Číslo: 34
25.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jak obnovit zahrádku?
Připadne letos Cena města za rok 1997 Karlu Dýnkovi?
Rekonstrukce dětského domova v Uh. Hradišti
Chráněná dílna Charity zničena
Dar městu ze Spojených států
Nová celnice v Uh.Brodě
Ocenění pro Mesit
Školka v Tenici bude zrušena
Náhradní ubytování v Jarošově

Jak obnovit zahrádku?
Uh. Hradiště (JiV)- Desítky zničených zahrad jsou výsledkem nešťastné povodně. Nezbývá, než se pustit do jejich obnovy, neboť příroda sama je mocná a když jí člověk pomůže, vše se zase vrátí do starých kolejí. Jak ale při tétoobnově postupovat? Těmito dotazy jsou denně zaplavováni jak na územním odboru ministerstva zemědělství, tak na ČZS. Podrobné informace jsou v těchto dnech rozesílány na jednotlivé pobočky ČZS, kde by měli tyto informace všem potřebným poskytnout. Podle instrukcí z Územní rady ČZS je důležité dodržet následný postup.
Po opadu vody zůstal na povrchu škraloup, který je zapotřebí narušit, zabraňuje jinak odpařování. Postiženou vegetaci je nutno odstranit a zlikvidovat spálením. Očištěný pozemek povápnit nehašeným vápnem, které je nutno mělce zapravit do půdy. Asi po čtrnácti dnech aplikovat hnojiva a provést hluboké rytí či orbu. Vápnění a hnojení však neprovádět současně! Na takto ošetřené půdě je nutno provést zelené hnojení. Doporučuje se také do zimy provést několikrát rytí. Přesné informace podá také Územní rada ČZS v Uherském Hradišti.Připadne letos Cena města za rok 1997 Karlu Dýnkovi?
Uh. Hradiště (Mac) - Na zasedání městského zastupitelstva v Uh. Hradišti se bude v nejbližších dnech rozhodovat o udělení Ceny města za rok 1997. Ze čtyř navrhovaných kandidátů komise pro hodnocení těchto návrhů a městská rada doporučují městskému zastupitelstvu udělit Cenu města za rok 1997 panu Karlu Dýnkovi.
Karel Dýnka je dlouholetým dirigentem dětského pěveckého sboru a zároveň smíšeného sboru Svatopluk. Jak nám sdělil tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti František Rochovanský, ostatní 2 kandidáti na cenu byli z řad podnikatelů. Jejich jména nebyla uvedena, jakožto bylo zamlčeno také jméno posledního kandidáta, jenž byl prý ještě velmi mladý chlapec.Rekonstrukce dětského domova v Uh. Hradišti

Pohled na právě rekonstruovaný dětský domov. - Foto: KiM
Uh. Hradiště - Již od února tohoto roku rekonstruuje firma Papp spol.s.r.o kompletně celý dětský domov v Uh. Hradišti. Jeho svěřenci by se měli do něj vrátit nejpozději v lednu 1998, přičemž konečné úpravy by měly trvat až do dubna. Rozpočtové náklady i s rezervou činí 24 milionů korun. Hlavním důvodem úprav je přechod z tzv. internátního typu ubytování k rodinnému, kdy mohou na rozdíl od minulých let sourozenci sdílet stejný pokoj. Dalším důvodem byl také technický stav celé budovy. #Od února probíhá kompletní rekonstrukce, instalují se zdravo, topo a vodo zařízení. Kromě jiného se dělá nová fasáda, staví se střešní vestavba, kde budou zřízeny další dětské pokoje a nová plynová kotelna. Samozřejmě se tím zvýší kapacita z 25 až na 30 dětí. Ve střešní vestavbě budou čtyři pokoje, hlavně pro svěřence, kteří již dosáhli 18 let a musí se připravovat na samostatný život, sedm dalších místností a sociální zařízení," uvedl Ivo Gál ze Školského úřadu.
Po dokončení rekonstrukce bude v přízemí centrální kuchyně, malými kuchyněmi bude též vybaveno každé patro. Přízemí bude navíc mít bezbariérový přístup, i když v domově děti na vozíčku nemají. Pokoje budou nyní dvou až třílůžkové a děti si budou moci spolubydlící vybrat samy. Nedávné povodně naštěstí příliš probíhající práce neohrozily. Voda dosáhla do výše asi sedmdesáti centimetrů a zatopila sklepy, které se nyní vysušují a budou se malovat speciálním sanačním nátěrem. Nutnou opravu potřebují také podlahy v přízemí, kde následkem posunu podloží došlo k jejich narušení. Škody způsobené záplavami nebyly doposud vyčísleny.
KiMChráněná dílna Charity zničena
O škodách, které napáchaly červencové povodně, se dnes všeobecně ví. Dnes již také mají mnozí záplavami postižení lidé a podnikatelé jasno, zda své byty a firmy vrátí do původního stavu a začnou znovu. Jsou však i vyjímky a jednou z nich je Chráněná dílna Oblastní Charity v Uherském Hradišti, která měla své sídlo na Šafaříkově ulici a jejíž osud je zatím v mlze. Provoz dílny byl zahájen 1. září 1995, formou rehabilitace zaměstnávala 8 lidí se změněnou pracovní schopností nebo invalidním důchodem, kteří se tak mohli zařadit do normálního společenského života. Až do 11. července mohlo šest zaměstnanců pracovat v košíkářské dílně a dvě švadleny šít ubrusy, prostírky, závěsy, zástěry, hračky pro děti a další výrobky. #Tito lidé si již vyzkoušeli pracovat mezi zdravými lidmi nebo s živnostenským listem, ale zjistili, že jim toto "dravé" prostředí nevyhovuje, proto jsme jim dali možnost být mezi těmi, kteří mají také nějaké zdravotní problémy nebo handicap, a jenž se vzájemně chápou a tolerují.
Potom však přišla povodeň a celá naše snaha přišla vniveč. Voda, která dosahovala do výšky více jak 1,5 metru zničila sklad materiálu a hotových výrobků, zařízení kanceláře, dílen a kuchyňky a pracovní pomůcky. Novou výrobu nemůžeme obnovit, protože nám scházejí finanční prostředky na opravu objektu a nákup nového materiálu. Naši pracovníci jsou v současné době buď na řádné dovolené nebo jsou po namáhavých úklidových pracech na pracovní neschopnosti a části z nich je proplácena průměrná mzda z prostředků Charity. Celková škoda, ve které je zahrnuto zařízení, mzdy a ušlý zisk, činí podle našich odhadů asi 315 tisíc korun, uvedla ředitelka Oblastní Charity v Uherském Hradišti Anna Konvalinková. Plány Charity hovoří o obnovení provozu k 1. říjnu, vše ale závisí na financích, kterých je nedostatek. K 1. listopadu chtěla Charita navíc ještě zřídit tzv. denní stacionář pro lidi s kombinovanými vadami, kde by měli možnost strávit pod odborným vedením formou zájmové činnosti část dne.
Je paradoxní, že ti, kteří při záplavách pomáhali ostatním, se teď marně dožadují pomoci pro sebe. #My jsme sice zřídili konto na obnovu Chráněné dílny, ale k dnešnímu dni je na něm pouhých 6.700,- Kč od různých sponzorů. Proto bych chtěla apelovat na ty, kteří by mohli pomoci, aby tak neprodleně učinili, a umožnili tak zaměstnancům Chráněné dílny vrátit se k práci, která je pro ně velmi důležitá. Dále bych chtěla požádat malíře, podlaháře a opraváře šicích strojů, kteří by nám nezištně pomohli s obnovou, aby se ozvali, řekla dále ředitelka Konvalinková. Číslo konta na obnovu Chráněné dílny je 1044929/5100, var. symbol 0020.
KiMDar městu ze Spojených států
US AID - agentura pro mezinárodní rozvoj v rámci projektu pomoci České republice poskytla městu Uh. Hradiště dar v podobě 10 ks vysušovacích jednotek firmy Cargo caire/Munter - USA v hodnotě 15.000 US dolarů na odstraňování škod způsobených katastrofální červencovou povodní. Sympatická je rychlost realizace celého záměru, kdy od prvních konzultací až po nasazení přístrojů do zatopených objektů uplynulo pouhých 14 dní.
Dar byl zprostředkován hlavním kontraktorem firmou Electrotek Inc. se sídlem v Arlingtonu, stát Virginia a firmou TYSAC Ingeering se sídlem v Actonu, stát Masachusettes, zastoupenou ing. Andrewem Popelkou. Děkujeme.Nová celnice v Uh.Brodě
Od 1.září 1997 bude zahájen zkušební provoz (a 1.10 1997 plný provoz) na nové celnici v Uh. Brodě, která tímto nahradí stávající pracoviště vBánově. Celnice je umístěna v přestavěné budově bývalé ubytovny před areálem Slováckých strojíren a.s., vedle níž je nově budováno rozlehlé parkoviště. Zejména deklaranti ocení moderně a přehledně vyřešené pracoviště pro jednání s celníky, důstojné podmínky pro čekající,výběr konkurenčních služeb celních deklarací a speditérů - a to při pracovní době od 8 do 20 hod. (Po-Pá). Připravuje se zde expozitura Foresbanky a nový celní sklad. Zásluhou Slováckých strojíren a.s., jejich finanční a organizační podporou, tak konečně budou k dispozici komfortní celní služby.Ocenění pro Mesit
Praha, Uh. Hradiště (VaMP) - Vedení společnosti Mesit přístroje, spol. s r.o. 8. srpna 1997 převzalo Certifikáty systému jakosti (podle ČSN EN ISO 9001) od Sdružení společností pro certifikaci v Praze.
Firma Mesit přístroje je z pohledu systému jakosti považována za nejsložitější, protože má tři technologicky zcela rozdílné provozy - provoz výroby součástí včetně povrchových úprav, provoz montáže letecké techniky a provoz plošných spojů. Firma, která má rovněž k dispozici vlastní vývoj, velké skladové hospodářství a využívá jak malosériovou tak i kusovou výrobu leteckých a speciálních přístrojů, je výrobcem měřidel. #Naši zákazníci jsou jednak z komerčího trhu, přes civilní letectví až po vojenskou techniku, řekl Vladislav Mazúrek, ředitel Řízení jakosti, #proto vybudovaný systém jakosti musí vyhovovat nejen obecným mezinárodním standardům ISO 9001, ale i předpisům civilního letectví a vojenského zákazníka. Mesit přístroje je rovněž držitelem Oprávnění Úřadu pro civilní letectví k výrobě a opravám leteckých přístrojů a Registračního osvědčení výrobce měřidel od Českého metrologického institutu.
#Udělený certifikát podle ČSN EN ISO 9001 je o to cennější, že naše firma budovala svůj systém jakosti vlastními silami bez cizí konzultační nebo poradenské firmy s důrazem na zavedení jakostního řízení firmy a všech procesů v ní probíhajících, uvedl Mazúrek. Získaný certifikát zahrnuje podle Mazúrka celý rozsah vykonávaných činností bez omezení, tj. vývoj, výrobu, montáž a opravy elektronických přístrojů, zařízení automatizačních prostředků včetně výpočetní techniky, letecké přístrojové techniky, přístrojů pro speciální použití, mechanických dílů včetně povrchových úprav a desek plošných spojů.Školka v Tenici bude zrušena
Uh. Hradiště (JiV) - Dle sdělení zástupkyně starosty Boženy Tvrdíkové se povodeň dotkla nejvíce školky ve Staré Tenici, která bude uzavřena úplně, a to z důvodů statického narušení budovy.
Asi čtyřicet dětí bude umístěno v ostatních školkách. Provoz v ostatních zařízeních bude ještě během září omezen a do provozu budou uváděny postupně v závislosti na dokončení oprav.Náhradní ubytování v Jarošově
Uh. Hradiště (JiV) - Třicet šest rodin našlo náhradní ubytování v nově dokončených bytech v Jarošově. Obyvatelé z nejvíce vytopených bytů se mohli na určitou dobu přestěhovat do Jarošova, přičemž stávající pořadník zůstává v platnosti. Po dokončení oprav svých poničených bytů se během přibližně půl roku nastěhují lidé zpět. Pak budou konečně moci po přestávce vynucené povodní převzít klíčky od bytu lidé z původního pořadníku.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund