase se vylíhla tři čápata. Uživit tolik hladových krků dalo starým čápům pořádně zabrat. Prudké a několik dní trvající deště v poslední červnové dekádě zapříčinily uhynutí všech mláďat. Stalo se tak nejenom ve Starém Městě, ale i na dalších hnízdech jižní Moravy. Letošní přírůstky čápů tak budou jedny z nejnižších za posledních 10 roků.
Čápi se vracejí do teplých krajin v polovině srpna. Podle našich pozorování se tak děje v rozmezí od 15. do 25. srpna, kdy se naši čápi vydají po pětiměsíčním pobytu na Slovácku na jih Evropy a dále letí většinou do střední a jižní Afriky.
Připomeňme si, že v loňském roce staroměstští čápi vychovali dva potomky, velmi úspěšný byl rok 1996, kdy se vylíhla a dorostla čtyři čápata.Studium v jednoletém jazykovém kursu s denní výukou
Vyhláška č. 183/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. stanoví, které další studium, popř. výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách. Studium žáků v jednoletém jazykovém kurzu s denní výukou není ve školním roce 1999/2000 považováno za soustavnou přípravu na povolání (a tudíž žák není pojištěncem státu a nemá nárok na žádnou žákovskou slevu) v těchto případech:
1. Studium je konáno v instituci, která není uvedena v příloze č. 1 vyhl. 171/1999 Sb.
2. Žák nevykonal první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajuje studium v tomto kurzu. Z okresu Uh. Hradiště jsou v příloze č. 1 vyhl. č. 171/1999 Sb. uvedeny tyto subjekty: Milan Štěpita, Ostrožská Nová Ves, Nová 775, RAJZL - soukromá jazyková škola, ing. Evžen Rajzl, Uh. Hradiště, Dlouhá 205, MARLIN B V s. r. o., Uh. Hradiště, Leoše Janáčka 180. Božena TvrdíkováPůjčky pro firmy
Uh. Hradiště (red) - 30. července byly zveřejněny podmínky pro získání malých úvěrů (do 1 mil. Kč) malým firmám (do 50 osob). 90 mil. Kč z fondu Phare je nabídnuto prostřednictvím Agentury pro rozvoj podnikání a regionálních poradenských informačních center (nejbližší ve Zlíně). Výhodou je nízké úročení (7%), lhůta splatnosti 4 roky a ručení směnkou. Omezený je účel použití. Půjčky jsou určeny především na modernizaci výroby (investice do technologií) a částečně je lze použít na nákup know-how, provozního materiálu, či řešení přechodného nedostatku likvidity (max. 30 % půjčky). Bližší informace a formuláře lze získat na okresní hospodářské komoře.Autobusové spojení na Smraďavku je četnější
V důsledku vzrůstajícího zájmu veřejnosti o rekreační oblast Smraďavka jsme rozšířili počet autobusových spojů z Uherského Hradiště.
V období od konce dubna do konce září jezdí 2 spoje denně, a to směrem tam v 8.30 a 17.10 hod. z Uh. Hradiště, zpět v 9.05 a 17.50 hod. ze Smraďavky. V červenci a srpnu jsou přidány o sobotách a nedělích další spoje z Uherského Hradiště v 10.15 a 19.20 hod., zpět ze Smraďavky v 11.10 a 20.40 hod., přičemž večerní spoje jsou vedeny i v pátek.
Zavedení sezonních spojů cestující veřejnost přivítala a také je využívá.
Ing. Zdeněk Procházka, ČSAD Uherské Hradiště, a.s.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund