Číslo: 33
18.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vznikl referát obnovy okresu
Ovoce lze konzumovat bez obav
Chaty na Smraďavce zely donedávna prázdnotou
Leasing pro zaplavené
Křižovatka v Kunovicích nikoho nezajímá
Hvězda dnes s otevírákem Koljou
Lázeňští hosté mají zase kde jíst
Do Klubu pro vybavení
Japonské děti na radnici

Vznikl referát obnovy okresu
Uh. Hradiště (JiV) - Na základě pokynů z předsednictva vlády vznikl i v našem okrese referát obnovy okresu, a to nařízením přednosty Ivana Palackého 23. července 1997. Hlavním úkolem referátu je obnova okresu po povodních.
Zástupcem přednosty pro popovodňové škody byl jmenován Jaroslav Hrabec, který nám k tomu řekl: "Tento referát má v současné době pět lidí. Prozatím se zabývá sbíráním informací o škodách, jejich sumarizací, odesíláním informací na jednotlivá ministerstva. Sumarizace zatím zabírá nejvíc času, protože škod na našem okrese bylo poměrně hodně. Některé obce k tomu přistupují velmi vstřícně, s některými je jednání poněkud horší. Ve spolupráci s hospodářskou komorou jsme také obeslali všechny podnikatele, aby nám vyčíslili své škody. Na základě zmapované situace pak budeme od vlády získávat pro okres finanční prostředky. Naše práce vyžaduje spolupráci s dalšími orgány - nechť je to referát životního prostředí, územní odbor ministerstva zemědělství, agrární komora nebo finanční referát, přes který jdou peníze na obce z ústředních orgánů, případně dalších dárců. Činnost našeho referátu je stanovena na dobu nezbytně nutnou, což bude několik měsíců."Ovoce lze konzumovat bez obav
Uh. Hradiště (JiV) - Dotazem na Státní rostlinolékařské správě u Ludmily Šimkové jsme zjistili, že ovoce či zelenina, které byly zasaženy vodou z povodní nejsou nijak znehodnocené. Jediným úskalím je, že v letošním enormně vlhkém roce podléhá hnilobě ovoce i zelenina daleko rychleji, než je tomu jindy.
23. července byly odebrány vzorky ovoce a zeleniny ze zaplavených oblastí. Jednalo se o broskve, meruňky, ranná jablka, cibuli a brambory. Rozbory prováděla česká potravinářská zemědělská inspekce spolu s hygienickou stanicí. Stanovovaly se těžké kovy, dusičnany, dusitany a ropné látky. Taktéž byly dělány mikrobiologické rozbory. Cibule a brambory byly z oblasti, které byly zaplavené Olšavou. Veškeré vzorky byly negativní, takže ovoce i zeleninu je možno konzumovat bez problémů. Pojízdná laboratoř se zaměřila na půdu. Zjišťovalo se, zda půdní edafon je živý nebo mrtvý. Průzkumem se zjistilo, že život v půdě se začíná zase obnovovat.Dále se odebralo patnáct vzorků půdy, které jsou na rozboru na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně. Bude se stanovovat pH, obsah fosforu, hořčíku, draslíku a těžké kovy. Podle výsledků se pak uvidí, která oblast je nejzatíženější a kde bude potřeba pracovat podrobněji.Chaty na Smraďavce zely donedávna prázdnotou
Smraďavka (KK) - Rekreační chaty na Smraďavce zely donedávna prázdnotou. Ačkoliv povodně tuto oblast přímo nezasáhly, turisté kvapem odhlašovali své pobyty. Nejinak tomu bylo i na rekreační chatě Dopravních staveb.
Tato chata je vhodná především pro pobyt rodin s dětmi, dle přání je hostům poskytována plná penze nebo polopenze. Pro využití dětí je zde k dispozici hřiště, houpačka, průlezka, nechybí ani ohniště k letnímu táboráku. Pokoje jsou prostorné, s počtem lůžek dle potřeby rekreanta a příslušenstvím. V budově se nachází také stolní tenis a kulečník. Za zmínku stojí krásné vycházky do přírody, kde si zejména houbaři přijdou na své, či možnost návštěvy blízkého hradu Buchlova nebo zámku v Buchlovicích.
#V současné době je situace s hosty o něco lepší, je ale bohužel jasné, že do konce letošní sezony již nedosáhneme plného pokrytí kapacity budovy, posteskl si soukromý podnikatel, který si chatu od Dopravních staveb pronajal. A rekreanti? #Horší jsou tady podmínky na koupání, voda na Smaraďvce je vhodná spíše k rybaření, kromě toho jediného nedostatku je zde pobyt velmi příjemný, jídlo je výborné a vedoucí chaty nám vychází maximálně vstříc, nemluvě o tom, že ceny jsou tady skvělé. Určitě sem příští rok s rodinou opět přijedeme, tvrdí žena, kterou zde nejvíc potěšilo, že nemusí svou dovolenou trávit za sporákem.Leasing pro zaplavené
V čase, kdy záplavami postiženým obyvatelům a firmám nabízejí různé instituce a jednotlivci pomocnou ruku, přichází s nabídkou určenou pro firmy postižené povodní a computerová firma Compaq spolu s CAC Leasing. Nabídka spočívá v poskytnutí výhodného lesingu pro komplexní počítačové zařízení.
Speciální cenová a leasingová nabídka obsahující vše od stolních počítačů, přenosných notebooků, serveru, počítačové sítě až po modemy, je určena především malým a středně velkým firmám. Podmínky smlouvy umožňují odklad splátek až o 6 měsíců, stejně jako rozložení splátky úvodní zálohy. Kompletní počítačové vybavení v hodnotě 250 tisíc korun tak budou moci firmy získat už při první platbě ve výši 40 tisíc Kč.Křižovatka v Kunovicích nikoho nezajímá
Kunovice (KK)- Při vjezdu od Uh. Brodu na hlavní světelnou křižovatku v Kunovicích jistě mnohý řidič potvrdí, jak špatně jsou vidět, jsou - li vůbec, vozidla jedoucí od Uh. Hradiště, odbočující na Uh. Brod, kterým je zde nutno dát přednost v jízdě. Při vypnutí světelné signalizace tak vzniká situace, kdy je řidič nucen vyrazit do křižovatky naslepo a zariskovat. Bohužel tyto termíny nepatří do slovníku správného řidiče a už vůbec ne do Pravidel silničního provozu. Jelikož dopravní značení na komunikacích a řízení dopravy na problémových křižovatkách má v kompetenci Policie ČR, Dopravní inspektorát v Uh. Hradišti, je zvláštní, že ačkoliv zde tato situace trvá již mnoho let, nikomu to nevadí. Přitom právě dopravní policisté sami nejlépe ví, kolik zde už vzniklo dopravních nehod.
Nebylo by tedy možné vyřešit nepřehlednost křižovatky zabudováním zrcadla? Nejen, že by se snížilo riziko dopravních nehod, škod na majetku, ale především na lidských životech a zdraví.Hvězda dnes s otevírákem Koljou
Uh. Hradiště (VaMP) - Po ničivých záplavách se konečně pracovníkům Městských kin podařilo obnovit, i když ne zcela, přeci jen pravidelnější provoz kin. Zatímco kino Hvězda ještě čekají nezbytné úpravy (hladina vody v době povodně dosahovala až ke dvanácté řadě), v prostorách kina Mír mohlo být odstartováno pravidelné promítání. Program na měsíc srpen proto právě v Míru zahájil film Vřískot, který byl promítnut 13. srpna 1997. #Věřím, že kino Hvězda zahájí dnes večer (18. srpna - pozn. red.), i když v uzpůsobených podmínkách, upřesnil plány na nejbližší dny ředitel Městských kin Jiří Králík, který odhaduje výši celkových povodňových škod ve Hvězdě na dva a půl milionu korun. #V minulém týdnu navštívila Hvězdu pracovnice okresní hygieny a neshledala nic, co by znemožňovalo zprovoznění největšího kina ve městě. Kino Hvězda je sice zatím bez prvních dvanácti řad sedadel, ale i tak bude schopno přijmout 180 diváků.
#Další opravy závisejí na rychlosti a přístupu pojišťovny, u které je kino pojištěno, řekl Králík. Kromě zatopených sedadel je ale třeba vyřešit celkový interiér kina. #Změny chystáme jen téměř nepatrné, trochu jiné bude barevné ladění stěn, upřesnil Králík. Kromě toho však na zdech okolo přístupového schodiště přímo v sále vznikne galerie, kde budou k vidění obrázky a fotografie. #Čeká nás určitě spousta práce, a chce to dost peněz, vysvětluje Králík, který spolu s dalšími žadateli čeká na nějaké finance, které by mu na opravu kina mělo poskytnout město, které je jeho zřizovatelem.
Příjemným otevírákem, jak doslova řekl Králík, by měl pro hosty kina Hvězda být film pánů Svěrákových Kolja. #Jéžiš, doufám, že nedojde tolik lidí, že se tam všichni nevejdou, vzdychl si na závěr Jiří Králík.Lázeňští hosté mají zase kde jíst
Ostrožská Nová Ves (ŘeM) - Už při vjezdu do obce od Uherského Hradiště návštěvník spatří, ať už jede po silnici nebo vlakem, po levé straně hotel a po pravé straně rekonstruovanou budovu Lázní. Hotel byl před několika lety, v období hromadné privatizace, prodán jisté pražské firmě, která ovšem, jak se později ukázalo, chtěla pouze #vyprat zisky z jiných svých činností. Úroveň služeb byla nevalná, pokud se náhodně projíždějící motorista či kolemjdoucí na procházce rozhodl dát si zde pivo či kávu, přivítala jej velmi pohostinná jídelna plná vesele se honících much, stoly se špinavými ubrusy, personál pohybující se želví rychlostí, o úrovni kuchyně a podávaných jídel ani nemluvě. Rovněž lázeňských hostů ubývalo. Ti sem ovšem chodit museli, nikde jinde se totiž v Lázních nenajedli. Takový podnik musel zákonitě zkrachovat.
Nyní, po rozsáhlé rekonstrukci lázeňské budovy a s novým, postupným přílivem pacientů se obecní úřad rozhodl koupit Hotel u Lázní zpět a získat jej tak do vlastnictví obce Ostrožská Nová Ves. Není známo, za kolik byl hotel původně #privatizován, teď však OÚ budovu odkoupil údajně za 6 milionů korun. Má zde být zřízena vývařovna pro lázeňské hosty a celková cena lázeňských budov (po rekonstrukci hlavní budovy), včetně léčivých sírnatých pramenů, jejichž cenu nelze vyčíslit, se tím zvedla na několik desítek milionů.
Nabízí se otázka, proč vlastně Obecní úřad v Ostrožské Nové Vsi nemovitost prodal, mohl si ji přece #podržet, ale snad tímto tahem neprodělal...Do Klubu pro vybavení
Uh. Hradiště (red) - Klub kultury se stal v nedávných dnech střediskem pomoci obyvatelům našeho města postižených následky povodně. Jednou z možných dalších pomocí je i výhodný nákup vybavení domácnosti. Ve dnech 19. - 24. srpna 1997 (tj. úterý až neděle) vždy od 9 do 18 hodin se uskuteční v malém sále Klubu kultury v Uh. Hradišti výprodej koberců firmy BOHÁČ - MAJER z Frymburku, která v mimořádné nabídce v rámci pomoci postiženým povodněmi poskytne slevy na prodej koberců a podlahové krytiny od 20% až do 80% původní ceny.
Organizátoři akce prosí všechny návštěvníky, aby používali vchodu od Restaurace Klub.Japonské děti na radnici
Uh. Brod (VaMP) - Deset japonských studentů s pedagogickým doprovodem a jejich brodské přátele s rodiči přijal v pondělí 11. srpna 1997 dvě hodiny po poledni na radnici starosta města Jiří Veselý.
4. listopadu 1995 v japonském městě Cukiono, kde několik dnů trávil starosta Jiří Veselý, se svým japonským kolegou - starostou podepsal dohodu o vzájemné spolupráci mezi oběma městy. #Tehdy navrhli naši japonští přátelé, aby jednou z forem spolupráce byla výměna dětí během letních prázdnin, upřesnil pro Dobrý den, Slovácko starosta Veselý. A právě v těchto dnech došla dohoda konkrétní realizace.
Během několikadenního pobytu v Uherském Brodě čekal na japonské hosty program, který by jim měl přiblížit život v České republice, na Slovácku a v samotném hostitelském městě. Těsně po přijetí si studenti v doprovodu svých brodských přátel - vesměs studentů brodského Gymnázia prohlédli historické části Uherského Brodu, když na ně na úvod čekala i tajemná věž radnice s černým Jankem.
Starosta Veselý ve svém oficiálním projevu rovněž nezapomněl poděkovat japonské straně za péči, kterou věnovala uherskobrodským dětem, jež se před nedávnem vrátily z podobně zaměřeného pobytu v Japonsku.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund