Číslo: 34
30.08.1999
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Bolševník se daří v našem regionu úspěšně ničit
Plynofikace Jankovic není jednoduchá
Zájemci, hlaste se!
Zastupitelstvo schválilo půjčky
O finanční příspěvky žádali i přespolní
Téměř všechny akce budou dokončeny
Po prázdninách děti nastoupí do rekonstruované školy
Do Švédska za poznáním
Ptáme se za vás
Moje (ne)zkušenost"Nechcu mět z Jurky žádného velikého inteligenta. Hlavně aby prošél všeckýma třídama, protože bude ve firmě dělat mojého zástupca !"Bolševník se daří v našem regionu úspěšně ničit
Region (Kk) - Jak potvrdil ing. Jaroslav Hrabec, vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, daří se rostlinu zvanou bolševník v našem regionu úspěšně chemicky ničit. "Víme asi o čtyřech lokalitách našeho okresu, kde se bolševník nachází nebo nacházel. Téměř všude se nám ho podařilo zneškodnit," upřesnil Hrabec. Mnozí obyvatelé si neuvědomují, proč je bolševník škodlivý, a pro jeho atraktivní vzhled jej vysazují do svých zahrádek. Naposledy se objevil v Uherském Hradišti - Mařaticích.
"Bolševník patří mezi invazní nebezpečné plevele. Vzhledem ke své velikosti, kdy může dosáhnout výšky až čtyř metrů, produkuje také velké množství semen. Ty se pak rozšiřují a následky mohou být hrozivé. K přemnožení bolševníku došlo například v západních Čechách u Františkových Lázní, kde jeho porost zasáhl desítky hektarů. V tomto případě je již opravdu nezničitelný, proto jakýkoliv výskyt této rostliny na okrese důsledně mapujeme," upřesnil dále Jaroslav Hrabec.
Bolševník byl naposledy likvidován u obcí Krhov a Bzová, dále pak v lomu poblíž hradu Buchlova a v Ostrožské Nové Vsi. Větší výskyt této rostliny je v současné době zaznamenán v jedné ze soukromých zahrad, opět v Ostrožské Nové Vsi, kdy však majitel s jeho likvidací nesouhlasí. Jak tvrdí, používá jej jako krmivo pro své králíky. Bolševník však není nebezpečný pouze pro svou "roztahovačnost". "Je nutné upozornit občany, že pouhý otěr těla člověka o listy bolševníku může vyvolat alergickou reakci pokožky. Při potřísnění šťávou z jeho listů může vzniknout zranění podobné popálenině a poškozenému vyskočí na těle velké bolestivé puchýře. Pokud se tato tekutina nějakým způsobem dostane do oka, může způsobit dokonce vážné poškození zraku," ukončil Jaroslav Hrabec.Plynofikace Jankovic není jednoduchá
Topit bychom chtěli už tuto zimu, tvrdí starostka obce

Výkopové práce by měly být ukončeny do konce září - Foto: P. Paška
Jankovice (Kk) - Po dlouhém jednání se v současné době provádí plynofikace obce Jankovice. "Obec se původně plynofikovat nikdy neměla, ale na nátlak občanů jsme plynofikaci prosadili a již tři roky pilně šetříme finanční prostředky," potvrdila starostka Jankovic Anna Vydržalová. Náklady na plynofikaci obce jsou vyčísleny na téměř pět milionů korun. Nyní mají Jankovičtí našetřen již milion, další milion si obec musí půjčit.
"Doufáme také, že nám padesát procent prostředků na plyn poskytne ministerstvo životního prostředí, kde již máme podanou žádost a jsme v pořadí," pokračuje dále Anna Vydržalová. Obec se také rozhodla prodat akcie plynáren a energetiky. "Snažíme se získat peníze, kde se dá. Jednou z možností je i to, že firma, která provádí práce spojené s plynofikací, nám poskytne půjčku na tu částku, kterou nebudeme schopni zaplatit, s tím, že jí to budeme splácet podobně jako bance," dodává starostka.
Současně s plynofikací Jankovic dojde i k plynofikaci blízkých Košíků. Zavedení plynu do obcí však není jednoduché a je značně finančně náročné, protože obce jsou poměrně daleko od Traplic, odkud se plyn povede. V Jankovicích se také nejde vyhnout místnímu potoku, který plynofikace protíná a je pod ním nutné dělat náročné protlaky. Vzhledem k tomu, že plyn vede z Traplic přes pole, bylo nutné s výkopovými pracemi také počkat na sklizení úrody.
"Nyní se provádí v obci hlavní řád, jsme v půlce vesnice. Lidé nám pomáhají a mnozí se ve svých domech na připojení plynu připravují. Výkopové práce by měly být ukončeny do konce měsíce září, přičemž topit bychom chtěli již tuto zimu. Pod stromeček bych chtěla občanům dát také dokončenou kabelovou televizi, která vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebyla zaktivizována a nebyl postaven stožár. Doufám, že se nám tento záměr podaří," uzavřela Anna Vydržalová.Zájemci, hlaste se!
Uh. Hradiště (red) - Dobrovolníci o čtyřtýdenní pracovní pobyt v různých základnách v Kosovu se mohou nahlásit Oblastní Charitě v Uherském Hradišti, angličtina podmínkou.
Vyřizuje sl. Blahová, tel: 55 57 83.Zastupitelstvo schválilo půjčky
Uh. Hradiště (fal) - Jedenadvacet půjček z Fondu živelných pohrom v celkové výši více než čtyři a půl milionu korun schválilo na svém posledním zasedání městské zastupitelstvo.
"Část půjček byla poskytnuta ještě na opravu domů po záplavách, další byly spojené nejen s těmito opravami, ale také s modernizací nemovitostí," objasnil starosta Uherského Hradiště Ladislav Šupka. "Konečně nám však tento program umožňuje v případě, že již nejsou požadavky na opravy domů a bytů postižených živelnými pohromami, poskytnout tyto půjčky i na modernizaci bytů, podobně jako se poskytují z fondu rozvoje bydlení."
Jak potvrdil i místostarosta Petr Taťák, samo město si půjčilo na opravu bytového fondu dvacet milionů korun.O finanční příspěvky žádali i přespolní
Uh. Hradiště (fal) - Pro letošní rok byl v rozpočtu Uherského Hradiště vyčleněn více než jeden milion korun na finanční příspěvky pro potřeby organizací, které však tyto mohly dostat jen po splnění určitých kritérií. "Po rozdělení na červnovém zasedání městského zastupitelstva zbylo ještě 101 000 korun. Protože jsme však obdrželi další žádosti, odsouhlasilo městské zastupitelstvo, které se sešlo v minulém týdnu, přidělení příspěvků dalším třem organizacím," vysvětlil místostarosta Uherského Hradiště Petr Taťák.
Celkem se takových žádostí sešlo na radnici devět. Šest z nich však nesplňovalo kritéria související s vyplácením příspěvků. Proto finanční prostředky nakonec neobdrží například ani dvě žádosti o "jakýkoliv finanční dar" - Matice svatohostýnská a kaple Sv. Ducha v Podolí.
"Rozhodující zásadou pro vyhovění žádosti o finanční příspěvek bylo to, zda má žadatel sídlo na území města, jaký význam pořádaná akce má, bude-li v té akci město nějakým způsobem prezentováno, zda tato akce měla humanitární zaměření a neméně podstatná také byla požadovaná finanční částka," vysvětlil Taťák.
Během měsíce září tedy obdrží FC Slovácká Slavia na akci mezinárodní turnaj mladých fotbalistů v Anglii 15 tisíc korun, Soukromá svobodná ZŠ, s. r. o., na náklady spojené s turnajem ragby dne 5. 6. 3 700 korun a GKM Production umělecká agentura na sportovní akci Streetball party 10 tisíc korun.Téměř všechny akce budou dokončeny
Uh. Hradiště (fal) - Jak uvedl na pravidelné tiskové konferenci místostarosta Uherského Hradiště Petr Taťák, bude plán investičních akcí, který si radnice pro letošní rok určila, splněn. Přesto do příštího roku přejdou rekonstrukce tří objektů - Reduty, Kláštěrní vinárny a budoucího Domu s pečovatelskou službou v Jarošově.
"V současnosti je vykázán sedmačtyřicetiprocentní objem splnění investičních akcí, navíc na Redutu se částka určená na její rekonstrukci zvyšuje o šest milionů korun," potvrdil Taťák. "Zastupitelstvo, které zasedalo minulé úterý, totiž toto navýšení odsouhlasilo. Letošní navýšení finančních prostředků bude mít své výhody. Jednak se z důvodu předpokládané inflace pro příští rok ušetří téměř 400 000 korun, a protože se již dokončuje přívod teplovodu do tohoto objektu, bude jej možné přes zimu alespoň v omezené míře vytápět, což urychlí postup rekonstrukčních prací."
Na rekonstrukci bývalé základní školy na jarošovské návsi se radnici podařilo zajistit dotaci ve výši 6,6 milionu korun. Čtyři miliony pro letošní rok, zbytek potom pro rok 2000.
Do jedenácti bytových jednotek v budoucím Domě s pečovatelskou službou by se lidé mohli nastěhovat v první polovině příštího roku. Město totiž počítá s dokončením této rekonstrukce do května roku 2000.Po prázdninách děti nastoupí do rekonstruované školy
St. Město (fal) - Prvňáčci, kteří spádově patří do Starého Města, už za dva dny poprvé vykročí do téměř nové školy na Brněnské ulici. V minulých dnech totiž byla dokončena její rekonstrukce.
"Práce byly zahájeny v listopadu loňského roku s tím, že budou ukončeny tak, aby škola byla k 1. 9. letošního roku plně provozuschopná," objasnil vedoucí odboru investic Městského úřadu ve Starém Městě Robert Staufčík.
Byla vyměněna krytina střechy, ze třiceti procent krovy a v budově jsou nové podlahy včetně jejich odizolování. Bylo ovšem nutné zbourat sociální zařízení, které bylo poškozeno povodněmi před dvěma roky, přičemž na jeho místě bylo vybudováno zcela nové, stejně jako šatny pro sedm tříd.
"Původní fasáda této budovy byla bohužel v šedesátých letech odstraněna. Podle dochovaných fotografií asi z pětadvacátého roku se však fasáda obnovila," řekl Staufčík.
V posledních dnech probíhaly ve škole a také okolo ní už jen finální práce tak, aby už pozítří mohlo dojít k jejímu slavnostnímu otevření.
Rekonstrukce školy si vyžádala zhruba čtrnáct milionů korun, přičemž školu bude navštěvovat více než sto padesát žáčků převážně prvních a druhých tříd.Do Švédska za poznáním
Uh. Hradiště, Trelleborg (fal) - Minulý pátek se z holešovického nádraží v Praze vydali ředitelka Oblastní Charity Anna Konvalinková a uherskohradišťský místostarosta Petr Taťák do švédského Trelleborgu vzdáleného asi sedmdesát kilometrů severně od G”teborgu, přičemž návrat je plánován na tuto sobotu.
"Cílem naší cesty je návštěva sociálních zařízení, penzionů, zařízení pro mentálně postižené a vlastně seznámení se s celkovou sociální správou," řekl Taťák. Jak dále potvrdil, účelem této cesty zabezpečené programem PHARE je poznání všeho, co v této zemi se sociální problematikou souvisí.
"Tyto poznatky bychom v případě, že budou příznivé ekonomické podmínky, chtěli uplatnit také v našem regionu," dodal Taťák.Ptáme se za vás
Jak dlouho trvá, než se na lístku z bankomatu objeví aktuální stav účtu po vybrání určité částky? Přestože používám jen bankomat v uherskohradišťské spořitelně, zdá se mi, že odečtení vybrané částky trvá i týden. Protože chodím často vybírat, ztrácím tím pádem přehled o aktuálním stavu mého účtu. Hanka M., Uh. Hradiště
Odpovídá Pavel Jiroušek, pražský tiskový mluvčí České spořitelny, a. s.
"Disponibilní zůstatek pro transakce bankovní kartou je podpůrnou informací pro její držitele. Jak jeho název napovídá, nejedná se o aktuální zůstatek na klientově sporožirovém účtu, ale o zůstatek, se kterým může klient prostřednictvím své platební karty v daný okamžik disponovat. Výši disponibilního zůstatku ovlivňují (fakticky zvyšují) i platby kartou u obchodníků a výběry z bankomatů, které dosud nebyly zúčtovány.
Pokud má klient sjednaný kontokorentní úvěr, přičítá se jeho výše k disponibilnímu zůstatku. Výše disponibilního zůstatku je ovlivněna termíny zúčtování realizovaných transakcí na vrub klientova sporožirového účtu a převodem těchto údajů do databáze Kartového centra ČS (jde celkem o dva, maximálně tři dny). To má za následek, že výše obnosu, který klient vybere či zaplatí kartou, není následující den v disponibilním zůstatku zohledněna. Drobnější platby navíc obchodníci přímo neautorizují a spořitelně informace předávají na médiích, obvykle nejvýše několikrát týdně.
Klienty spořitelny - držitele karet - jsme o této skutečnosti informovali prostřednictvím časopisu INKA, který jim bezplatně rozesíláme, stejnou informaci mohou dostat i na přepážkách ČS.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky "Moje (ne)zkušenost", pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobného. Příspěvky zasílejte na adresu redakce pod heslem rubriky.

Mana č. 2 v Uh. Hradišti
V pátek 20.8. zahájila provoz již druhá prodejna MANA v Uherském Hradišti. Po prodejně ve Štěpnicích byla nová prodejna otevřena v areálu CENTRUM v Uh. Hradišti po bývalé prodejně potravin CENTRUM. Otevření této nové prodejny MANA bylo určitým zklamáním. Věřili jsme, že nová prodejna předčí obchodní centrum SLOVÁCKO v Kunovicích. U prodejen v síti MANA jsme již zvyklí na to, že síť prodejen nabízí mnohé slevy zboží, které inzeruje zdařilými letáky. Bohužel se tak při otevření nestalo. Nakupující dokonce ani nevěděli, že se jedná o prodejnu MANA (kromě žlutých čepiček na hlavách prodavaček). Neuskutečnily se žádné předváděcí akce, neproběhly žádné výrazné slevy zboží, které bývají při otevření nových prodejen zvykem. V oddělení studené kuchyně chyběly kelímky pro malé množství salátů, chyběly některé druhy salátů atd..
Věřím, že vedení provozoven MANA se bude snažit, aby se z této prodejny v areálu Centrum stalo obchodní centrum potravin srovnatelné např. se zlínskou DELVITOU, KAUFLANDEM apod.. Dále věřím, že ceny budou přijatelné, kupující se o snížených cenách dozví a společnost MANA tak vytvoří v Uh. Hradišti vzor velkoprodejny potravin srovnatelný s evropskou úrovní. A na závěr snad jediný klad, a tím je nedělní prodej od 8 do 11 hodin. Těším se na vyjádření představenstva MANY.
A. Jeřábek

Výhody klientské karty České pojišťovny?!
Vzhledem k tomu, že Česká pojišťovna ztratí od 1. 1. 2000 monopolní postavení ve vybírání poplatků zákonné odpovědnosti motorových vozidel, přistoupila k řadě opatření a zlepšení svých služeb,kterými, jak věří, si udrží své klienty i nadále. Jako první z akcí České pojišťovny bylo vydání klientských karet, na základě kterých po jejich aktivaci obdržel každý účastník tričko a poukázku na odběr pohonných hmot. Tato akce byla klienty hodnocena vcelku kladně.
Další akcí České pojišťovny bylo nyní vydávání Autoatlasů, pastelek, puzzle .... u benzinových čerpadel. Tato akce byla inzerována státním rozhlasem ve dnech 24. až 26. srpna tohoto roku. Bylo řečeno, že ve čtvrtek 26. srpna dostanou klienti tyto materiály u benzinových stanic po předložení klientské karty. Bohužel se tak v celém okolí Uh. Hradiště nestalo. U Benziny ve Starém Městě z toho byli pracovníci již značně rozhořčeni, neboť dotazů na tuto akci měli již více než dvě stě. Nevím proto, pro koho Česká pojišťovna tuto akci připravila. Pokud má klient aktivovanou klientskou kartu, má na tyto pozornosti snad nárok i v místnostech pojišťovny. Nevím, ale možná je tato akce určena jen pro motoristy větších měst. Věřím však, že vedení České pojišťovny se k tomuto problému alespoň vyjádří v našich novinách. Po této smutné zkušenosti je docela možné, že část klientů přejde raději ke konkurenčním pojišťovnám, což jsou například Pojišťovna IB, Generali, Allianz ....
A. Jeřábekwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund